Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.977 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.51 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.033 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.23 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu2%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.42 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)57 / 6i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 47.51 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 14.29 KB (3)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 318.78 KB (10)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 25.24 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 49.79 KB (6)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne1.31 KB (4)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 26i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 456.92 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 256.98 KB (56%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.54 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.34s
 • 0.68s
 • 1.03s
 • 1.37s
 • 1.71s
/visset 47.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 965.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 36.82 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 93.41 ms
 • Odbieranie: 35.8 ms
 • Blokowanie: 799.33 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-faces?family=Krona+One:wght@400&family=Jost:wght@300;400&display=swap 918 B 200
 • Rozpoczęcie: 952.57 ms
 • Czas: 38.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.68 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 28.92 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/_astro/_...slug_.b8999cdf.css 24.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 953.7 ms
 • Czas: 199.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 194.24 ms
 • Odbieranie: 4.41 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
/_astro/page.d79c7bc6.js 1.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 954.2 ms
 • Czas: 108.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 105.75 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://cdn.zyrosite.com/cdn-builder-placeholders/astro-traffic.txt 519 B 200
 • Rozpoczęcie: 955.04 ms
 • Czas: 36.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 23.48 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 12.22 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=454,fit=crop,q=95/YrDLZqlKQbCEKRVV/logo_netpozyczka24-pind-YKbojEDeyghRXg1Q.png 8.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 981.55 ms
 • Czas: 28.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 22.94 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 4.98 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=945,h=331,fit=crop,trim=112.03931203931204;40.54054054054054;112.03931203931204;40.54054054054054/YrDLZqlKQbCEKRVV/visset-min-1-d95Enyon2vsERxR7.jpg 3.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 984.79 ms
 • Czas: 24.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 21.86 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 1.6 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=945,h=427,fit=crop,trim=100.56338028169014;40.56338028169014;100.56338028169014;40.56338028169014/YrDLZqlKQbCEKRVV/visset-min-1-d95Enyon2vsERxR7.jpg 3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 985.07 ms
 • Czas: 33.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 31.01 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 1.4 ms
/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 985.23 ms
 • Czas: 5.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 3.06 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.98 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-146658912-1 50.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 985.44 ms
 • Czas: 97.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.98 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 48.5 ms
 • Odbieranie: 18.69 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
/_astro/ClientHead.a3493ec2.js 1005 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 89.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 87.88 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
/_astro/client.b8996d05.js 1.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 98.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 97.02 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
/_astro/Page.a505956d.js 127.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 109.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 91.53 ms
 • Odbieranie: 17.64 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Jost:wght@400&subset=latin&display=swap 9.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 98.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.07 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 87.77 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Krona+One:wght@400&subset=latin&display=swap 9.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 45.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 33.94 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 10.71 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Jost:wght@300&subset=latin&display=swap 9.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 40.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 29.31 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 10.45 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Jost:wght@400&subset=latin-ext&display=swap 6.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 32.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 20.8 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 10.28 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Krona+One:wght@400&subset=latin-ext&display=swap 7.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 35.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 24.45 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 10 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Jost:wght@300&subset=latin-ext&display=swap 6.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 33.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 22.24 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 9.77 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XM1DPXDK5G&l=dataLayer&cx=c 86.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 119.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 43.92 ms
 • Odbieranie: 75.57 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 20.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 26.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.3 ms
 • Wysyłanie: 1.7 ms
 • Oczekiwanie: 2.29 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/_astro/index.3b31c8a6.js 26.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 98.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 92.9 ms
 • Odbieranie: 3.7 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
/_astro/addDocumentElements.16a6b1f3.js 2.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 90.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 88.36 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j101&a=1270642286&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.netpozyczka24.pl%2Fvisset&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Visset%20-%20po%C5%BCyczki%20ratalne%20online%20%7C%20netPozyczka24.pl&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEBAAUABAAAAACAAI~&jid=823856903&gjid=501130703&cid=254826786.1695041039&tid=UA-146658912-1&_gid=1943591956.1695041039&_r=1>m=457e39d0&jsscut=1&z=1455574486 211 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 23.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 21.72 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j101&tid=UA-146658912-1&cid=254826786.1695041039&jid=823856903&gjid=501130703&_gid=1943591956.1695041039&_u=YEBAAUAAAAAAACAAI~&z=37970525 350 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 43.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.91 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 20.86 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-XM1DPXDK5G>m=45je39d0&_p=1270642286&cid=254826786.1695041039&ul=en-us&sr=800x600&_eu=AAAI&_s=1&sid=1695041038&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.netpozyczka24.pl%2Fvisset&dt=Visset%20-%20po%C5%BCyczki%20ratalne%20online%20%7C%20netPozyczka24.pl&en=page_view&_fv=1&_ss=1 258 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.46 s
 • Czas: 43.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.52 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 21.29 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.133 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 0.945 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 399 965 strony!

73%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
36%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.31 s
Mediana czasu ładowania
4.37 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook