Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.476 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 6.121 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 6.538 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.879 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu8%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.18 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)242 / 9i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 106.53 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 300.27 KB (25)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 667.54 KB (16)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 172.97 KB (40)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 423.15 KB (6)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne605 B (4)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 93i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.63 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.19 MB (73%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 4.13 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.27s
 • 2.55s
 • 3.82s
 • 5.09s
 • 6.37s
https://cosmosmoda.pl/ 622 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 43.94 ms
 • DNS: 27.3 ms
 • Łączenie: 1.05 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 14.76 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cosmosmoda.pl/ 106.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 44.2 ms
 • Czas: 399.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.62 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 345.41 ms
 • Odbieranie: 24.05 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/themes/leo_woncep/assets/css/theme.css?ps_cache=740 81.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 457.03 ms
 • Czas: 86.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.43 ms
 • Oczekiwanie: 14.31 ms
 • Odbieranie: 47.64 ms
 • Blokowanie: 12.71 ms
/modules/blockreassurance/views/dist/front.css?ps_cache=740 624 B 200
 • Rozpoczęcie: 457.86 ms
 • Czas: 36.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.81 ms
 • Oczekiwanie: 11.23 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 19.04 ms
/modules/ps_searchbar/ps_searchbar.css?ps_cache=740 695 B 200
 • Rozpoczęcie: 458.21 ms
 • Czas: 35.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.69 ms
 • Oczekiwanie: 10.35 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 18.83 ms
/modules/przelewy24/views/css/p24_inside.css?ps_cache=740 848 B 200
 • Rozpoczęcie: 458.64 ms
 • Czas: 36.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.62 ms
 • Oczekiwanie: 12 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 18.5 ms
/modules/przelewy24/views/css/przelewy24.css?ps_cache=740 2.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 458.99 ms
 • Czas: 42.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.54 ms
 • Oczekiwanie: 17.75 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 18.25 ms
/modules/paypal/views/css/paypal_fo.css?ps_cache=740 1.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 459.35 ms
 • Czas: 40.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.48 ms
 • Oczekiwanie: 16.8 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 17.98 ms
/themes/leo_woncep/modules/leobootstrapmenu/views/css/megamenu.css?ps_cache=740 463 B 200
 • Rozpoczęcie: 459.7 ms
 • Czas: 32.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.44 ms
 • Oczekiwanie: 8.79 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 17.72 ms
/themes/leo_woncep/modules/leobootstrapmenu/views/css/leomenusidebar.css?ps_cache=740 287 B 200
 • Rozpoczęcie: 460.04 ms
 • Czas: 32.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.11 ms
 • Oczekiwanie: 9.63 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 17.73 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/typo/typo.css?ps_cache=740 4.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 460.38 ms
 • Czas: 54.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.02 ms
 • Oczekiwanie: 30.03 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 17.5 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/iView/iview.css?ps_cache=740 1.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 460.75 ms
 • Czas: 43.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.69 ms
 • Oczekiwanie: 20.47 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 17.49 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/iView/skin_4_responsive/style.css?ps_cache=740 664 B 200
 • Rozpoczęcie: 461.08 ms
 • Czas: 58.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.61 ms
 • Oczekiwanie: 36.31 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 17.27 ms
/themes/leo_woncep/modules/leofeature/views/css/front.css?ps_cache=740 9.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 461.44 ms
 • Czas: 62.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.53 ms
 • Oczekiwanie: 32.52 ms
 • Odbieranie: 8.12 ms
 • Blokowanie: 17 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoquicklogin/views/css/front.css?ps_cache=740 2.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 461.8 ms
 • Czas: 42.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.45 ms
 • Oczekiwanie: 21.19 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 16.73 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoblog/views/css/leoblog.css?ps_cache=740 3.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.11 ms
 • Czas: 40.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.38 ms
 • Oczekiwanie: 19.53 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 16.51 ms
/modules/advancedpopupcreator/views/css/advancedpopup-front.css?ps_cache=740 573 B 200
 • Rozpoczęcie: 462.39 ms
 • Czas: 44.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.31 ms
 • Oczekiwanie: 22.96 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 16.33 ms
/modules/advancedpopupcreator/lib/fancybox/jquery.fancybox-transitions.css?ps_cache=740 1.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.67 ms
 • Czas: 39.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.25 ms
 • Oczekiwanie: 18.61 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 16.14 ms
/modules/a4poptionselect/views/css/a4poptionselect.css?ps_cache=740 319 B 200
 • Rozpoczęcie: 462.94 ms
 • Czas: 45.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.17 ms
 • Oczekiwanie: 25.29 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 15.97 ms
/js/jquery/ui/themes/base/minified/jquery-ui.min.css?ps_cache=740 5.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.21 ms
 • Czas: 48.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.1 ms
 • Oczekiwanie: 28.37 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 15.79 ms
/js/jquery/ui/themes/base/minified/jquery.ui.theme.min.css?ps_cache=740 2.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.49 ms
 • Czas: 42.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.21 ms
 • Oczekiwanie: 21.78 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 15.6 ms
/js/jquery/plugins/fancybox/jquery.fancybox.css?ps_cache=740 1.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.76 ms
 • Czas: 43.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.13 ms
 • Oczekiwanie: 23.52 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 15.42 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoproductsearch/views/css/leosearch.css?ps_cache=740 1.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 464.03 ms
 • Czas: 46.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.06 ms
 • Oczekiwanie: 26.63 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 15.24 ms
/modules/leoproductsearch/views/css/jquery.autocomplete_productsearch.css?ps_cache=740 534 B 200
 • Rozpoczęcie: 464.31 ms
 • Czas: 46.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.99 ms
 • Oczekiwanie: 27.42 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 15.05 ms
/modules/blockgrouptop/views/css/blockgrouptop.css?ps_cache=740 818 B 200
 • Rozpoczęcie: 464.59 ms
 • Czas: 45.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.92 ms
 • Oczekiwanie: 25.76 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 14.87 ms
https://ruch-osm.sysadvisors.pl/widget.css?ps_cache=740 5.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 464.88 ms
 • Czas: 45.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 13.88 ms
 • Wysyłanie: 14.79 ms
 • Oczekiwanie: 6.85 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 9.23 ms
/modules/ruch/views/css/ruch.css?ps_cache=740 732 B 200
 • Rozpoczęcie: 465.14 ms
 • Czas: 47.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.85 ms
 • Oczekiwanie: 28.82 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 14.41 ms
/modules/gm_omniprice/views/css/gm_omniprice.css?ps_cache=740 399 B 200
 • Rozpoczęcie: 465.41 ms
 • Czas: 42.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.77 ms
 • Oczekiwanie: 24.2 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 14.23 ms
/themes/leo_woncep/assets/css/custom.css?ps_cache=740 306 B 200
 • Rozpoczęcie: 465.69 ms
 • Czas: 50.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.7 ms
 • Oczekiwanie: 32.72 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 14.05 ms
/modules/appagebuilder/views/css/animate.css?ps_cache=740 4.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 465.97 ms
 • Czas: 54.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.63 ms
 • Oczekiwanie: 36.4 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 13.86 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/owl.carousel.css?ps_cache=740 1.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 466.24 ms
 • Czas: 50.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.56 ms
 • Oczekiwanie: 33.21 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 13.68 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/owl.theme.css?ps_cache=740 981 B 200
 • Rozpoczęcie: 466.52 ms
 • Czas: 51.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.48 ms
 • Oczekiwanie: 33.8 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 13.49 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/slick-theme.css?ps_cache=740 1.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 466.81 ms
 • Czas: 52.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.42 ms
 • Oczekiwanie: 35.04 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 13.29 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/slick.css?ps_cache=740 786 B 200
 • Rozpoczęcie: 467.08 ms
 • Czas: 51.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.35 ms
 • Oczekiwanie: 34.38 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 13.11 ms
/modules/appagebuilder/views/css/magic360.css?ps_cache=740 21.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 467.34 ms
 • Czas: 57.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.28 ms
 • Oczekiwanie: 38.23 ms
 • Odbieranie: 2.7 ms
 • Blokowanie: 12.94 ms
/modules/appagebuilder/views/css/magic360.module.css?ps_cache=740 863 B 200
 • Rozpoczęcie: 467.6 ms
 • Czas: 54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.21 ms
 • Oczekiwanie: 37.62 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 12.78 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/styles.css?ps_cache=740 5.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 467.85 ms
 • Czas: 59.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.14 ms
 • Oczekiwanie: 42.88 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 12.62 ms
/modules/appagebuilder/views/css/unique.css?ps_cache=740 807 B 200
 • Rozpoczęcie: 468.1 ms
 • Czas: 57.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.07 ms
 • Oczekiwanie: 41.73 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 12.45 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/positions/headerposition3349743050.css?ps_cache=740 1.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 468.37 ms
 • Czas: 56.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3 ms
 • Oczekiwanie: 41.08 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 12.28 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/positions/footerposition2442420536.css?ps_cache=740 896 B 200
 • Rozpoczęcie: 468.64 ms
 • Czas: 52.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.93 ms
 • Oczekiwanie: 36.92 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 12.11 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/profiles/profile2930585687.css?ps_cache=740 1.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 468.9 ms
 • Czas: 68.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.8 ms
 • Oczekiwanie: 53.66 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 12 ms
/img/cms/facebook.png?ps_cache=740 757 B 200
 • Rozpoczęcie: 469.19 ms
 • Czas: 57.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.72 ms
 • Oczekiwanie: 42.2 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 11.81 ms
/img/cms/instagram.png?ps_cache=740 1.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 469.43 ms
 • Czas: 58.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.65 ms
 • Oczekiwanie: 43.44 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 11.66 ms
/img/logo-1643740758.jpg?ps_cache=740 6.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 471.39 ms
 • Czas: 65.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.51 ms
 • Oczekiwanie: 50.78 ms
 • Odbieranie: 2.28 ms
 • Blokowanie: 11.11 ms
/img/cms/sukienki-na-swieta_1.jpg?ps_cache=740 39.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 471.67 ms
 • Czas: 62.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.45 ms
 • Oczekiwanie: 47.54 ms
 • Odbieranie: 2.42 ms
 • Blokowanie: 10.91 ms
/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(8).jpg?ps_cache=740 25.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 477.58 ms
 • Czas: 54.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 46.51 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 6.21 ms
data:image/jpeg;base64,/9... 26.38 KB 200
data:image/jpeg;base64,/9... 31.49 KB 200
/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(10).jpg?ps_cache=740 33.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 488.47 ms
 • Czas: 48.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 43.42 ms
 • Odbieranie: 2.49 ms
 • Blokowanie: 1.32 ms
/img/cms/czapki-damskie.jpg?ps_cache=740 30.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 488.86 ms
 • Czas: 41.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 36.88 ms
 • Odbieranie: 2.36 ms
 • Blokowanie: 1.69 ms
/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(7).jpg?ps_cache=740 28.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 489.1 ms
 • Czas: 44.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 39.99 ms
 • Odbieranie: 2.21 ms
 • Blokowanie: 1.55 ms
/modules/advancedpopupcreator/views/img/popup_images/AdvancedPopup1_image_1_1.jpg?ps_cache=740?t=1702537993 56.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 489.36 ms
 • Czas: 57.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 55.14 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
/modules/advancedpopupcreator/views/img/popup_images/AdvancedPopup2_image_1_1.jpg?ps_cache=740?t=1702537993 56.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 489.58 ms
 • Czas: 56.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 54.02 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
data:image/jpeg;base64,/9... 24.78 KB 200
/img/cms/typy_platnosci.jpg?ps_cache=740 7.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 498.68 ms
 • Czas: 41.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.61 ms
 • Oczekiwanie: 7.51 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 24.16 ms
/img/cms/typy_dostawy3.jpg?ps_cache=740 11.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 498.9 ms
 • Czas: 43.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.57 ms
 • Oczekiwanie: 8.26 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 24.02 ms
/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js 1.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 499.12 ms
 • Czas: 39.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.44 ms
 • Oczekiwanie: 5.74 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 23.86 ms
/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js 4.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 513.47 ms
 • Czas: 26.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.02 ms
 • Oczekiwanie: 6.51 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 15.02 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@700&display=swap 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 566.58 ms
 • Czas: 84.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.53 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 62.22 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/themes/leo_woncep/assets/fonts/opensans-variablefont_wdthwght-webfont.woff2 14.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 757.48 ms
 • Czas: 11.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.56 ms
 • Oczekiwanie: 7.36 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-light-300.woff2 153.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 757.82 ms
 • Czas: 19.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 11.88 ms
 • Odbieranie: 4.73 ms
 • Blokowanie: 2.72 ms
/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-regular-400.woff2 149 KB 200
 • Rozpoczęcie: 758.04 ms
 • Czas: 34.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 28.37 ms
 • Odbieranie: 3.26 ms
 • Blokowanie: 2.62 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v36/memSYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVZyOOSr4dVJWUgsg-1x4gaVI.woff2 17.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 758.21 ms
 • Czas: 26.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.88 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 4.88 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-brands-400.woff2 73.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 758.49 ms
 • Czas: 19.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 14.07 ms
 • Odbieranie: 2.92 ms
 • Blokowanie: 2.45 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v36/memSYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVZyOOSr4dVJWUgsg-1x4uaVIGxA.woff2 15.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 758.71 ms
 • Czas: 28.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 3.91 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 24.07 ms
https://ruch-osm.sysadvisors.pl/widget.js 8.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 743.63 ms
 • Czas: 16.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.95 ms
 • Oczekiwanie: 12.58 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 1.22 ms
/modules/ruch/views/js/cart17.js 2.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 744.03 ms
 • Czas: 11.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 7.86 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 2.11 ms
/modules/ruch/views/js/cart.js 1.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 744.31 ms
 • Czas: 12.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 8.77 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
/themes/leo_woncep/assets/cache/bottom-ac2e47739.js 301.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 744.5 ms
 • Czas: 47.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 22.02 ms
 • Odbieranie: 22.46 ms
 • Blokowanie: 2.04 ms
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js 18.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 744.69 ms
 • Czas: 65.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.33 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 42.48 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-933726147 75.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 745.25 ms
 • Czas: 80.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.68 ms
 • Wysyłanie: 1.43 ms
 • Oczekiwanie: 30.16 ms
 • Odbieranie: 27.83 ms
 • Blokowanie: 1.16 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-KPBZ9EPEPG 88.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 745.62 ms
 • Czas: 107.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.36 ms
 • Oczekiwanie: 51.22 ms
 • Odbieranie: 29.55 ms
 • Blokowanie: 25.1 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NJZ73N7 67.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 858.23 ms
 • Czas: 59.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 32.09 ms
 • Odbieranie: 26.75 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 54.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 861.86 ms
 • Czas: 91.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.05 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 21.18 ms
 • Odbieranie: 45.83 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1702537993602&cv=9&fst=1702537993602&num=1&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&eid=375603260%2C466465925%2C512247839&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&ig=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&hn=www.googleadservices.com&rfmt=3&fmt=4 1.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 910.63 ms
 • Czas: 49.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.28 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 26.48 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1702537993652&cv=9&fst=1702537993602&num=2&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&eid=375603261%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&ig=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&hn=www.googleadservices.com&rfmt=3&fmt=4 1.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 950.02 ms
 • Czas: 58.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 26.99 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 28.97 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1702537993670&cv=11&fst=1702537993670&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3bt0v9166452526&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&auid=1198035719.1702537994&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=4 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 992.42 ms
 • Czas: 26.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 24.41 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1702537993697&cv=11&fst=1702537993697&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3bt0v9166452526&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&auid=1198035719.1702537994&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=4 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1 s
 • Czas: 28.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 26.64 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-KPBZ9EPEPG>m=45je3bt0v9169338152&_p=1702537993561&_gaz=1&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&cid=1870567449.1702537994&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&uid=657aab08e0ad53.31967381&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&sid=1702537993&sct=1&seg=0&dt=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=2096 252 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 42.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.86 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 19.65 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-KPBZ9EPEPG&cid=1870567449.1702537994>m=45je3bt0v9169338152&aip=1&uid=657aab08e0ad53.31967381&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1 252 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 43.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.94 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 20.74 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-KPBZ9EPEPG&cid=1870567449.1702537994>m=45je3bt0v9169338152&aip=1&uid=657aab08e0ad53.31967381&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1&z=234250579 408 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 47.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.94 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 25.46 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1702537993602&cv=9&fst=1702537200000&num=1&guid=ON&eid=375603260%2C466465925%2C512247839&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwAvHhf_TedRwMmKZOroJh2gZnm4llr6PBEWTw&random=1543998848&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 47.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.57 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 26.79 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1702537993602&cv=9&fst=1702537200000&num=1&guid=ON&eid=375603260%2C466465925%2C512247839&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwAvHhf_TedRwMmKZOroJh2gZnm4llr6PBEWTw&random=1543998848&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 154 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 25.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 24.72 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1702537993652&cv=9&fst=1702537200000&num=2&guid=ON&eid=375603261%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwAvHhf_DlA_8b1LzbfF654hkr-ao-iJxaT6uw&random=1960289332&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 46.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.29 ms
 • Oczekiwanie: 24.53 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 19.54 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1702537993652&cv=9&fst=1702537200000&num=2&guid=ON&eid=375603261%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwAvHhf_DlA_8b1LzbfF654hkr-ao-iJxaT6uw&random=1960289332&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 27.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 25.97 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1702537993670&cv=11&fst=1702537200000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3bt0v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwAvHhf_FP6uGkc8ioKMX3ZE0O6ALv8JAP7FCQ&random=2321979249&rmt_tld=0&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 44.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.26 ms
 • Oczekiwanie: 23.37 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 18.02 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1702537993670&cv=11&fst=1702537200000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3bt0v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwAvHhf_FP6uGkc8ioKMX3ZE0O6ALv8JAP7FCQ&random=2321979249&rmt_tld=1&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 26.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 25.43 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1702537993697&cv=11&fst=1702537200000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3bt0v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwAvHhf_All2KYFpbMYQqEyDB_Je4TR63GeWuA&random=1778567699&rmt_tld=0&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 45.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.23 ms
 • Oczekiwanie: 26.96 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 16.5 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1702537993697&cv=11&fst=1702537200000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3bt0v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwAvHhf_All2KYFpbMYQqEyDB_Je4TR63GeWuA&random=1778567699&rmt_tld=1&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 26.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 25.55 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/347093008993557?v=2.9.138&r=stable&domain=cosmosmoda.pl 38.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 208.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 196.64 ms
 • Odbieranie: 11.19 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.facebook.com/tr/ 47 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.02 s
 • Czas: 8.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 2.29 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 5.8 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=347093008993557&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&rl=&if=false&ts=1702537994701&sw=800&sh=600&v=2.9.138&r=stable&ec=0&o=4382&fbp=fb.1.1702537994660.1253471777&hmd=67c8aa93fda78b26e7ff0401&pl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&cs_est=true&ler=empty&it=1702537993879&coo=false&rqm=GET 185 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.02 s
 • Czas: 6.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.94 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 1.66 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-KPBZ9EPEPG>m=45je3bt0v9169338152z89120410858&_p=1702537993561&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&cid=1870567449.1702537994&ul=en-us&sr=800x600&_s=2&uid=657aab08e0ad53.31967381&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&sid=1702537993&sct=1&seg=1&dt=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&en=page_view&_et=60&tfd=7175 54 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.14 s
 • Czas: 21.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 19.41 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.366 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 0.991 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 724 stron!

71%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook