Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.235 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.616 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.092 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 1.657 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS concrete5 - 8.2.1i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu18%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 4.17 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)418 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 17.04 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 243.97 KB (9)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 185.98 KB (11)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 84.26 KB (16)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 311.35 KB (15)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne203 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 54i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 842.8 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 729.91 KB (87%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.77 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.37s
 • 0.74s
 • 1.11s
 • 1.48s
 • 1.85s
https://www.orome.pl/ 244 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 29.8 ms
 • DNS: 11.24 ms
 • Łączenie: 10.21 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 7.73 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.orome.pl/ 17.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 30.06 ms
 • Czas: 91.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.63 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 60.72 ms
 • Odbieranie: 7.44 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/css/global.css 35.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 140.27 ms
 • Czas: 26.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.4 ms
 • Oczekiwanie: 14.95 ms
 • Odbieranie: 5.52 ms
 • Blokowanie: 2.41 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/content/estate/css/structure.css 19.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 140.61 ms
 • Czas: 21.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.32 ms
 • Oczekiwanie: 13.4 ms
 • Odbieranie: 2.39 ms
 • Blokowanie: 4.44 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/content/estate/css/estate.css 6.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 140.73 ms
 • Czas: 14.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.26 ms
 • Oczekiwanie: 7.57 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 4.4 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/plugins/rs-plugin/css/settings.css 5.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 140.89 ms
 • Czas: 14.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.19 ms
 • Oczekiwanie: 8.09 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 4.33 ms
/ccm/system/css/layout/139 397 B 200
 • Rozpoczęcie: 141 ms
 • Czas: 414.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 407.55 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 4.3 ms
/ccm/system/css/layout/336 338 B 200
 • Rozpoczęcie: 141.13 ms
 • Czas: 1.22 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.21 s
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 4.26 ms
/updates/concrete5-8.2.1_remote_updater/concrete/css/font-awesome.css 7.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 141.24 ms
 • Czas: 16.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.99 ms
 • Oczekiwanie: 10.7 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 4.23 ms
/updates/concrete5-8.2.1_remote_updater/concrete/js/jquery.js 32.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 141.38 ms
 • Czas: 29.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 17.17 ms
 • Odbieranie: 7.27 ms
 • Blokowanie: 4.17 ms
/application/files/cache/css/a2b7d9d4f6c42e870028ac4a16b9c3add6f949ae.css 453 B 200
 • Rozpoczęcie: 141.52 ms
 • Czas: 14.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 9.41 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 4.11 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-110077781-1 36.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 141.7 ms
 • Czas: 53.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.42 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 22.04 ms
 • Odbieranie: 5.99 ms
 • Blokowanie: 2.31 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,700 1.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 141.84 ms
 • Czas: 49.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.85 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 22.67 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 2.68 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,400italic,700 907 B 200
 • Rozpoczęcie: 141.97 ms
 • Czas: 55.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 23.17 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 29.59 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Patua+One:100,300,400,400italic,700 368 B 200
 • Rozpoczęcie: 142.1 ms
 • Czas: 54.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 23.63 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 29.55 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/ck.css 506 B 200
 • Rozpoczęcie: 142.26 ms
 • Czas: 14.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 9.99 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 3.57 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/js.js 796 B 200
 • Rozpoczęcie: 142.41 ms
 • Czas: 16.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 11.74 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 3.51 ms
/application/files/cache/0ab61f6d29a545a3a7a6a3822157b9a1.jpg 1.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 142.55 ms
 • Czas: 17.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 12.35 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 3.47 ms
/application/files/cache/e533ec7c2055f934ca817d82f17edb59.jpg 100.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 361.98 ms
 • Czas: 23.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.2 ms
 • Oczekiwanie: 12.82 ms
 • Odbieranie: 8.09 ms
 • Blokowanie: 1.65 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,400italic,700italic,700 931 B 200
 • Rozpoczęcie: 165.16 ms
 • Czas: 32.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 24.95 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 6.89 ms
/application/files/6414/9546/7690/bezpieczna_technika.jpg 21.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 363.19 ms
 • Czas: 27.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 11.03 ms
 • Odbieranie: 14.23 ms
 • Blokowanie: 1.48 ms
/application/files/1614/9546/7874/zbiorniki_palety.jpg 23.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 387.5 ms
 • Czas: 12.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 8.58 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 1.52 ms
/application/files/4214/9546/7745/transport_bliski.jpg 25.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 392.12 ms
 • Czas: 11.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 7.6 ms
 • Odbieranie: 2.77 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
/application/files/5314/9546/7909/szlifierki.jpg 26.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 405.05 ms
 • Czas: 20.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 15.28 ms
 • Odbieranie: 2.65 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms
/application/files/8414/9546/7771/wagi.jpg 27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 406.83 ms
 • Czas: 21.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 15.75 ms
 • Odbieranie: 4.39 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
/application/files/8514/9743/3138/logistyka_n.jpg 18.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 426.67 ms
 • Czas: 9.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 6.81 ms
 • Odbieranie: 1.16 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/js/bootstrap.min.js 9.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.44 ms
 • Czas: 51.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 45.6 ms
 • Odbieranie: 4.85 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/js/mfn.menu.js 552 B 200
 • Rozpoczęcie: 204.49 ms
 • Czas: 41.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 40.04 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/js/jquery.plugins.js 60.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 247.69 ms
 • Czas: 65.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 47.08 ms
 • Odbieranie: 17.15 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/js/jquery.jplayer.min.js 12.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 253.67 ms
 • Czas: 41.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 37.51 ms
 • Odbieranie: 2.94 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/js/animations/animations.js 679 B 200
 • Rozpoczęcie: 306.98 ms
 • Czas: 13.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 10.66 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/js/scripts.js 6.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 323.27 ms
 • Czas: 19.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 16.64 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 1.19 ms
/application/files/cache/css/52fc693f5c8060660a3ce5c9bfa454a3f4599103.css 733 B 200
 • Rozpoczęcie: 332.13 ms
 • Czas: 9.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 7.51 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/application/files/cache/js/b8e170347c225ff9e85e105408df01e8be38dbe9.js 7.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 343.44 ms
 • Czas: 13.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 10.3 ms
 • Odbieranie: 2.31 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
/application/files/cache/css/0a8012ab5fb1e7ba80aaaf5531ea37407f95cd8e.css 4.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 344.11 ms
 • Czas: 15.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 12.73 ms
 • Odbieranie: 2.09 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:200,300,400,600,700 904 B 200
 • Rozpoczęcie: 173.89 ms
 • Czas: 40.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 38.92 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem8YaGs126MiZpBA-UFVZ0b.woff2 14.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 26.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.96 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 4.16 ms
 • Odbieranie: 1.25 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/css/fonts/mfn-icons.woff 56.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 20.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 7.5 ms
 • Odbieranie: 11.91 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
/updates/concrete5-8.2.1_remote_updater/concrete/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 29.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 7.18 ms
 • Odbieranie: 21.16 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 27.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 3.34 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 23.41 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOkCnqEu92Fr1Mu51xIIzI.woff2 17.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 26.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 2.38 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 23.37 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 25.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.3 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 1.33 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc4.woff2 15.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 7.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 4.91 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UN_r8OUuhp.woff2 14.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 6.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 3.72 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 1.4 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem8YaGs126MiZpBA-UFW50bbck.woff2 11.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 5.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 2.88 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 1.3 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UN_r8OXOhpOqc.woff2 11.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 4.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 1.91 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfChc4EsA.woff2 11.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 3.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.18 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOmCnqEu92Fr1Mu7GxKOzY.woff2 12.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 9.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 6.93 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 1.48 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzI.woff2 15.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 8.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 6.31 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 1.38 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxGIzIFKw.woff2 11.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 7.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 5.28 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc4.woff2 15.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 6.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 4.35 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 1.19 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fChc4EsA.woff2 11.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 5.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 3.52 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
/packages/theme_neat/themes/neat/images/box_shadow.png 186 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.51 s
 • Czas: 8.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 7.57 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j86&a=1692578853&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.orome.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Rusztowania%2C%20drabiny%2C%20wci%C4%85garki%2C%20zawiesia%2C%20wagi%20hakowe%20%3A%3A%20Orome&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=IEBAAUABAAAAAC~&jid=2084084880&gjid=1643578354&cid=746456138.1601295492&tid=UA-110077781-1&_gid=1515108751.1601295492&_r=1>m=2ou9g1&z=950410891 203 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 42.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 40.45 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.371 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 10.452 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2
 • Język skryptowy PHP 5.6.40

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 336 444 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.13 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook