Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.114 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 6.552 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 7.196 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.257 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Wix.com Website Buildi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu1%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 4.54 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)7 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 92.88 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 2.72 MB (12)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 522.33 KB (45)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 115.95 KB (8)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne197.29 KB (19)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 87i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 3.63 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 3.53 MB (97%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 5.77 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.35s
 • 2.7s
 • 4.05s
 • 5.4s
 • 6.75s
/sprzedaz 92.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.11 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 37.69 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 71.93 ms
 • Odbieranie: 37.79 ms
 • Blokowanie: 960.69 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=21&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84µPop=fastly_g&is_cached=true&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&session_id=8d3b49ed-faa2-447a-9170-9bde78c95e77&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=2cf3ba2a-b64c-4d65-b52e-4d8985ac0b5f&caching=hit,hit_miss&pv=visible&pn=1&v=1.12284.0&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2Fsprzedaz&st=2&ts=10&tsn=1110&platformOnSite=true 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 213.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 106.13 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 105.84 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/_api/v2/dynamicmodel 9.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 75.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 74.01 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit_miss&dc=84µPop=fastly_g&et=1&event_name=Init&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pn=1&sessionId=8d3b49ed-faa2-447a-9170-9bde78c95e77&siterev=2059-__siteCacheRevision__&st=2&ts=27&tts=1127&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2Fsprzedaz&v=1.12284.0&vsi=2cf3ba2a-b64c-4d65-b52e-4d8985ac0b5f&_brandId=wix 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 304.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 106.32 ms
 • Odbieranie: 0.26 ms
 • Blokowanie: 197.41 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/thunderbolt-commons.5a86a0c3.bundle.min.js 23.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 39.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.85 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 6.57 ms
 • Odbieranie: 2.44 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/main.8898b400.bundle.min.js 37.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 44.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 3.62 ms
 • Odbieranie: 8.73 ms
 • Blokowanie: 31.15 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/lodash@4.17.21/lodash.min.js 24.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 26.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 9.57 ms
 • Odbieranie: 1.64 ms
 • Blokowanie: 14.47 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react@16.14.0/umd/react.production.min.js 5.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.37 ms
 • Wysyłanie: 1.38 ms
 • Oczekiwanie: 4.21 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.bgScrubMobile%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.WRichTextSemanticClasses%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ooi_css_vars%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shapeDividersDropShadowFix%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ExpandableMenuFixDirection%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.PayPalApiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.comps_to_hide_effectsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout_render_all_breakpoints%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.zIndexCss_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.fontAntiAliased%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shouldUseWowImage%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.customElemCollapsedheight%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.url_hierarchy%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.panelbuilder_velo_migration%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_accessibility%3Atrue%2Cspecs.PayPalButton.apiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useMergedCssSelectors%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.native_css_mappers%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.OOICssForWidgetsWithAppSettings%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.sticky_top_offset_style_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_transitions_style%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.2402.0&disableStaticPagesUrlHierarchy=false&experiments=bv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_linkTargetDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com&fileId=58d90008.bundle.min&formFactor=desktop&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-features&originalLanguage=pl&pageId=ff793b_2f8908d0ea3a60cc5f84139f19de967f_2059.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10776.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10776.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.238.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=2059&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-serwis-hoval-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 13.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 37.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.52 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 4.14 ms
 • Odbieranie: 3.62 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.bgScrubMobile%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.WRichTextSemanticClasses%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ooi_css_vars%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shapeDividersDropShadowFix%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ExpandableMenuFixDirection%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.PayPalApiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.comps_to_hide_effectsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout_render_all_breakpoints%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.zIndexCss_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.fontAntiAliased%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shouldUseWowImage%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.customElemCollapsedheight%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.url_hierarchy%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.panelbuilder_velo_migration%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_accessibility%3Atrue%2Cspecs.PayPalButton.apiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useMergedCssSelectors%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.native_css_mappers%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.OOICssForWidgetsWithAppSettings%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.sticky_top_offset_style_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_transitions_style%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.2402.0&disableStaticPagesUrlHierarchy=false&experiments=bv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_linkTargetDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com&fileId=58d90008.bundle.min&formFactor=desktop&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-features&originalLanguage=pl&pageId=ff793b_b4102abc55e4a52bbffc7b61c4e6e0d1_2059.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10776.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10776.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.238.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=2059&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-serwis-hoval-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 11.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 196.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 163.45 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 31.71 ms
https://static.parastorage.com/services/tag-manager-client/1.705.0/siteTags.bundle.min.js 3.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 20.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 5.42 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 13.93 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-perf-measure/1.1058.0/wix-perf-measure.umd.min.js 10.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 23.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 7.43 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 13.81 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react-dom@16.14.0/umd/react-dom.production.min.js 35.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 26.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 5 ms
 • Odbieranie: 3.51 ms
 • Blokowanie: 17.35 ms
/_partials/wix-thunderbolt/dist/clientWorker.899ed1f0.bundle.min.js 145.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 84.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 52.22 ms
 • Odbieranie: 31.86 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.bgScrubMobile%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.WRichTextSemanticClasses%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ooi_css_vars%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shapeDividersDropShadowFix%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ExpandableMenuFixDirection%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.PayPalApiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.comps_to_hide_effectsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout_render_all_breakpoints%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.zIndexCss_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.fontAntiAliased%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shouldUseWowImage%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.customElemCollapsedheight%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.url_hierarchy%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.panelbuilder_velo_migration%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_accessibility%3Atrue%2Cspecs.PayPalButton.apiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useMergedCssSelectors%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.native_css_mappers%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.OOICssForWidgetsWithAppSettings%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.sticky_top_offset_style_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_transitions_style%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.2402.0&experiments=bv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_linkTargetDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com&fileId=e4c7bdc4.bundle.min&formFactor=desktop&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=pl&pageId=ff793b_2f8908d0ea3a60cc5f84139f19de967f_2059.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10776.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10776.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.238.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=2059&viewMode=desktop 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 6.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 3.81 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.bgScrubMobile%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.WRichTextSemanticClasses%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ooi_css_vars%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shapeDividersDropShadowFix%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ExpandableMenuFixDirection%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.PayPalApiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.comps_to_hide_effectsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout_render_all_breakpoints%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.zIndexCss_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.fontAntiAliased%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shouldUseWowImage%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.customElemCollapsedheight%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.url_hierarchy%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.panelbuilder_velo_migration%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_accessibility%3Atrue%2Cspecs.PayPalButton.apiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useMergedCssSelectors%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.native_css_mappers%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.OOICssForWidgetsWithAppSettings%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.sticky_top_offset_style_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_transitions_style%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.2402.0&experiments=bv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_linkTargetDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com&fileId=e4c7bdc4.bundle.min&formFactor=desktop&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=pl&pageId=ff793b_b4102abc55e4a52bbffc7b61c4e6e0d1_2059.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10776.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10776.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.238.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=2059&viewMode=desktop 1.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 160.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 157.99 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_1366e71f4bf34c83b1928069853b1267~mv2.jpg/v1/fill/w_288,h_162,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ff793b_1366e71f4bf34c83b1928069853b1267~mv2.jpg 3.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 231.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.83 ms
 • Wysyłanie: 1.15 ms
 • Oczekiwanie: 201.77 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_7b18b8b16f1a4b81b033d9a5630a65d6~mv2.png/v1/fill/w_262,h_249,al_c,q_85,usm_2.00_1.00_0.00,enc_auto/White%252520on%252520Transparent_edited_edited_edited_edited.png 27.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 36.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.09 ms
 • Oczekiwanie: 3.58 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 30.21 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_e4672eaf911a40a9be1a5dc9ca29c370~mv2.jpg/v1/fill/w_457,h_304,al_c,q_80,usm_2.00_1.00_0.00,enc_auto/Serwis%20kot%C5%82owni%20Hoval.jpg 23.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 312.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 301.89 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 7.69 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_0b9155357a10491292f74466962f3cf4~mv2.png/v1/fill/w_119,h_153,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/UltraGas%2B15_edited_edited.png 9.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 501.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 492.27 ms
 • Odbieranie: 2.57 ms
 • Blokowanie: 5.33 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_c92b721001a94ebf9284800aec54c6a6f000.jpg/v1/fill/w_106,h_60,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ff793b_c92b721001a94ebf9284800aec54c6a6f000.jpg 1.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 214.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 208.05 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 5.49 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_7b33f8bc975d4cde8c50e2a97f5c1fa6~mv2.png/v1/fill/w_117,h_152,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/topgas_combi_ma%C5%82y_edited_edited.png 9.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 223.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 217.19 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 4.34 ms
data:image/png;base64,iVB... 984 B 200
data:image/png;base64,iVB... 1.04 KB 200
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD_vx3rCs.woff2 13.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 3.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 2.32 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2 22.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 5.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 3.17 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WlhyyTh89Y.woff2 13.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 6.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 4.25 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.4 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gfD_vx3rCubqg.woff2 11.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 4.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 2.14 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGPk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2 10.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 5.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 3.41 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 1.3 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/poppins/v5/rijG6I_IOXJjsH07UEo2mw.woff2 10.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 6.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 4.83 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 1.23 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_1366e71f4bf34c83b1928069853b1267~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_600,al_c,q_85,usm_2.00_1.00_0.00,enc_auto/ff793b_1366e71f4bf34c83b1928069853b1267~mv2.jpg 51.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 269.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 266.16 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
data:image/png;base64,iVB... 1.73 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 715 B 200
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb31tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2 22.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 5.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 3.71 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WdhyyTh89ZNpQ.woff2 11.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 4.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.87 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit_miss&dc=84µPop=fastly_g&et=12&event_name=Partially%20visible&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=1&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pid=tt99j&pn=1&sessionId=8d3b49ed-faa2-447a-9170-9bde78c95e77&siterev=2059-__siteCacheRevision__&st=2&ts=149&tts=1249&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2Fsprzedaz&v=1.12284.0&vsi=2cf3ba2a-b64c-4d65-b52e-4d8985ac0b5f&_brandId=wix 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 183.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 105.17 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 77.72 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=28&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84µPop=fastly_g&is_cached=true&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&session_id=8d3b49ed-faa2-447a-9170-9bde78c95e77&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=2cf3ba2a-b64c-4d65-b52e-4d8985ac0b5f&caching=hit,hit_miss&pv=visible&pn=1&v=1.12284.0&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2Fsprzedaz&st=2&ts=10&tsn=1110&name=partially_visible&duration=1685112118828&pageId=tt99j 258 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 182.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 104.47 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 77.26 ms
https://video.wixstatic.com/video/ff793b_c92b721001a94ebf9284800aec54c6a6/720p/mp4/file.mp4 2.6 MB 206
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 381.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.85 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 28.76 ms
 • Odbieranie: 326.95 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/thunderbolt-components-registry.78dd23ae.chunk.min.js 6.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 4.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.55 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_2.9afff939.chunk.min.js 14.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 4.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.15 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_3.04bb0ffe.chunk.min.js 19.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 4.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 3.51 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_7.6d335610.chunk.min.js 21.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 7.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 3.92 ms
 • Odbieranie: 2.84 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_4.abfe269a.chunk.min.js 9.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 5.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.95 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_5.97526ea1.chunk.min.js 11.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 9.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 4.13 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 4.01 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_44.8ace2d0c.chunk.min.js 1.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 10.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.1 ms
 • Oczekiwanie: 5.62 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 3.9 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/cyclicTabbing.4c277eb7.chunk.min.js 531 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 11.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 6.61 ms
 • Odbieranie: 0.3 ms
 • Blokowanie: 3.72 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_6.57523fff.chunk.min.js 6.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 9.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 6.09 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 1.91 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembersWixCodeSdk.f9f53b26.chunk.min.js 2.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 7.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 4.99 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 1.87 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_8.65ea4de6.chunk.min.js 10.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 9.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 7 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 1.78 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembers.952efd21.chunk.min.js 2.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 9.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 7.5 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpaCommons.3d58f891.chunk.min.js 1.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 9.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 7.9 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://frog.wix.com/site-members?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=2cf3ba2a-b64c-4d65-b52e-4d8985ac0b5f&_av=thunderbolt-1.12284.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=1969&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=d4a2bf0e-8f88-4a32-993a-cacccd1ef322&_siteMemberId=undefined&bsi=165edb30-0f2f-4daa-a257-d9dd1673aac0%7C1&src=5&evid=698&biToken=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&context=undefined&ts=868&viewmode=undefined&visitor_id=d4a2bf0e-8f88-4a32-993a-cacccd1ef322&site_member_id=undefined&site_settings_lng=pl&browser_lng=pl&lng_mismatch=false&layout=undefined&_isca=1&_iscf=1&_ispd=0&_ise=0&_=16851121195630 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.97 s
 • Czas: 106.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 104.67 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
/_api/tag-manager/api/v1/tags/sites/ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f?wixSite=false&htmlsiteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&language=pl&partytown=false 1.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 206.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 205.28 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/reporter-api.f47a5099.chunk.min.js 7.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2 s
 • Czas: 3.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 2.56 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_0.8399138c.chunk.min.js 707 B 200
 • Rozpoczęcie: 2 s
 • Czas: 3.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.54 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/1.10776.0/rb_wixui.thunderbolt.manifest.min.json 9.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.01 s
 • Czas: 5.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 3.75 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/1.10776.0/rb_dsgnsys.thunderbolt.manifest.min.json 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.01 s
 • Czas: 4.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 2.74 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/santa-langs-pl.4777a91a.chunk.min.js 12.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.01 s
 • Czas: 5.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 2.36 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 2.32 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt_bootstrap.61383e5a.bundle.min.js 18.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.04 s
 • Czas: 3.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 1.95 ms
 • Odbieranie: 1.04 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[HtmlComponent].e5fca90e.bundle.min.js 2.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.04 s
 • Czas: 4.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 3 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt_bootstrap-classic.058a953b.bundle.min.js 17.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.04 s
 • Czas: 5.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.32 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[DropDownMenu_ShinyMenuIButtonSkin].fc928126.bundle.min.js 6.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.04 s
 • Czas: 5.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 4.76 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[HeaderContainer_BevelScreen].c6aa49bb.bundle.min.js 3.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 11.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.12 ms
 • Oczekiwanie: 5.59 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 4.62 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[SkipToContentButton].ff9153f6.bundle.min.js 1.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 9.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.28 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 4.49 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[VideoPlayer].dc2da0da.bundle.min.js 65.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 22.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 7.28 ms
 • Odbieranie: 11.48 ms
 • Blokowanie: 2.5 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[MediaOverlayControls].2f97d793.bundle.min.js 2.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 14.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 10.33 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 2.44 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[MediaControls].447ebb58.bundle.min.js 2.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 15.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 11.98 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 2.38 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[ClassicSection].74f87ec9.bundle.min.js 11.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 14.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 11.08 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 2.25 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[MediaPlayer_videoBox].a4054c95.bundle.min.js 19.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 9.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 6.22 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 1.99 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_27.c4e0922c.chunk.min.js 707 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 7.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 6.64 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_14.e43e021d.chunk.min.js 1.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 7.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 6.6 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_23.d418c1e1.chunk.min.js 2.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 11.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.62 ms
 • Oczekiwanie: 0.4 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 4.84 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_28.ba4bf87f.chunk.min.js 758 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 13.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.84 ms
 • Oczekiwanie: 2.03 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 7.63 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_24.86da561d.chunk.min.js 1.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 12.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.65 ms
 • Oczekiwanie: 3.02 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 6.01 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_36.22a31e0f.chunk.min.js 688 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 8.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 4.92 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 2.46 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_32.76e0912d.chunk.min.js 1.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 6.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 3.15 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 2.39 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_35.160d91f2.chunk.min.js 2.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 6.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 4.12 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.35 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_1.5e8f272a.chunk.min.js 53.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 5.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 3.16 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://browser.sentry-cdn.com/6.18.2/bundle.min.js 20.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 48.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.67 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 19.84 ms
 • Odbieranie: 4.45 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://static.parastorage.com/services/cookie-consent-banner-for-uou/1.707.0//app.bundle.min.js 15.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 3.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 1.96 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
/_serverless/cookie-consent-settings-serverless/v1/cookie-banner-settings?languageCode=pl 712 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.22 s
 • Czas: 222.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 221.33 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://www-serwis-hoval-com.filesusr.com/html/ff793b_fb170876fd491b42a6a6d437b291a19e.html 416 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 36.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 31.14 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 2.96 ms
 • Odbieranie: 1.88 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://frog.wix.com/pa?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=2cf3ba2a-b64c-4d65-b52e-4d8985ac0b5f&_av=thunderbolt-1.12284.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2408&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=d4a2bf0e-8f88-4a32-993a-cacccd1ef322&_siteMemberId=undefined&bsi=165edb30-0f2f-4daa-a257-d9dd1673aac0%7C1&src=76&evid=1109&pid=tt99j&pn=1&viewer=TB&pt=static&pa=editor&pti=tt99j&uuid=ff793b9b-d49a-4feb-a7c0-eb1306c283d9&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2Fsprzedaz&ref=&bot=true&bl=en-US&pl=en-US&_isca=1&_iscf=1&_ispd=0&_ise=0&_=16851121199981 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.41 s
 • Czas: 107.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 105.7 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit_miss&dc=84µPop=fastly_g&et=33&event_name=page%20interactive&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=1&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pid=tt99j&pn=1&sar=800x600&sessionId=8d3b49ed-faa2-447a-9170-9bde78c95e77&siterev=2059-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=1322&tts=2422&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2Fsprzedaz&v=1.12284.0&vid=d4a2bf0e-8f88-4a32-993a-cacccd1ef322&bsi=165edb30-0f2f-4daa-a257-d9dd1673aac0|1&vsi=2cf3ba2a-b64c-4d65-b52e-4d8985ac0b5f&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.42 s
 • Czas: 106.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 104.83 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://frog.wix.com/bpm 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.73 s
 • Czas: 134.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 131.58 ms
 • Odbieranie: 1.27 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
https://frog.wix.com/bpm?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=2cf3ba2a-b64c-4d65-b52e-4d8985ac0b5f&_av=thunderbolt-1.12284.0&isb=true&isbr=webdriver&ts=5346&tsn=6446&dc=84µPop=fastly_g&caching=hit%2Chit_miss&session_id=8d3b49ed-faa2-447a-9170-9bde78c95e77&st=2&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2Fsprzedaz&ish=true&pn=1&isFirstNavigation=true&pv=true&pageId=tt99j&isServerSide=false&is_lightbox=false&is_cached=true&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&v=1.12284.0&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=6446&_lv=2.0.985%7CC&_mt_instance=0Nou4d4aIj3_v09zyrMe-F3_BtfUYTHybi2siWfUtXg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZmY2NzRiYjktNjcyNS00YjVjLTg4NjMtODA4MTMyZGYxNjRmIiwiYXBwRGVmSWQiOiIyMmJlZjM0NS0zYzViLTRjMTgtYjc4Mi03NGQ0MDg1MTEyZmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiZmY2NzRiYjktNjcyNS00YjVjLTg4NjMtODA4MTMyZGYxNjRmIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIzLTA1LTI2VDE0OjQxOjU4Ljc3MVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6ImQ0YTJiZjBlLThmODgtNGEzMi05OTNhLWNhY2NjZDFlZjMyMiIsInNpdGVPd25lcklkIjoiZmY3OTNiOWItZDQ5YS00ZmViLWE3YzAtZWIxMzA2YzI4M2Q5In0&_visitorId=undefined&_siteMemberId=undefined&src=72&evid=502&_=16851121240362&tti=2409&tbt=384&iframes=1&screens=6&entryType=loaded&lcp=1673&lcpSize=459225&closestId=img_pageBackground_tt99j&lcpTag=WOW-IMAGE&lcpResourceType=jpg&lcpInLightbox=false&countScripts=44&startTimeScripts=1176&durationScripts=1087&mttfbScripts=5&attfbScripts=5&cssResourcesScripts=&tbdScripts=503036&countImages=7&startTimeImages=1194&durationImages=491&mttfbImages=266&attfbImages=242&cssResourcesImages=&tbdImages=129598&countFonts=8&startTimeFonts=1213&durationFonts=68&mttfbFonts=3&attfbFonts=4&cssResourcesFonts=&tbdFonts=118731&duration=1731&ttlb=1114&dcl=1269&transferSize=94691&decodedBodySize=426746&pageCaching=maybe%20CDN&isSsr=true&isWelcome=false&btype=webdriver&bsi=165edb30-0f2f-4daa-a257-d9dd1673aac0%7C1&ssrDuration=537&ssrTimestamp=1685112110881&isRollout=false&isPlatformLoaded=false&maybeBot=true&cls=127&countCls=2&clsOld=127&clientType=ugc&analytics=true&_isca=1&_iscf=1&_ispd=0&_ise=1 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.45 s
 • Czas: 106.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 105.09 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.128 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.289 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Pepyaka 1.19.10

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 396 163 stron!

73%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.38 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook