Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.93 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.24 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.375 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.106 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu35%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 232.27 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)16 / 4i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 5.47 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 34.96 MB (22)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 183.07 KB (7)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 2.53 KB (1)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne918 B (3)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 34i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 35.15 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 190.39 KB (1%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 823.56 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.29s
 • 0.58s
 • 0.86s
 • 1.15s
 • 1.44s
http://watorski.pl/ 5.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 921.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 19.63 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 900.02 ms
/css/style.css 2.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 935.75 ms
 • Czas: 32.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 30.94 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
/css/images/czater2.webp 3.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 936.24 ms
 • Czas: 15.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 14.67 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/js/jquery-3.6.3.min.js 31.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 937.78 ms
 • Czas: 32.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 31.03 ms
 • Odbieranie: 1.46 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/js/jquery.flexslider-min.js 3.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 939.56 ms
 • Czas: 15.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 14.72 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/js/functions.js 1.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 940.04 ms
 • Czas: 26.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 23.42 ms
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 1.4 ms
/css/images/840.webp 11.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 940.3 ms
 • Czas: 37.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 35.17 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
/css/images/wojciechfilm.jpg 19.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 954.06 ms
 • Czas: 22.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 21.74 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/css/images/wojciech.webp 3.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 958.22 ms
 • Czas: 10.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.43 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-70317739-1 44.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 940.85 ms
 • Czas: 56.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.77 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 25.7 ms
 • Odbieranie: 5.75 ms
 • Blokowanie: 1.04 ms
https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vaafb692b2aea4879b33c060e79fe94621666317369993 6.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 941.13 ms
 • Czas: 68.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 14.25 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 52.08 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
/wstep.mp3 64 KB 206
 • Rozpoczęcie: 969.19 ms
 • Czas: 103.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.31 ms
 • Odbieranie: 92.92 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
/naprawa3.mp4 64 KB 206
 • Rozpoczęcie: 969.4 ms
 • Czas: 102.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 12.95 ms
 • Odbieranie: 88.3 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
data:image/svg+xml;base64... 177 B 200
data:image/svg+xml;base64... 242 B 200
data:image/svg+xml;base64... 364 B 200
data:image/svg+xml;base64... 547 B 200
data:image/svg+xml;base64... 552 B 200
data:image/png;base64,iVB... 1.73 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 715 B 200
data:image/svg+xml;base64... 178 B 200
data:image/svg+xml;base64... 243 B 200
data:image/svg+xml;base64... 381 B 200
data:image/svg+xml;base64... 351 B 200
data:image/svg+xml;base64... 352 B 200
/naprawa3.mp4 73.64 KB 206
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 26.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 12.73 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 12.4 ms
/wstep.mp3 8.48 KB 206
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 34.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 16.66 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 16.23 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-CFC6HGDM01&l=dataLayer&cx=c 75.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.08 s
 • Czas: 55.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 29.32 ms
 • Odbieranie: 25.26 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 20 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.08 s
 • Czas: 24.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.27 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.63 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/cdn-cgi/rum 372 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 4.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.89 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/naprawa3.mp4 66 B 206
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 13.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 1.46 ms
 • Odbieranie: 12.3 ms
 • Blokowanie: 0.08 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j99&a=1456908951&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fwatorski.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Zdalna%20naprawa%20komputer%C3%B3w%20Pomoc%20informatyka%20%F0%9F%87%B5%F0%9F%87%B1%20663%20205%20699&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEBAAUABAAAAACAAI~&jid=975653364&gjid=2059112748&cid=22475672.1674670493&tid=UA-70317739-1&_gid=473454242.1674670493&_r=1&_slc=1>m=2ou1n0&z=1266030706 203 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 21.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 20.47 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-CFC6HGDM01>m=2oe1n0&_p=1456908951&cid=22475672.1674670493&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1674670492&sct=1&seg=0&dl=http%3A%2F%2Fwatorski.pl%2F&dt=Zdalna%20naprawa%20komputer%C3%B3w%20Pomoc%20informatyka%20%F0%9F%87%B5%F0%9F%87%B1%20663%20205%20699&en=page_view&_fv=1&_ss=1 343 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 43.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.8 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 20.98 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.046 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.001 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 390 988 stron!

74%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook