Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.533 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 4.275 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 7.032 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.851 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu3%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 0.93 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)63 / 2i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 50.76 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 29.73 KB (9)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 339.91 KB (10)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 27.15 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 49.91 KB (6)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne947 B (4)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 32i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 498.39 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 275.35 KB (55%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.61 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.9s
 • 1.79s
 • 2.69s
 • 3.58s
 • 4.48s
/pozyczki-chwilowki-udzielane-bez-konta-bankowego 50.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.52 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 36.79 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 619.04 ms
 • Odbieranie: 17.75 ms
 • Blokowanie: 846.65 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-faces?family=Krona+One:wght@400&family=Jost:wght@300;400&display=swap 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 40.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.67 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 25.39 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
/_astro-1707758852787/_slug_.DJC0tvXQ.css 26.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 890.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 885.95 ms
 • Odbieranie: 4.15 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://cdn.zyrosite.com/cdn-builder-placeholders/astro-traffic.txt 137 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 72.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 27.84 ms
 • Odbieranie: 1.5 ms
 • Blokowanie: 42.17 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=454,fit=crop,q=95/YrDLZqlKQbCEKRVV/logo_netpozyczka24-pind-YKbojEDeyghRXg1Q.png 8.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 40.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 15.2 ms
 • Wysyłanie: 1.26 ms
 • Oczekiwanie: 19.87 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 1.98 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=861,h=312,fit=crop/YrDLZqlKQbCEKRVV/oros-300-min-meP3EKQ3GwFXbnnP.jpg 3.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 49.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.12 ms
 • Oczekiwanie: 24.59 ms
 • Odbieranie: 1.46 ms
 • Blokowanie: 21.86 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=945,h=327,fit=crop/YrDLZqlKQbCEKRVV/oros-300-min-meP3EKQ3GwFXbnnP.jpg 3.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 46.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 22.41 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 21.81 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-146658912-1 52.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 71.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 30.48 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 31.56 ms
 • Odbieranie: 8.79 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/_astro-1707758852787/ClientHead.CADEB83q.js 1.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 766 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 763.03 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
/_astro-1707758852787/client.CMFk_dBP.js 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 1.08 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 1.08 s
 • Odbieranie: 2.06 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
/_astro-1707758852787/Page.CDHEDZ32.js 142.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 1.47 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 1.32 s
 • Odbieranie: 146.04 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/_astro-1707758852787/Integrations.ComYorQ6.js 2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 759.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 757.21 ms
 • Odbieranie: 1.9 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
data:image/svg+xml, 118 B 200
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Jost:wght@400&subset=latin&display=swap 9.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 36.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.99 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 28.65 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Krona+One:wght@400&subset=latin&display=swap 9.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 33.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 23.81 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 8.13 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Jost:wght@300&subset=latin&display=swap 9.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 41.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.96 ms
 • Oczekiwanie: 32.45 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 7.44 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Jost:wght@400&subset=latin-ext&display=swap 6.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 30.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 21.73 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 7.4 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Krona+One:wght@400&subset=latin-ext&display=swap 7.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 38.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 29.85 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 7.31 ms
https://cdn.zyrosite.com/u1/google-fonts/font-file?family=Jost:wght@300&subset=latin-ext&display=swap 6.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 41.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 33.29 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 6.91 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=861,h=378,fit=crop/YrDLZqlKQbCEKRVV/supergrosz-min-m5KWEJ2le3UEZg8B.png 3.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 23.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.29 ms
 • Oczekiwanie: 20.67 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=945,h=286,fit=crop/YrDLZqlKQbCEKRVV/supergrosz-min-m5KWEJ2le3UEZg8B.png 3.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 21.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 18.76 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=861,h=322,fit=crop/YrDLZqlKQbCEKRVV/aasa-min-2-YyvklLW90KuVwj9R.png 1.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 24.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 21.65 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 1.68 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=945,h=286,fit=crop/YrDLZqlKQbCEKRVV/aasa-min-2-YyvklLW90KuVwj9R.png 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 22.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 19.61 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 1.52 ms
https://assets.zyrosite.com/cdn-cgi/image/format=auto,w=861,h=634,fit=crop/YrDLZqlKQbCEKRVV/logo_netpozyczka24.2-YX4ZngKJRxhp9g61.jpg 3.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 20.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 17.73 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.41 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XM1DPXDK5G&l=dataLayer&cx=c 89.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 66.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 36.46 ms
 • Odbieranie: 29.86 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 20.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 22.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.86 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 1.31 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j101&a=633154858&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.netpozyczka24.pl%2Fpozyczki-chwilowki-udzielane-bez-konta-bankowego&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Po%C5%BCyczki%20chwil%C3%B3wki%20BLIK%20bez%20konta%20bankowego%20%7C%20netPozyczka24.pl&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEBAAUABAAAAACAAI~&jid=1551050919&gjid=1903145232&cid=273668512.1707758907&tid=UA-146658912-1&_gid=551290181.1707758907&_r=1>m=457e4270za200&gcd=13l3l3l3l1&dma_cps=sypham&dma=1&jsscut=1&z=651524648 211 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.61 s
 • Czas: 26.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 25.36 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-XM1DPXDK5G>m=45je4270v883932954za200&_p=1707758906800&gcd=13l3l3l3l1&npa=0&dma_cps=sypham&dma=1&cid=273668512.1707758907&ul=en-us&sr=800x600&pscdl=noapi&_eu=AAAI&_s=1&sid=1707758906&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.netpozyczka24.pl%2Fpozyczki-chwilowki-udzielane-bez-konta-bankowego&dt=Po%C5%BCyczki%20chwil%C3%B3wki%20BLIK%20bez%20konta%20bankowego%20%7C%20netPozyczka24.pl&en=page_view&_fv=1&_ss=1&tfd=2657 249 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.68 s
 • Czas: 63.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.06 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 26.92 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j101&tid=UA-146658912-1&cid=273668512.1707758907&jid=1551050919&gjid=1903145232&_gid=551290181.1707758907&_u=YEBAAUAAAAAAACAAI~&z=1108231134 350 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.68 s
 • Czas: 46.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.46 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 21.54 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/_astro-1707758852787/_plugin-vue_export-helper.DFdUoSSK.js 26.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.2 s
 • Czas: 892.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 886.38 ms
 • Odbieranie: 4.64 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
/_astro-1707758852787/index.CZM-Hik8.js 1.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.2 s
 • Czas: 800.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 797.86 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
/_astro-1707758852787/addDocumentElements.DlKJTd2s.js 2.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.2 s
 • Czas: 1.07 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.07 s
 • Odbieranie: 2.33 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.636 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.019 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 403 941 stron!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
36%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.37 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook