Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.196 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.543 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.999 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.263 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu18%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 29.47 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)67 / 3i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 29.88 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 685.85 KB (21)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 587.27 KB (7)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 474.37 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 221.25 KB (11)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 43i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.95 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 125.95 KB (6%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.95 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.15s
 • 0.31s
 • 0.46s
 • 0.62s
 • 0.77s
https://pwikcl.pl/ 190 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 29.94 ms
 • DNS: 10.03 ms
 • Łączenie: 8.66 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 9.91 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://pwikcl.pl/ 29.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 30.62 ms
 • Czas: 63.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 32.03 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 21.88 ms
 • Odbieranie: 8.04 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900,300italic 1.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.29 ms
 • Czas: 116.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.18 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 92.89 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/css/style.css?id=2 473.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.65 ms
 • Czas: 41.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 10.18 ms
 • Odbieranie: 27.89 ms
 • Blokowanie: 2.33 ms
/pliki/scripts.js 2.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.85 ms
 • Czas: 13.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 9.33 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 2.24 ms
/js/overlib.js 41.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.05 ms
 • Czas: 39.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 11.24 ms
 • Odbieranie: 25.59 ms
 • Blokowanie: 2.14 ms
/js/walidacje.js 4.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.2 ms
 • Czas: 40.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 18.92 ms
 • Odbieranie: 18.19 ms
 • Blokowanie: 2.08 ms
/js/kalendarz.js 9.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.38 ms
 • Czas: 40.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 10.84 ms
 • Odbieranie: 26.57 ms
 • Blokowanie: 2 ms
/CookieAlert/CookieAlert.js 2.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.51 ms
 • Czas: 40.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 10.45 ms
 • Odbieranie: 27.21 ms
 • Blokowanie: 1.95 ms
/images/logo.png?id=3 13.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.66 ms
 • Czas: 41.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 11.52 ms
 • Odbieranie: 27.02 ms
 • Blokowanie: 1.91 ms
/img/font_1.png 1.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.79 ms
 • Czas: 41.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 18.38 ms
 • Odbieranie: 20.38 ms
 • Blokowanie: 1.87 ms
/img/font_2.png 707 B 200
 • Rozpoczęcie: 190.29 ms
 • Czas: 10.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 9.44 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/img/font_3.png 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 201.24 ms
 • Czas: 10.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 9.45 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
/img/font_4.png 711 B 200
 • Rozpoczęcie: 201.52 ms
 • Czas: 11.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 10.28 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/img/font_7.png 323 B 200
 • Rozpoczęcie: 213.56 ms
 • Czas: 12.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 10.57 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
/img/font_6.png 344 B 200
 • Rozpoczęcie: 213.94 ms
 • Czas: 11.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 9.47 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
/img/font_5.png 373 B 200
 • Rozpoczęcie: 226.42 ms
 • Czas: 11.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 9.43 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
/images/mbip.jpg 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 226.79 ms
 • Czas: 10.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 9.74 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
/files/piesel.jpg 25.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.31 ms
 • Czas: 10.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 9.29 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/images/img_1.jpg 31.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.71 ms
 • Czas: 12.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 10.16 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/images/img_2.jpg 34.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 250.71 ms
 • Czas: 11.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 9.92 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
/images/img_3.jpg 58.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 252.22 ms
 • Czas: 11.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 10.07 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/images/logo2.png?id=3 15.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 253.99 ms
 • Czas: 10.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 9.39 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/js/core.min.js 503 KB 200
 • Rozpoczęcie: 169.98 ms
 • Czas: 19.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 10.15 ms
 • Odbieranie: 8.32 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/js/script.js 23.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 170.48 ms
 • Czas: 19.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 9.44 ms
 • Odbieranie: 9.31 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/images/bullet2.png 538 B 200
 • Rozpoczęcie: 255.69 ms
 • Czas: 23.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 9.44 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 13.46 ms
/images/bullet1.png 539 B 200
 • Rozpoczęcie: 255.98 ms
 • Czas: 22.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 8.83 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 13.26 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc4.woff2 15.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.61 ms
 • Czas: 40.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.72 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 15.61 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 1.91 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.92 ms
 • Czas: 55.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 5.63 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 48.54 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc4.woff2 15.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.11 ms
 • Czas: 62.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 13.35 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 48.54 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc4.woff2 15.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.27 ms
 • Czas: 62.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 12.78 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 48.26 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc4.woff2 15.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.43 ms
 • Czas: 56.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 6.66 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 48.16 ms
/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.5.0 75.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.56 ms
 • Czas: 14.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 10.98 ms
 • Odbieranie: 1.04 ms
 • Blokowanie: 1.41 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfChc4EsA.woff2 11.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.71 ms
 • Czas: 59.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 10.32 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 48.21 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfChc4EsA.woff2 11.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.1 ms
 • Czas: 59.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 11.75 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 46.61 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fChc4EsA.woff2 11.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.22 ms
 • Czas: 62.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 14.59 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 46.55 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fChc4EsA.woff2 11.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.34 ms
 • Czas: 58.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 11.07 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 46.52 ms
/admin/stats/stat.php?ref=1&idref= 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 354.91 ms
 • Czas: 204.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 203.42 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/fonts/fl-bigmug-line.woff 21.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 458.98 ms
 • Czas: 12.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 10.81 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
/images/home-slide-1.jpg 186.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 433.32 ms
 • Czas: 21.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 14.23 ms
 • Odbieranie: 6.25 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
/images/home-slide-2.jpg 191.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 433.69 ms
 • Czas: 17.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 14.83 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
/images/bg-image-1.jpg 118.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 447.31 ms
 • Czas: 12.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 9.64 ms
 • Odbieranie: 1.9 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/CookieAlert/close.png 2.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 562.33 ms
 • Czas: 10.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 9.83 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.053 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 8.194 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WYŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 724 stron!

71%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook