Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.124 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.525 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.858 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.24 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Kopagei

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu13%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.41 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)26 / 2i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 8.69 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 159.35 KB (2)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 83.46 KB (6)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 87.4 KB (7)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 311.5 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne63 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 22i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 650.47 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 641.72 KB (99%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.21 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.35s
 • 0.69s
 • 1.04s
 • 1.38s
 • 1.73s
https://edumaster.radom.pl/ 8.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.1 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.33 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 81.05 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 980.4 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.1/dist/jquery.min.js 32.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 75.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 23.3 ms
 • Odbieranie: 12.46 ms
 • Blokowanie: 39.86 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css 34.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 47.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.61 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 16.09 ms
 • Odbieranie: 9.34 ms
 • Blokowanie: 1.38 ms
/inc/live.css?v=4.4.18 24.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 33.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 19.51 ms
 • Odbieranie: 11.41 ms
 • Blokowanie: 2.57 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik:200,400,700&subset=latin-ext&display=swap 836 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 50.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.45 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 26.97 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 1.22 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik&text=%C4%99%C3%B3%C4%85%C5%9B%C5%82%C5%BC%C5%BA%C4%87%C5%84%C4%98%C3%93%C4%84%C5%9A%C5%81%C5%BB%C5%B9%C4%86%C5%83&display=swap 766 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 26.07 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 45.09 ms
/data/files/logo2.png 65.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 65.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 43.83 ms
 • Odbieranie: 19.05 ms
 • Blokowanie: 2 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/magnific-popup@1.1.0/dist/magnific-popup.min.css 1.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 61.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 22.33 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 38.27 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/magnific-popup@1.1.0/dist/jquery.magnific-popup.min.js 7.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 21.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 18.62 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/instant.page@5.2.0/instantpage.min.js 2.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 53.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.79 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 16.12 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
/inc/live.js?4.4.18 12.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 23.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 20.5 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.4.2/css/all.min.css 23.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 19.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 15.73 ms
 • Odbieranie: 2.5 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js 24.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 19.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 16.88 ms
 • Odbieranie: 2.51 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/aos@2.3.4/dist/aos.css 1.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 20.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 17.93 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/aos@2.3.4/dist/aos.min.js 5.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 20.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 18.23 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
https://fonts.gstatic.com/l/font?kit=iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-B4i1VVdWHsSI38ocYczHAgd8i79e0p-nRKKX5NBbFsqos1a2gFcV1OfvbTdkXBjBM7-mHDwH9MlKlHYRDQiLJCtM73Ga1DcxCiP-DyHZYqFQHehSK20bnhcBf8DjgUd-0DPmyrNbAFcrkg2o&skey=cee854e66788286d&v=v28 3.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 25.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.61 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 4.6 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rubik/v28/iJWKBXyIfDnIV7nBrXw.woff2 34.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 29.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 5.49 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 23.4 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rubik/v28/iJWKBXyIfDnIV7nPrXyi0A.woff2 19.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 25.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 3.71 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 21.35 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.4.2/webfonts/fa-solid-900.woff2 146.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 51.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 17.2 ms
 • Odbieranie: 33.51 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.4.2/webfonts/fa-brands-400.woff2 107.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 57.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 49.15 ms
 • Odbieranie: 8 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
/data/files/centrum.jpg 93.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 34.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 20.42 ms
 • Odbieranie: 13.32 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/index.php 63 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 88.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 87.23 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.123 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 19.297 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 724 stron!

71%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook