Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 2.17 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.949 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.629 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.149 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu6%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 4.58 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)25 / 18i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 3.76 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 273.84 KB (3)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 128.84 KB (6)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 38.1 KB (5)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 98.76 KB (8)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne196 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 3i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 28i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 543.5 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 449.58 KB (83%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.11 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.31s
 • 0.61s
 • 0.92s
 • 1.23s
 • 1.54s
https://www.gieldakryptowalut.com.pl/ 707 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 22.99 ms
 • DNS: 1.99 ms
 • Łączenie: 1.14 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.12 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 509 B 301
 • Rozpoczęcie: 23.48 ms
 • Czas: 395.78 ms
 • DNS: 0.01 ms
 • Łączenie: 34.99 ms
 • SSL: 33.47 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 326.29 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 3.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 386 ms
 • Czas: 253.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 250.5 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 2.29 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/css/bootstrap-5.0.0-alpha-1.min.css 22.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 648.79 ms
 • Czas: 214.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.28 ms
 • Oczekiwanie: 210.72 ms
 • Odbieranie: 1.22 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/css/LineIcons.2.0.css 4.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 649.21 ms
 • Czas: 211.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 208 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 1.88 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/css/animate.css 5.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 649.39 ms
 • Czas: 212.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 208.91 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 1.8 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/css/main.css 4.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 649.55 ms
 • Czas: 216.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 214.19 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 1.72 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K6R23MM9HV 93.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 649.78 ms
 • Czas: 85.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.62 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 32.9 ms
 • Odbieranie: 26.82 ms
 • Blokowanie: 0.94 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/img/logo.svg 2.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 649.96 ms
 • Czas: 209.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 206.86 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 1.39 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/img/hero-img.svg 54.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 928.97 ms
 • Czas: 341.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 335.86 ms
 • Odbieranie: 2.25 ms
 • Blokowanie: 2.61 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/js/bootstrap.bundle-5.0.0.alpha-1-min.js 23.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 762.76 ms
 • Czas: 235.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 233.64 ms
 • Odbieranie: 1.53 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/js/wow.min.js 3.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 927.7 ms
 • Czas: 291.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.92 ms
 • Oczekiwanie: 286.71 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 2.09 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/js/main.js 1.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 928.52 ms
 • Czas: 289.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 285.24 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 2.83 ms
https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015 6.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 929.36 ms
 • Czas: 84.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.98 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 71.24 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 1.44 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,600,700&display=swap 886 B 200
 • Rozpoczęcie: 873.03 ms
 • Czas: 44.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.9 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 22.58 ms
 • Odbieranie: 1.45 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/img/common-bg.jpg 216.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 961.04 ms
 • Czas: 355.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 332.28 ms
 • Odbieranie: 22.73 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v21/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1xlFQ.woff2 7.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 994.92 ms
 • Czas: 28.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.3 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 6.83 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v21/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1xlFQ.woff2 7.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 995.24 ms
 • Czas: 52.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 8.13 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 43.03 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/fonts/LineIcons.woff2 50.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 995.38 ms
 • Czas: 297.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 293.33 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 2.85 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v21/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1xlFQ.woff2 7.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 995.58 ms
 • Czas: 51.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 7.51 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 42.74 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v21/pxiEyp8kv8JHgFVrJJfecg.woff2 8.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 995.73 ms
 • Czas: 49.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 5.89 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 42.62 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v21/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlFc-K.woff2 5.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 995.88 ms
 • Czas: 54.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 10.81 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 42.51 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v21/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1JlFc-K.woff2 5.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 996.03 ms
 • Czas: 53.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 9.31 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 42.41 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v21/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnecmNE.woff2 5.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 996.17 ms
 • Czas: 51.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 8.59 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 42.51 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-K6R23MM9HV>m=45je46c0v872760224za200&_p=1718349439463&gcd=13l3l3l2l1&npa=1&dma_cps=sypham&dma=1&tag_exp=0&cid=127924373.1718349440&ul=en-us&sr=800x600&frm=0&pscdl=noapi&_s=1&sid=1718349439&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fgieldakryptowalut.com.pl%2F&dt=Najwi%C4%99ksze%20gie%C5%82dy%20kryptowalut%2C%20portfele%20z%20nagrodami%20oraz%20inwestowanie%20w%20akcje%20na%20ca%C5%82ym%20%C5%9Bwiecie!&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=2558&_z=fetch - 204
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 42.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.23 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 19.82 ms
 • Odbieranie: 2.07 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 352 B 302
 • Rozpoczęcie: 863.24 ms
 • Czas: 189.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 185.15 ms
 • Odbieranie: 3.73 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 11.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 1.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.39 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.11 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/cdn-cgi/rum? 196 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 5.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 4.42 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.441 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 0.811 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 724 stron!

71%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook