Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.133 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.099 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.064 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.347 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu13%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.62 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Kod HTML 25.99 KB (3)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 3.42 KB (6)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 427.2 KB (7)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 24.56 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 15.5 KB (2)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne529 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby 1i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 23i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 497.18 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 308.76 KB (62%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.71 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.27s
 • 0.54s
 • 0.8s
 • 1.07s
 • 1.34s
/captcha.php?from=%2F 1.54 KB 503
 • Rozpoczęcie: 40.7 ms
 • Czas: 17.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 16.21 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/captcha.php?from=%2F 323 B 307
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 40.38 ms
 • DNS: 2.66 ms
 • Łączenie: 7.49 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 29.37 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/js/admin/jquery-3.6.1.js 83.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 70.88 ms
 • Czas: 28.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 11.94 ms
 • Odbieranie: 16.12 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=runReCaptcha&render=explicit 898 B 200
 • Rozpoczęcie: 71.24 ms
 • Czas: 50.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.42 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 22.97 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
http://www.google-analytics.com/analytics.js 20.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 113.15 ms
 • Czas: 3.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.86 ms
 • Odbieranie: 1.57 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
http://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js 1.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 128.3 ms
 • Czas: 3.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.2 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/RGRQD9tdxHtnt-Bxkx9pM75S/recaptcha__en.js 160.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 138.94 ms
 • Czas: 45.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.02 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 2.56 ms
 • Odbieranie: 16.6 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j99&tid=UA-98895609-2&cid=1383491576.1674836573&jid=1902613524&gjid=2028263291&_gid=1172977021.1674836573&_u=aGBAgEIJAAAAAEAMI~&z=1938354419 348 B 200
 • Rozpoczęcie: 144.35 ms
 • Czas: 48.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.89 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 20.94 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
http://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j99&a=880409159&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fdarmarsklep.pl%2Fcaptcha.php%3Ffrom%3D%252F&ul=en-us&de=UTF-8&sd=24-bit&sr=800x600&vp=800x585&je=0&_u=aGBAgEIJAAAAAAAMI~&jid=1902613524&gjid=2028263291&cid=1383491576.1674836573&tid=UA-98895609-2&_gid=1172977021.1674836573&z=1545085121 429 B 200
 • Rozpoczęcie: 144.66 ms
 • Czas: 2.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 1.8 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j99&tid=UA-98895609-2&cid=1383491576.1674836573&jid=1902613524&_u=aGBAgEIJAAAAAEAMI~&z=1259846016 296 B 200
 • Rozpoczęcie: 237.62 ms
 • Czas: 24.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 23.51 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j99&tid=UA-98895609-2&cid=1383491576.1674836573&jid=1902613524&_u=aGBAgEIJAAAAAEAMI~&z=1259846016 408 B 200
 • Rozpoczęcie: 237.85 ms
 • Czas: 47.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.61 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 24.43 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LcNBmgaAAAAAJZe6G2gEWg4BAzuKOkhpxmINqGZ&co=aHR0cDovL2Rhcm1hcnNrbGVwLnBsOjgw&hl=en&v=RGRQD9tdxHtnt-Bxkx9pM75S&size=normal&cb=n5gzdani81ib 23.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 262.72 ms
 • Czas: 47.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 37.09 ms
 • Odbieranie: 9.6 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/RGRQD9tdxHtnt-Bxkx9pM75S/styles__ltr.css 24.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.09 ms
 • Czas: 25.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.18 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.48 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/RGRQD9tdxHtnt-Bxkx9pM75S/recaptcha__en.js 251.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.58 ms
 • Czas: 6.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.58 ms
 • Odbieranie: 5.53 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
data:image/png;base64,iVB... 14.27 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 1.68 KB 200
https://www.gstatic.com/recaptcha/api2/logo_48.png 2.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 375.29 ms
 • Czas: 2.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 1.52 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 957.28 ms
 • Czas: 24.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.66 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.64 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=en&v=RGRQD9tdxHtnt-Bxkx9pM75S 181 B 200
 • Rozpoczęcie: 404.71 ms
 • Czas: 24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 22.24 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/bframe?hl=en&v=RGRQD9tdxHtnt-Bxkx9pM75S&k=6LcNBmgaAAAAAJZe6G2gEWg4BAzuKOkhpxmINqGZ 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 47.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 46.49 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/RGRQD9tdxHtnt-Bxkx9pM75S/styles__ltr.css 55.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.09 ms
 • Czas: 807.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.18 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.48 ms
 • Odbieranie: 783.49 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/RGRQD9tdxHtnt-Bxkx9pM75S/recaptcha__en.js 401.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.58 ms
 • Czas: 808.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.58 ms
 • Odbieranie: 808.22 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 14.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 957.28 ms
 • Czas: 180.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.66 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.64 ms
 • Odbieranie: 157.19 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.063 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 6.959 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx 1.14.2
 • Język skryptowy PHP 7.3.31-1~deb10u2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 403 942 stron!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
36%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.37 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook