Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.182 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.431 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.61 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.254 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Drupal 7 (http://drupi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu9%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 6.62 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)65 / 18i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 7.95 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.01 MB (18)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 125.51 KB (14)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 21.26 KB (19)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne439 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 53i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.16 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 19.92 KB (2%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.44 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.33s
 • 0.65s
 • 0.98s
 • 1.31s
 • 1.63s
/pl 7.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.18 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 158.71 ms
 • Odbieranie: 5.81 ms
 • Blokowanie: 1.01 s
/modules/system/system.messages.css?re88jq 636 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 7.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.57 ms
 • Odbieranie: 4.27 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
/sites/all/modules/views_slideshow/views_slideshow.css?re88jq 355 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 8.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.77 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 2.68 ms
/modules/comment/comment.css?re88jq 384 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 8.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.14 ms
 • Odbieranie: 2.38 ms
 • Blokowanie: 3.22 ms
/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?re88jq 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 6.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.57 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 3.12 ms
/themes/proplus/css/style2.css?re88jq 4.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 15.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 4 ms
 • Odbieranie: 2.82 ms
 • Blokowanie: 8.64 ms
/sites/default/files/google_tag/language/google_tag.pl.script.js?re88jq 563 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 41.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.58 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 38 ms
/misc/jquery.js?v=1.4.4 26.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 33.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.64 ms
 • Odbieranie: 2.65 ms
 • Blokowanie: 23.9 ms
/misc/jquery-extend-3.4.0.js?v=1.4.4 1.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 29.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.93 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 23.83 ms
/misc/jquery.once.js?v=1.2 1.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 31.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 29.12 ms
/misc/drupal.js?re88jq 7.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 ms
 • Odbieranie: 2.21 ms
 • Blokowanie: 29.17 ms
/sites/all/modules/views_slideshow/js/views_slideshow.js?v=1.0 3.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 35.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.99 ms
 • Odbieranie: 1.9 ms
 • Blokowanie: 29.13 ms
/sites/default/files/languages/pl_aXW_AJZKCoHmOzNh65XMNwjDQ9YRM6IqWLzmrPCGwlM.js?re88jq 2.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 35.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.31 ms
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 29.08 ms
/sites/all/modules/lightbox2/js/lightbox.js?re88jq 10.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 36.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 5.86 ms
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 29.04 ms
/sites/all/libraries/flexslider/jquery.flexslider-min.js?re88jq 6.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 36.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 ms
 • Odbieranie: 3.32 ms
 • Blokowanie: 31.16 ms
/sites/all/modules/flexslider_views_slideshow/js/flexslider_views_slideshow.js?re88jq 1.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 37.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.1 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 33.85 ms
/sites/all/modules/google_analytics/googleanalytics.js?re88jq 2.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 40.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 35.74 ms
/themes/proplus/js/script-img.js?re88jq 452 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 40.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 3.19 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 36.08 ms
/themes/proplus/img/logo.png 15.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 4.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.69 ms
 • Odbieranie: 1.04 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/sites/all/modules/languageicons/flags/en.png 411 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 3.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/sites/all/modules/languageicons/flags/pl.png 314 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 3.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.29 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/sites/default/files/telerehabilitacja708x298.jpg 176.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 71.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.23 ms
 • Odbieranie: 68.17 ms
 • Blokowanie: 1.35 ms
/sites/default/files/kioski-telemedyczne708x298_2.jpg 177.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 78.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.41 ms
 • Odbieranie: 73.58 ms
 • Blokowanie: 2.29 ms
/sites/default/files/poznajmy-sie_708x298.jpg 123.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 65.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.87 ms
 • Odbieranie: 59.53 ms
 • Blokowanie: 2.24 ms
/sites/default/files/asystent-pacjenta708x298.jpg 149.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 89.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 4.19 ms
 • Odbieranie: 83.09 ms
 • Blokowanie: 2.2 ms
/sites/default/files/kioski-telemedyczne708x298.jpg 177.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 69.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.75 ms
 • Odbieranie: 60.83 ms
 • Blokowanie: 2.14 ms
/sites/default/files/field/image/telerehabilitacja150x112.jpg 38.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 22.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.58 ms
 • Odbieranie: 14.23 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/sites/default/files/field/image/kioski-telemedyczne150x112_0.jpg 38.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 25.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 11.19 ms
 • Odbieranie: 13.77 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/sites/default/files/pictures/logo_ib91.jpg 12.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 42.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 11.5 ms
 • Odbieranie: 7.56 ms
 • Blokowanie: 23.44 ms
/sites/default/files/pictures/logo_ncbr.jpg 3.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 50.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.73 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 43.23 ms
/sites/default/files/pictures/strategmed.jpg 11.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 7.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.36 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
/themes/proplus/img/logo_stopka.png 1.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 6.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 5.44 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/modules/field/theme/field.css?re88jq 489 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 8.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.36 ms
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 2.03 ms
/modules/node/node.css?re88jq 344 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 8.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.73 ms
 • Odbieranie: 1.46 ms
 • Blokowanie: 2.04 ms
/modules/search/search.css?re88jq 486 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 14.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.49 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 11.83 ms
/modules/user/user.css?re88jq 962 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 19.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.56 ms
 • Odbieranie: 2.36 ms
 • Blokowanie: 12.21 ms
/modules/forum/forum.css?re88jq 635 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 15.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.15 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 12.21 ms
/sites/all/modules/views/css/views.css?re88jq 563 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 18.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.9 ms
 • Odbieranie: 2.14 ms
 • Blokowanie: 12.23 ms
/sites/all/modules/media/modules/media_wysiwyg/css/media_wysiwyg.base.css?re88jq 449 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 18.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.65 ms
 • Odbieranie: 2.09 ms
 • Blokowanie: 12.18 ms
/sites/all/modules/lightbox2/css/lightbox.css?re88jq 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 18.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.89 ms
 • Odbieranie: 1.88 ms
 • Blokowanie: 12.19 ms
/modules/locale/locale.css?re88jq 667 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 19.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.13 ms
 • Odbieranie: 1.62 ms
 • Blokowanie: 14.22 ms
/sites/all/modules/flexslider/assets/css/flexslider_img.css?re88jq 399 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 19.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.46 ms
 • Odbieranie: 1.23 ms
 • Blokowanie: 15.42 ms
/sites/all/libraries/flexslider/flexslider.css?re88jq 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 24.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.1 ms
 • Odbieranie: 1.99 ms
 • Blokowanie: 19.38 ms
/themes/proplus/css/max575.css?re88jq 2.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 22.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.49 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 19.39 ms
/themes/proplus/css/max767.css?re88jq 2.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 24.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.41 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 19.35 ms
/themes/proplus/css/max991.css?re88jq 1.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 24.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.72 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 19.27 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 30.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.35 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 1.91 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
/themes/proplus/img/bg.jpg 76.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 55.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.65 ms
 • Odbieranie: 10.9 ms
 • Blokowanie: 38.61 ms
/themes/proplus/img/social.jpg 13.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 54.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.52 ms
 • Odbieranie: 6.01 ms
 • Blokowanie: 42.98 ms
/themes/proplus/img/punkt.jpg 10.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 34.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.37 ms
 • Odbieranie: 3.48 ms
 • Blokowanie: 23.39 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NL3R486 42.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 54.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.98 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 27.47 ms
 • Odbieranie: 4.7 ms
 • Blokowanie: 1.42 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j96&tid=UA-99736925-1&cid=635610231.1656491386&jid=2021273457&gjid=2011197180&_gid=1069368803.1656491386&_u=YGBAgEABAAAAAE~&z=1612902367 439 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 42.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.38 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 19.96 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j96&aip=1&a=1906716631&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fwww.pro-plus.pl%2Fpl&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Pro%20Plus&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YGBAgEAB~&jid=2021273457&gjid=2011197180&cid=635610231.1656491386&tid=UA-99736925-1&_gid=1069368803.1656491386&z=1509830716 194 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 2.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.54 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 1.234 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 2.004 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera IdeaWebServer 5.0.0

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 383 313 strony!

76%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
37%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
34%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.29 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook