Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.258 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.703 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.64 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.794 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Joomla! - Open Sourcei

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu46%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 31.50 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)34 / 8i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 12.53 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 13.56 MB (54)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 578.89 KB (20)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 54.86 KB (7)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 52.9 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne705 B (3)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby 2i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 90i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 14.24 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 13.84 MB (97%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 15.84 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.78s
 • 1.56s
 • 2.34s
 • 3.12s
 • 3.9s
/pl/ 12.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.24 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 32.33 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 264.19 ms
 • Odbieranie: 4.34 ms
 • Blokowanie: 943.13 ms
/templates/yootheme/css/slick-theme.css 911 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 12.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.25 ms
 • Oczekiwanie: 3.28 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 4.27 ms
/media/mod_languages/css/template.css?7532a7b276616b1e6cf42b9afc4a74da 226 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 13.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.11 ms
 • Oczekiwanie: 4.69 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 6.24 ms
/templates/yootheme/css/theme.css?v=1542366098 32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 21.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.02 ms
 • Oczekiwanie: 5.5 ms
 • Odbieranie: 7.53 ms
 • Blokowanie: 6.15 ms
/templates/yootheme/css/custom.css?v=1.9.9 3.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 19.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.94 ms
 • Oczekiwanie: 10.44 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 5.99 ms
/media/widgetkit/wk-styles-5e39f9ed.css 15.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 20.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.85 ms
 • Oczekiwanie: 11.29 ms
 • Odbieranie: 1.41 ms
 • Blokowanie: 5.84 ms
/media/jui/js/jquery.min.js?7532a7b276616b1e6cf42b9afc4a74da 31.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 24.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.97 ms
 • Oczekiwanie: 11.82 ms
 • Odbieranie: 4.91 ms
 • Blokowanie: 5.68 ms
/media/jui/js/jquery-noconflict.js?7532a7b276616b1e6cf42b9afc4a74da 102 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 22.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.89 ms
 • Oczekiwanie: 14.22 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 5.58 ms
/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?7532a7b276616b1e6cf42b9afc4a74da 3.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 22.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.83 ms
 • Oczekiwanie: 14.74 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 5.41 ms
/media/jui/js/bootstrap.min.js?7532a7b276616b1e6cf42b9afc4a74da 7.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 22.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.75 ms
 • Oczekiwanie: 15.24 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 5.25 ms
/templates/yootheme/vendor/assets/uikit/dist/js/uikit.min.js?v=1.9.9 30.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.68 ms
 • Oczekiwanie: 15.86 ms
 • Odbieranie: 6.35 ms
 • Blokowanie: 5.11 ms
/templates/yootheme/vendor/assets/uikit/dist/js/uikit-icons.min.js?v=1.9.9 15.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 24.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.59 ms
 • Oczekiwanie: 16.21 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 4.98 ms
/templates/yootheme/js/theme.js?v=1.9.9 930 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 24.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.54 ms
 • Oczekiwanie: 17.75 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 4.85 ms
/media/widgetkit/uikit2-97ce1a86.js 27.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 26.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.48 ms
 • Oczekiwanie: 18.17 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 4.75 ms
/media/widgetkit/wk-scripts-76d0dd70.js 5.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 25.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.39 ms
 • Oczekiwanie: 18.8 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 4.66 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-93008420-1 67.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 81.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.04 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 31.1 ms
 • Odbieranie: 24.2 ms
 • Blokowanie: 2.64 ms
/templates/yootheme/js/jquery-3.1.1.min.js 28.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 26.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.2 ms
 • Oczekiwanie: 19.28 ms
 • Odbieranie: 1.59 ms
 • Blokowanie: 4.47 ms
/images/plasterki/logo/metamorfozy-2.png 2.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 27.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 21.48 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 4.35 ms
/media/mod_languages/images/pl_pl.gif 124 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 6.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 4.86 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms
/media/mod_languages/images/en_gb.gif 1.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 7.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 4.95 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 1.32 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/0.jpg 265.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 21.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.79 ms
 • Oczekiwanie: 1.85 ms
 • Odbieranie: 7.86 ms
 • Blokowanie: 4.52 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/00.jpg 320.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 287.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.9 ms
 • Oczekiwanie: 8.08 ms
 • Odbieranie: 267.41 ms
 • Blokowanie: 7.97 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/0000.jpg 378.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 172.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.82 ms
 • Oczekiwanie: 13.01 ms
 • Odbieranie: 147.52 ms
 • Blokowanie: 7.96 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/000s.jpg 479.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 194.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.77 ms
 • Oczekiwanie: 17.97 ms
 • Odbieranie: 164.78 ms
 • Blokowanie: 7.93 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/00s.jpg 258.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 261.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.72 ms
 • Oczekiwanie: 20.99 ms
 • Odbieranie: 229.06 ms
 • Blokowanie: 7.89 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/0s.jpg 1.22 MB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 555.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.67 ms
 • Oczekiwanie: 26 ms
 • Odbieranie: 518.01 ms
 • Blokowanie: 7.86 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/1.jpg 812.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 371.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.62 ms
 • Oczekiwanie: 30.9 ms
 • Odbieranie: 329.48 ms
 • Blokowanie: 7.84 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/111.jpg 394.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 192.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.55 ms
 • Oczekiwanie: 35.11 ms
 • Odbieranie: 145.89 ms
 • Blokowanie: 7.83 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/12.jpg 570.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 229.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.51 ms
 • Oczekiwanie: 39.6 ms
 • Odbieranie: 179.05 ms
 • Blokowanie: 7.8 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/13.jpg 547.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 228.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.45 ms
 • Oczekiwanie: 40.04 ms
 • Odbieranie: 176.82 ms
 • Blokowanie: 7.79 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/14.jpg 359.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 172.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.41 ms
 • Oczekiwanie: 72.1 ms
 • Odbieranie: 88.79 ms
 • Blokowanie: 7.76 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/19.jpg 199.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 155.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.36 ms
 • Oczekiwanie: 76.19 ms
 • Odbieranie: 68.29 ms
 • Blokowanie: 7.74 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/21.jpg 1.28 MB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 558.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.32 ms
 • Oczekiwanie: 76.9 ms
 • Odbieranie: 470.3 ms
 • Blokowanie: 7.71 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/23.jpg 1.01 MB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 504.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.26 ms
 • Oczekiwanie: 81.86 ms
 • Odbieranie: 411.82 ms
 • Blokowanie: 7.69 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/3-1.jpg 738.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 335.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.22 ms
 • Oczekiwanie: 86.05 ms
 • Odbieranie: 238.71 ms
 • Blokowanie: 7.67 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/4-1.jpg 522.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 226.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.18 ms
 • Oczekiwanie: 90.24 ms
 • Odbieranie: 125.14 ms
 • Blokowanie: 7.64 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/74.jpg 482.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 292.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.13 ms
 • Oczekiwanie: 90.72 ms
 • Odbieranie: 191.36 ms
 • Blokowanie: 7.61 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/8.jpg 874.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 490.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.1 ms
 • Oczekiwanie: 94.73 ms
 • Odbieranie: 385.13 ms
 • Blokowanie: 7.58 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/9-1.jpg 393.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 185.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.05 ms
 • Oczekiwanie: 97.78 ms
 • Odbieranie: 76.98 ms
 • Blokowanie: 7.56 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/slider/9999.jpg 408.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 292.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3 ms
 • Oczekiwanie: 101.85 ms
 • Odbieranie: 180.41 ms
 • Blokowanie: 7.49 ms
/images/piotr-furman-sesja.jpg 247.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 289.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.97 ms
 • Oczekiwanie: 188.9 ms
 • Odbieranie: 90.29 ms
 • Blokowanie: 7.44 ms
/images/atmosfera.jpg 127.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 268.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.93 ms
 • Oczekiwanie: 189.3 ms
 • Odbieranie: 68.38 ms
 • Blokowanie: 7.41 ms
/images/plasterki/tabs/praktycznosc.jpg 621.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 367.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.88 ms
 • Oczekiwanie: 189.72 ms
 • Odbieranie: 167.37 ms
 • Blokowanie: 7.39 ms
/images/Agnieszka.jpg 55.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 270.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.82 ms
 • Oczekiwanie: 190.1 ms
 • Odbieranie: 69.84 ms
 • Blokowanie: 7.37 ms
/images/plasterki/tabs/dorota.jpg 32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 270.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.76 ms
 • Oczekiwanie: 190.46 ms
 • Odbieranie: 70.24 ms
 • Blokowanie: 7.36 ms
/images/Agata.jpg 42.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 271.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.7 ms
 • Oczekiwanie: 190.83 ms
 • Odbieranie: 70.67 ms
 • Blokowanie: 7.34 ms
/images/sesja--foto-prawnik.jpg 42.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 272.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.65 ms
 • Oczekiwanie: 191.16 ms
 • Odbieranie: 71.07 ms
 • Blokowanie: 7.35 ms
/images/RadosawSzafraski-furman.jpg 124.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 277.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.61 ms
 • Oczekiwanie: 191.5 ms
 • Odbieranie: 75.59 ms
 • Blokowanie: 7.32 ms
/images/Obraz1.jpg 49.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 274.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.55 ms
 • Oczekiwanie: 191.85 ms
 • Odbieranie: 72.84 ms
 • Blokowanie: 7.3 ms
/images/cennik.jpg 195.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 289.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.52 ms
 • Oczekiwanie: 192.18 ms
 • Odbieranie: 87.78 ms
 • Blokowanie: 7.27 ms
/images/fotograf-biznesowy-firmy.jpg 462.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 295.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.47 ms
 • Oczekiwanie: 192.56 ms
 • Odbieranie: 93 ms
 • Blokowanie: 7.24 ms
/images/wywiad-10-bledow.jpg 108.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 283.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.4 ms
 • Oczekiwanie: 192.9 ms
 • Odbieranie: 81.35 ms
 • Blokowanie: 7.25 ms
/images/profesjonalne-sesje-zdjeciowe.jpg 121.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 285.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.34 ms
 • Oczekiwanie: 193.29 ms
 • Odbieranie: 82.67 ms
 • Blokowanie: 7.24 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/lot.png 1.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 203.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.28 ms
 • Oczekiwanie: 193.74 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 7.23 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/lrm.png 1.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 204.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.22 ms
 • Oczekiwanie: 194.52 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 7.22 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/oex-cursors.png 4.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 204.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.16 ms
 • Oczekiwanie: 195.13 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 7.21 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/e-sky.png 4.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 205.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.13 ms
 • Oczekiwanie: 195.74 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 7.18 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/hays.png 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 206.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.07 ms
 • Oczekiwanie: 196.33 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 7.16 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/HP.png 865 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 206.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.04 ms
 • Oczekiwanie: 196.96 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 7.14 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/AmeriGas.png 5.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 207.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.99 ms
 • Oczekiwanie: 197.61 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 7.11 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/michael-page.png 3.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 207.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.96 ms
 • Oczekiwanie: 198.31 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 7.08 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/payback.png 7.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 208.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.93 ms
 • Oczekiwanie: 199.01 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 7.06 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/aviva.png 2.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 209.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.88 ms
 • Oczekiwanie: 199.74 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 7.02 ms
/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/Merck-Logo.svg_.png 5.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 209.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.83 ms
 • Oczekiwanie: 200.49 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 7 ms
/templates/yootheme/js/slick.min.js 9.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 7.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 5.52 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/templates/yootheme/js/eskju.jquery.scrollflow.min.js 1.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 6.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 5.02 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/templates/yootheme/js/custom.js 488 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 6.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 4.93 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,300i,400,400i,500,700,700i,800,900|Raleway:100,200,300,400,600,700,800,900 1.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 48.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.48 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 26.19 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit:200|Nunito+Sans:300 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 47.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 24.08 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 23.08 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-P5567SN 78.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 79.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.32 ms
 • Oczekiwanie: 31.41 ms
 • Odbieranie: 38.72 ms
 • Blokowanie: 6.94 ms
/templates/yootheme/css/0100eu27_2.woff2 26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 41.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 23.19 ms
 • Odbieranie: 15.93 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunitosans/v15/pe1mMImSLYBIv1o4X1M8ce2xCx3yop4tQpF_MeTm0lfGWVpNn64CL7U8upHZIbMV51Q42ptCp5F5bxqqtQ1yiU4GiClXs1Ul.woff2 13.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 44.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 39.53 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 2.73 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 1.29 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunitosans/v15/pe1mMImSLYBIv1o4X1M8ce2xCx3yop4tQpF_MeTm0lfGWVpNn64CL7U8upHZIbMV51Q42ptCp5F5bxqqtQ1yiU4GiClXvVUlM_Y.woff2 12.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 49.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 4.36 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 44.07 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-C2DK7EMZGZ&l=dataLayer&cx=c 79.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 59.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 32.54 ms
 • Odbieranie: 26.35 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 20.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 27.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.91 ms
 • Wysyłanie: 2.32 ms
 • Oczekiwanie: 1.33 ms
 • Odbieranie: 1.47 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
/pl/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/nfz.png 1.31 KB 404
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 224.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 191.36 ms
 • Odbieranie: 32.25 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/pl/images/plasterki/sesje-biznesowe/sponsorzy/nfz.png 189 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 313.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.8 ms
 • Oczekiwanie: 258.58 ms
 • Odbieranie: 52.69 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/pl/templates/yootheme/css/ajax-loader.gif 1.31 KB 404
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 165.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 156.25 ms
 • Odbieranie: 8.67 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/pl/templates/yootheme/css/ajax-loader.gif 177 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 116.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 86.72 ms
 • Odbieranie: 29.04 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/11254150693/?random=1695034718954&cv=11&fst=1695034718954&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45He39d0&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fpfurman.com%2Fpl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Furman%20-%20Rasowy%20wizerunek%20dla%20biznesu&auid=1958267125.1695034719&rfmt=3&fmt=4 1.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 53.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.83 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 27.79 ms
 • Odbieranie: 1.42 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 52.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 11.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.23 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 4.18 ms
 • Odbieranie: 3.18 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j101&a=2048346595&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fpfurman.com%2Fpl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Furman%20-%20Rasowy%20wizerunek%20dla%20biznesu&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEBAAUABAAAAACAAI~&jid=197880059&gjid=305913032&cid=81048468.1695034719&tid=UA-93008420-1&_gid=217118065.1695034719&_r=1>m=457e39d0&jsscut=1&z=679555206 203 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 21.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 20.92 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-C2DK7EMZGZ>m=45je39d0&_p=2048346595&_gaz=1&cid=81048468.1695034719&ul=en-us&sr=800x600&ir=1&_eu=EAAI&_s=1&sid=1695034719&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fpfurman.com%2Fpl%2F&dt=Furman%20-%20Rasowy%20wizerunek%20dla%20biznesu&en=page_view&_fv=1&_ss=1 251 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 44.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.17 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 21.3 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-C2DK7EMZGZ&cid=81048468.1695034719>m=45je39d0&aip=1 251 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 43.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.54 ms
 • Wysyłanie: 1.54 ms
 • Oczekiwanie: 20.06 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-C2DK7EMZGZ&cid=81048468.1695034719>m=45je39d0&aip=1&z=666718043 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 56.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.84 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 33.55 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/11254150693/?random=1695034718954&cv=11&fst=1695031200000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45He39d0&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fpfurman.com%2Fpl%2F&frm=0&tiba=Furman%20-%20Rasowy%20wizerunek%20dla%20biznesu&fmt=3&is_vtc=1&random=2581215970&rmt_tld=0&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.91 s
 • Czas: 49.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.8 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 26.9 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/11254150693/?random=1695034718954&cv=11&fst=1695031200000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45He39d0&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fpfurman.com%2Fpl%2F&frm=0&tiba=Furman%20-%20Rasowy%20wizerunek%20dla%20biznesu&fmt=3&is_vtc=1&random=2581215970&rmt_tld=1&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.91 s
 • Czas: 39.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 29.29 ms
 • Odbieranie: 3.12 ms
 • Blokowanie: 6.87 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/165926489798212?v=2.9.127&r=stable&domain=pfurman.com 114.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 10.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 5.14 ms
 • Odbieranie: 4.68 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=165926489798212&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fpfurman.com%2Fpl%2F&rl=&if=false&ts=1695034719392&sw=800&sh=600&v=2.9.127&r=stable&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1695034719389.1164171379&it=1695034719137&coo=false&rqm=GET 185 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 9.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.07 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 5.35 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=165926489798212&ev=Microdata&dl=https%3A%2F%2Fpfurman.com%2Fpl%2F&rl=&if=false&ts=1695034720897&cd[DataLayer]=%5B%5D&cd[Meta]=%7B%22title%22%3A%22Furman%20-%20Rasowy%20wizerunek%20dla%20biznesu%22%2C%22meta%3Akeywords%22%3A%22zdj%C4%99cia%20biznesowe%20warszawa%2C%20Fotograf%20biznesowy%20warszawa%20Fotograf%20Linkedin%20Warszawa%2CFotograf%20LI%20Warszawa%2CZdj%C4%99cia%20korporacyjne%20Warszawa%2CPiotr%20Furman%20Linkedin%20Headshots%2C%20Fotografia%20biznesowa%20warszawa%2C%20fotograf%20Linkedin%22%2C%22meta%3Adescription%22%3A%22Furman%20-Fotograf%20biznesowy%2C%20sesje%2C%20zdj%C4%99cia%20biznesowe%2C%20fotografia%20biznesowa%20Linkedin%2C%20cv%2C%20Warszawa%22%7D&cd[OpenGraph]=%7B%7D&cd[Schema.org]=%5B%5D&cd[JSON-LD]=%5B%5D&sw=800&sh=600&v=2.9.127&r=stable&ec=1&o=286&fbp=fb.1.1695034719389.1164171379&it=1695034719137&coo=false&es=automatic&tm=3&rqm=GET 54 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.7 s
 • Czas: 2.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 1.3 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.282 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 4.929 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 410 545 stron!

71%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook