Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.784 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.717 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.177 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.809 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu8%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 8.20 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)246 / 9i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 106.24 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 301.34 KB (25)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 755.36 KB (17)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 173.23 KB (40)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 423.05 KB (6)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne553 B (3)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 94i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.72 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.19 MB (69%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 4.39 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.43s
 • 0.86s
 • 1.29s
 • 1.72s
 • 2.15s
https://www.cosmosmoda.pl/ 624 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 79.41 ms
 • DNS: 64.55 ms
 • Łączenie: 1.22 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 12.71 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cosmosmoda.pl/ 415 B 302
 • Rozpoczęcie: 80 ms
 • Czas: 180.34 ms
 • DNS: 0.03 ms
 • Łączenie: 35.01 ms
 • SSL: 33.55 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 110.52 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cosmosmoda.pl/ 106.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 227.13 ms
 • Czas: 445.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 349.25 ms
 • Odbieranie: 33.59 ms
 • Blokowanie: 62.76 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/assets/css/theme.css?ps_cache=721 81.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 654.4 ms
 • Czas: 83.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.09 ms
 • Oczekiwanie: 29.8 ms
 • Odbieranie: 36.38 ms
 • Blokowanie: 8.4 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/blockreassurance/views/dist/front.css?ps_cache=721 616 B 200
 • Rozpoczęcie: 654.92 ms
 • Czas: 32.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.09 ms
 • Oczekiwanie: 13.22 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 13.41 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/ps_searchbar/ps_searchbar.css?ps_cache=721 763 B 200
 • Rozpoczęcie: 655.13 ms
 • Czas: 34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.99 ms
 • Oczekiwanie: 15.15 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 13.32 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/przelewy24/views/css/p24_inside.css?ps_cache=721 883 B 200
 • Rozpoczęcie: 655.33 ms
 • Czas: 30.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.92 ms
 • Oczekiwanie: 12.13 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 13.21 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/przelewy24/views/css/przelewy24.css?ps_cache=721 2.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 655.57 ms
 • Czas: 58.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.87 ms
 • Oczekiwanie: 40.51 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 13.05 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/paypal/views/css/paypal_fo.css?ps_cache=721 1.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 655.75 ms
 • Czas: 34.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.78 ms
 • Oczekiwanie: 15.91 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 12.98 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leobootstrapmenu/views/css/megamenu.css?ps_cache=721 394 B 200
 • Rozpoczęcie: 655.93 ms
 • Czas: 32.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.73 ms
 • Oczekiwanie: 13.97 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 12.88 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leobootstrapmenu/views/css/leomenusidebar.css?ps_cache=721 406 B 200
 • Rozpoczęcie: 656.13 ms
 • Czas: 38.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.66 ms
 • Oczekiwanie: 20.36 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 12.76 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/typo/typo.css?ps_cache=721 4.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 656.33 ms
 • Czas: 34.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.47 ms
 • Oczekiwanie: 16.7 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 12.79 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/iView/iview.css?ps_cache=721 1.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 656.52 ms
 • Czas: 37.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.4 ms
 • Oczekiwanie: 19.56 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 12.69 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/iView/skin_4_responsive/style.css?ps_cache=721 681 B 200
 • Rozpoczęcie: 656.72 ms
 • Czas: 65.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.32 ms
 • Oczekiwanie: 48.37 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 12.59 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leofeature/views/css/front.css?ps_cache=721 9.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 656.91 ms
 • Czas: 42.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.26 ms
 • Oczekiwanie: 17.58 ms
 • Odbieranie: 8.14 ms
 • Blokowanie: 12.48 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leoquicklogin/views/css/front.css?ps_cache=721 2.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 657.11 ms
 • Czas: 37.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.2 ms
 • Oczekiwanie: 20.83 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 12.37 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leoblog/views/css/leoblog.css?ps_cache=721 3.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 657.3 ms
 • Czas: 35.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.87 ms
 • Oczekiwanie: 18.55 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 12.53 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/advancedpopupcreator/views/css/advancedpopup-front.css?ps_cache=721 524 B 200
 • Rozpoczęcie: 657.49 ms
 • Czas: 38.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.81 ms
 • Oczekiwanie: 21.59 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 12.43 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/advancedpopupcreator/lib/fancybox/jquery.fancybox-transitions.css?ps_cache=721 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 657.69 ms
 • Czas: 39.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.75 ms
 • Oczekiwanie: 22.4 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 12.31 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/a4poptionselect/views/css/a4poptionselect.css?ps_cache=721 319 B 200
 • Rozpoczęcie: 657.89 ms
 • Czas: 62.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.69 ms
 • Oczekiwanie: 46.35 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 12.19 ms
https://cosmosmoda.pl/js/jquery/ui/themes/base/minified/jquery-ui.min.css?ps_cache=721 5.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 658.09 ms
 • Czas: 39.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.63 ms
 • Oczekiwanie: 23.22 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 12.08 ms
https://cosmosmoda.pl/js/jquery/ui/themes/base/minified/jquery.ui.theme.min.css?ps_cache=721 2.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 658.29 ms
 • Czas: 42.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.57 ms
 • Oczekiwanie: 24.07 ms
 • Odbieranie: 2.46 ms
 • Blokowanie: 11.96 ms
https://cosmosmoda.pl/js/jquery/plugins/fancybox/jquery.fancybox.css?ps_cache=721 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 658.5 ms
 • Czas: 52.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.51 ms
 • Oczekiwanie: 36.68 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 11.83 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/leoproductsearch/views/css/leosearch.css?ps_cache=721 1.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 658.69 ms
 • Czas: 42.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.45 ms
 • Oczekiwanie: 26.72 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 11.72 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/leoproductsearch/views/css/jquery.autocomplete_productsearch.css?ps_cache=721 554 B 200
 • Rozpoczęcie: 658.88 ms
 • Czas: 48.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.39 ms
 • Oczekiwanie: 32.95 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 11.61 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/blockgrouptop/views/css/blockgrouptop.css?ps_cache=721 909 B 200
 • Rozpoczęcie: 659.08 ms
 • Czas: 46.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.33 ms
 • Oczekiwanie: 31.27 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 11.5 ms
https://ruch-osm.sysadvisors.pl/widget.css?ps_cache=721 5.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 659.27 ms
 • Czas: 36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.4 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 18.35 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 7.15 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/ruch/views/css/ruch.css?ps_cache=721 682 B 200
 • Rozpoczęcie: 659.45 ms
 • Czas: 47.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.28 ms
 • Oczekiwanie: 32.16 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 11.21 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/gm_omniprice/views/css/gm_omniprice.css?ps_cache=721 408 B 200
 • Rozpoczęcie: 659.64 ms
 • Czas: 56.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.21 ms
 • Oczekiwanie: 42.23 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 11.1 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/assets/css/custom.css?ps_cache=721 325 B 200
 • Rozpoczęcie: 659.82 ms
 • Czas: 53.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.15 ms
 • Oczekiwanie: 38.75 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 11.01 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/appagebuilder/views/css/animate.css?ps_cache=721 4.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 660.04 ms
 • Czas: 52.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.1 ms
 • Oczekiwanie: 37.98 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 10.87 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/owl.carousel.css?ps_cache=721 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 660.23 ms
 • Czas: 51.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.04 ms
 • Oczekiwanie: 37.24 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 10.76 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/owl.theme.css?ps_cache=721 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 660.42 ms
 • Czas: 49.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.98 ms
 • Oczekiwanie: 35.7 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 10.66 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/slick-theme.css?ps_cache=721 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 660.61 ms
 • Czas: 48.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.91 ms
 • Oczekiwanie: 34.85 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 10.56 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/slick.css?ps_cache=721 725 B 200
 • Rozpoczęcie: 660.8 ms
 • Czas: 52.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.85 ms
 • Oczekiwanie: 39.24 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 10.45 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/appagebuilder/views/css/magic360.css?ps_cache=721 21.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 660.98 ms
 • Czas: 58.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.79 ms
 • Oczekiwanie: 43.41 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 10.35 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/appagebuilder/views/css/magic360.module.css?ps_cache=721 888 B 200
 • Rozpoczęcie: 661.17 ms
 • Czas: 54.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.73 ms
 • Oczekiwanie: 40.64 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 10.25 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/styles.css?ps_cache=721 5.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 661.36 ms
 • Czas: 55.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.68 ms
 • Oczekiwanie: 42.63 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 10.13 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/appagebuilder/views/css/unique.css?ps_cache=721 730 B 200
 • Rozpoczęcie: 661.56 ms
 • Czas: 58.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.62 ms
 • Oczekiwanie: 45.23 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 10.02 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/positions/headerposition3349743050.css?ps_cache=721 1.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 661.75 ms
 • Czas: 54.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.56 ms
 • Oczekiwanie: 41.22 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 9.91 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/positions/footerposition2442420536.css?ps_cache=721 963 B 200
 • Rozpoczęcie: 661.95 ms
 • Czas: 59.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.5 ms
 • Oczekiwanie: 46.47 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 9.8 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/profiles/profile2930585687.css?ps_cache=721 1.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 662.12 ms
 • Czas: 59.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.44 ms
 • Oczekiwanie: 47.05 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 9.7 ms
https://cosmosmoda.pl/img/cms/facebook.png?ps_cache=721 745 B 200
 • Rozpoczęcie: 723.27 ms
 • Czas: 15.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 12.74 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
https://cosmosmoda.pl/img/cms/instagram.png?ps_cache=721 1.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 723.39 ms
 • Czas: 14.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 11.45 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 1.67 ms
https://cosmosmoda.pl/img/logo-1643740758.jpg?ps_cache=721 6.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 723.5 ms
 • Czas: 11.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 9.22 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 1.64 ms
https://cosmosmoda.pl/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(11).jpg?ps_cache=721 40.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 723.61 ms
 • Czas: 13.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 10.37 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
https://cosmosmoda.pl/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(8).jpg?ps_cache=721 25.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 730.89 ms
 • Czas: 10.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 9.3 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
data:image/jpeg;base64,/9... 26.38 KB 200
https://cosmosmoda.pl/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(10).jpg?ps_cache=721 33.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 735.59 ms
 • Czas: 14.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 13.72 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://cosmosmoda.pl/img/cms/czapki-damskie.jpg?ps_cache=721 30.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 736.93 ms
 • Czas: 12.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.45 ms
 • Oczekiwanie: 9 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 1.31 ms
data:image/jpeg;base64,/9... 31.49 KB 200
data:image/jpeg;base64,/9... 24.78 KB 200
https://cosmosmoda.pl/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(7).jpg?ps_cache=721 28.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 737.9 ms
 • Czas: 16.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 13.39 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 1.59 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/advancedpopupcreator/views/img/popup_images/AdvancedPopup1_image_1_1.jpg?ps_cache=721?t=1701182998 56.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 739.13 ms
 • Czas: 67.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 65.91 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/advancedpopupcreator/views/img/popup_images/AdvancedPopup2_image_1_1.jpg?ps_cache=721?t=1701182998 56.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 739.38 ms
 • Czas: 70.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 68.47 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://cosmosmoda.pl/img/cms/typy_platnosci.jpg?ps_cache=721 7.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 741.25 ms
 • Czas: 11.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 10.65 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://cosmosmoda.pl/img/cms/typy_dostawy3.jpg?ps_cache=721 11.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 750.49 ms
 • Czas: 11.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 9.88 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://cosmosmoda.pl/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 723.13 ms
 • Czas: 7.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 4.46 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
https://cosmosmoda.pl/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js 4.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 750.65 ms
 • Czas: 5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 3.87 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@700&display=swap 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 750.35 ms
 • Czas: 76.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 49.71 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 23.79 ms
 • Odbieranie: 2.07 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/assets/fonts/opensans-variablefont_wdthwght-webfont.woff2 14.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 12.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 9.8 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-light-300.woff2 153.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 18.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 11.35 ms
 • Odbieranie: 5.32 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-regular-400.woff2 148.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 19.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 15.52 ms
 • Odbieranie: 2.35 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v36/memSYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVZyOOSr4dVJWUgsg-1x4gaVI.woff2 18.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 25.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.87 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 3.77 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-brands-400.woff2 73.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 18.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 13.06 ms
 • Odbieranie: 4.22 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v36/memSYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVZyOOSr4dVJWUgsg-1x4uaVIGxA.woff2 14.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 85.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 4.79 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 80.02 ms
https://ruch-osm.sysadvisors.pl/widget.js 8.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.46 ms
 • Oczekiwanie: 14.89 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/ruch/views/js/cart17.js 2.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 14.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 11.5 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 1.56 ms
https://cosmosmoda.pl/modules/ruch/views/js/cart.js 1.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 20.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 18.46 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 1.46 ms
https://cosmosmoda.pl/themes/leo_woncep/assets/cache/bottom-ac2e47720.js 301.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 55.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 30.64 ms
 • Odbieranie: 23.15 ms
 • Blokowanie: 1.54 ms
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js 18.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 68.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.88 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 38.8 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.98 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-933726147 74.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 83.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.26 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 33.7 ms
 • Odbieranie: 26.55 ms
 • Blokowanie: 1.17 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-KPBZ9EPEPG 88.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 181.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 124.74 ms
 • Odbieranie: 28.91 ms
 • Blokowanie: 26.93 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NJZ73N7 67.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 54.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 30.49 ms
 • Odbieranie: 23.32 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 54.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 10.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.77 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 3.09 ms
 • Odbieranie: 2.43 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-KPBZ9EPEPG&l=dataLayer&cx=c 88.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 61.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 33.3 ms
 • Odbieranie: 28.04 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1701182998834&cv=11&fst=1701182998834&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&auid=732287398.1701182999&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=4 1.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 48.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.16 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 25.61 ms
 • Odbieranie: 1.65 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1701182998854&cv=11&fst=1701182998854&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&auid=732287398.1701182999&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=4 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 120.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 26.39 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 91.83 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1701182998870&cv=9&fst=1701182998870&num=1&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&eid=375603261%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&ig=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&hn=www.googleadservices.com&rfmt=3&fmt=4 1.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 103.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 27.89 ms
 • Odbieranie: 1.51 ms
 • Blokowanie: 73.13 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/347093008993557?v=2.9.138&r=stable&domain=cosmosmoda.pl 38.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 7.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 5.22 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1701182998939&cv=9&fst=1701182998870&num=2&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&eid=375603260%2C466465925%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&ig=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&hn=www.googleadservices.com&rfmt=3&fmt=4 1.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 43.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 28.46 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 11.88 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-KPBZ9EPEPG>m=45je3b81v9169338152z89120410858&_p=1701182998785&_gaz=1&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&cid=1347911402.1701182999&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1701182998&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&dt=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&tfd=2443 253 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 50 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.13 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 22.94 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-KPBZ9EPEPG&cid=1347911402.1701182999>m=45je3b81v9169338152z89120410858&aip=1&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1 253 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 47.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.42 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 20.88 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-KPBZ9EPEPG&cid=1347911402.1701182999>m=45je3b81v9169338152z89120410858&aip=1&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1&z=1717479047 409 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 57.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 30.53 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 24.5 ms
 • Odbieranie: 1.36 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.facebook.com/tr/ 47 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 11.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 2.34 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 8.58 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=347093008993557&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&rl=&if=false&ts=1701182999452&sw=800&sh=600&v=2.9.138&r=stable&ec=0&o=4382&fbp=fb.1.1701182999418.2133946513&hmd=a70d26165e8ab65d664c733e&pl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&cs_est=true&ler=empty&it=1701182998915&coo=false&rqm=GET 186 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 5.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.81 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 1.63 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1701182998834&cv=11&fst=1701180000000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaNAX8d4oLDT5wAaHTlJMTFttQz8QEEug&random=3639395464&rmt_tld=0&ipr=y 109 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 61.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.75 ms
 • Wysyłanie: 1.45 ms
 • Oczekiwanie: 30.5 ms
 • Odbieranie: 2.61 ms
 • Blokowanie: 4 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1701182998834&cv=11&fst=1701180000000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaNAX8d4oLDT5wAaHTlJMTFttQz8QEEug&random=3639395464&rmt_tld=1&ipr=y 155 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 31.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.53 ms
 • Oczekiwanie: 27.9 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1701182998854&cv=11&fst=1701180000000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaNsl_QcfLtiLyCWQ4kmh_PgXR4LObpsQ&random=3441608311&rmt_tld=0&ipr=y 456 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 136.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.26 ms
 • Oczekiwanie: 28.9 ms
 • Odbieranie: 3.03 ms
 • Blokowanie: 103.19 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1701182998854&cv=11&fst=1701180000000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaNsl_QcfLtiLyCWQ4kmh_PgXR4LObpsQ&random=3441608311&rmt_tld=1&ipr=y 109 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 34.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 31.69 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 1.54 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1701182998870&cv=9&fst=1701180000000&num=1&guid=ON&eid=375603261%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaNxEKysNyDWNzrEP-phORCDRo0eaaFVA&random=3073576591&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 109 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 140.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 36.35 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 103.01 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1701182998870&cv=9&fst=1701180000000&num=1&guid=ON&eid=375603261%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaNxEKysNyDWNzrEP-phORCDRo0eaaFVA&random=3073576591&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 109 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 33.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 30.98 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 1.13 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1701182998939&cv=9&fst=1701180000000&num=2&guid=ON&eid=375603260%2C466465925%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaNrv-GkuL8Wu4xXgVf2OzSDsNNhxSbdA&random=2320150869&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 109 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 136.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 33.57 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 101.49 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1701182998939&cv=9&fst=1701180000000&num=2&guid=ON&eid=375603260%2C466465925%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaNrv-GkuL8Wu4xXgVf2OzSDsNNhxSbdA&random=2320150869&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 109 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 32.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 31.76 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.4 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.23 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 401 640 stron!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
36%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.31 s
Mediana czasu ładowania
4.37 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook