Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

  • Wyświetlenie po 1.196 si

    Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

  • Pobieranie 1.545 si

    Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

  • Całkowity czas wczytania 1.747 si

    Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

  • Czas powtórnego wczytania 0.203 si

    Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

  • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

    Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

  • Stosunek treści do kodu31%i

    Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

  • Rzeczywista prędkość pobierania 3.16 Mbpsi

    Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

  • Użycie tagów HTML5TAKi

    Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

  • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

    Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

  • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)22 / - i

    Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

  • Kod HTML 4.46 KB (1)i

    Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

  • Grafiki i multimedia 157.03 KB (6)i

    Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

  • Skrypty 275.45 KB (9)i

    Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

  • Arkusze CSS 55.15 KB (7)i

    Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

  • Czcionki 118.64 KB (1)i

    Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

  • Pozostałe / inne242 B (1)i

    Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

  • Brakujące zasoby - i

    Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

  • Łączna ilość przekierowań - i

    Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

  • Ilość żądań 25i

    Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

  • Łącznie przesłane 610.96 KBi

    Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

  • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 505.98 KB (83%)i

    Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

  • Rozmiar rzeczywisty 1.58 MBi

    Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

  • 0.35s
  • 0.7s
  • 1.05s
  • 1.4s
  • 1.75s
https://audytor.pro/ 4.46 KB 200
  • Rozpoczęcie: 0 ms
  • Czas: 1.05 s
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 33.2 ms
  • Wysyłanie: 0.26 ms
  • Oczekiwanie: 37.7 ms
  • Odbieranie: 3.25 ms
  • Blokowanie: 973.14 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-66W2J9YH4J 100.28 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 110.61 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 21.3 ms
  • Wysyłanie: 0.11 ms
  • Oczekiwanie: 42.6 ms
  • Odbieranie: 46.17 ms
  • Blokowanie: 0.43 ms
/assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css 24.2 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 33.87 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.96 ms
  • Oczekiwanie: 23.86 ms
  • Odbieranie: 3.88 ms
  • Blokowanie: 4.17 ms
/assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css 11.9 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 48.71 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.76 ms
  • Oczekiwanie: 40.59 ms
  • Odbieranie: 2.35 ms
  • Blokowanie: 4.01 ms
/assets/vendor/aos/aos.css 1.56 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 47.36 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.6 ms
  • Oczekiwanie: 41.26 ms
  • Odbieranie: 0.59 ms
  • Blokowanie: 3.91 ms
/assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css 2.43 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 48 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.06 ms
  • Oczekiwanie: 42.15 ms
  • Odbieranie: 0.53 ms
  • Blokowanie: 4.27 ms
/assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css 4.23 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 48.96 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.94 ms
  • Oczekiwanie: 43.35 ms
  • Odbieranie: 0.49 ms
  • Blokowanie: 4.17 ms
/assets/css/variables.css 1.95 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 53.21 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.82 ms
  • Oczekiwanie: 47.78 ms
  • Odbieranie: 0.56 ms
  • Blokowanie: 4.05 ms
/assets/css/main.css 8.87 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 53.75 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.71 ms
  • Oczekiwanie: 48.49 ms
  • Odbieranie: 0.62 ms
  • Blokowanie: 3.94 ms
https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.js 84.73 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.22 s
  • Czas: 58.93 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 19.42 ms
  • Wysyłanie: 0.1 ms
  • Oczekiwanie: 15.65 ms
  • Odbieranie: 21.73 ms
  • Blokowanie: 2.03 ms
/img/AudytorPRO-Audyt-Energetyczny.webp 2.89 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 42.43 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.87 ms
  • Oczekiwanie: 38.92 ms
  • Odbieranie: 0.45 ms
  • Blokowanie: 2.19 ms
/img/audytor-energetyczny-audyt-czyste-powietrze.webp 112.88 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 63.55 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.8 ms
  • Oczekiwanie: 39.49 ms
  • Odbieranie: 21.06 ms
  • Blokowanie: 2.2 ms
/img/Czyste-Powietrze-audyt-domu.webp 13.62 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 60.54 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.73 ms
  • Oczekiwanie: 39.78 ms
  • Odbieranie: 17.83 ms
  • Blokowanie: 2.2 ms
/img/Certyfikat-swiadectwo-i-Audyt-energetyczny.webp 13.75 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 61.38 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.61 ms
  • Oczekiwanie: 40.12 ms
  • Odbieranie: 18.39 ms
  • Blokowanie: 2.26 ms
/assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js 22.06 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 25.57 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 2.17 ms
  • Oczekiwanie: 19.94 ms
  • Odbieranie: 1.89 ms
  • Blokowanie: 1.56 ms
/assets/vendor/aos/aos.js 4.38 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 26.49 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.23 ms
  • Oczekiwanie: 22.08 ms
  • Odbieranie: 0.64 ms
  • Blokowanie: 2.53 ms
/assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js 14.47 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 29.89 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.18 ms
  • Oczekiwanie: 25.37 ms
  • Odbieranie: 0.91 ms
  • Blokowanie: 2.43 ms
/assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js 9.44 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 31.94 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.13 ms
  • Oczekiwanie: 27.84 ms
  • Odbieranie: 0.59 ms
  • Blokowanie: 2.38 ms
/assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js 37.33 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 41.56 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.07 ms
  • Oczekiwanie: 31.38 ms
  • Odbieranie: 6.79 ms
  • Blokowanie: 2.31 ms
/assets/vendor/php-email-form/validate.js 822 B 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 41.25 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 1.02 ms
  • Oczekiwanie: 37.36 ms
  • Odbieranie: 0.6 ms
  • Blokowanie: 2.27 ms
/assets/js/main.js 1.95 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.28 s
  • Czas: 41.97 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.94 ms
  • Oczekiwanie: 38.31 ms
  • Odbieranie: 0.47 ms
  • Blokowanie: 2.25 ms
/assets/img/hero-bg.png 13.07 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.29 s
  • Czas: 55.97 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.49 ms
  • Oczekiwanie: 53.03 ms
  • Odbieranie: 0.65 ms
  • Blokowanie: 1.8 ms
/assets/img/about-bg.png 849 B 200
  • Rozpoczęcie: 1.29 s
  • Czas: 55.49 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.17 ms
  • Oczekiwanie: 53.78 ms
  • Odbieranie: 0.43 ms
  • Blokowanie: 1.11 ms
/assets/vendor/bootstrap-icons/fonts/bootstrap-icons.woff2?24e3eb84d0bcaf83d77f904c78ac1f47 118.64 KB 200
  • Rozpoczęcie: 1.33 s
  • Czas: 26.87 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 0 ms
  • Wysyłanie: 0.16 ms
  • Oczekiwanie: 18.68 ms
  • Odbieranie: 7.73 ms
  • Blokowanie: 0.31 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-66W2J9YH4J>m=45je45d0v9181625642za200&_p=1715763544747&gcd=13l3l3l2l1&npa=1&dma_cps=sypham&dma=1&cid=816089778.1715763545&ul=en-us&sr=800x600&frm=0&pscdl=noapi&_s=1&sid=1715763544&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Faudytor.pro%2F&dt=Audytor%20energetyczny%20%E2%80%93%20Audyt%20Czyste%20Powietrze&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=1465 242 B 204
  • Rozpoczęcie: 1.47 s
  • Czas: 42 ms
  • DNS: 0 ms
  • Łączenie: 0 ms
  • SSL: 19.42 ms
  • Wysyłanie: 0.17 ms
  • Oczekiwanie: 21.62 ms
  • Odbieranie: 0.56 ms
  • Blokowanie: 0.23 ms

Parametry serwera

  • Czas transmisji HTTP 0.069 si

    Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

  • Średni czas latencji (ping) 19.476 msi

    Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

  • Kompresja WŁĄCZONAi

    Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

  • Keep Alive WŁĄCZONEi

    Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

  • Certyfikat SSL TAK i

    Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

  • Zweryfikowany TAK i

    Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

  • Obsługa SPDY NIE i

    SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

  • Obsługa HTTP/2 TAK i

    Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

  • Lokalizacja geograficzna PL i

    Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

  • zielony - bardzo dobrze
  • pomarańczowy - może być lepiej
  • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

  • czas ładowania strony,
  • czas powtórnego wczytania,
  • ilość przekierowań,
  • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
  • nazwa i wersja oprogramowania CMS
    (jeśli zostanie wykryte),
  • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
  • całkowity rozmiar elementów strony,
  • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
  • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
  • stosunek treści do kodu,
  • rzeczywistą prędkość pobierania,
  • wykres kaskadowy wczytywania strony,
  • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
  • wykorzystanie tagów HTML5.
  • czas transmisji HTTP,
  • średnie opóźnienie (ping),
  • kompresja,
  • parametr keep alive,
  • szyfrowanie SSL,
  • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
  • lokalizacja geograficzna serwera,
  • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
  • rozpoznany standard W3C,
  • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
  • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 236 stron!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook