Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.284 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 7.009 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 8.594 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.435 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Wix.com Website Buildi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu1%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.16 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)9 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 92.41 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 176.9 KB (11)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 429.69 KB (40)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 115.95 KB (8)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne198 KB (21)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 82i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1012.95 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 906.89 KB (90%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.79 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.44s
 • 2.88s
 • 4.33s
 • 5.77s
 • 7.21s
https://www.serwis-hoval.com/ 92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.22 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 47.5 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 68.6 ms
 • Odbieranie: 29.6 ms
 • Blokowanie: 1.07 s
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=21&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84µPop=fastly_g&is_cached=true&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&session_id=d98af6b4-b08b-4ae2-a4b8-28feff5a381f&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=072e7b5a-33ae-45ec-9713-9075123e4244&caching=hit,hit_miss&pv=visible&pn=1&v=1.12295.0&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2F&st=2&ts=13&tsn=1299&platformOnSite=true 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 212.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 105.99 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 105.54 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/_api/v2/dynamicmodel 9.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 113.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 112.71 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit_miss&dc=84µPop=fastly_g&et=1&event_name=Init&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pn=1&sessionId=d98af6b4-b08b-4ae2-a4b8-28feff5a381f&siterev=2078-__siteCacheRevision__&st=2&ts=28&tts=1314&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2F&v=1.12295.0&vsi=072e7b5a-33ae-45ec-9713-9075123e4244&_brandId=wix 258 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 302.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 104.07 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 197.88 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/thunderbolt-commons.c0079e56.bundle.min.js 23.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 40.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.39 ms
 • Wysyłanie: 1.5 ms
 • Oczekiwanie: 7.29 ms
 • Odbieranie: 2.49 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/main.8898b400.bundle.min.js 36.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 64.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.45 ms
 • Oczekiwanie: 6.86 ms
 • Odbieranie: 4.02 ms
 • Blokowanie: 52.21 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/lodash@4.17.21/lodash.min.js 24.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 43.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.42 ms
 • Oczekiwanie: 5.18 ms
 • Odbieranie: 3.01 ms
 • Blokowanie: 33.83 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react@16.14.0/umd/react.production.min.js 5.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 34.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.13 ms
 • Wysyłanie: 1.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.45 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.bgScrubMobile%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.WRichTextSemanticClasses%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ooi_css_vars%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shapeDividersDropShadowFix%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ExpandableMenuFixDirection%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.PayPalApiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.comps_to_hide_effectsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout_render_all_breakpoints%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.zIndexCss_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.fontAntiAliased%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shouldUseWowImage%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.customElemCollapsedheight%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.url_hierarchy%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.panelbuilder_velo_migration%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useRuntimeDataSchemasV2%3Atrue%2Cspecs.PayPalButton.apiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useMergedCssSelectors%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.displayRefComponentsAsBlock%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.native_css_mappers%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.OOICssForWidgetsWithAppSettings%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.sticky_top_offset_style_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_transitions_style%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.2410.0&disableStaticPagesUrlHierarchy=false&experiments=bv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_linkTargetDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com&fileId=bf639065.bundle.min&formFactor=desktop&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-features&originalLanguage=pl&pageId=ff793b_fbe2c4ce3400eaaaf3ec97fd63e1b78c_2078.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10788.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10788.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.238.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=2078&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-serwis-hoval-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 12.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 104.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.08 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 48.82 ms
 • Odbieranie: 6.08 ms
 • Blokowanie: 19.51 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.bgScrubMobile%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.WRichTextSemanticClasses%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ooi_css_vars%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shapeDividersDropShadowFix%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ExpandableMenuFixDirection%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.PayPalApiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.comps_to_hide_effectsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout_render_all_breakpoints%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.zIndexCss_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.fontAntiAliased%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shouldUseWowImage%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.customElemCollapsedheight%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.url_hierarchy%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.panelbuilder_velo_migration%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useRuntimeDataSchemasV2%3Atrue%2Cspecs.PayPalButton.apiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useMergedCssSelectors%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.displayRefComponentsAsBlock%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.native_css_mappers%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.OOICssForWidgetsWithAppSettings%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.sticky_top_offset_style_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_transitions_style%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.2410.0&disableStaticPagesUrlHierarchy=false&experiments=bv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_linkTargetDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com&fileId=bf639065.bundle.min&formFactor=desktop&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-features&originalLanguage=pl&pageId=ff793b_7428328b5c23a8e67e5720f8a3e20ab9_2078.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10788.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10788.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.238.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=2078&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-serwis-hoval-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 12.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 101.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 46.8 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 52.25 ms
https://static.parastorage.com/services/tag-manager-client/1.705.0/siteTags.bundle.min.js 3.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 39.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.33 ms
 • Oczekiwanie: 4.49 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 33.43 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-perf-measure/1.1058.0/wix-perf-measure.umd.min.js 11.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 38.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.11 ms
 • Oczekiwanie: 3.67 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 33.51 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react-dom@16.14.0/umd/react-dom.production.min.js 35.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 11.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.24 ms
 • Oczekiwanie: 2.3 ms
 • Odbieranie: 2.35 ms
 • Blokowanie: 4.45 ms
/_partials/wix-thunderbolt/dist/clientWorker.05de26d0.bundle.min.js 145.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 31.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 25.67 ms
 • Odbieranie: 5.72 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.bgScrubMobile%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.WRichTextSemanticClasses%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ooi_css_vars%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shapeDividersDropShadowFix%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ExpandableMenuFixDirection%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.PayPalApiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.comps_to_hide_effectsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout_render_all_breakpoints%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.zIndexCss_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.fontAntiAliased%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shouldUseWowImage%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.customElemCollapsedheight%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.url_hierarchy%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.panelbuilder_velo_migration%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useRuntimeDataSchemasV2%3Atrue%2Cspecs.PayPalButton.apiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useMergedCssSelectors%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.displayRefComponentsAsBlock%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.native_css_mappers%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.OOICssForWidgetsWithAppSettings%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.sticky_top_offset_style_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_transitions_style%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.2410.0&experiments=bv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_linkTargetDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com&fileId=74b418f3.bundle.min&formFactor=desktop&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=pl&pageId=ff793b_fbe2c4ce3400eaaaf3ec97fd63e1b78c_2078.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10788.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10788.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.238.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=2078&viewMode=desktop 1.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 80.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 45.82 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 33.61 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.bgScrubMobile%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.WRichTextSemanticClasses%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ooi_css_vars%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shapeDividersDropShadowFix%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ExpandableMenuFixDirection%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.PayPalApiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.comps_to_hide_effectsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout_render_all_breakpoints%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.zIndexCss_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.fontAntiAliased%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.shouldUseWowImage%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.customElemCollapsedheight%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.url_hierarchy%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.panelbuilder_velo_migration%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useRuntimeDataSchemasV2%3Atrue%2Cspecs.PayPalButton.apiv2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.useMergedCssSelectors%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.displayRefComponentsAsBlock%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.native_css_mappers%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.new_responsive_layout%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.OOICssForWidgetsWithAppSettings%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.sticky_top_offset_style_catharsis%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.catharsis_transitions_style%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.2410.0&experiments=bv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_linkTargetDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com&fileId=74b418f3.bundle.min&formFactor=desktop&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=pl&pageId=ff793b_7428328b5c23a8e67e5720f8a3e20ab9_2078.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10788.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.10788.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.238.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=2078&viewMode=desktop 1.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 79.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 44.37 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 33.57 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_7b18b8b16f1a4b81b033d9a5630a65d6~mv2.png/v1/fill/w_262,h_249,al_c,q_85,usm_2.00_1.00_0.00,enc_auto/White%252520on%252520Transparent_edited_edited_edited_edited.png 27.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 247.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.98 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 186.43 ms
 • Odbieranie: 28.66 ms
 • Blokowanie: 4.46 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_0e4834eee6c041c193f12d1cdcfba13c~mv2.jpg/v1/fill/w_115,h_115,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ff793b_0e4834eee6c041c193f12d1cdcfba13c~mv2.jpg 2.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 252.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 198.22 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 52.44 ms
https://static.wixstatic.com/media/ffce53c26c7d443faca4b22d6d1016de.jpg/v1/crop/x_2605,y_136,w_2154,h_4645/fill/w_459,h_990,al_c,q_85,usm_2.00_1.00_0.00,enc_auto/palnik%20dmuchawy.jpg 20.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 255.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 201.94 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 52.31 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_7ee1da48433f42768a8dd86482fd3acc~mv2.jpg/v1/fill/w_61,h_22,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Logo__edited.jpg 1.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 219.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 168.92 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 49.08 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit_miss&dc=84µPop=fastly_g&et=12&event_name=Partially%20visible&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=1&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pid=ysm8x&pn=1&sessionId=d98af6b4-b08b-4ae2-a4b8-28feff5a381f&siterev=2078-__siteCacheRevision__&st=2&ts=67&tts=1353&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2F&v=1.12295.0&vsi=072e7b5a-33ae-45ec-9713-9075123e4244&_brandId=wix 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 237.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 104.82 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 132.38 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=28&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84µPop=fastly_g&is_cached=true&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&session_id=d98af6b4-b08b-4ae2-a4b8-28feff5a381f&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=072e7b5a-33ae-45ec-9713-9075123e4244&caching=hit,hit_miss&pv=visible&pn=1&v=1.12295.0&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2F&st=2&ts=13&tsn=1299&name=partially_visible&duration=1685385503548&pageId=ysm8x 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 238.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 106.18 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 131.43 ms
data:image/png;base64,iVB... 984 B 200
data:image/png;base64,iVB... 1.04 KB 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 208 B 200
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD_vx3rCs.woff2 13.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 4.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.97 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2 22.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 10.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 8.66 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WlhyyTh89Y.woff2 13.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 14.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 9.54 ms
 • Odbieranie: 4.25 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gfD_vx3rCubqg.woff2 11.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 11.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 4.59 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 5.12 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGPk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2 10.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 10.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.88 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 5.02 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/poppins/v5/rijG6I_IOXJjsH07UEo2mw.woff2 10.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 9.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.14 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 4.8 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WdhyyTh89ZNpQ.woff2 11.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 11.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.18 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 3.71 ms
https://static.parastorage.com/tag-bundler/api/v1/fonts-cache/googlefont/woff2/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb31tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2 22.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 10.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.98 ms
 • Oczekiwanie: 5.49 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 3.65 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_0e4834eee6c041c193f12d1cdcfba13c~mv2.jpg/v1/fill/w_490,h_1159,al_l,q_85,usm_2.00_1.00_0.00,enc_auto/ff793b_0e4834eee6c041c193f12d1cdcfba13c~mv2.jpg 53.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.88 s
 • Czas: 769.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 760.62 ms
 • Odbieranie: 6.79 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_0e4834eee6c041c193f12d1cdcfba13c~mv2.jpg/v1/fill/w_490,h_1159,al_b,q_85,usm_2.00_1.00_0.00,enc_auto/ff793b_0e4834eee6c041c193f12d1cdcfba13c~mv2.jpg 72.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.88 s
 • Czas: 970.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 845.09 ms
 • Odbieranie: 123.67 ms
 • Blokowanie: 1.03 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/thunderbolt-components-registry.eedeca20.chunk.min.js 6.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.92 s
 • Czas: 3.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.67 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_2.37ee4bc8.chunk.min.js 14.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 3.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.58 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_3.9787f28f.chunk.min.js 19.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 4.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.83 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_7.6d335610.chunk.min.js 21.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 5.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 3.73 ms
 • Odbieranie: 1.34 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_4.abfe269a.chunk.min.js 9.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 6.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.77 ms
 • Oczekiwanie: 1.04 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 2.7 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_5.97526ea1.chunk.min.js 11.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 8.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.96 ms
 • Oczekiwanie: 3.33 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 2.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_44.8ace2d0c.chunk.min.js 1.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 6.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.63 ms
 • Oczekiwanie: 1.51 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 2.53 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/cyclicTabbing.4c277eb7.chunk.min.js 634 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 6.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.6 ms
 • Oczekiwanie: 2.38 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 2.34 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_6.57523fff.chunk.min.js 6.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 8.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.78 ms
 • Oczekiwanie: 4.39 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.17 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembersWixCodeSdk.f9f53b26.chunk.min.js 2.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 10.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 7.37 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 2.13 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_8.65ea4de6.chunk.min.js 10.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 6.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 4.84 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembers.952efd21.chunk.min.js 3.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 8.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 6.55 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpaCommons.3d58f891.chunk.min.js 1.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 6.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 5.67 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
https://frog.wix.com/bpm 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 104.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 103.48 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://frog.wix.com/site-members?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=072e7b5a-33ae-45ec-9713-9075123e4244&_av=thunderbolt-1.12295.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2199&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=fbb550fc-993b-4a5c-a3eb-b98b7ceb6668&_siteMemberId=undefined&bsi=41acf727-9525-4864-92d6-3ccc6a938ec4%7C1&src=5&evid=698&biToken=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&context=undefined&ts=913&viewmode=undefined&visitor_id=fbb550fc-993b-4a5c-a3eb-b98b7ceb6668&site_member_id=undefined&site_settings_lng=pl&browser_lng=pl&lng_mismatch=false&layout=undefined&_isca=1&_iscf=1&_ispd=0&_ise=0&_=16853855044090 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 129.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 128.98 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/_api/tag-manager/api/v1/tags/sites/ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f?wixSite=false&htmlsiteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&language=pl&partytown=false 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 185.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 183.68 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/reporter-api.f47a5099.chunk.min.js 7.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.22 s
 • Czas: 4.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.2 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_0.8399138c.chunk.min.js 709 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.22 s
 • Czas: 4.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 3.18 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/santa-langs-pl.4777a91a.chunk.min.js 11.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.23 s
 • Czas: 4.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.99 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/1.10788.0/rb_wixui.thunderbolt.manifest.min.json 9.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.23 s
 • Czas: 5.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 2.83 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.5 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/1.10788.0/rb_dsgnsys.thunderbolt.manifest.min.json 1.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.23 s
 • Czas: 5.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.68 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.56 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_27.c4e0922c.chunk.min.js 861 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 3.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.81 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_14.e43e021d.chunk.min.js 1.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 4.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.14 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_23.d418c1e1.chunk.min.js 2.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 5.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 2.38 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 2.23 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_28.ba4bf87f.chunk.min.js 635 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 4.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 3.07 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_24.86da561d.chunk.min.js 1.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 4.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.74 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_36.22a31e0f.chunk.min.js 687 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 3.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.93 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_32.76e0912d.chunk.min.js 2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 4.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.18 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt_bootstrap.61383e5a.bundle.min.js 18.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 8.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.46 ms
 • Oczekiwanie: 3.65 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 1.41 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[HtmlComponent].e5fca90e.bundle.min.js 2.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 8.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 4.65 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 2.31 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt_bootstrap-classic.058a953b.bundle.min.js 17.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 9.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 5.42 ms
 • Odbieranie: 1.12 ms
 • Blokowanie: 2.56 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[DropDownMenu_ShinyMenuIButtonSkin].fc928126.bundle.min.js 5.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 8.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 6.46 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 1.31 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[HeaderContainer_BevelScreen].c6aa49bb.bundle.min.js 3.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 9.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 7.29 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 1.19 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[SkipToContentButton].ff9153f6.bundle.min.js 1.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 9.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 8.18 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements-library/dist/thunderbolt/rb_wixui.thunderbolt[ClassicSection].74f87ec9.bundle.min.js 11.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 9.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 8.04 ms
 • Odbieranie: 1.36 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/group_1.5e8f272a.chunk.min.js 53.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 5.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 3.03 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://browser.sentry-cdn.com/6.18.2/bundle.min.js 20.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 55.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 30.47 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 19.94 ms
 • Odbieranie: 4.12 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://static.parastorage.com/services/cookie-consent-banner-for-uou/1.709.0//app.bundle.min.js 15.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 6.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 3.39 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
/_serverless/cookie-consent-settings-serverless/v1/cookie-banner-settings?languageCode=pl 718 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 155.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 153.07 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 1.22 ms
https://www-serwis-hoval-com.filesusr.com/html/ff793b_fb170876fd491b42a6a6d437b291a19e.html 416 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 31.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.43 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.75 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://frog.wix.com/pa?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=072e7b5a-33ae-45ec-9713-9075123e4244&_av=thunderbolt-1.12295.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2546&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=fbb550fc-993b-4a5c-a3eb-b98b7ceb6668&_siteMemberId=undefined&bsi=41acf727-9525-4864-92d6-3ccc6a938ec4%7C1&src=76&evid=1109&pid=ysm8x&pn=1&viewer=TB&pt=static&pa=editor&pti=ysm8x&uuid=ff793b9b-d49a-4feb-a7c0-eb1306c283d9&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2F&ref=&bot=true&bl=en-US&pl=en-US&_isca=1&_iscf=1&_ispd=0&_ise=0&_=16853855047551 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 104.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 103.54 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit_miss&dc=84µPop=fastly_g&et=33&event_name=page%20interactive&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=1&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pid=ysm8x&pn=1&sar=800x600&sessionId=d98af6b4-b08b-4ae2-a4b8-28feff5a381f&siterev=2078-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=1273&tts=2558&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2F&v=1.12295.0&vid=fbb550fc-993b-4a5c-a3eb-b98b7ceb6668&bsi=41acf727-9525-4864-92d6-3ccc6a938ec4|1&vsi=072e7b5a-33ae-45ec-9713-9075123e4244&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.56 s
 • Czas: 105.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 104.86 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://frog.wix.com/bpm 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.86 s
 • Czas: 105.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 104.34 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://frog.wix.com/bpm?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=072e7b5a-33ae-45ec-9713-9075123e4244&_av=thunderbolt-1.12295.0&isb=true&isbr=webdriver&ts=5317&tsn=6603&dc=84µPop=fastly_g&caching=hit%2Chit_miss&session_id=d98af6b4-b08b-4ae2-a4b8-28feff5a381f&st=2&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-hoval.com%2F&ish=true&pn=1&isFirstNavigation=true&pv=true&pageId=ysm8x&isServerSide=false&is_lightbox=false&is_cached=true&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&v=1.12295.0&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=6603&_lv=2.0.985%7CC&_mt_instance=UZ1pfrYNH2UlN9KhpGuLtgzFH6XiI5U50f0pv8uPyxQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZmY2NzRiYjktNjcyNS00YjVjLTg4NjMtODA4MTMyZGYxNjRmIiwiYXBwRGVmSWQiOiIyMmJlZjM0NS0zYzViLTRjMTgtYjc4Mi03NGQ0MDg1MTEyZmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiZmY2NzRiYjktNjcyNS00YjVjLTg4NjMtODA4MTMyZGYxNjRmIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIzLTA1LTI5VDE4OjM4OjIzLjYxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6ImZiYjU1MGZjLTk5M2ItNGE1Yy1hM2ViLWI5OGI3Y2ViNjY2OCIsInNpdGVPd25lcklkIjoiZmY3OTNiOWItZDQ5YS00ZmViLWE3YzAtZWIxMzA2YzI4M2Q5In0&_visitorId=undefined&_siteMemberId=undefined&src=72&evid=502&_=16853855088122&tti=2192&tbt=392&iframes=1&screens=3&entryType=loaded&lcp=1900&lcpSize=65238&closestId=img_comp-kieoju4c1&lcpTag=WOW-IMAGE&lcpResourceType=png&lcpInLightbox=false&countScripts=39&startTimeScripts=1373&durationScripts=1071&mttfbScripts=4&attfbScripts=5&cssResourcesScripts=&tbdScripts=407756&countImages=6&startTimeImages=1599&durationImages=1256&mttfbImages=201&attfbImages=394&cssResourcesImages=&tbdImages=181143&countFonts=8&startTimeFonts=1413&durationFonts=23&mttfbFonts=6&attfbFonts=6&cssResourcesFonts=&tbdFonts=118732&duration=2856&ttlb=1284&dcl=1458&transferSize=94212&decodedBodySize=406831&pageCaching=maybe%20CDN&isSsr=true&isWelcome=false&btype=webdriver&bsi=41acf727-9525-4864-92d6-3ccc6a938ec4%7C1&ssrDuration=397&ssrTimestamp=1685385495322&isRollout=false&isPlatformLoaded=false&maybeBot=true&cls=39&countCls=2&clsOld=39&clientType=ugc&analytics=true&_isca=1&_iscf=1&_ispd=0&_ise=1 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.6 s
 • Czas: 106.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 104.34 ms
 • Odbieranie: 1.42 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://frog.wix.com/bpm 257 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.9 s
 • Czas: 105.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 104.19 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.105 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.053 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Pepyaka 1.19.10

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 237 strony!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook