Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.598 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.798 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.155 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.668 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu8%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 8.24 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)244 / 9i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 106.43 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 301.5 KB (28)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 846.62 KB (19)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 173.12 KB (40)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 423.1 KB (6)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne997 B (7)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 102i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.81 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.21 MB (67%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 4.63 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.41s
 • 0.81s
 • 1.22s
 • 1.62s
 • 2.03s
https://cosmosmoda.pl/ 620 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 25.82 ms
 • DNS: 3.22 ms
 • Łączenie: 1.47 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 19.15 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cosmosmoda.pl/ 106.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 26.61 ms
 • Czas: 412.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 56.42 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 335.28 ms
 • Odbieranie: 20.18 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
/themes/leo_woncep/assets/css/theme.css?ps_cache=696 81.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 458.91 ms
 • Czas: 74.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 10.25 ms
 • Oczekiwanie: 13.69 ms
 • Odbieranie: 40.51 ms
 • Blokowanie: 10.42 ms
/modules/blockreassurance/views/dist/front.css?ps_cache=696 688 B 200
 • Rozpoczęcie: 459.69 ms
 • Czas: 33.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.05 ms
 • Oczekiwanie: 11.59 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 15.36 ms
/modules/ps_searchbar/ps_searchbar.css?ps_cache=696 755 B 200
 • Rozpoczęcie: 459.99 ms
 • Czas: 49.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.94 ms
 • Oczekiwanie: 27.52 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 15.2 ms
/modules/przelewy24/views/css/p24_blik.css?ps_cache=696 849 B 200
 • Rozpoczęcie: 460.35 ms
 • Czas: 30.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.86 ms
 • Oczekiwanie: 9.01 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 14.94 ms
/modules/przelewy24/views/css/przelewy24.css?ps_cache=696 2.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 460.66 ms
 • Czas: 30.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.79 ms
 • Oczekiwanie: 9.67 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 14.73 ms
/modules/paypal/views/css/paypal_fo.css?ps_cache=696 1.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 460.96 ms
 • Czas: 31.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.71 ms
 • Oczekiwanie: 10.31 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 14.54 ms
/themes/leo_woncep/modules/leobootstrapmenu/views/css/megamenu.css?ps_cache=696 389 B 200
 • Rozpoczęcie: 461.25 ms
 • Czas: 37.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.62 ms
 • Oczekiwanie: 17.08 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 14.37 ms
/themes/leo_woncep/modules/leobootstrapmenu/views/css/leomenusidebar.css?ps_cache=696 334 B 200
 • Rozpoczęcie: 461.52 ms
 • Czas: 30.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.53 ms
 • Oczekiwanie: 10.92 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 14.21 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/typo/typo.css?ps_cache=696 4.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 461.8 ms
 • Czas: 36.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.45 ms
 • Oczekiwanie: 16.27 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 14.03 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/iView/iview.css?ps_cache=696 1.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.11 ms
 • Czas: 38.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.37 ms
 • Oczekiwanie: 18.36 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 13.83 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoslideshow/views/css/iView/skin_4_responsive/style.css?ps_cache=696 705 B 200
 • Rozpoczęcie: 462.38 ms
 • Czas: 34.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.3 ms
 • Oczekiwanie: 15.35 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 13.66 ms
/themes/leo_woncep/modules/leofeature/views/css/front.css?ps_cache=696 9.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.66 ms
 • Czas: 44.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.23 ms
 • Oczekiwanie: 19.24 ms
 • Odbieranie: 6.77 ms
 • Blokowanie: 13.48 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoquicklogin/views/css/front.css?ps_cache=696 2.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.95 ms
 • Czas: 38.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.15 ms
 • Oczekiwanie: 19.98 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 13.3 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoblog/views/css/leoblog.css?ps_cache=696 3.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.21 ms
 • Czas: 51.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.1 ms
 • Oczekiwanie: 32.52 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 13.12 ms
/modules/advancedpopupcreator/views/css/advancedpopup-front.css?ps_cache=696 554 B 200
 • Rozpoczęcie: 463.46 ms
 • Czas: 36.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.02 ms
 • Oczekiwanie: 17.58 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 12.97 ms
/modules/advancedpopupcreator/lib/fancybox/jquery.fancybox-transitions.css?ps_cache=696 1.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.68 ms
 • Czas: 40.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.94 ms
 • Oczekiwanie: 22.61 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 12.87 ms
/modules/a4poptionselect/views/css/a4poptionselect.css?ps_cache=696 315 B 200
 • Rozpoczęcie: 463.87 ms
 • Czas: 52.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.85 ms
 • Oczekiwanie: 34.39 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 12.79 ms
/js/jquery/ui/themes/base/minified/jquery-ui.min.css?ps_cache=696 5.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 464.09 ms
 • Czas: 47.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.77 ms
 • Oczekiwanie: 29.6 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 12.69 ms
/js/jquery/ui/themes/base/minified/jquery.ui.theme.min.css?ps_cache=696 2.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 464.29 ms
 • Czas: 39.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.69 ms
 • Oczekiwanie: 21.26 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 12.59 ms
/js/jquery/plugins/fancybox/jquery.fancybox.css?ps_cache=696 1.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 464.49 ms
 • Czas: 46.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.6 ms
 • Oczekiwanie: 28.88 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 12.51 ms
/themes/leo_woncep/modules/leoproductsearch/views/css/leosearch.css?ps_cache=696 1.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 464.71 ms
 • Czas: 43.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.5 ms
 • Oczekiwanie: 23.92 ms
 • Odbieranie: 2.4 ms
 • Blokowanie: 12.4 ms
/modules/leoproductsearch/views/css/jquery.autocomplete_productsearch.css?ps_cache=696 530 B 200
 • Rozpoczęcie: 464.93 ms
 • Czas: 56.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.3 ms
 • Oczekiwanie: 38.86 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 12.59 ms
/modules/blockgrouptop/views/css/blockgrouptop.css?ps_cache=696 811 B 200
 • Rozpoczęcie: 465.14 ms
 • Czas: 40.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.2 ms
 • Oczekiwanie: 22.94 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 12.51 ms
https://ruch-osm.sysadvisors.pl/widget.css?ps_cache=696 5.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 465.35 ms
 • Czas: 57.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 13.19 ms
 • Wysyłanie: 17.01 ms
 • Oczekiwanie: 19.6 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 7.45 ms
/modules/ruch/views/css/ruch.css?ps_cache=696 704 B 200
 • Rozpoczęcie: 465.55 ms
 • Czas: 37.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.13 ms
 • Oczekiwanie: 20.24 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 12.21 ms
/modules/gm_omniprice/views/css/gm_omniprice.css?ps_cache=696 457 B 200
 • Rozpoczęcie: 465.75 ms
 • Czas: 42.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.06 ms
 • Oczekiwanie: 26.21 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 12.1 ms
/themes/leo_woncep/assets/css/custom.css?ps_cache=696 304 B 200
 • Rozpoczęcie: 465.96 ms
 • Czas: 37.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.99 ms
 • Oczekiwanie: 21.64 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 11.99 ms
/modules/appagebuilder/views/css/animate.css?ps_cache=696 4.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 466.17 ms
 • Czas: 46.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.93 ms
 • Oczekiwanie: 30.46 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 11.87 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/owl.carousel.css?ps_cache=696 1.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 466.37 ms
 • Czas: 43.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.85 ms
 • Oczekiwanie: 27.19 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 11.78 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/owl.theme.css?ps_cache=696 983 B 200
 • Rozpoczęcie: 466.59 ms
 • Czas: 43.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.78 ms
 • Oczekiwanie: 27.82 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 11.67 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/slick-theme.css?ps_cache=696 1.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 466.81 ms
 • Czas: 50.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.7 ms
 • Oczekiwanie: 34.35 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 11.56 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/slick.css?ps_cache=696 757 B 200
 • Rozpoczęcie: 467.04 ms
 • Czas: 45.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.65 ms
 • Oczekiwanie: 29.74 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 11.41 ms
/modules/appagebuilder/views/css/magic360.css?ps_cache=696 21.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 467.28 ms
 • Czas: 52.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.59 ms
 • Oczekiwanie: 34.96 ms
 • Odbieranie: 2.66 ms
 • Blokowanie: 11.26 ms
/modules/appagebuilder/views/css/magic360.module.css?ps_cache=696 825 B 200
 • Rozpoczęcie: 467.52 ms
 • Czas: 60.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.54 ms
 • Oczekiwanie: 45.64 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 11.1 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/styles.css?ps_cache=696 5.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 467.74 ms
 • Czas: 52.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.25 ms
 • Oczekiwanie: 37.78 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 11.19 ms
/modules/appagebuilder/views/css/unique.css?ps_cache=696 775 B 200
 • Rozpoczęcie: 467.98 ms
 • Czas: 59.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.17 ms
 • Oczekiwanie: 45.09 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 11.07 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/positions/headerposition3349743050.css?ps_cache=696 1.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 468.21 ms
 • Czas: 47.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.1 ms
 • Oczekiwanie: 33.03 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 10.93 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/positions/footerposition2442420536.css?ps_cache=696 944 B 200
 • Rozpoczęcie: 468.47 ms
 • Czas: 45.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.03 ms
 • Oczekiwanie: 31.04 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 10.78 ms
/themes/leo_woncep/modules/appagebuilder/views/css/profiles/profile2930585687.css?ps_cache=696 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 468.71 ms
 • Czas: 53.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.97 ms
 • Oczekiwanie: 38.97 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 10.63 ms
/img/cms/facebook.png?ps_cache=696 756 B 200
 • Rozpoczęcie: 468.93 ms
 • Czas: 46.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.9 ms
 • Oczekiwanie: 32.29 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 10.51 ms
/img/cms/instagram.png?ps_cache=696 1.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 469.12 ms
 • Czas: 56.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.84 ms
 • Oczekiwanie: 42.33 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 10.41 ms
/img/logo-1643740758.jpg?ps_cache=696 6.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 472.02 ms
 • Czas: 54.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.86 ms
 • Oczekiwanie: 43.11 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 8.77 ms
/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(11).jpg?ps_cache=696 40.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 472.25 ms
 • Czas: 52.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.77 ms
 • Oczekiwanie: 40.12 ms
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 8.66 ms
/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(8).jpg?ps_cache=696 25.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 478.75 ms
 • Czas: 43.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 39.17 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 3.78 ms
data:image/jpeg;base64,/9... 26.38 KB 200
data:image/jpeg;base64,/9... 31.49 KB 200
/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(10).jpg?ps_cache=696 33.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 488.58 ms
 • Czas: 38.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.65 ms
 • Oczekiwanie: 32.28 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
/img/cms/czapki-damskie.jpg?ps_cache=696 30.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 488.87 ms
 • Czas: 41.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.27 ms
 • Oczekiwanie: 23 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 4.91 ms
/img/cms/Uwierz%20w%20magi%C4%99%20sezonu(7).jpg?ps_cache=696 28.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 489.01 ms
 • Czas: 39.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.18 ms
 • Oczekiwanie: 22.33 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 4.88 ms
/modules/advancedpopupcreator/views/img/popup_images/AdvancedPopup1_image_1_1.jpg?ps_cache=696?t=1700475593 56.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 489.17 ms
 • Czas: 58.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.13 ms
 • Oczekiwanie: 40.74 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 4.78 ms
/modules/advancedpopupcreator/views/img/popup_images/AdvancedPopup2_image_1_1.jpg?ps_cache=696?t=1700475593 56.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 489.32 ms
 • Czas: 60.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.05 ms
 • Oczekiwanie: 42.61 ms
 • Odbieranie: 1.08 ms
 • Blokowanie: 4.72 ms
data:image/jpeg;base64,/9... 24.78 KB 200
/img/cms/typy_platnosci.jpg?ps_cache=696 7.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 496 ms
 • Czas: 35.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.22 ms
 • Oczekiwanie: 6.23 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 21.99 ms
/img/cms/typy_dostawy3.jpg?ps_cache=696 11.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 496.17 ms
 • Czas: 36.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.13 ms
 • Oczekiwanie: 7.23 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 21.94 ms
/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 496.36 ms
 • Czas: 34.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.84 ms
 • Oczekiwanie: 4.97 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 21.97 ms
/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js 4.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 506.66 ms
 • Czas: 24.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.08 ms
 • Oczekiwanie: 4 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 17.05 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@700&display=swap 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 556.28 ms
 • Czas: 45.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.14 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 22.97 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/themes/leo_woncep/assets/fonts/opensans-variablefont_wdthwght-webfont.woff2 13.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 705.61 ms
 • Czas: 21.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.9 ms
 • Oczekiwanie: 17.77 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 1.51 ms
/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-light-300.woff2 153.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 705.87 ms
 • Czas: 15.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.39 ms
 • Oczekiwanie: 7.42 ms
 • Odbieranie: 4.73 ms
 • Blokowanie: 1.79 ms
/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-regular-400.woff2 148.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 706.24 ms
 • Czas: 20.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 10.77 ms
 • Odbieranie: 6.35 ms
 • Blokowanie: 2.59 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v36/memSYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVZyOOSr4dVJWUgsg-1x4gaVI.woff2 17.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 706.47 ms
 • Czas: 29.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.69 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 7.75 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
/themes/leo_woncep/assets/fonts/fa-brands-400.woff2 73.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 706.64 ms
 • Czas: 17.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 9.14 ms
 • Odbieranie: 5.54 ms
 • Blokowanie: 2.3 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v36/memSYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVZyOOSr4dVJWUgsg-1x4uaVIGxA.woff2 15.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 706.85 ms
 • Czas: 76.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 7.03 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 68.88 ms
https://ruch-osm.sysadvisors.pl/widget.js 8.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 692.93 ms
 • Czas: 18.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.92 ms
 • Oczekiwanie: 15.3 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.98 ms
/modules/ruch/views/js/cart17.js 2.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 693.29 ms
 • Czas: 11.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.98 ms
 • Oczekiwanie: 8.14 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 2.05 ms
/modules/ruch/views/js/cart.js 1.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 693.55 ms
 • Czas: 15.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 11.7 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
/themes/leo_woncep/assets/cache/bottom-d1e356695.js 300.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 693.75 ms
 • Czas: 55.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 26.45 ms
 • Odbieranie: 26.58 ms
 • Blokowanie: 1.83 ms
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js 18.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 694.03 ms
 • Czas: 55.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.24 ms
 • Wysyłanie: 1.16 ms
 • Oczekiwanie: 27.35 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 1.19 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-933726147 74.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 694.59 ms
 • Czas: 100.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.32 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 51.13 ms
 • Odbieranie: 27.44 ms
 • Blokowanie: 1.14 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-34217228-1 67.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 695.01 ms
 • Czas: 123.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 32.35 ms
 • Odbieranie: 23.49 ms
 • Blokowanie: 67.63 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NJZ73N7 67.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 795.93 ms
 • Czas: 60.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 32.62 ms
 • Odbieranie: 27.06 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 54.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 798.62 ms
 • Czas: 11.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.89 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 2.27 ms
 • Odbieranie: 3.53 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1700475593955&cv=9&fst=1700475593955&num=1&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&eid=375603261%2C466465925%2C512247839&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&ig=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&hn=www.googleadservices.com&rfmt=3&fmt=4 1.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 830.34 ms
 • Czas: 47.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.88 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 24.76 ms
 • Odbieranie: 1.48 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1700475593970&cv=9&fst=1700475593955&num=2&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&eid=375603260%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&ig=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&hn=www.googleadservices.com&rfmt=3&fmt=4 1.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 837.59 ms
 • Czas: 42.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 26.46 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 15.5 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XD4GM17XH4&l=dataLayer&cx=c 92.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 884.8 ms
 • Czas: 63.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 32.86 ms
 • Odbieranie: 29.76 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 20.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 890.03 ms
 • Czas: 22.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.54 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.66 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/347093008993557?v=2.9.138&r=stable&domain=cosmosmoda.pl 38.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 917.09 ms
 • Czas: 5.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.24 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1700475594064&cv=11&fst=1700475594064&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&auid=276871439.1700475594&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=4 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 948.14 ms
 • Czas: 26.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 25.03 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/933726147/?random=1700475594085&cv=11&fst=1700475594085&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&auid=276871439.1700475594&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=4 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 956.44 ms
 • Czas: 30.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 29.61 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-KPBZ9EPEPG&l=dataLayer&cx=c 88.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 989.21 ms
 • Czas: 64.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 35.37 ms
 • Odbieranie: 28.16 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1700475593955&cv=9&fst=1700474400000&num=1&guid=ON&eid=375603261%2C466465925%2C512247839&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaN8uy0eyfFIEFPj78MF10dseSRaUS93g&random=308013886&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 50.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.73 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 28.96 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1700475593955&cv=9&fst=1700474400000&num=1&guid=ON&eid=375603261%2C466465925%2C512247839&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaN8uy0eyfFIEFPj78MF10dseSRaUS93g&random=308013886&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 55.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.2 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 27.19 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 2.22 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1700475593970&cv=9&fst=1700474400000&num=2&guid=ON&eid=375603260%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaN0isULjQKQ0z3kXVBhkeDIWQrjrT3IQ&random=3941431031&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 50.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 27.88 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 21.85 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1700475593970&cv=9&fst=1700474400000&num=2&guid=ON&eid=375603260%2C466465926%2C512247838&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&sendb=1&data=ecomm_pagetype%3Dhome&frm=0&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDICaaN0isULjQKQ0z3kXVBhkeDIWQrjrT3IQ&random=3941431031&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 102.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 29.55 ms
 • Odbieranie: 1.41 ms
 • Blokowanie: 71.25 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j101&a=1198988918&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEBAAUABAAAAACgAI~&jid=470626725&gjid=370781083&cid=2073502960.1700475594&uid=655b32c9545e64.46446653&tid=UA-34217228-1&_gid=130225157.1700475594&_r=1>m=457e3b81&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&z=977509293 205 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 21.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 20.4 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://www.facebook.com/tr/ 47 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.52 s
 • Czas: 9.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 3.06 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 6.37 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=347093008993557&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&rl=&if=false&ts=1700475594634&sw=800&sh=600&v=2.9.138&r=stable&ec=0&o=4382&fbp=fb.1.1700475594602.358746191&hmd=ec8df35695500e7a3c9e2509&pl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&cs_est=true&ler=empty&it=1700475594044&coo=false&rqm=GET 185 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.52 s
 • Czas: 7.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.63 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 2.48 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 1.79 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-XD4GM17XH4>m=45je3b81v887311793&_p=1700475593931&_gaz=1&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&cid=2073502960.1700475594&ul=en-us&sr=800x600&ir=1&_eu=EAAI&_s=1&uid=655b32c9545e64.46446653&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&sid=1700475594&sct=1&seg=0&dt=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&en=page_view&_fv=1&_ss=1&tfd=2775 252 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 42.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.23 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 19.37 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-XD4GM17XH4&cid=2073502960.1700475594>m=45je3b81v887311793&aip=1&uid=655b32c9545e64.46446653&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1 47 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 126.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 21.52 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 103.96 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-XD4GM17XH4&cid=2073502960.1700475594>m=45je3b81v887311793&aip=1&uid=655b32c9545e64.46446653&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1&z=2102043765 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 25.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 24.42 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1700475594064&cv=11&fst=1700474400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSKQDICaaNE9NBOzOCq8CbPwPdl01fZln0MN0F3etDjv5fNdnSwLG7Txga&random=386402305&rmt_tld=0&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 29.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 25.66 ms
 • Odbieranie: 2.9 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1700475594064&cv=11&fst=1700474400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSKQDICaaNE9NBOzOCq8CbPwPdl01fZln0MN0F3etDjv5fNdnSwLG7Txga&random=386402305&rmt_tld=1&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 47.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 46.4 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j101&tid=UA-34217228-1&cid=2073502960.1700475594&jid=470626725&uid=655b32c9545e64.46446653&gjid=370781083&_gid=130225157.1700475594&_u=YEBAAUAAAAAAACgAI~&z=1313966728 347 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 96.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.89 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 20.71 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 53.36 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1700475594085&cv=11&fst=1700474400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSKQDICaaNZM13CHICe6j_q_rUKZfHHSS7TO5f2cIi79aJ7rDiafwufFbm&random=2796978761&rmt_tld=0&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.67 s
 • Czas: 27.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 25.82 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/933726147/?random=1700475594085&cv=11&fst=1700474400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be3b81v9166452526&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&frm=0&tiba=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSKQDICaaNZM13CHICe6j_q_rUKZfHHSS7TO5f2cIi79aJ7rDiafwufFbm&random=2796978761&rmt_tld=1&ipr=y 108 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.67 s
 • Czas: 29.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 28.06 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-KPBZ9EPEPG>m=45je3b81v9169338152z89120410858&_p=1700475593931&_gaz=1&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&cid=2073502960.1700475594&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1700475594&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fcosmosmoda.pl%2F&dt=Odzie%C5%BC%20damska%20-%20sklep%20internetowy&en=page_view&_fv=1&_ss=1&tfd=2906 45 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 23.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 22.56 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-KPBZ9EPEPG&cid=2073502960.1700475594>m=45je3b81v9169338152z89120410858&aip=1&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1 54 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 21.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 20.58 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-KPBZ9EPEPG&cid=2073502960.1700475594>m=45je3b81v9169338152z89120410858&aip=1&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1&z=1975205886 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 27.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 26.61 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j101&tid=UA-34217228-1&cid=2073502960.1700475594&jid=470626725&_u=YEBAAUAAAAAAACgAI~&z=2086512967 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 31.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 29.65 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j101&tid=UA-34217228-1&cid=2073502960.1700475594&jid=470626725&_u=YEBAAUAAAAAAACgAI~&z=2086512967 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 25.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 24.43 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.377 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 0.845 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 401 645 stron!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
36%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.31 s
Mediana czasu ładowania
4.37 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook