Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.938 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.482 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.099 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.3 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS WordPress 4.9.16i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu6%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.76 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)94 / 5i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 10.43 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 754.44 KB (64)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 315.25 KB (24)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 11.59 KB (8)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 73.26 KB (7)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne644 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 108i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.14 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.09 MB (96%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.82 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.6s
 • 1.21s
 • 1.81s
 • 2.41s
 • 3.02s
http://rolexzg.eu/ 446 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 332.28 ms
 • DNS: 2.42 ms
 • Łączenie: 11.73 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 315.94 ms
 • Odbieranie: 2.13 ms
 • Blokowanie: 0 ms
http://rolexzg.eu/ 10.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 332.58 ms
 • Czas: 583.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 578.78 ms
 • Odbieranie: 4.42 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.5.1 821 B 200
 • Rozpoczęcie: 939.31 ms
 • Czas: 15.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 11.97 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 2.3 ms
/wp-content/plugins/responsive-lightbox/assets/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css?ver=1.7.2 2.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 939.77 ms
 • Czas: 14.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 12.07 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 2 ms
/wp-content/themes/Rolex/css/styles.css?ver=4.9.16 3.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 939.95 ms
 • Czas: 15.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 12.74 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 2.02 ms
/wp-content/plugins/responsive-tabs/css/rtbs_style.min.css?ver=4.9.16 884 B 200
 • Rozpoczęcie: 940.14 ms
 • Czas: 16.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 12.67 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 1.99 ms
http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js 32.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 940.38 ms
 • Czas: 5.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.09 ms
 • Odbieranie: 1.41 ms
 • Blokowanie: 1.89 ms
/wp-content/plugins/responsive-lightbox/assets/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.js?ver=1.7.2 7.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 940.58 ms
 • Czas: 16.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 13.39 ms
 • Odbieranie: 1.71 ms
 • Blokowanie: 1.79 ms
/wp-content/plugins/responsive-lightbox/js/front.js?ver=1.7.2 4.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 940.75 ms
 • Czas: 16.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 13.74 ms
 • Odbieranie: 1.41 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&ver=4.9.16 39.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 940.91 ms
 • Czas: 46.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 42.82 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 1.71 ms
/wp-content/themes/Rolex/js/googlemaps.js?ver=4.9.16 897 B 200
 • Rozpoczęcie: 941.04 ms
 • Czas: 26.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 11.62 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 13.92 ms
/wp-content/plugins/responsive-tabs/js/rtbs.min.js?ver=4.9.16 978 B 200
 • Rozpoczęcie: 941.19 ms
 • Czas: 38.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 11.93 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 25.26 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:700,300&subset=latin-ext 889 B 200
 • Rozpoczęcie: 941.34 ms
 • Czas: 49.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.3 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 21.07 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 1.54 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/logo.png 3.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 969.25 ms
 • Czas: 14.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 11.75 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 1.42 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/fb.png 467 B 200
 • Rozpoczęcie: 969.37 ms
 • Czas: 14.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 12.32 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 1.38 ms
/wp-content/uploads/2017/02/slider_1.jpg 220.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.04 s
 • Czas: 95.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 11.92 ms
 • Odbieranie: 82.11 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
/wp-content/uploads/2017/02/slider_2.jpg 153.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.04 s
 • Czas: 77.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 12.16 ms
 • Odbieranie: 64.14 ms
 • Blokowanie: 1.3 ms
/wp-content/uploads/2017/02/slider_3.jpg 155.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.04 s
 • Czas: 85.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 12.49 ms
 • Odbieranie: 71.84 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
/wp-content/uploads/2017/02/sg_okna.jpg 16.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.04 s
 • Czas: 28.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 12.64 ms
 • Odbieranie: 14.79 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
/wp-content/uploads/2017/02/sg_drzwi.jpg 17.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.04 s
 • Czas: 27.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 12.87 ms
 • Odbieranie: 13.52 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/wp-content/uploads/2017/02/sg_rolety_elewacyjne_nadstawne_podtynkowe.jpg 12.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 21.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 15.62 ms
 • Odbieranie: 5.27 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
/wp-content/uploads/2017/02/sg_drzwi_tarasowe.jpg 16.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 21.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 13.86 ms
 • Odbieranie: 6.52 ms
 • Blokowanie: 1.04 ms
/wp-content/uploads/2017/02/sg_fasady.jpg 19.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 28.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 18.56 ms
 • Odbieranie: 8.93 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
/wp-content/uploads/2017/02/sg_ogrody_zimowe.jpg 23.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 27.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 18.86 ms
 • Odbieranie: 8.11 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/wp-content/uploads/2017/02/sg_zabudowy_szklane.jpg 13.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 19.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 16.21 ms
 • Odbieranie: 1.96 ms
 • Blokowanie: 1.37 ms
/wp-content/uploads/2017/02/sg_inne.jpg 15.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 22.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.84 ms
 • Odbieranie: 1.58 ms
 • Blokowanie: 0.91 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/logo_white.png 3.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 21.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 18.88 ms
 • Odbieranie: 1.53 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
/wp-content/plugins/slideshow-jquery-image-gallery/style/SlideshowPlugin/functional.css?ver=2.3.1 962 B 200
 • Rozpoczęcie: 994.67 ms
 • Czas: 12.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 11.78 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/wp-admin/admin-ajax.php?action=slideshow_jquery_image_gallery_load_stylesheet&style=slideshow-jquery-image-gallery-custom-styles_2&ver=1486647807 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 995.22 ms
 • Czas: 484.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 482.03 ms
 • Odbieranie: 2.19 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js?ver=3.51.0-2014.06.20 6.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 17.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 13.31 ms
 • Odbieranie: 3.18 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.5.1 3.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 16.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 13.37 ms
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 1.55 ms
/wp-content/themes/Rolex/js/main.js?ver=null 573 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 16.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 13.84 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 1.54 ms
/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 16.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 12.04 ms
 • Odbieranie: 2.82 ms
 • Blokowanie: 1.49 ms
/wp-content/plugins/slideshow-jquery-image-gallery/js/min/all.frontend.min.js?ver=2.3.1 6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 17.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 14.06 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 1.45 ms
/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.16 4.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 20.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.34 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 23.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.46 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.38 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
data:image/png;base64,iVB... 374 B 200
data:image/png;base64,iVB... 545 B 200
data:image/png;base64,iVB... 599 B 200
/wp-content/themes/Rolex/images/pattern.png 1.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 18.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 15.9 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 1.99 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/medal1.png 2.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 17.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 15.4 ms
 • Odbieranie: 1.65 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/settings.png 1.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 15.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 13.17 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/termin.png 2.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 15.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 14.16 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/location_ico.png 1.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 13.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 12.91 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/mail_ico.png 1012 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 14.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 12.43 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 1.78 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/phone_ico.png 1.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 14.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 12.4 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLDz8Z1xlFQ.woff2 7.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 65.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 33.9 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 23.32 ms
 • Odbieranie: 6.78 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1xlFQ.woff2 7.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 63.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 15.37 ms
 • Odbieranie: 7.72 ms
 • Blokowanie: 39.84 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLDz8Z1JlFc-K.woff2 5.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 53.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 14.61 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 38.07 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlFc-K.woff2 5.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 52.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 13.87 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 37.87 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j87&a=1863358864&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Frolexzg.eu%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Rolex%20%E2%80%93%20producent%20okien%20i%20drzwi%20PVC%20Zielona%20G%C3%B3ra&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=IEBAAEABAAAAAC~&jid=1061345727&gjid=2139575391&cid=581560267.1607411470&tid=UA-98718517-1&_gid=99712704.1607411470&_r=1&_slc=1&z=1571147945 205 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 24.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 23.13 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j87&tid=UA-98718517-1&cid=581560267.1607411470&jid=1061345727&gjid=2139575391&_gid=99712704.1607411470&_u=IEBAAEAAAAAAAC~&z=1475455534 439 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 44.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.8 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 20.12 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/wp-content/plugins/slideshow-jquery-image-gallery/images/SlideshowPlugin/loading-icon-128x128.gif 9.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.51 s
 • Czas: 14.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 11.9 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
/wp-content/plugins/slideshow-jquery-image-gallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png 956 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.51 s
 • Czas: 13.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 12.07 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
http://maps.google.com/maps-api-v3/api/js/43/2/common.js 28.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 3.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.62 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
http://maps.google.com/maps-api-v3/api/js/43/2/util.js 54.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 5.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 2.98 ms
 • Odbieranie: 2.42 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
http://maps.google.com/maps-api-v3/api/js/43/2/map.js 19.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 3.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.94 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
http://maps.google.com/maps-api-v3/api/js/43/2/marker.js 12.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 3.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.79 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
http://maps.gstatic.com/mapfiles/openhand_8_8.cur 722 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.98 s
 • Czas: 30.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 29.24 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
http://maps.google.com/maps-api-v3/api/js/43/2/stats.js 2.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 4.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 3.32 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
http://maps.google.com/maps-api-v3/api/js/43/2/onion.js 9.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2 s
 • Czas: 3.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.17 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
http://maps.googleapis.com/maps/api/js/ViewportInfoService.GetViewportInfo?1m6&1m2&1d51.90302481316985&2d15.285202720208735&2m2&1d51.9850326505403&2d15.69259649295227&2u13&4sen-US&5e0&6sm%40535000000&7b0&8e0&12e2&callback=_xdc_._ft5wh2&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=42967 3.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.03 s
 • Czas: 81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 79.92 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
/wp-content/themes/Rolex/images/location_marker.png 1.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.07 s
 • Czas: 13.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 12.76 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
http://maps.gstatic.com/mapfiles/transparent.png 463 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 20.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.28 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4448!3i2708!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257654!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=56109 10.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 60.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 58.52 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4447!3i2708!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257654!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=30578 3.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 53.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 51.11 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 1.44 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4447!3i2707!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257654!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=93308 4.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 45.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 43.76 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4448!3i2707!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257654!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=118839 6.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 64.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 63.24 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4449!3i2707!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257654!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=13299 6.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 71.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 70.47 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4449!3i2708!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257654!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=81640 9.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 77.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 76.37 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.89 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4446!3i2708!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257090!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=79425 3.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.22 s
 • Czas: 40.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 39.76 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4446!3i2707!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257558!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=99183 1.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.22 s
 • Czas: 49.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 48.89 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4450!3i2707!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257582!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=4208 2.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.23 s
 • Czas: 43.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 41.94 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i4450!3i2708!4i256!2m3!1e0!2sm!3i535257582!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e0&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=72549 6.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 79.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 78.72 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i13!2i4446!3i2707!1m4!1m3!1i13!2i4447!3i2707!1m4!1m3!1i13!2i4446!3i2708!1m4!1m3!1i13!2i4447!3i2708!1m4!1m3!1i13!2i4448!3i2707!1m4!1m3!1i13!2i4449!3i2707!1m4!1m3!1i13!2i4450!3i2707!1m4!1m3!1i13!2i4448!3i2708!1m4!1m3!1i13!2i4449!3i2708!1m4!1m3!1i13!2i4450!3i2708!2m3!1e0!2sm!3i535257654!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcy50OjF8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmY0NDQ0NDQscy50OjV8cC5jOiNmZmYyZjJmMixzLnQ6MnxwLnY6b2ZmLHMudDozfHAuczotMTAwfHAubDo0NSxzLnQ6NDl8cC52OnNpbXBsaWZpZWQscy50OjQ5fHMuZTpnLmZ8cC5jOiNmZmVkYzIwMCxzLnQ6NDl8cy5lOmwudC5mfHAuYzojZmYwMDAwMDAscy50OjQ5fHMuZTpsLnQuc3xwLmM6I2ZmZmZmZmZmfHAudjpzaW1wbGlmaWVkLHMudDo1MHxzLmU6bC5pfHAudjpvZmYscy50OjR8cC52Om9mZixzLnQ6NnxwLmM6I2ZmZjVhMzAxfHAudjpvbixzLnQ6NnxzLmU6bC50LmZ8cC5jOiNmZjAwMDAwMCxzLnQ6NnxzLmU6bC50LnN8cC52Om9mZg!4e3!12m1!5b1&callback=_xdc_._wjrqog&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=570 698 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 92.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 91.12 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
http://maps.google.com/maps-api-v3/api/js/43/2/controls.js 57.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 3.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.18 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
http://maps.googleapis.com/maps/api/js/AuthenticationService.Authenticate?1shttp%3A%2F%2Frolexzg.eu%2F&4sAIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&callback=_xdc_._fn5oez&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=81238 438 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 51.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 50.86 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
data:image/svg+xml,%3Csvg... 270 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 218 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 218 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 218 B 200
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700|Google+Sans:400,500,700 - 307
 • Rozpoczęcie: 2.66 s
 • Czas: 24.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0 ms
 • Odbieranie: 24.63 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700|Google+Sans:400,500,700 1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.69 s
 • Czas: 23.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 22.18 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
http://maps.gstatic.com/mapfiles/api-3/images/google_white5.png 1.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.69 s
 • Czas: 21.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 20.06 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 132 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 132 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 132 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 1.5 KB 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 785 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 4.17 KB 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 260 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 260 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 260 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 211 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 211 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 211 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 300 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 259 B 200
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc4.woff2 15.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.77 s
 • Czas: 10.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 6.87 ms
 • Odbieranie: 2.44 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.77 s
 • Czas: 7.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 5.98 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc4.woff2 15.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.77 s
 • Czas: 6.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 1.9 ms
 • Odbieranie: 3.85 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
http://maps.googleapis.com/maps/api/js/QuotaService.RecordEvent?1shttp%3A%2F%2Frolexzg.eu%2F&3sAIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&7sfnad59&10e1&callback=_xdc_._u93626&key=AIzaSyCTsPSkFcGm9hJGxDWp6_7Lf5aTunGUKog&token=8236 438 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.77 s
 • Czas: 48.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 47.61 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.585 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 6.727 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 353 707 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
34%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
31%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.21 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook