Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.719 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 4.794 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 7.158 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 1.036 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu12%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 5.01 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)127 / 8i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 86.47 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 520.77 KB (9)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 2.05 MB (36)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 163.18 KB (6)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 130.26 KB (6)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne1.48 KB (12)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 71i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.93 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 2.15 MB (73%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 10.34 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1s
 • 2s
 • 3s
 • 4s
 • 5s
https://grzesiekkogut.pl/ 57.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.69 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.36 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 24.43 ms
 • Odbieranie: 45.83 ms
 • Blokowanie: 1.59 s
https://use.typekit.net/ik/3Xv5lWTHUwQT3Amx5PijGis_YDCl6ulYyM885yKkgx6fe0b2fFHN4UJLFRbh52jhWD9kZcwaFRZKZQsKw2jX5AwD5A93FRZ8jU7JMkG0jAFu-WsoShFGZAsude80ZkoRdhXCHKoyjamTiY8Djhy8ZYmC-Ao1Oco8if37OcBDOcu8OfG0Za4EZAizS1Gl-hN1iWb0SaBujW48Sagyjh90jhNlOfG0SaBujW48SagyjhmDjhy8ZYmC-Ao1OcFzdPUyjamTiY8Djhy8ZYmC-Ao1OcFzdPUyjamTiY8Djhy8ZYmC-Ao1Oco8ifUySkolZPU1S1T8ZhNkpKundhiuifoDSWmyScmDSeBRZPoRdhXCZa4EZWFTZAlndhiuifo3dfUCdhFydeyzSabCSaBujW48SagyjhmDjhy8ZYmC-Ao1OcFzdPUaiaS0jAFu-WsoShFGZAsude80ZkoRdhXCiaiaOcBRiA8XpWFR-emqiAUTdcS0dcmXOYiaikoySkolZPUaiaS0Za4EZAizS1Gl-hN1iWb0SaBujW48Sagyjh90jhNlOYiaiko1S1T8Sh88-hlzZamXO1gCOYiaikoDSWmyScmDSeBRZWFR-emqiAUTdcS0jhNlJyF3ScB1dABX-AFyOAmtiem0ZemqH6GJNjMfIMMjgkMfH6GJNJMfIMMjIPMfqMYy1i-ng6.js 6.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 29.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.85 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.77 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,400;0,700;1,700 1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 54.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.15 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 25.79 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
https://assets.squarespace.com/@sqs/polyfiller/1.6/modern.js 41.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 54.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.64 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 16.15 ms
 • Odbieranie: 16.21 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/extract-css-runtime-17df089938dde612989c-min.en-US.js 15.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 73.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 16.7 ms
 • Odbieranie: 17.02 ms
 • Blokowanie: 39.43 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/extract-css-moment-js-vendor-6f117db4eb7fd4392375-min.en-US.js 92.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 65.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 16.92 ms
 • Odbieranie: 47.94 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/cldr-resource-pack-e94539391642d3b99900-min.en-US.js 19.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 31.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 17.55 ms
 • Odbieranie: 13.79 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/common-vendors-stable-3598b219a3c023c1915a-min.en-US.js 80.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 30.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.7 ms
 • Oczekiwanie: 16.1 ms
 • Odbieranie: 10.45 ms
 • Blokowanie: 2.02 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/common-vendors-ccc40d46713b43907fe8-min.en-US.js 160.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 126.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 18.82 ms
 • Odbieranie: 104.25 ms
 • Blokowanie: 3.03 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/common-85d95017224dbbb509a6-min.en-US.js 382.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 184.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 33.92 ms
 • Odbieranie: 147.41 ms
 • Blokowanie: 2.95 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/performance-a7a9ef7090f793eb4cd4-min.en-US.js 11.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 37.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 31.82 ms
 • Odbieranie: 1.85 ms
 • Blokowanie: 2.87 ms
https://static1.squarespace.com/static/versioned-site-css/52fc766be4b0649c39e066ec/897/5c5a519771c10ba3470d8101/657433a8ac993453822910ad/1531/site.css 118.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 67.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 18.73 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 18.6 ms
 • Odbieranie: 29.4 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-{AW-ID} 81.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 85.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.73 ms
 • Wysyłanie: 1.37 ms
 • Oczekiwanie: 34.72 ms
 • Odbieranie: 26.23 ms
 • Blokowanie: 1.63 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-11200582400 91.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 100.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.31 ms
 • Oczekiwanie: 35.79 ms
 • Odbieranie: 33.03 ms
 • Blokowanie: 30.09 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-4FG17VDRE4 93.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 104.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.26 ms
 • Oczekiwanie: 44.1 ms
 • Odbieranie: 28.76 ms
 • Blokowanie: 30.02 ms
https://static1.squarespace.com/static/vta/5c5a519771c10ba3470d8101/versioned-assets/1716308142457-NTLQBPORVVYGYH5NWZVQ/static.css 15.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 57.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 16.05 ms
 • Odbieranie: 4.28 ms
 • Blokowanie: 37.02 ms
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52fc766be4b0649c39e066ec/1582911004792-G67FWPSG9JLYMLEXCWKR/fotograf-slubny-kogut.png?format=1500w 83.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 63.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 16.97 ms
 • Odbieranie: 21.19 ms
 • Blokowanie: 1.65 ms
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52fc766be4b0649c39e066ec/1701095825168-YUSVVEJ6LQETP5SA0YRF/Grzesiek+Kogut+Fotograf+-+IMG_2901.jpg?format=1000w 95.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 240.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.16 ms
 • Oczekiwanie: 195.58 ms
 • Odbieranie: 1.75 ms
 • Blokowanie: 42.32 ms
https://static1.squarespace.com/static/vta/5c5a519771c10ba3470d8101/scripts/site-bundle.951f531f248730580867fa534b60d99a.js 47.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 28.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 16.13 ms
 • Odbieranie: 9.42 ms
 • Blokowanie: 1.98 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-K6FCVC2 91.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 124.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.19 ms
 • Oczekiwanie: 59.27 ms
 • Odbieranie: 34.89 ms
 • Blokowanie: 29.44 ms
https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v37/nuFiD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXDTzYgA.woff2 37.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 28.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.58 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 5.32 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v37/nuFiD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXDTLYgFE_.woff2 20.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 48.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 4.19 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 43.31 ms
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52fc766be4b0649c39e066ec/cbd31b45-dad2-4bdd-9cb8-fb5b0fea8201/fotograf-grzesiek-kogut-zdjecia-slubne.jpg?format=1000w 146.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 39.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 17.69 ms
 • Odbieranie: 19.99 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52fc766be4b0649c39e066ec/d59b1172-27a1-4c3e-ba2f-2cc578222abb/fotograf-grzesiek-kogut-footgrafia-portretowa?format=1000w 91.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 37.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 17.88 ms
 • Odbieranie: 17.99 ms
 • Blokowanie: 1.04 ms
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52fc766be4b0649c39e066ec/679fc974-fc57-4187-9938-830fa8372a7c/fotograf-slubny-gliwice-sesja-zdjeciowa-002.jpg?format=1000w 100.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 425.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 408.47 ms
 • Odbieranie: 16.21 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
https://static1.squarespace.com/static/vta/5c5a519771c10ba3470d8101/scripts/3270.865be4ad43661024eebd.js 2.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 18.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 17.3 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static1.squarespace.com/static/vta/5c5a519771c10ba3470d8101/scripts/9807.5196524f5dae386b358a.js 4.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 18.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 17.88 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static1.squarespace.com/static/vta/5c5a519771c10ba3470d8101/scripts/5443.9df33375b41f0aa45a38.js 16.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 18.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 16.8 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://static1.squarespace.com/static/vta/5c5a519771c10ba3470d8101/scripts/section-divider.8bdec9ed5e8e4ca1ac72.js 4.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 18.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 17.7 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://use.typekit.net/af/e2d519/000000000000000077359e4d/30/l?subset_id=2&fvd=n7&v=3 21.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.03 s
 • Czas: 25.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.69 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 2.35 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://use.typekit.net/af/476ca0/000000000000000077359e4b/30/l?subset_id=2&fvd=i7&v=3 20.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.03 s
 • Czas: 27.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 3.04 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 22.58 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/91427-80cfbc1cfc95eac64b4d-min.en-US.js 6.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 57.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.54 ms
 • Oczekiwanie: 19.96 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 34.19 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/80153-5f75f9f7bc5bcd86301c-min.en-US.js 6.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 53.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.21 ms
 • Oczekiwanie: 17.54 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 33.77 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/19008-837aa6ee9193d0524674-min.en-US.js 23.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 70.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.35 ms
 • Oczekiwanie: 20.26 ms
 • Odbieranie: 18.93 ms
 • Blokowanie: 30.04 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/99401-75ecb4f1f4a6cdd699eb-min.en-US.js 6.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 63.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.39 ms
 • Oczekiwanie: 18.6 ms
 • Odbieranie: 14.04 ms
 • Blokowanie: 29.2 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/53727-29674cd44a2409b01ebe-min.en-US.js 24.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 67.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.42 ms
 • Oczekiwanie: 19.52 ms
 • Odbieranie: 18.11 ms
 • Blokowanie: 28.3 ms
https://assets.squarespace.com/universal/styles-compressed/0aaab1972615d2230c95-min.en-US.css 3.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 67.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 17.88 ms
 • Wysyłanie: 1.44 ms
 • Oczekiwanie: 19.07 ms
 • Odbieranie: 2.56 ms
 • Blokowanie: 26.64 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/async-visitor-forms-118d5d3fd132673bb213-min.en-US.js 7.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 63.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.32 ms
 • Oczekiwanie: 20.62 ms
 • Odbieranie: 15.3 ms
 • Blokowanie: 26.2 ms
https://www.google.com/recaptcha/enterprise.js?onload=__grecaptchaOnLoadCallback&render=6LdDFQwjAAAAAPigEvvPgEVbb7QBm-TkVJdDTlAv 1.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 46.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.39 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 23.21 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/form-rendering-utils-9f74356586e49621b1d2-min.en-US.js 170.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 157.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.27 ms
 • Oczekiwanie: 38.46 ms
 • Odbieranie: 99.22 ms
 • Blokowanie: 18.65 ms
/api/census/RecordHit 61 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.92 s
 • Czas: 194.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 193.09 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/api/census/form-render 61 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.92 s
 • Czas: 194.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 193.93 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/api/census/form-render 60 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.92 s
 • Czas: 195.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 194.32 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/api/census/button-render 111 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 120.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 114.56 ms
 • Odbieranie: 5.45 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/api/census/button-render 60 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 196 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.31 ms
 • Oczekiwanie: 189.85 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/api/census/button-render 60 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 123.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.31 ms
 • Oczekiwanie: 118.86 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 1.81 ms
/api/census/button-render 60 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.94 s
 • Czas: 197.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.88 ms
 • Oczekiwanie: 194.39 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1 ms
/api/census/button-render 61 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.94 s
 • Czas: 120.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.09 ms
 • Oczekiwanie: 116.74 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/landing?gcs=G10-&gcd=13p3l3p2p5&tag_exp=0&rnd=80380956.1718106826&url=https%3A%2F%2Fgrzesiekkogut.pl%2F&dma_cps=-&dma=1&npa=1>m=45be4650za200&frm=0 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 46.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.17 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 26.03 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 20.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.09 s
 • Czas: 26.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.47 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.92 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/destination?id=AW-1054266268&l=dataLayer&cx=c 81.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.09 s
 • Czas: 63.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 34.13 ms
 • Odbieranie: 29.23 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 59.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.1 s
 • Czas: 11.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.01 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 1.66 ms
 • Odbieranie: 3.44 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-4FG17VDRE4>m=45je4650v9118064756za200&_p=1718106824837&gcs=G100&gcd=13q3q3q2q5&npa=1&dma_cps=-&dma=1&tag_exp=0&gdid=dZjQwMz&cid=537765451.1718106826&ul=en-us&sr=800x600&frm=0&pscdl=denied&_s=1&sid=1718106826&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fgrzesiekkogut.pl%2F&dt=Fotograf%20Grzesiek%20Kogut%20%E2%9C%94%EF%B8%8F%20Fotografia%20%C5%9Blubna%2C%20portretowa%2C%20biznesowa&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=3167 255 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.17 s
 • Czas: 43.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.69 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 19.93 ms
 • Odbieranie: 2.65 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://static1.squarespace.com/static/vta/5c5a519771c10ba3470d8101/scripts/floating-cart.11c2f1b3c1cb2ba0d418.js 483 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.32 s
 • Czas: 18.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 17.24 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/9pvHvq7kSOTqqZusUzJ6ewaF/recaptcha__en.js 203.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.33 s
 • Czas: 134.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.73 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 3.3 ms
 • Odbieranie: 109.83 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://p.typekit.net/p.gif?s=2&k=646866_52fc766be4b0649c39e066ec&ht=tk&h=grzesiekkogut.pl&f=32885.32884&a=646866&js=1.21.0&app=typekit&e=js&_=1718106826416 205 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.4 s
 • Czas: 27.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.06 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://assets.squarespace.com/universal/styles-compressed/pinterest-0106e2d3707028a62a85-min.en-US.css 259 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.45 s
 • Czas: 17.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 15.97 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/pinterest-339dfbab79a1164a4625-min.en-US.js 24.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.45 s
 • Czas: 19.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 16.91 ms
 • Odbieranie: 1.54 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j101&a=1555182976&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fgrzesiekkogut.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Fotograf%20Grzesiek%20Kogut%20%E2%9C%94%EF%B8%8F%20Fotografia%20%C5%9Blubna%2C%20portretowa%2C%20biznesowa&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=YAgAAAABAAAAAAAAIk~&cid=537765451.1718106826&tid=UA-56072366-1&_gid=808712476.1718106827>m=45He4650n81K6FCVC2za200&gcs=G100&gcd=13q3q3q2q5&dma_cps=-&dma=1&tag_exp=0&npa=1&z=957339521 194 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.51 s
 • Czas: 3.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.61 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/268556427370080?v=2.9.157&r=stable&domain=grzesiekkogut.pl&hme=446fb981c8c3baeb03730fe3cbd404f7f15f64c693f24c7fe75da498bc2c95d8&ex_m=67%2C113%2C100%2C104%2C58%2C3%2C93%2C66%2C15%2C91%2C84%2C49%2C51%2C160%2C163%2C174%2C170%2C171%2C173%2C28%2C94%2C50%2C73%2C172%2C155%2C158%2C167%2C168%2C175%2C122%2C14%2C48%2C180%2C179%2C124%2C17%2C33%2C38%2C1%2C41%2C62%2C63%2C64%2C68%2C88%2C16%2C13%2C90%2C87%2C86%2C101%2C103%2C37%2C102%2C29%2C25%2C156%2C159%2C131%2C27%2C10%2C11%2C12%2C5%2C6%2C24%2C21%2C22%2C54%2C59%2C61%2C71%2C95%2C26%2C72%2C8%2C7%2C76%2C46%2C20%2C97%2C96%2C98%2C9%2C19%2C18%2C81%2C53%2C79%2C32%2C70%2C0%2C89%2C31%2C78%2C83%2C45%2C44%2C82%2C36%2C4%2C85%2C77%2C42%2C39%2C34%2C80%2C2%2C35%2C60%2C40%2C99%2C43%2C75%2C65%2C105%2C57%2C56%2C30%2C92%2C55%2C52%2C47%2C74%2C69%2C23%2C106 11.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.55 s
 • Czas: 191.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 189.07 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://www.google.com/recaptcha/enterprise/anchor?ar=1&k=6LdDFQwjAAAAAPigEvvPgEVbb7QBm-TkVJdDTlAv&co=aHR0cHM6Ly9ncnplc2lla2tvZ3V0LnBsOjQ0Mw..&hl=en&v=9pvHvq7kSOTqqZusUzJ6ewaF&size=invisible&cb=99tadn9xqymi 29.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.69 s
 • Czas: 45.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 40.35 ms
 • Odbieranie: 4.83 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/api/census/form-render 60 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.7 s
 • Czas: 193.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 192.17 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/9pvHvq7kSOTqqZusUzJ6ewaF/styles__ltr.css 24.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.75 s
 • Czas: 28.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.78 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 6.84 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/9pvHvq7kSOTqqZusUzJ6ewaF/recaptcha__en.js 467 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.75 s
 • Czas: 17.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.35 ms
 • Odbieranie: 17.46 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=268556427370080&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fgrzesiekkogut.pl%2F&rl=&if=false&ts=1718106826787&sw=800&sh=600&v=2.9.157&r=stable&a=tmSimo-GTM-WebTemplate&ec=0&o=4126&fbp=fb.1.1718106826786.183152884971404633&ler=empty&it=1718106826554&coo=false&tm=1&rqm=GET 273 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.77 s
 • Czas: 6.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.32 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.86 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.google.com/js/bg/YiMnlwYAPK-5JOvV4HgQVh4BjdfeuDlm7M1GgLf3u0w.js 7.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.86 s
 • Czas: 7.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 5.99 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://www.google.com/recaptcha/enterprise/webworker.js?hl=en&v=9pvHvq7kSOTqqZusUzJ6ewaF 209 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.86 s
 • Czas: 24.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 23.14 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/api2/logo_48.png 2.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.88 s
 • Czas: 2.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 1.89 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.9 s
 • Czas: 3.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 1.44 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc4.woff2 15.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.9 s
 • Czas: 3.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 2.53 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
https://log.pinterest.com/?guid=A5PBXXZyEVaU&type=pidget&sub=www&button_count=1&follow_count=0&pin_count=0&profile_count=0&board_count=0&via=https%3A%2F%2Fgrzesiekkogut.pl%2F&callback=PIN_1718106826721.f.callback[0] 350 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.7 s
 • Czas: 72.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.53 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 48.59 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.125 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 22.149 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Squarespace

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 724 stron!

71%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook