Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 2.615 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 8.586 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 10.804 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 9.17 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS WordPress 5.9.7i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu6%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.78 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)375 / 15i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 112.62 KB (4)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.28 MB (34)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 1.89 MB (73)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 286.21 KB (40)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 384.11 KB (12)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne35.97 KB (22)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 195i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 3.97 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 3.05 MB (77%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 9.96 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.76s
 • 3.53s
 • 5.29s
 • 7.05s
 • 8.82s
https://innoaesthetics.pl/ 248 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 31.62 ms
 • DNS: 2.96 ms
 • Łączenie: 14.06 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 13.61 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://innoaesthetics.pl/ 58.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 32.11 ms
 • Czas: 1.43 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.99 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 1.31 s
 • Odbieranie: 90.16 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/inno/wp-content/themes/peakshops/assets/fonts/paymentfont-webfont.woff?v=1.2.5 143.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 76.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 37.65 ms
 • Odbieranie: 38.48 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css 21.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 74.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.38 ms
 • Wysyłanie: 1.52 ms
 • Oczekiwanie: 18.46 ms
 • Odbieranie: 24.96 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/inno/wp-content/plugins/role-based-pricing-for-woocommerce//assets/css/addify_csp_front_css.css?ver=1.0 129 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 77.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.48 ms
 • Oczekiwanie: 7.8 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 50.47 ms
/inno/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.9.7 34.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 87.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.16 ms
 • Oczekiwanie: 8.5 ms
 • Odbieranie: 10.38 ms
 • Blokowanie: 50.59 ms
/inno/wp-content/plugins/menu-icons/css/extra.min.css?ver=0.13.5 354 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 80 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.96 ms
 • Oczekiwanie: 11.01 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 50.51 ms
/inno/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-vendors-style.css?ver=9.6.6 1.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 80.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.77 ms
 • Oczekiwanie: 11.67 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 50.58 ms
/inno/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-style.css?ver=9.6.6 24.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 87.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.46 ms
 • Oczekiwanie: 12.34 ms
 • Odbieranie: 6.78 ms
 • Blokowanie: 50.75 ms
/inno/wp-content/plugins/activitytime/public/css/activitytime-public.css?ver=1.0.7 183 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 81.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.24 ms
 • Oczekiwanie: 12.66 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 50.79 ms
/inno/wp-content/plugins/registrationmagic-premium/public/js/rating3/rateit.css?ver=5.2.0.1 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 83.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.95 ms
 • Oczekiwanie: 14.74 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 50.95 ms
/inno/wp-content/plugins/custom-registration-form-builder-with-submission-manager/public/css/theme_rm_matchmytheme_label_top.css?ver=5.2.0.1 1.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 83.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.68 ms
 • Oczekiwanie: 15.25 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 51.1 ms
/inno/wp-content/plugins/registrationmagic-premium/public/css/theme_rm_matchmytheme_label_top.css?ver=5.2.0.1 258 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 83.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.48 ms
 • Oczekiwanie: 15.76 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 51.15 ms
/inno/wp-content/plugins/custom-registration-form-builder-with-submission-manager/public/css/style_rm_front_end.css?ver=5.2.0.1 12.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 85.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.17 ms
 • Oczekiwanie: 16.27 ms
 • Odbieranie: 1.91 ms
 • Blokowanie: 51.33 ms
/inno/wp-content/plugins/registrationmagic-premium/public/css/style_rm_front_end.css?ver=5.2.0.1 2.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 84.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.88 ms
 • Oczekiwanie: 16.92 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 51.5 ms
https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css?ver=5.9.7 5.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 33.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 13.03 ms
 • Wysyłanie: 1.32 ms
 • Oczekiwanie: 8.96 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 9.66 ms
/inno/wp-content/plugins/delivery-countdown-timer/assets/css/countdown.css?ver=5.9.7 323 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 90.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.69 ms
 • Oczekiwanie: 23.28 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 51.37 ms
/inno/wp-content/plugins/geeshop/asset/css/geeshop.css?ver=1.0 405 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 91.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.52 ms
 • Oczekiwanie: 23.85 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 51.41 ms
/inno/wp-content/plugins/geeshop/addin/checkout_fileds/asset/css/checkout_fileds2.css?ver=5.9.7 360 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 91.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.37 ms
 • Oczekiwanie: 24.52 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 51.42 ms
/inno/wp-content/plugins/hide-price-add-to-cart-button/assets/css/afwhp_front.css?ver=1.0 313 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 92.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.12 ms
 • Oczekiwanie: 25.18 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 51.54 ms
/inno/wp-content/plugins/taptap-by-bonfire/taptap.css?ver=1 6.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 109.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.93 ms
 • Oczekiwanie: 25.75 ms
 • Odbieranie: 17.54 ms
 • Blokowanie: 51.59 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat%3A400%2C700%7CVarela+Round%7CHind+Siliguri%3A400%2C600%7CDosis%3A600%7CRoboto%3A100%2C400%7CRoboto+Condensed%3A400%2C700%7CBree+Serif%7CDroid+Serif%3A400%7CMuli%3A700&ver=1.0.0 1.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 60.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.68 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 26.69 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 9.4 ms
/inno/wp-content/plugins/taptap-by-bonfire/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=1 6.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 113.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.16 ms
 • Oczekiwanie: 26.06 ms
 • Odbieranie: 20.86 ms
 • Blokowanie: 53 ms
/inno/wp-content/plugins/yith-woocommerce-badges-management/assets/css/frontend.css?ver=2.13.0 1.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 92.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.53 ms
 • Oczekiwanie: 26.41 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 53.5 ms
/inno/wp-content/plugins/yith-woocommerce-badges-management/assets/fonts/open-sans/style.css?ver=2.13.0 431 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 93.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.33 ms
 • Oczekiwanie: 27.01 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 53.54 ms
/inno/wp-content/plugins/woo-product-bundle/assets/css/frontend.css?ver=7.1.0 2.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 93.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.2 ms
 • Oczekiwanie: 27.74 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 53.54 ms
/inno/wp-content/themes/peakshops/assets/css/app.css?ver=1.5.0 78.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 121.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.07 ms
 • Oczekiwanie: 28.4 ms
 • Odbieranie: 27.64 ms
 • Blokowanie: 53.54 ms
/inno/wp-content/themes/peakshops-child/style.css?ver=1.5.0 554 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 94.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.9 ms
 • Oczekiwanie: 28.77 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 53.57 ms
/inno/wp-content/plugins/flexible-shipping/assets/dist/css/free-shipping.css?ver=4.21.2.2 386 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 95.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.73 ms
 • Oczekiwanie: 29.38 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 53.61 ms
https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css 13.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 63.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.83 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 15.4 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 35.61 ms
/inno/wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css?ver=5.9.7 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 95.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.61 ms
 • Oczekiwanie: 29.99 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 53.36 ms
/inno/wp-content/uploads/pum/pum-site-styles.css?generated=1685009340&ver=1.18.1 3.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 95.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.52 ms
 • Oczekiwanie: 30.62 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 53.28 ms
/inno/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.6 932 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 96.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.42 ms
 • Oczekiwanie: 31.26 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 53.18 ms
https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/v4-shims.css 4.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 108.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 39.37 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 68.18 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0 29.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 119.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.27 ms
 • Oczekiwanie: 31.88 ms
 • Odbieranie: 23.04 ms
 • Blokowanie: 52.96 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2 3.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 96.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.11 ms
 • Oczekiwanie: 32.32 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 52.94 ms
/inno/wp-content/plugins/role-based-pricing-for-woocommerce/assets/js/addify_csp_front_js.js?ver=1.0 152 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 97.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 11.01 ms
 • Oczekiwanie: 32.93 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 52.86 ms
/inno/wp-content/plugins/activitytime/public/js/activitytime-public.js?ver=1.0.7 500 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 97.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 10.91 ms
 • Oczekiwanie: 33.4 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 52.77 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.1 6.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 113.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 10.81 ms
 • Oczekiwanie: 33.94 ms
 • Odbieranie: 15.97 ms
 • Blokowanie: 52.68 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.13.1 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 97.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 10.1 ms
 • Oczekiwanie: 34.31 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 53.08 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js?ver=1.13.1 6.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 113.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.71 ms
 • Oczekiwanie: 34.85 ms
 • Odbieranie: 15.32 ms
 • Blokowanie: 53.28 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/ui/tabs.min.js?ver=1.13.1 3.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 98.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.56 ms
 • Oczekiwanie: 35.23 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 53.24 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.13.1 10.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 113.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.42 ms
 • Oczekiwanie: 35.88 ms
 • Odbieranie: 15.36 ms
 • Blokowanie: 53.21 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.13.1 6.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 114.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.28 ms
 • Oczekiwanie: 36.17 ms
 • Odbieranie: 15.39 ms
 • Blokowanie: 53.17 ms
/inno/wp-includes/js/jquery/ui/effect-slide.min.js?ver=1.13.1 547 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 99.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.15 ms
 • Oczekiwanie: 36.45 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 53.13 ms
/inno/wp-content/plugins/registrationmagic-premium/public/js/script_rm_front.js?ver=5.2.0.1 5.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 113.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.35 ms
 • Oczekiwanie: 37.06 ms
 • Odbieranie: 14.77 ms
 • Blokowanie: 53.77 ms
/inno/wp-content/plugins/custom-registration-form-builder-with-submission-manager/public/js/jquery.validate.min.js?ver=5.2.0.1 7.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 114.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.21 ms
 • Oczekiwanie: 37.39 ms
 • Odbieranie: 14.74 ms
 • Blokowanie: 53.74 ms
/inno/wp-content/plugins/custom-registration-form-builder-with-submission-manager/public/js/additional-methods.min.js?ver=5.2.0.1 5.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 114.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.07 ms
 • Oczekiwanie: 37.73 ms
 • Odbieranie: 14.69 ms
 • Blokowanie: 53.7 ms
/inno/wp-content/plugins/custom-registration-form-builder-with-submission-manager/public/js/conditionize.jquery.js?ver=5.2.0.1 3.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 100.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.97 ms
 • Oczekiwanie: 38.11 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 53.62 ms
/inno/wp-content/plugins/custom-registration-form-builder-with-submission-manager/public/js/paypal_checkout_utility.js?ver=5.2.0.1 767 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 100.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.82 ms
 • Oczekiwanie: 38.84 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 53.6 ms
/inno/wp-content/plugins/delivery-countdown-timer/assets/js/jquery.countdownTimer.min.js?ver=2.1.0 2.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 101.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.65 ms
 • Oczekiwanie: 39.5 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 53.58 ms
/inno/wp-content/plugins/hide-price-add-to-cart-button/assets/js/afwhp_front.js?ver=1.0 154 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 101.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.49 ms
 • Oczekiwanie: 40.05 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 53.58 ms
/inno/wp-content/plugins/hide-price-add-to-cart-button/assets/js/jquery.popupoverlay.js?ver=1.0 5.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 113.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.34 ms
 • Oczekiwanie: 40.59 ms
 • Odbieranie: 11.96 ms
 • Blokowanie: 53.6 ms
/inno/wp-content/plugins/taptap-by-bonfire/taptap-accordion.js?ver=1 435 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 102.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.22 ms
 • Oczekiwanie: 40.87 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 53.58 ms
/inno/wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.min.js?ver=2.4.8 2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 102.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.11 ms
 • Oczekiwanie: 41.4 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 53.47 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-61017844-4 62.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 124.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 43.82 ms
 • Wysyłanie: 3.76 ms
 • Oczekiwanie: 29.03 ms
 • Odbieranie: 7.58 ms
 • Blokowanie: 39.83 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/TPAY_LOGO_RGB_WHITE.png 5.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 46.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.84 ms
 • Oczekiwanie: 35.17 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 8.17 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/Przelewy24_logo.png 40.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 50.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.79 ms
 • Oczekiwanie: 37.32 ms
 • Odbieranie: 3.01 ms
 • Blokowanie: 8.1 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/164902.svg 11.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 50.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.76 ms
 • Oczekiwanie: 37.63 ms
 • Odbieranie: 2.96 ms
 • Blokowanie: 8.05 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/05/logo-innoaesthetics.png 520.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 147.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.72 ms
 • Oczekiwanie: 37.94 ms
 • Odbieranie: 99.7 ms
 • Blokowanie: 7.97 ms
https://innoaesthetics.marketingmta1.usermd.net/wp-content/uploads/2022/05/006-facebook-1.png 1.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 15.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.41 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 2.71 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 4.92 ms
https://innoaesthetics.marketingmta1.usermd.net/wp-content/uploads/2022/05/007-instagram-1.png 3.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 22.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 2.97 ms
 • Odbieranie: 2.21 ms
 • Blokowanie: 17.4 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/05/youtube.png 2.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 48.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.69 ms
 • Oczekiwanie: 38.29 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 7.68 ms
/inno/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/flexslider/flexslider.min.css?ver=6.7.0 1.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 14.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 13.16 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/styles/common-vendors.css?ver=1.5 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 14.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 13.3 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/styles/common.css?ver=1.5 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 14.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 13.14 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/styles/feed.css?ver=1.5 4.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 15.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 14.03 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/styles/front-app.css?ver=1.5 198 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 14.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 14.02 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/inno/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.yith-wcwl.min.js?ver=3.17.0 6.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 23.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.38 ms
 • Oczekiwanie: 10.16 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 5.12 ms
/inno/wp-content/plugins/geeshop/addin/checkout_fileds/asset/js/checkout_fileds.js?ver=1685014309 268 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 26.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.9 ms
 • Oczekiwanie: 12.35 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 9.53 ms
/inno/wp-content/plugins/taptap-by-bonfire/taptap-image-menu.js?ver=1 555 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 26.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.84 ms
 • Oczekiwanie: 13.01 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 9.48 ms
/inno/wp-content/plugins/taptap-by-bonfire/taptap.js?ver=1 587 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 27.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.8 ms
 • Oczekiwanie: 13.98 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 9.38 ms
/inno/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.7.5.1 3.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 28.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.75 ms
 • Oczekiwanie: 14.57 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 9.26 ms
/inno/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=7.5.1 1.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 28.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.7 ms
 • Oczekiwanie: 15.18 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 9.2 ms
/inno/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.7.5.1 960 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 29.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.64 ms
 • Oczekiwanie: 15.73 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 9.13 ms
/inno/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=7.5.1 738 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 29.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.37 ms
 • Oczekiwanie: 16.4 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 9.28 ms
/inno/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=7.5.1 1.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 29.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.3 ms
 • Oczekiwanie: 16.99 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 9.22 ms
/inno/wp-content/plugins/woo-product-bundle/assets/js/frontend.js?ver=7.1.0 4.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 31.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.25 ms
 • Oczekiwanie: 17.5 ms
 • Odbieranie: 1.25 ms
 • Blokowanie: 9.16 ms
/inno/wp-content/themes/peakshops/assets/js/vendor.min.js?ver=1.5.0 68.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 45.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.19 ms
 • Oczekiwanie: 17.9 ms
 • Odbieranie: 15.28 ms
 • Blokowanie: 9.09 ms
/inno/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.1 7.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 31.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.12 ms
 • Oczekiwanie: 18.23 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 9.05 ms
/inno/wp-content/plugins/popup-maker/assets/js/vendor/mobile-detect.min.js?ver=1.3.3 15.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 35.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.06 ms
 • Oczekiwanie: 21.88 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 8.99 ms
/inno/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=5.9.7 729 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 34.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.95 ms
 • Oczekiwanie: 22.18 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 8.98 ms
/inno/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js?ver=7.5.1 3.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 35.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.89 ms
 • Oczekiwanie: 23.24 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 8.91 ms
/inno/wp-content/themes/peakshops/assets/js/app.min.js?ver=1.5.0 13.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 37.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.84 ms
 • Oczekiwanie: 23.89 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 8.82 ms
/inno/wp-content/uploads/pum/pum-site-scripts.js?defer&generated=1685009340&ver=1.18.1 16.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 41.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.8 ms
 • Oczekiwanie: 24.17 ms
 • Odbieranie: 5.74 ms
 • Blokowanie: 8.76 ms
/inno/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9 2.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 37.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.77 ms
 • Oczekiwanie: 25.92 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 8.69 ms
/inno/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0 6.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 38.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.72 ms
 • Oczekiwanie: 26.46 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 8.63 ms
/inno/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.6 6.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 38.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.68 ms
 • Oczekiwanie: 26.76 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 8.54 ms
/inno/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=6.7.0 5.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 40.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.63 ms
 • Oczekiwanie: 27.68 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 8.49 ms
/inno/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/flexslider/jquery.flexslider.min.js?ver=6.7.0 7.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 41.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.54 ms
 • Oczekiwanie: 27.99 ms
 • Odbieranie: 2.51 ms
 • Blokowanie: 8.47 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/runtime.js?ver=1.5 777 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 39.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.44 ms
 • Oczekiwanie: 28.29 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 8.47 ms
/inno/wp-includes/js/dist/vendor/react.min.js?ver=17.0.1 4.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 42.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.39 ms
 • Oczekiwanie: 30.65 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 8.44 ms
/inno/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=17.0.1 37.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 47.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.33 ms
 • Oczekiwanie: 30.97 ms
 • Odbieranie: 5.45 ms
 • Blokowanie: 8.41 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/common-vendors.js?ver=1.5 40.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 50.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.28 ms
 • Oczekiwanie: 31.32 ms
 • Odbieranie: 8.51 ms
 • Blokowanie: 8.35 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/common.js?ver=1.5 14.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 46.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.22 ms
 • Oczekiwanie: 33.8 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 8.31 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/feed.js?ver=1.5 17.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 50.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.16 ms
 • Oczekiwanie: 34.17 ms
 • Odbieranie: 5.87 ms
 • Blokowanie: 8.26 ms
/inno/wp-content/plugins/spotlight-social-photo-feeds/ui/dist/front-app.js?ver=1.5 1.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 45.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.11 ms
 • Oczekiwanie: 34.56 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 8.21 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js 6.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 22.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 7.11 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 10.87 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 3.31 ms
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js 13.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 20.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.96 ms
 • Oczekiwanie: 9.61 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 8.22 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:100 632 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 23.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 22.41 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/inno/wp-admin/admin-ajax.php 309 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 818.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 817.37 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 28.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 71.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.96 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 20.24 ms
 • Odbieranie: 24.03 ms
 • Blokowanie: 4.7 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-5JH5827 75.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 63.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.66 ms
 • Oczekiwanie: 29.05 ms
 • Odbieranie: 25.69 ms
 • Blokowanie: 7.53 ms
https://www.youtube.com/embed/VtfUzwMdGP0?feature=oembed 31.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 118.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.32 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 86.36 ms
 • Odbieranie: 2.94 ms
 • Blokowanie: 3.09 ms
data:image/gif;base64,R0l... 37 B 200
data:image/svg+xml;base64... 425 B 200
https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/webfonts/fa-solid-900.woff2 76.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 9.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 6.15 ms
 • Odbieranie: 2.14 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
data:application/octet-stream;base64,d09GRgABAAAAAB8QAA8AAAAALsAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABHU1VCAAABWAAAADsAAABUIIslek9TLzIAAAGUAAAAQwAAAFY+IVM/Y21hcAAAAdgAAAEwAAADgk7aRPpjdnQgAAADCAAAABMAAAAgBtn/AmZwZ20AAAMcAAAFkAAAC3CKkZBZZ2FzcAAACKwAAAAIAAAACAAAABBnbHlmAAAItAAAEjYAABfIQNGBaGhlYWQAABrsAAAAMwAAADYYOSgGaGhlYQAAGyAAAAAgAAAAJAfjBBpobXR4AAAbQAAAAGQAAACEaMr/smxvY2EAABukAAAARAAAAERLLlEobWF4cAAAG+gAAAAgAAAAIAE1DCluYW1lAAAcCAAAAYEAAALZ5BF08HBvc3QAAB2MAAABBgAAAYzSKrkPcHJlcAAAHpQAAAB6AAAAhuVBK7x4nGNgZGBg4GIwYLBjYHJx8wlh4MtJLMljkGJgYYAAkDwymzEnMz2RgQPGA8qxgGkOIGaDiAIAJjsFSAB4nGNgZNZlnMDAysDAVMW0h4GBoQdCMz5gMGRkAooysDIzYAUBaa4pDA4vGD41Mgf9z2KIYg5hmA4UZgTJAQDYNwvoAHic5ZK7TkJBEIa/I4g3vOD9LjWxgZLCGB+HhEegsLSzlafxLagpSKawOLsvgP8yk5iQ6Au4m+8kO5vMTs7/AZtAQzyKJlSZirK+VK1W9Qa7q3qTT51vOVKlbZ16Ws/rReqlURqntzTLgzzMk/y6XIJRf6zd9n9uf12Vuj/xvLZfVrvcbujlpiZuscU2O5prjzb7HHCoqTocc8IpZ5xzwSVXXHOjjnfc80BXDVp/vP1fVrt8qvc4dUtWTknbAv1pLCh2WFAMsaCYY4ESwQJlgwVKCQuUFxYUoyxQhlhQprNAuWKBEsYCZY0FSh0LlD8WyAQZ6MgJ6qkjO6jnjjyhXjgyhtRz5A5p5Mgi0tiRT6Q3R2aRZo4cI/cd2UYeOPKOPHRkIHniyEXyq0P3Gx6QfzJ4nGNgQAMSEMgc8j8ThAESegPfAHicrVZpd9NGFB15SZyELCULLWphxMRpsEYmbMGACUGyYyBdnK2VoIsUO+m+8Ynf4F/zZNpz6Dd+Wu8bLySQtOdwmpOjd+fN1czbZRJaktgL65GUmy/F1NYmjew8CemGTctRfCg7eyFlisnfBVEQrZbatx2HREQiULWusEQQ+x5ZmmR86FFGy7akV03KLT3pLlvjQb1V334aOsqxO6GkZjN0aD2yJVUYVaJIpj1S0qZlqPorSSu8v8LMV81QwohOImm8GcbQSN4bZ7TKaDW24yiKbLLcKFIkmuFBFHmU1RLn5IoJDMoHzZDyyqcR5cP8iKzYo5xWsEu20/y+L3mndzk/sV9vUbbkQB/Ijuzg7HQlX4RbW2HctJPtKFQRdtd3QmzZ7FT/Zo/ymkYDtysyvdCMYKl8hRArP6HM/iFZLZxP+ZJHo1qykRNB62VO7Es+gdbjiClxzRhZ0N3RCRHU/ZIzDPaYPh788d4plgsTAngcy3pHJZwIEylhczRJ2jByYCVliyqp9a6YOOV1WsRbwn7t2tGXzmjjUHdiPFsPHVs5UcnxaFKnmUyd2knNoykNopR0JnjMrwMoP6JJXm1jNYmVR9M4ZsaERCICLdxLU0EsO7GkKQTNoxm9uRumuXYtWqTJA/Xco/f05la4udNT2g70s0Z/VqdiOtgL0+lp5C/xadrlIkXp+ukZfkziQdYCMpEtNsOUgwdv/Q7Sy9eWHIXXBtju7fMrqH3WRPCkAfsb0B5P1SkJTIWYVYhWQGKta1mWydWsFqnI1HdDmla+rNMEinIcF8e+jHH9XzMzlpgSvt+J07MjLj1z7UsI0xx8m3U9mtepxXIBcWZ5TqdZlu/rNMfyA53mWZ7X6QhLW6ejLD/UaYHlRzodY3lBC5p038GQizDkAg6QMISlA0NYXoIhLBUMYbkIQ1gWYQjLJRjC8mMYwnIZhrC8rGXV1FNJ49qZWAZsQmBijh65zEXlaiq5VEK7aFRqQ54SbpVUFM+qf2WgXjzyhjmwFkiXyJpfMc6Vj0bl+NYVLW8aO1fAsepvH472OfFS1ouFPwX/1dZUJb1izcOTq/Abhp5sJ6o2qXh0TZfPVT26/l9UVFgL9BtIhVgoyrJscGcihI86nYZqoJVDzGzMPLTrdcuan8P9NzFCFlD9+DcUGgvcg05ZSVnt4KzV19uy3DuDcjgTLEkxN/P6VvgiI7PSfpFZyp6PfB5wBYxKZdhqA60VvNknMQ+Z3iTPBHFbUTZI2tjOBIkNHPOAefOdBCZh6qoN5E7hhg34BWFuwXknXKJ6oyyH7kXs8yik/Fun4kT2qGiMwLPZG2Gv70LKb3EMJDT5pX4MVBWhqRg1FdA0Um6oBl/G2bptQsYO9CMqdsOyrOLDxxb3lZJtGYR8pIjVo6Of1l6iTqrcfmYUl++dvgXBIDUxf3vfdHGQyrtayTJHbQNTtxqVU9eaQ+NVh+rmUfW94+wTOWuabronHnpf06rbwcVcLLD2bQ7SUiYX1PVhhQ2iy8WlUOplNEnvuAcYFhjQ71CKjf+r+th8nitVhdFxJN9O1LfR52AM/A/Yf0f1A9D3Y+hyDS7P95oTn2704WyZrqIX66foNzBrrblZugbc0HQD4iFHrY64yg18pwZxeqS5HOkh4GPdFeIBwCaAxeAT3bWM5lMAo/mMOT7A58xh0GQOgy3mMNhmzhrADnMY7DKHwR5zGHzBnHWAL5nDIGQOg4g5DJ4wJwB4yhwGXzGHwdfMYfANc+4DfMscBjFzGCTMYbCv6dYwzC1e0F2gtkFVoANTT1jcw+JQU2XI/o4Xhv29Qcz+wSCm/qjp9pD6Ey8M9WeDmPqLQUz9VdOdIfU3Xhjq7wYx9Q+DmPpMvxjLZQa/jHyXCgeUXWw+5++J9w/bxUC5AAEAAf//AA94nG1YD3Ab1Zl/33v7T6vVeiWtVuu1LMuSLMmyoyiyvHL8R1aMYzuO4zjGuE7OGIc/KcRJHNIc5ChwvuCjmRBSBijlUiZDGeA6tNehCW0pc8dkIMMcHO10buZyc3/azjBzFOY4ylHaUoas73tycqVT9G93v33v6b3v/b7f9/uWwNqvCYFfwAckQKTzEsCGDnCjVgNIGyFTcVsAvmY5jnPRci46ju08B5ccx3IuWNYFx7LtJ8h6/widqff3i9h/ELL1nnyQbCZw9iz2ty7Y9gUc6IXnvoPdnVcc+xU0EkIE/BJ2B/0anslExVHitaaA5ld9ssAUAjBKgMAyNtoXDlLR6vBBK0TxW2kLtgZFOgz00/8G9hVvlX7srb4E8OlJYFDyfgPKX8J/eY91f+gJ8OmvCSVk7ScsQT8kMdJP+mubiSRKy0QURBybUUboQZwBIwJbJBQA10MpzBGgMNHf53a359LJJicSlHEGbW6p7qBkpjwIVYhapozrRINplSpgmXiWSmYzZd5sENxytgC8dTaDFxZk9JyRSOR7zhzueXTkUdcw0snS9KNOedyB93p6zo5PVEt6LK+Xxs7GYnYtVjJyejJZch8+quvJdK7n8JmeR4dDZYMPUpx+2JkoOXRfz5mes2MlPRfXi2NPxMZtR3VKvHnJlbh7Adf+LDvMLOIjkVpIlkSBiWQY0L7PqjsVwq1iuA0/rfDiMah5nyx4H3gfLHifQI1Z3vMXvad/+lOYv4hjcT9+LBTp3aSVXEOGaoNJECQYZQCyJIN00AeSIEvCkgKUyEDlRb7DwgwRBDInAl5MDNWs1ja71YrkwqrY3NFmStnWZGYjFKArmEoWAL1UQvCYkpyKtPKzNu7RJMKx7PZBd+v6WaW1ZLVAHCLBrpJF31CVy++KEmW4X0sNJijn/QntnM/Sl2CLT9wtwC3KOS3hP6+gxXuZW1SF2kK9w5Ju+WUNKBNAg51Wk3pJ0y6pMRMuSQfEtwLqpUDgktpkXZKXxICKzUSqMO+cdcUX32PvMA0xtZl010oldKmD8KMctIwAO0gYOyRC3QV4QB/Qug9y+ZZIJCKJTgeUC0xnMsIDj4JsRn3gVkyZ4wXQ1I0rLcVptMqiJYt90864pf5af9pQk6qe6xnucUt5k94GwzB82+iK94waV72nG9R80jl9T3KsWgibnbWR1D2nqVgYztuaYBcToUCgIZOPUymeHu+4/jbvH6Hntuu/vOJ9T1VhqkF13am2L58EO5+MmOmcA6eu4Oc24RtsFwlijOuMc4QEcgYqopvG7RqEUhyEb3ziPfWlh7wLSxB/DOiO+9xoRNAzTP355Q/OvwC1pU8e+2jLciGgC8k6Jtd+vfYU/IzF/sAbuHTkjShYcp03YJ93hjMHnLBt7xiShglH4ChnD+8Ox8ZvnT9g7SMc5+dXxvHxuYkWxiMOxXlMBrjIB/GO2Tac4EzmnTH5GHDSxi/nMu/U1Rh5BPeynUikueaIAMPcuMyQBmAfNpCIFAwKGCvdyDutYjd7x8t6Fxbp65crP/5xfR74Y13hwfo8KjgPxOrgOp9++hkWdJ54oc6CtsNZ0PnOFSxdjdEwqdTKDQolW8MhzY/BSsFHhwWMKErJND8SOsv45TghQUMPYB+fJYqRDrgSxU0gR7MVOStnozI7/NlwPnbs2GPVh57vcZ8/XYXXrgY2THnPv3/3uSPCG28IR85d9cdVbLfW4kHgVIyuQC5mnDeARCMBP4lBTBDNDvFz0MpBDB/p/s8FJMfqzs8H3G84FolYzwtv08dIFJkmT7rIIJmu7WyOUNWHOUH1ST5VOsjbIGtzkpEVAclGIT5V8S3ibolUEv+EygerfZvTYTNsmtEmy4/sE+wuV7rddEJogQjOOILUlUhnuzOVOKTdSgG5LVqucjIqQMW0qrQAaHC7SmY2Kclmko6AAWUIDVN8DXvve296H4zQoS3vgfLeli3veR+/9+jxc8fxkzhw9gA9fOZwbbzLMNp6kLiuCwEVjj/77CoVJHzTVX5K1dtP0vu/VP/Zs0JXn1+lK3smD9H9T+4Xjkx0jyWgJ2Ncwdp/Ys72I9ZEnrMrEscZkiUiruoU7YuOddEuOs+9bRWclx38FKyzfE/RX4/TZzCOEeMBQPeMcr8sI/xoPceaEZOJ0Y6giUNhMnPLmaSM6Twp2b+1x2z4fWNppNG75keNIyW4NtX4q8ZG+JU9Umz0dnzfLtYxvB/eZNOYxxNke20s3hwOCSLDPxGQFQVOhyIwcQk3B0S6hJAicxLOShvDVEEDdJvmBxJzohGjAfk7IYtEBVVBfEHJipiYVTNVYElcKDo/W4WuksykrlIlqgMsFsuTPcUyHXno5kK/7szEnT2vlSfzI4bVOR6f+QGbdvOlifL85Kf2Oa8nbXZOLj7l/bbWn5udX8f679gJ+irZSHbUxgud+QQVRakRMNxDmBf8CCJh9DOCQWDCMhcN6DdAv2F/mKkvho81kbasVDCZk8UmpEk5Yuosm8xaOM8CXDkMgBUtQBlBFs3UYybqViTZZSfauvOzx7619+v3hO17b+ybD4UbbHtwOtPZ1tk4fOGwuH98Z/eAG+kr00NuNrrtoftvrtFddAeMuEwK3DhEI7RxcjF/7c1ixNx+K2zWErW0dDWWaRT3xSQbanm8xozN538YsYN0glSywBlujkiSRralgvgKt9bnH0klpWboklNBfHd3dXPs0+gXismnrdPfPn366N5ptv2RXG7/M94cfOuZu249UocY/t+bbDddwzMdY3e8NpoE/KtR2UdBERUQDyLgMcQPYwPMphTjFkRlhiiKOEdERZwgpD3bmog1WWbQCGg+CduxoIoEF8Z5VEypA5JcX1mAl+UMzlGWIsGUOwDZrkiqyiol69UXL/YWoNDTO99DH/hhoZgqBKQXAV4Ev53pT95wFH5z+V9p+7fbXXfadb2a9yrk+oYyzcGY90+/OPlM01TISRhw7zov72fvIDaiZIDzclnBFJ7xU0wMCGuUNJjdF9Gl3IuLmO4DbBuQvt50srkpZJAoRCWO36QOsomCBUUSpssowoBzCZg6oFTE2cuIbaQdN1NPp1U6iHIoi8yTiAN8dOS1ozC1rdgQcK7baicySbymx16BlfvfPpHNH3qkKc0UnVKBMk0ImLJpyA1zN8P9b4Px9v307snVieqR9lh3VyHdH2Hi5Orjq5PeW3ufXhT2ZhRB8wFVBNYg6pYSi4XzpYdn8Nbi0/V1/x6KzE8aSAvprLU3Bg1EzDpuPh/33ZlMWhDtjraIWV/PAJTdKKqzMNMhy9fHMijgcNPilv5V3cKfBjNkQP0CFbIVOK9bZ+5B9Wbp96DFpFXvWn5sgL/D1jxHrq2teexd+jLObitJ1JpxJzAZ8bzEUzXOZJ/Msmm2Vb6GodM3UMRBC42LUUxJcWhGYaHj/+iMC/QsV5w0yz8YjplKFdbd7lpuxIUHQfc+/OLCd9vbfT4lpIcMRVAtAYWuXzAVRQ4ZhpI69c+vzzYWTTOjffaeYoRkA/uc+tkDD74ucfFAqSIZMtPL8fSUfeOuXfGS6lN0CRHvFygVmWAG/nCzpej3+TQVzVSiKq5ZrOfh3bgPCrK2Q2bIQXJTbTGENMrTIJVl9RYS8OuY7QLSIjYXkKIWeQgCW8clatZFn0JlTZNn+FHWdhNN1nYkmvbfsrB7etdAf+/mnorb3TSTuJanxnCooa5LM4hZq4RiFHNflVp4RHGOMdeWXIcz/1BLwrfJhTh6uGSh96wqVPiHIpjdTJnrenRxMiOBybtwoYsJxeBt3AR2ilq0b/rYNJ09Ort95QfH6b0v3T0Y74zRRC7pvS1k+8zhQjCW1yRF4DmWSqqWjxnFofyEOt5ZKwdineofbvnzzUZhJDMFzzFx5Uslr3R0RWR4enQTkE1H75UYLPTNzNwxM9P3Z/yP7qXHT0bi8Xw8vk+QFD8fdzgzJU1lhu1cLO+XVIG/FKp+7i3vqZVN9fGle/+8Pv7Vc8zPa2u/E/ro9eR+UqptPDqLZNGGUOWEQYVlERkXowcpbblegt33VzftndwxONCZR53ByQJ1I8IUELVWpF7kIEvIEgcsk5M6w/BCBMspqUDRJGR5Gep2YTLBnB3lv3FW4oUpWtHXqEB5OY7CGm9S00I6lyU+KLauUryBDakbrbhWVCgE9gaiLT6D6laE7ozhZCXLOq2n/f5gZyKtg6Sr3NeqWctNDxUNXTT7eyeTaPFF/0bWGPMJ/rjiM+K2hYCnHMUMFCborYpfCTTfWmjWdHQcYExgWveJppU2W5uoxERFYU9aMUaL6ZVQPKfFQ2bMANhWkgXL0HEkRdKKmZgkaGamUdEZ8wOzkzlNF+2JhVPTPo1bUF9QSYv1Bo1kMWYwRk2jEM9G04oUFqmmIvhAYqphxhN2IRpULc0UKOh2Odl7jaRwOqfAlHq9jD9rDwp3siLGnEmaSTsZQYq7tXZLugHbDZSoj02M9zO/j41uB/8wqh11WahTECY5BdWUoinLMjDqo8x3kPj81OdfIn7/IaJRqs0QTaMoe6hGJ2Zndu4YHuruSkVQlabT4VAANen/hx6eyFxmWtGSy9DIHzD8kTGLqU+HqBnl0ohHWkquoKCoQhQLMkAWjmYlXlKjpcItw7GNacgUYnA2Zhk2OA1W7D40pTfG4MZ4pAEtuhV7JGQtnJ2HgBlqcEKNckF8MPfUgb8/eON374D5iaGW5ZkM3p4/u7Dn7CLdFY3FO2KOd7nBwb44pA2df2J6n80+OtvZTnmFrY78xZEn+fBjq96dW+7YdEu/OXni7MkJmDx5Vae8wa4l42Sw1p9CjRgGdONojFdjVBAFKh4kyJgiW6qX1zBff66AW6YJ27YO923etLE9m2uTsEoLlnkREod1+ZXJyrrYgLyDAmYQ1jUXKkr0MiZioVKXEBEzTrnIxDomP754qHfu8QWzWFvszYwHG1RFN0LJkCz67MbmUO+GZKYIpXRLOe0YEtx10/JjuqEbAV9zp61RsX//VG8cxk/vdvctjhRoumWw3e6xirkYk+aCXSt7b0/3bpyCQrLt5GghVuyt9TuLBx5abiw4jtBQAl9ntfeKhvou28O4fhogu8hi7fpepJDt/X1Y8GwDWWCj4yAPY34RuaZGZY2OIUsEJQkRlnyABRBgAaSAIMvCDB4EeY7IgowlUGfH2Eh11+CuclfHQOdAS9LJqZi1kb2jdZek1hkay6IKij10ECcVntJNZBB8IxZRvJQLVGdokitWGEu+usZdBx+lGXmBQajqJMYrU/l2oFm9QdBEvyKIsQywcKalW9Y7l0aPL/T0LBw/vbLowjWdX5m7dfaJw8O0dvTxuQM3vDvRP3TkDAp8rOJChXiqcbraXxRLGY1KAf8E0/K46PZUvElwvX/rmV89tTrfS93FlbHb54939DI2fOjJZ588MEa7t7910x2zZ45W688Z136I9axIQiSCNW2OV7VcY+Kaw0Fd/aMnjemUSXk1HcRVJ7NtBegO1lW6aEWhDa06siqYRGZh9BBaYYceUH3eZc3QVMVAbk1D3rtE7zScwG+hw3vL/vfv+0xFQsFBv3j5dj0Ewn2iE6B3azooX6WbvdjXYOvl87pBlS/TDdQr5mAvZAz2dViPiX9hr9D/wSp4c82NB5ClNORP/oiJ6zF6EMUQo3znySEsTFj9WRubw7qYTSRTHemUKDbyOqT+TJIThpzl2aC+lV2Y3l20YG5gL0kv/GhlZ6VxU26jOtDx11/Y2F3T7UA83XxEULa2pK/5h1N00+ov//eR3S88nHfv3CGIYzueLD5wvrhD/w8JRYqAOe+b7F02QzaQCtlJdpPbavuymRhOIx+hCqouKitsVELuRwGtHMQKXvOp2kFMhugEmSqLDQEq+8Gnyli+axjRZP7KQlDWbts1NTsztXvX7sntW4e31Ab6U2bIDGdDjm1wwsRtqkO3QCtlLK8qnAHdSriKOW6d+XRUeFlmRVG+iGYc3AIgh4puGStbzAtID5xcMT0O1tvjbSzv48DeSTTLx9788M1jIMXSULuh9a5ntlBd/omas1NFWh4q05d6//au1uuHLpPSkCvls8kivCpJYkiM7pnbE5UMTbJnyo1dzkw0WYJSa6qEov+uhBtwYkiJdPrxGacp0NNSqEHqOhHJW2UbIjYUR4q0lMx7H4szyaEnrvxR6ZcoIkXRtixb9BuyHcMEAokTpeEib0/+D5ahByUAAHicY2BkYGAA4ts5E7bH89t8ZeBmfgEUYbjl+skIRv///D+TZTZzCJDLwcAEEgUAiUgOBgB4nGNgZGBgDvqfxcDAMvv/5/+fWWYzAEVQgCIAp50HBHicY37BwMB46f9nRs7/n5nLGBiYFYC4gIGBRR9IA+VYZgPlLwLlL/7/AuID1X0ByYPYzM+A/AtA/gwgfQbIX8DAwGQNpCMh8oypIPr/fxCfRf//fxag+UynEPIQ/P8/AOmNJcEAAAAAACAAQAB0APIBGAGeAhICPAJgAoQCpALEAwwDTAPaA/YEJgSCBPIFKgWQBgwGVgbQB6oIiglGCcwKdArQCyQL5AABAAAAIQCHAAYAAAAAAAIAIAAwAHMAAAB6C3AAAAAAeJx1kLtOwzAUhn9DWwSVGIrE7AUEQkpDEAsDQqpaNgaGMofgXNokjhy3UifegnfggVh5Fv6kVoS4JHLync8n55wYwAifENhe11xbFthntOUd7OHW8S791HGP/OC4jyGeHA/onx0f4AJLx0Mc4Y0VRG+f0QLvjgVG4sjxDg7FieNd+ivHPfLUcR/H4snxgL5wfIC5eHU8xKn4mOhqY7IktfJsci4DP/Dl80ZqqqwMcxmubKpNLe9krEur8lx7kS4qFS7rVFf1o0pWeWi6uIO5MnWmS3np+Z27V6UyoVUvTYd6nQTWxjI2upAzV1tWRi9UZL3U2upmPP7eExNoVNjAIEOCFBYSZ7TnfAfw2yV5qBs+tcvKUCJEThNixS/SdqdmfMcVMyppFTNysoeIz4JdFPOXzEvbnjUeaRJWyOnNH/u/zZym6ZS1PSQuWd3/I++epmxzw3aSl+4faqzZM6C1nLSZ1rTTScx+zC1Zqdlb0ET0Xns6lvYGY97//OcXXKuIAwAAAHicbY5Lc4JAEIRpBQGjmPc7MebOIT9pgUGmYHepdZDy32etpIoc0reenvl6glnwo2Xwv3aYYY4QERaIkSDFEhdYYY0MG1ziCte4wS3ucI8HPOIJz3jBK97wji0+sMNnkFV2NLntyeSaDW8c7xuZfKgVd2HHpg0PolzsSEYiSWp1tI6ForKhss3+XBW8X3dUTy4trdZkJP/KpvmZvTwTc9K9nKKGlJM5nWg19NPGzLYhm9rGMrIIOV9bUmFtm5w/oopN/AtfK58bYWty1Ul8soMMBaVsfMfeKZ0eW2tEtUKLkcpGSdqz8UQ6SDJ6e1B9v9CeOOjoyJrsylFVsXgakwmCb8iRbXMAAHicY/DewXAiKGIjI2Nf5AbGnRwMHAzJBRsZWJ02MTAyaIEYm7mYGDkgLD4GMIvNaRfTAaA0J5DN7rSLwQHCZmZw2ajC2BEYscGhI2Ijc4rLRjUQbxdHAwMji0NHckgESEkkEGzmYWLk0drB+L91A0vvRiYGFwAMdiP0AAA= 7.77 KB 200
/inno/wp-content/plugins/yith-woocommerce-badges-management/assets/fonts/open-sans/open-sans-v27-latin-ext_latin-regular.woff2 21.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 15.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 13.87 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/innoaesthetics-logo.jpeg 142.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 17.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 13.31 ms
 • Odbieranie: 3.05 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://forms.freshmail.io/f/xwv8ns1ikk/a4jnlyqvo5/index.html 11.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 8.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.88 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 2.31 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://forms.freshmail.io/f/xwv8ns1ikk/fog1qr44ky/index.html 11.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 29.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 3.34 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 24.95 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-31F6Y7J65D&l=dataLayer&cx=c 76.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 58.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 33.27 ms
 • Odbieranie: 25.05 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 20.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 5.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.11 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 2.26 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-W6VHLF8&l=dataLayer&cx=c 86.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 55.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 31.61 ms
 • Odbieranie: 23.5 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
/inno/wp-content/plugins/taptap-by-bonfire/icons/taptap-shopping-bag.svg 578 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 17.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 16 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://innoaesthetics.pl/ 64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 1.82 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.81 s
 • Odbieranie: 10.31 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/inno/wp-content/themes/peakshops-child/fonts/Segoe%20UI.woff 19.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 16.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 14.44 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v25/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 30.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 26.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.88 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 3.05 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 29.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 2.18 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 26.14 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/05/logo_INNOAESTHETICS-White-855x105.png 16.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 16.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 14.48 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/BANER-LOGO-CLAIM.png 5.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 14.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 13.64 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/13056/feedback/schema 278 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 6.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 6.63 s
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/14441/feedback/schema 465 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 3.1 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 3.09 s
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/13051/feedback/schema 254 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 5.87 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 5.87 s
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/12998/feedback/schema 539 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 2.33 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 s
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/13054/feedback/schema 277 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 4.46 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 4.46 s
 • Odbieranie: 1.9 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/13921/feedback/schema 404 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 3.79 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 3.78 s
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/10355/feedback/schema 286 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.03 s
 • Czas: 5.1 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 5.09 s
 • Odbieranie: 1.16 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://connect.facebook.net/signals/plugins/identity.js?v=2.9.104 20.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.07 s
 • Czas: 31.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 20.66 ms
 • Odbieranie: 9.74 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/756052709072867?v=2.9.104&r=stable 86.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.07 s
 • Czas: 64.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 29.06 ms
 • Odbieranie: 35.12 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/baner_typy-produktow-ampulki-150x150.jpeg 6.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 18.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 15.13 ms
 • Odbieranie: 1.57 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/baner_typy-produktow-peeling-150x150.jpeg 5.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 18.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 15.52 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/baner_typy-produktow-domowa-150x150.jpeg 5.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 18.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 15.93 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/05/baner_typy-produktow-wypelniacze-150x150.jpeg 6.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 18.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 16.98 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://static.hotjar.com/c/hotjar-3286617.js?sv=7 4.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.18 s
 • Czas: 59.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.53 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 48.52 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-FJTKFH9ZEL&l=dataLayer&cx=c 86.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.18 s
 • Czas: 59.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 31.04 ms
 • Odbieranie: 27.75 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j100&aip=1&a=28430734&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Finnoaesthetics.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=INNOAESTHETICS%20POLSKA%20-%20Innoaesthetics&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YGBACUABBAAAACAAI~&jid=554312624&gjid=547321856&cid=835985724.1685014312&tid=UA-61017844-4&_gid=1991139411.1685014312&_r=1>m=457e35m0&did=dZTNiMT&gdid=dZTNiMT&jsscut=1&z=2020612569 194 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.67 s
 • Czas: 21.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 20.82 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-31F6Y7J65D>m=45je35m0&_p=28430734&cid=835985724.1685014312&ul=en-us&sr=800x600&ir=1&_eu=EA&ngs=1&_s=1&sid=1685014311&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Finnoaesthetics.pl%2F&dt=INNOAESTHETICS%20POLSKA%20-%20Innoaesthetics&en=page_view&_fv=1&_ss=1 255 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.74 s
 • Czas: 44.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.67 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 20.47 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-FJTKFH9ZEL>m=45Pe35m0&_p=28430734&cid=835985724.1685014312&ul=en-us&sr=800x600&ngs=1&_s=1&sid=1685014311&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Finnoaesthetics.pl%2F&dt=INNOAESTHETICS%20POLSKA%20-%20Innoaesthetics&en=page_view&_fv=1&_ss=1 54 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.81 s
 • Czas: 22.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 20.9 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
/inno/wp-content/uploads/2023/03/baner-inno-strona-855x267.png 103.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.83 s
 • Czas: 17.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 14.67 ms
 • Odbieranie: 2.51 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js 5.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.85 s
 • Czas: 26.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 3.24 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 22.29 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js 12.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.85 s
 • Czas: 25.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 24.35 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://www.youtube.com/s/player/41b8bed0/www-player.css 47.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.86 s
 • Czas: 5.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.38 ms
 • Odbieranie: 2.94 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 3.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 1.99 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc4.woff2 15.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 4.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.99 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.youtube.com/s/player/41b8bed0/www-embed-player.vflset/www-embed-player.js 91.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.86 s
 • Czas: 11.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.31 ms
 • Oczekiwanie: 1.83 ms
 • Odbieranie: 6.81 ms
 • Blokowanie: 1.55 ms
https://www.youtube.com/s/player/41b8bed0/player_ias.vflset/pl_PL/base.js 743.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.86 s
 • Czas: 121.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 4.42 ms
 • Odbieranie: 114.15 ms
 • Blokowanie: 2.3 ms
https://www.youtube.com/s/player/41b8bed0/fetch-polyfill.vflset/fetch-polyfill.js 2.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.86 s
 • Czas: 6.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 3.64 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 2.17 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=756052709072867&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Finnoaesthetics.pl%2F&rl=&if=false&ts=1685014311834&cd[source]=woocommerce&cd[version]=7.5.1&cd[pluginVersion]=3.0.23&sw=800&sh=600&v=2.9.104&r=stable&a=woocommerce-7.5.1-3.0.23&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1685014311828.118752058&it=1685014310987&coo=false&rqm=GET 185 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 43.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.16 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 20.32 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://script.hotjar.com/modules.bd615e91f206bba6c106.js 68.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 11.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.95 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.17 ms
 • Odbieranie: 5.55 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis%7CDosis 559 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.06 s
 • Czas: 24.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 23.36 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://sec.freshmail.io/tp/form/view/a4jnlyqvo5/eyJyZWZlcnJlciI6Imh0dHBzOi8vaW5ub2Flc3RoZXRpY3MucGwvIn0= 196 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 20.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.05 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 9.75 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis%7CDosis 1.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 17.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 16.81 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://sec.freshmail.io/tp/form/view/fog1qr44ky/eyJyZWZlcnJlciI6Imh0dHBzOi8vaW5ub2Flc3RoZXRpY3MucGwvIn0= 196 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 25.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 10.39 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 14.16 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/02/TERAPIA-OKOLICY-OKA-2-855x267.png 127.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.1 s
 • Czas: 18.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 14.19 ms
 • Odbieranie: 2.95 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/09/baner-www-przebarwienia-855x267.png 134.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.1 s
 • Czas: 20.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 14.73 ms
 • Odbieranie: 4.96 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js 495 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.18 s
 • Czas: 24.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.19 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 1.67 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://in.hotjar.com/api/v2/client/sites/3286617/visit-data?sv=7 323 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 90.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 44.07 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 45.44 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://fonts.gstatic.com/s/dosis/v27/HhyJU5sn9vOmLxNkIwRSjTVNWLEJN7Ml2xME.woff2 15.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.59 s
 • Czas: 8.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 6.88 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://fonts.gstatic.com/s/dosis/v27/HhyJU5sn9vOmLxNkIwRSjTVNWLEJN7Ml1RMEfq4.woff2 7.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.59 s
 • Czas: 9.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 8.12 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id - 302
 • Rozpoczęcie: 3.18 s
 • Czas: 354.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.01 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 28.69 ms
 • Odbieranie: 302.42 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1 488 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.18 s
 • Czas: 380.87 ms
 • DNS: 2.46 ms
 • Łączenie: 24.45 ms
 • SSL: 23.01 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 28.69 ms
 • Odbieranie: 302.07 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1 242 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.53 s
 • Czas: 23.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 21.14 ms
 • Odbieranie: 1.08 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://content.hotjar.io/ 161 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.55 s
 • Czas: 285.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 44.4 ms
 • Wysyłanie: 114.82 ms
 • Oczekiwanie: 125.16 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://www.facebook.com/tr/ 73 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.58 s
 • Czas: 20.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 19.88 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://fonts.gstatic.com/s/dosis/v27/HhyJU5sn9vOmLxNkIwRSjTVNWLEJN7Ml2xME.woff2 15.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.6 s
 • Czas: 1.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.7 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://jnn-pa.googleapis.com/$rpc/google.internal.waa.v1.Waa/Create 370 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.7 s
 • Czas: 44.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.34 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 21.85 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://www.youtube.com/s/player/41b8bed0/player_ias.vflset/pl_PL/remote.js 32.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.73 s
 • Czas: 5.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 2.98 ms
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://www.google.com/js/th/qxlPlUvWRKBhnXZqilD_AH5qJJE8DrvaiNMtLOaaoQM.js 14.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.73 s
 • Czas: 29.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 5.3 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://i.ytimg.com/vi/VtfUzwMdGP0/sddefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAFEOAD8quKqQMa8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGGUgXyhWMA8=&rs=AOn4CLDsVKdxAYf0SDqcgZeBeZS-skCjww 16.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.76 s
 • Czas: 27.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.43 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.92 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.youtube.com/s/player/41b8bed0/player_ias.vflset/pl_PL/embed.js 8.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.8 s
 • Czas: 4.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.01 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
data:image/png;base64,iVB... 175 B 200
https://yt3.ggpht.com/IZwGfX7p26Yrz5ifpFeCeYXaRNSzA6zLf1t9rkOoGcnDDBbC0nnsJQc1JbGHtr3TJ6Q_FSjw=s68-c-k-c0x00ffffff-no-rj 2.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.81 s
 • Czas: 30.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.75 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.82 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
data:image/png;base64,iVB... 301 B 200
https://jnn-pa.googleapis.com/$rpc/google.internal.waa.v1.Waa/Create 31.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.82 s
 • Czas: 35.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 32.62 ms
 • Odbieranie: 2.01 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/02/INNO-DERMA_HAIR_CAPS-150x150.jpg 3.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.85 s
 • Czas: 18.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 14.81 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 2.4 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/01/INNO-DERMA_HAIR_LOTION-150x150.jpg 5.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.85 s
 • Czas: 18.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 14.1 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 2.75 ms
/inno/wp-content/uploads/2021/11/INNO-DERMA_SUN_DEFENSE-150x150.jpg 5.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.85 s
 • Czas: 19.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 15.8 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 2.65 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/01/INNO-DERMA_REDNESS-CREAM-150x150.jpg 5.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.85 s
 • Czas: 19.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 15.4 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 2.54 ms
https://jnn-pa.googleapis.com/$rpc/google.internal.waa.v1.Waa/GenerateIT 59 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.99 s
 • Czas: 22.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 21.64 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.gstatic.com/cv/js/sender/v1/cast_sender.js 2.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.99 s
 • Czas: 61.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.62 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 37.33 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://jnn-pa.googleapis.com/$rpc/google.internal.waa.v1.Waa/GenerateIT 181 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 28.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 26.7 ms
 • Odbieranie: 1.54 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.youtube.com/generate_204?ROU0qA 40 B 204
 • Rozpoczęcie: 5.79 s
 • Czas: 3.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 2.21 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://www.youtube.com/youtubei/v1/log_event?alt=json&key=AIzaSyAO_FJ2SlqU8Q4STEHLGCilw_Y9_11qcW8 185 B 200
 • Rozpoczęcie: 6.68 s
 • Czas: 31.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 30.2 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
/inno/wp-content/uploads/2022/02/NOWE-ZABIEGI-1-855x267.png 65.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.6 s
 • Czas: 17.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 15.52 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 2.088 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 13.891 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 238 strony!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook