Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.33 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.496 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.889 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.137 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu6%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 8.51 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)25 / 18i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 3.75 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 273.85 KB (3)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 114 KB (6)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 36.5 KB (5)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 98.89 KB (8)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne448 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 3i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 28i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 527.42 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 447.78 KB (85%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.03 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.17s
 • 0.33s
 • 0.5s
 • 0.66s
 • 0.83s
https://www.gieldakryptowalut.com.pl/ 685 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 23.42 ms
 • DNS: 2.65 ms
 • Łączenie: 1.46 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 18.21 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 529 B 301
 • Rozpoczęcie: 24.15 ms
 • Czas: 125.09 ms
 • DNS: 0.02 ms
 • Łączenie: 21.4 ms
 • SSL: 19.88 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 82.54 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 3.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 129.66 ms
 • Czas: 87.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 84.43 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 2.33 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/css/bootstrap-5.0.0-alpha-1.min.css 22.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 228.65 ms
 • Czas: 96.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.37 ms
 • Oczekiwanie: 87.89 ms
 • Odbieranie: 5.64 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/css/LineIcons.2.0.css 4.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 229.01 ms
 • Czas: 98.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 95.27 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.73 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/css/animate.css 4.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 229.13 ms
 • Czas: 94.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 91.11 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 1.71 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/css/main.css 4.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 229.32 ms
 • Czas: 92.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 89.39 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 1.61 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K6R23MM9HV 79.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 229.47 ms
 • Czas: 82.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.01 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 31.72 ms
 • Odbieranie: 26.1 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/img/logo.svg 2.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 229.63 ms
 • Czas: 87.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 84.95 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 1.38 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/img/hero-img.svg 54.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 406.25 ms
 • Czas: 142.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 132.79 ms
 • Odbieranie: 7.11 ms
 • Blokowanie: 2.13 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/js/bootstrap.bundle-5.0.0.alpha-1-min.js 23.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 318.14 ms
 • Czas: 99.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.93 ms
 • Oczekiwanie: 90.06 ms
 • Odbieranie: 2.75 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/js/wow.min.js 3.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 405.09 ms
 • Czas: 85.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.49 ms
 • Oczekiwanie: 81.51 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1.9 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/js/main.js 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 405.87 ms
 • Czas: 90.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 87.14 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 2.36 ms
https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v52afc6f149f6479b8c77fa569edb01181681764108816 6.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 406.61 ms
 • Czas: 45.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 13.9 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 29.68 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,600,700&display=swap 970 B 200
 • Rozpoczęcie: 323.65 ms
 • Czas: 51.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.6 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 25.07 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 1.38 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/img/common-bg.jpg 216.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 438.99 ms
 • Czas: 131.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 106.53 ms
 • Odbieranie: 24.5 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1xlFQ.woff2 8.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 480.82 ms
 • Czas: 28.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.11 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.64 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 3.13 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1xlFQ.woff2 7.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 481.02 ms
 • Czas: 41.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.96 ms
 • Oczekiwanie: 7.27 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 31.6 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/assets/fonts/LineIcons.woff2 50.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 481.21 ms
 • Czas: 88.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 83.24 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 3.31 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1xlFQ.woff2 7.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 481.42 ms
 • Czas: 39.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 6.63 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 31.28 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v20/pxiEyp8kv8JHgFVrJJfecg.woff2 7.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 481.64 ms
 • Czas: 36.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 3.81 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 31.24 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlFc-K.woff2 5.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 481.83 ms
 • Czas: 36.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 4.56 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 31.15 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1JlFc-K.woff2 5.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 482.04 ms
 • Czas: 37.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 5.92 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 31.04 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v20/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnecmNE.woff2 5.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 483.27 ms
 • Czas: 36.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 5.2 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 30.23 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 376 B 302
 • Rozpoczęcie: 339.06 ms
 • Czas: 140.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 94.3 ms
 • Odbieranie: 46.43 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 11.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 480.09 ms
 • Czas: 4.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 2.01 ms
 • Odbieranie: 2.55 ms
 • Blokowanie: 0.08 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-K6R23MM9HV>m=45je3650&_p=787636559&cid=1746195825.1686122131&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1686122130&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fgieldakryptowalut.com.pl%2F&dt=Najwi%C4%99ksze%20gie%C5%82dy%20kryptowalut%2C%20portfele%20z%20nagrodami%20oraz%20inwestowanie%20w%20akcje%20na%20ca%C5%82ym%20%C5%9Bwiecie!&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1 260 B 204
 • Rozpoczęcie: 530.3 ms
 • Czas: 44.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 21.37 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/cdn-cgi/rum? 188 B 204
 • Rozpoczęcie: 620.52 ms
 • Czas: 4.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 3.41 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.101 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.022 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 396 162 stron!

73%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.38 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook