Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.223 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.263 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.49 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.283 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Joomla! - Open Sourcei

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu25%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 18.28 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)93 / 4i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 7 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 338.88 KB (5)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 117.16 KB (15)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 11.45 KB (4)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 125.74 KB (7)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 33i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 600.22 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 160.75 KB (27%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1004.13 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.1s
 • 0.19s
 • 0.29s
 • 0.39s
 • 0.49s
https://sp1piaseczno.pl/ 247 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 22.78 ms
 • DNS: 4.12 ms
 • Łączenie: 7.82 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 8.93 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sp1piaseczno.pl/ 7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 23.58 ms
 • Czas: 64.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.48 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 39.8 ms
 • Odbieranie: 2.72 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
/media/jui/js/jquery.min.js?26177ec33d7946b3ff584a8b4145d32b 33.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.01 ms
 • Czas: 30.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.6 ms
 • Oczekiwanie: 17.09 ms
 • Odbieranie: 7.3 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
/media/jui/js/jquery-noconflict.js?26177ec33d7946b3ff584a8b4145d32b 78 B 200
 • Rozpoczęcie: 110.52 ms
 • Czas: 18.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.97 ms
 • Oczekiwanie: 10.1 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 5.86 ms
/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?26177ec33d7946b3ff584a8b4145d32b 4.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.73 ms
 • Czas: 17.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.91 ms
 • Oczekiwanie: 9.38 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 5.73 ms
/media/system/js/caption.js?26177ec33d7946b3ff584a8b4145d32b 390 B 200
 • Rozpoczęcie: 111.08 ms
 • Czas: 19.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.84 ms
 • Oczekiwanie: 11.71 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 5.46 ms
/media/jui/js/bootstrap.min.js?26177ec33d7946b3ff584a8b4145d32b 7.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.31 ms
 • Czas: 32.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.77 ms
 • Oczekiwanie: 24.64 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 5.32 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/animate.css 4.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.51 ms
 • Czas: 35.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.55 ms
 • Oczekiwanie: 22.86 ms
 • Odbieranie: 6.05 ms
 • Blokowanie: 5.21 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/normalize.css 1.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.75 ms
 • Czas: 15.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.5 ms
 • Oczekiwanie: 8.66 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 5.05 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/style.css 4.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.97 ms
 • Czas: 17.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.44 ms
 • Oczekiwanie: 10.81 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 4.93 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,300i,400,700,900&subset=latin-ext 1.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.23 ms
 • Czas: 46.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.14 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 20.74 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 3.33 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js 30.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.45 ms
 • Czas: 32.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.64 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 5.62 ms
 • Odbieranie: 2.81 ms
 • Blokowanie: 3.28 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/js/menu.js 186 B 200
 • Rozpoczęcie: 112.66 ms
 • Czas: 30.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.34 ms
 • Oczekiwanie: 24.06 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 4.41 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/js/classie.js 766 B 200
 • Rozpoczęcie: 112.86 ms
 • Czas: 29.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.27 ms
 • Oczekiwanie: 23.32 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 4.3 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/js/jquery-1.9.1.min.js 32.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 113.04 ms
 • Czas: 36.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.21 ms
 • Oczekiwanie: 26.95 ms
 • Odbieranie: 3.74 ms
 • Blokowanie: 4.2 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/js/jquery.cookie.js 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 113.22 ms
 • Czas: 31.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 25.42 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 4.1 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/js/jquery.textresizer.min.js 1.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 113.41 ms
 • Czas: 31.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.1 ms
 • Oczekiwanie: 26.41 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 3.97 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/images/godlo.svg 37.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 113.66 ms
 • Czas: 36.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 29.72 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 3.81 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/images/bip.png 6.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 113.89 ms
 • Czas: 30.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 25.88 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 3.67 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/js/reval.js 496 B 200
 • Rozpoczęcie: 160.43 ms
 • Czas: 13.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.11 ms
 • Oczekiwanie: 11.5 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://cdn.jsdelivr.net/scrollreveal.js/3.3.1/scrollreveal.min.js 3.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 171.93 ms
 • Czas: 64.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.25 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 40.47 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/js/menus.js 229 B 200
 • Rozpoczęcie: 193.36 ms
 • Czas: 12.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 10.53 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/js/contrast.js 167 B 200
 • Rozpoczęcie: 193.67 ms
 • Czas: 12.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 11.31 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/images/tlo.jpg 288.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 198.69 ms
 • Czas: 20.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 9 ms
 • Odbieranie: 10.32 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/images/tlo.svg 5.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 198.98 ms
 • Czas: 18.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 16.85 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 19.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 251.92 ms
 • Czas: 25.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.32 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 1.7 ms
 • Odbieranie: 1.12 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
/templates/szkoapodstawowanr1wpiasecznie/images/arrow_2.png 1.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 206.28 ms
 • Czas: 12.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 11.09 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_cJD3gnD_g.woff2 18.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 252.9 ms
 • Czas: 29.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 3.78 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 24.8 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD_g.woff2 19.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 253.18 ms
 • Czas: 28.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 2.92 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 24.6 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZYgzz_PZw.woff2 19.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 253.35 ms
 • Czas: 32.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 6.27 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 24.55 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_cJD3gfD_u50.woff2 16.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 254.08 ms
 • Czas: 30.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 5.57 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 23.91 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gfD_u50.woff2 16.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 259.94 ms
 • Czas: 24.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 4.31 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 18.3 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wdhyzbi.woff2 16.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 260.24 ms
 • Czas: 26.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 6.91 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 18.14 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.073 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 6.776 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 355 360 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
34%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
31%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.22 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook