Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.17 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.457 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.75 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.406 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Joomla! - Open Sourcei

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu22%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 22.01 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)45 / 2i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 9.42 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 3.47 MB (25)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 82.88 KB (17)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 108.34 KB (8)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 258.83 KB (6)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby 1i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 57i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 3.91 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 3.9 MB (100%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 4.45 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.33s
 • 0.66s
 • 0.99s
 • 1.33s
 • 1.66s
https://2.zide.pl/ 9.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.15 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 43.49 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 221.6 ms
 • Odbieranie: 2.85 ms
 • Blokowanie: 877.82 ms
/templates/system/css/system.css 315 B 404
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 23.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.42 ms
 • Oczekiwanie: 13.72 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 4.01 ms
/templates/ja_simpli/css/template-j4.css 47.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 62.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.5 ms
 • Oczekiwanie: 33.23 ms
 • Odbieranie: 20.43 ms
 • Blokowanie: 6.04 ms
/media/system/js/core.min.js?3b2c7481f479d57ca6a59403341a2e378a288779 3.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 25.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.8 ms
 • Oczekiwanie: 15.88 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 5.96 ms
/media/vendor/jquery/js/jquery.min.js?3.6.0 35.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 71.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.74 ms
 • Oczekiwanie: 32.33 ms
 • Odbieranie: 30.98 ms
 • Blokowanie: 5.9 ms
/media/legacy/js/jquery-noconflict.min.js?04499b98c0305b16b373dff09fe79d1290976288 94 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 27.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.67 ms
 • Oczekiwanie: 16.88 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 5.8 ms
/media/vendor/bootstrap/js/alert.min.js?5.1.3 715 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 29.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.63 ms
 • Oczekiwanie: 20.25 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 5.72 ms
/media/vendor/bootstrap/js/button.min.js?5.1.3 622 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 27.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.57 ms
 • Oczekiwanie: 18.04 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 5.63 ms
/media/vendor/bootstrap/js/carousel.min.js?5.1.3 3.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 27.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.51 ms
 • Oczekiwanie: 17.21 ms
 • Odbieranie: 1.8 ms
 • Blokowanie: 5.55 ms
/media/vendor/bootstrap/js/collapse.min.js?5.1.3 2.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 27.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.44 ms
 • Oczekiwanie: 17.58 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 5.48 ms
/media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js?5.1.3 3.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 37.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.38 ms
 • Oczekiwanie: 26.82 ms
 • Odbieranie: 3.05 ms
 • Blokowanie: 5.41 ms
/media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js?5.1.3 3.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 27.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.32 ms
 • Oczekiwanie: 19.36 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 5.33 ms
/media/vendor/bootstrap/js/offcanvas.min.js?5.1.3 1.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 37.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.25 ms
 • Oczekiwanie: 20.71 ms
 • Odbieranie: 9.39 ms
 • Blokowanie: 5.27 ms
/media/vendor/bootstrap/js/popover.min.js?5.1.3 4.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 39.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.21 ms
 • Oczekiwanie: 31.13 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 5.19 ms
/media/vendor/bootstrap/js/scrollspy.min.js?5.1.3 1.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 37.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.16 ms
 • Oczekiwanie: 29.09 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 5.11 ms
/media/vendor/bootstrap/js/tab.min.js?5.1.3 1.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 37.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.09 ms
 • Oczekiwanie: 27.11 ms
 • Odbieranie: 3.72 ms
 • Blokowanie: 5.04 ms
/media/vendor/bootstrap/js/toast.min.js?5.1.3 1.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 57.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.03 ms
 • Oczekiwanie: 48.24 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 4.97 ms
/templates/ja_simpli/js/template.js 3.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 65.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.96 ms
 • Oczekiwanie: 51.2 ms
 • Odbieranie: 7.9 ms
 • Blokowanie: 4.9 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Serif:400,700,700italic,400italic 688 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 60.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.1 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 30.97 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 2.55 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,400italic,700,700italic 1017 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 62.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 28.55 ms
 • Odbieranie: 1.76 ms
 • Blokowanie: 31.74 ms
/media/ja_simpli/css/custom-styles/21.css 1.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 22.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 15.36 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 4.66 ms
/images/demo/landing/lp-22.png 146.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 73.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.62 ms
 • Oczekiwanie: 59.49 ms
 • Odbieranie: 7.43 ms
 • Blokowanie: 4.59 ms
/images/demo/landing/img-scetion2.png 209.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 81.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.55 ms
 • Oczekiwanie: 60.3 ms
 • Odbieranie: 14.85 ms
 • Blokowanie: 4.52 ms
/images/demo/landing/no-framework.png 1.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 16.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 15.52 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/images/demo/landing/bootstrap.png 1.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 16.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 15.62 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/images/demo/landing/less-css.png 1.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 19.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.59 ms
 • Oczekiwanie: 14.02 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 2.58 ms
/images/demo/landing/font-awesome.png 1.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 24.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.55 ms
 • Oczekiwanie: 16.25 ms
 • Odbieranie: 3.1 ms
 • Blokowanie: 3.7 ms
/images/demo/landing/layout.png 1.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 24.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.51 ms
 • Oczekiwanie: 16.72 ms
 • Odbieranie: 2.8 ms
 • Blokowanie: 3.61 ms
/images/demo/landing/theme-customizer.png 1.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 24.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.5 ms
 • Oczekiwanie: 17.33 ms
 • Odbieranie: 2.39 ms
 • Blokowanie: 3.52 ms
/images/demo/landing/powerful-layout.png 1.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 25.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.48 ms
 • Oczekiwanie: 17.94 ms
 • Odbieranie: 2.33 ms
 • Blokowanie: 3.42 ms
/images/demo/landing/custom-code.png 1.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 25.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.42 ms
 • Oczekiwanie: 16.95 ms
 • Odbieranie: 3.46 ms
 • Blokowanie: 3.39 ms
/images/demo/landing/more.png 1.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 25.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.38 ms
 • Oczekiwanie: 17.58 ms
 • Odbieranie: 3.1 ms
 • Blokowanie: 3.33 ms
/images/demo/other/mark.jpg 4.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 25.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.32 ms
 • Oczekiwanie: 18.14 ms
 • Odbieranie: 2.71 ms
 • Blokowanie: 3.25 ms
/images/demo/other/parth.jpg 9.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 28.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.29 ms
 • Oczekiwanie: 22.8 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 3.16 ms
/images/demo/landing/lp-1.png 266.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 35.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.22 ms
 • Oczekiwanie: 24.9 ms
 • Odbieranie: 6.3 ms
 • Blokowanie: 3.12 ms
/images/demo/landing/lp-2.png 293.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 38.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.21 ms
 • Oczekiwanie: 18.36 ms
 • Odbieranie: 15.9 ms
 • Blokowanie: 3.06 ms
/images/demo/gallery/default-layout.jpg 352.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 52.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 19.7 ms
 • Odbieranie: 28.86 ms
 • Blokowanie: 3.04 ms
/images/demo/gallery/magazine-layout.jpg 522.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 80.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.09 ms
 • Oczekiwanie: 18.65 ms
 • Odbieranie: 57.49 ms
 • Blokowanie: 2.98 ms
/images/demo/gallery/coporate-layout.jpg 444.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 95.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 25.29 ms
 • Odbieranie: 66.48 ms
 • Blokowanie: 2.92 ms
/images/demo/gallery/landing-page.jpg 746.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 125.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.99 ms
 • Oczekiwanie: 23 ms
 • Odbieranie: 99.08 ms
 • Blokowanie: 2.89 ms
/images/demo/gallery/customize.jpg 146.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 140.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 23.67 ms
 • Odbieranie: 113.43 ms
 • Blokowanie: 2.81 ms
/images/demo/gallery/layout-config.jpg 62.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 135.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 20.98 ms
 • Odbieranie: 110.92 ms
 • Blokowanie: 2.75 ms
/images/demo/gallery/customcode-config.jpg 48.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 137.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 26.46 ms
 • Odbieranie: 107.34 ms
 • Blokowanie: 2.74 ms
/images/demo/gallery/customcode-code.jpg 148.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 145.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 22.2 ms
 • Odbieranie: 119.96 ms
 • Blokowanie: 2.71 ms
/media/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css 31.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 23.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 17.68 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 3.46 ms
/templates/ja_simpli/css/joomla-fontawesome.css 18.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 22.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.58 ms
 • Odbieranie: 2.06 ms
 • Blokowanie: 3.22 ms
/templates/ja_simpli/vendors/font-awesome-4.5.0/css/font-awesome.min.css 6.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 20.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 15.49 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 3.05 ms
/media/vendor/bootstrap/js/dom.min.js?5.1.3 6.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 26.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 25.14 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/media/vendor/bootstrap/js/popper.min.js?5.1.3 8.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 30.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 29.34 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/images/demo/logo/ja-simpli-w.png 4.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 124.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 68.9 ms
 • Odbieranie: 55.43 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/images/demo/background/bg-3.jpg 128.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 135.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 66.3 ms
 • Odbieranie: 68.79 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v17/EJRSQgYoZZY2vCFuvAnt66qSVys.woff2 29.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 42.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.51 ms
 • Wysyłanie: 3.13 ms
 • Oczekiwanie: 5.13 ms
 • Odbieranie: 1.22 ms
 • Blokowanie: 8.49 ms
/templates/ja_simpli/vendors/font-awesome-4.5.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.5.0 65.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 86.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 75.43 ms
 • Odbieranie: 10.14 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptsans/v17/jizaRExUiTo99u79D0KExQ.woff2 44.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 84.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.06 ms
 • Oczekiwanie: 8.51 ms
 • Odbieranie: 2.28 ms
 • Blokowanie: 70.94 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptsans/v17/jizfRExUiTo99u79B_mh0O6tLQ.woff2 46.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 76.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.99 ms
 • Oczekiwanie: 6.73 ms
 • Odbieranie: 2.95 ms
 • Blokowanie: 63.61 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptsans/v17/jizYRExUiTo99u79D0e0x8mI.woff2 41.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 79.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.9 ms
 • Oczekiwanie: 11 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 63.49 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v17/EJRVQgYoZZY2vCFuvAFWzr8.woff2 32.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 79.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.78 ms
 • Oczekiwanie: 11.69 ms
 • Odbieranie: 1.63 ms
 • Blokowanie: 63.52 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.27 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 15.27 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 409 724 stron!

71%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
37%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.36 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook