Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.328 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.774 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.394 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.318 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu27%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 5.50 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)55 / 4i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 5 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 3.08 KB (5)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 281.23 KB (3)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 100.91 KB (5)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 142.1 KB (4)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne257 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 21i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 532.57 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 444.94 KB (84%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.92 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.23s
 • 0.47s
 • 0.7s
 • 0.94s
 • 1.17s
https://www.radio-addict.com/ 94 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 85.14 ms
 • DNS: 24.23 ms
 • Łączenie: 29.32 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 29.7 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/fr/streaming 165 B 302
 • Rozpoczęcie: 86.16 ms
 • Czas: 148.12 ms
 • DNS: 0.21 ms
 • Łączenie: 69.88 ms
 • SSL: 40.75 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 35.63 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/fr/streaming 5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.93 ms
 • Czas: 106.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 104.53 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css 13.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 310.31 ms
 • Czas: 24.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.83 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 10.81 ms
 • Odbieranie: 1.87 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lobster&text=AdictRadoProgmes&display=swap 659 B 200
 • Rozpoczęcie: 310.93 ms
 • Czas: 49.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.86 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 22.94 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
/build/css/main_light.css?v=i8i5BUEl 42.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 311.13 ms
 • Czas: 98.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 68.41 ms
 • Odbieranie: 28.82 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/build/css/main_dark.css?v=i8i5BUEl 43.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 313.26 ms
 • Czas: 103.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 93.94 ms
 • Odbieranie: 6.57 ms
 • Blokowanie: 1.64 ms
/img/icon-googleplay.png 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 313.59 ms
 • Czas: 98.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 95.37 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 1.88 ms
/img/flags/gb.svg 823 B 200
 • Rozpoczęcie: 313.83 ms
 • Czas: 98.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 96.21 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 1.74 ms
/img/flags/es.svg 511 B 200
 • Rozpoczęcie: 424.89 ms
 • Czas: 355.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 59.38 ms
 • Odbieranie: 295.62 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
/img/logo.svg 775 B 200
 • Rozpoczęcie: 465.05 ms
 • Czas: 316.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 313.84 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 1.76 ms
/js/bootstrap.bundle.min.js?v=i8i5BUEl 22.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 465.33 ms
 • Czas: 319.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 315.05 ms
 • Odbieranie: 2.67 ms
 • Blokowanie: 1.6 ms
/build/js/app.js?v=i8i5BUEl 175.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 423.92 ms
 • Czas: 361.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 32.22 ms
 • Odbieranie: 328.59 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-B1QPKYWWLT 82.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 465.57 ms
 • Czas: 85.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.35 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 33.28 ms
 • Odbieranie: 28.9 ms
 • Blokowanie: 1 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;700&display=swap 1.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 413.12 ms
 • Czas: 48.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.51 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 23.49 ms
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lobster&text=AdictRadoProgmes&display=swap 240 B 200
 • Rozpoczęcie: 413.34 ms
 • Czas: 2.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 1.47 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
data:image/svg+xml,%3csvg... 199 B 200
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/fonts/bootstrap-icons.woff2?1fa40e8900654d2863d011707b9fb6f2 119.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 527.74 ms
 • Czas: 18.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.3 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 11.01 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 528.22 ms
 • Czas: 26.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.17 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 1.9 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://fonts.gstatic.com/l/font?kit=neILzCirqoswsqX9_oC0OOhiAvSWzRZ5zEbls_5a&skey=7ed805a363b4659c&v=v30 6.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 528.42 ms
 • Czas: 66.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 3.16 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 61.97 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-B1QPKYWWLT>m=45je39d0&_p=221073371&cid=1418974110.1695133393&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1695133392&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.radio-addict.com%2Ffr%2Fstreaming&dt=Streaming%20de%20toutes%20les%20radios%20en%20France%20et%20dans%20le%20monde%20!%20-%20Radio%20Addict&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 916.4 ms
 • Czas: 47.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.84 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 22.17 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.118 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 29.247 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna FR i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx
 • Język skryptowy PHP 8.2.9

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 399 964 strony!

73%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
36%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.31 s
Mediana czasu ładowania
4.37 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook