Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.426 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 4.792 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 5.759 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.508 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Webwavei

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu1%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 10.92 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)31 / 2i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 120.47 KB (12)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 3.55 MB (79)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 1.92 MB (51)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 50.48 KB (4)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 8.3 KB (1)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne766.8 KB (41)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby 1i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 12i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 200i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 6.39 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 4.69 MB (73%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 15.03 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.02s
 • 2.04s
 • 3.06s
 • 4.08s
 • 5.1s
https://doktormarzena.pl/ 530 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 105.25 ms
 • DNS: 20.51 ms
 • Łączenie: 1.32 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 82.66 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://doktormarzena.pl/ 101.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 105.52 ms
 • Czas: 394.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 13.59 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 334.5 ms
 • Odbieranie: 46.39 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/css/webpage_1/laxp0o31.css 3.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 503.24 ms
 • Czas: 3.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 2.21 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/jQueryLibrariesModule-d5c29199c1989620e4ee0d35ce61d2ab.js 34.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 503.83 ms
 • Czas: 8.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.57 ms
 • Odbieranie: 2.58 ms
 • Blokowanie: 3.48 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/i18nModule-c698b9875e7b9d8a52d9a2b460e75e14.js 11.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 504.21 ms
 • Czas: 10 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 1.93 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.22 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 3.2 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/photoswipeModule-3de285466eb43480e302ce1bbc50412f.js 16.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 897.18 ms
 • Czas: 25.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 4.12 ms
 • Odbieranie: 15.57 ms
 • Blokowanie: 5.13 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/galleryModule-e9c0fd339661405fbe454effd3129445.js 24.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 898.23 ms
 • Czas: 26.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 5.63 ms
 • Odbieranie: 8.16 ms
 • Blokowanie: 12.78 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/objectAnimationModule-2b7cf83c650d0078f5446c33d02c018a.js 22.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 898.79 ms
 • Czas: 25.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 3.27 ms
 • Odbieranie: 9.75 ms
 • Blokowanie: 12.65 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/postInitModule-1a19f923d08466f2715897443d2de820.js 18.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 899.35 ms
 • Czas: 15.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.01 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.87 ms
 • Odbieranie: 3.91 ms
 • Blokowanie: 4.24 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websiteModule-f53e5cdc87851b8ca6405465a796c7dc.js 123.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 900.07 ms
 • Czas: 78.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.18 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 3.62 ms
 • Odbieranie: 66.38 ms
 • Blokowanie: 4.07 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-45772854-2 43.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 900.68 ms
 • Czas: 57.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.77 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 24.54 ms
 • Odbieranie: 3.74 ms
 • Blokowanie: 4.03 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-185489539-1 43.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 901.08 ms
 • Czas: 73.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 28.46 ms
 • Odbieranie: 5.7 ms
 • Blokowanie: 38.48 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-MD6ESJ6WKW 75.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 901.52 ms
 • Czas: 94.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 31.85 ms
 • Odbieranie: 24.62 ms
 • Blokowanie: 38.1 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js 54.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 901.89 ms
 • Czas: 89.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.28 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 53.17 ms
 • Odbieranie: 5.52 ms
 • Blokowanie: 8.74 ms
data:image/gif;base64,R0l... 37 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 619 B 200
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_547/logo.webp 5.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 6.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.1 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 3.11 ms
https://doktormarzena.disqus.com/embed.js 25.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 190.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.08 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 165.49 ms
 • Odbieranie: 3.48 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 24.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.52 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.67 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-185489539-1&l=dataLayer&cx=c 42.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 34.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 28.62 ms
 • Odbieranie: 5.64 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-MD6ESJ6WKW&l=dataLayer&cx=c 75.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 62.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 36.74 ms
 • Odbieranie: 25.17 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/managed/js/adsense/m202211150101/show_ads_impl_with_ama.js?client=ca-pub-6459825322084223&plah=doktormarzena.pl 127.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 101.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 52.64 ms
 • Odbieranie: 47.47 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20221110/r20190131/zrt_lookup.html 4.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 25.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.49 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 2.56 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-MD6ESJ6WKW>m=2oebs0&_p=1787753569&cid=1628728198.1669886455&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1669886455&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&dt=Pediatra%20-%20wizyty%20domowe%20pediatry%20(Lublin)%2C%20teleporady%20(ca%C5%82a%20Polska).&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1 339 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 45.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.74 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 22.45 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j98&a=1787753569&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Pediatra%20-%20wizyty%20domowe%20pediatry%20(Lublin)%2C%20teleporady%20(ca%C5%82a%20Polska).&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YADAAUABAAAAACAAI~&jid=1399200581&gjid=2070546534&cid=1628728198.1669886455&tid=UA-45772854-2&_gid=300218681.1669886455&_r=1>m=2oubs0&z=170127171 208 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 23.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 22.07 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j98&a=1787753569&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Pediatra%20-%20wizyty%20domowe%20pediatry%20(Lublin)%2C%20teleporady%20(ca%C5%82a%20Polska).&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YADAAUABAAAAACAAI~&jid=1065009471&gjid=1362934618&cid=1628728198.1669886455&tid=UA-185489539-1&_gid=300218681.1669886455&_r=1>m=2oubs0&z=978433981 68 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 22.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 20.2 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 1.14 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j98&tid=UA-45772854-2&cid=1628728198.1669886455&jid=1399200581&gjid=2070546534&_gid=300218681.1669886455&_u=YADAAUAAAAAAACAAI~&z=1669474728 443 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 42.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.4 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 20.5 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://partner.googleadservices.com/gampad/cookie.js?domain=doktormarzena.pl&callback=_gfp_s_&client=ca-pub-6459825322084223&gpid_exp=1 334 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 24.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 21.59 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 2.45 ms
https://adservice.google.pl/adsid/integrator.js?domain=doktormarzena.pl 792 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 46.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.31 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 22.81 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://adservice.google.com/adsid/integrator.js?domain=doktormarzena.pl 549 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 51.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.21 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 23.75 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6459825322084223&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&lmt=1669886455&plat=1%3A8%2C2%3A8%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1048576%2C32%3A32%2C41%3A32&format=0x0&url=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&ea=0&pra=5&wgl=1&dt=1669886455217&bpp=16&bdt=697&idt=151&shv=r20221110&mjsv=m202211150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&nras=1&correlator=1413547015373&frm=20&pv=2&ga_vid=1628728198.1669886455&ga_sid=1669886455&ga_hid=1787753569&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=2&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=-12245933&ady=-12245933&biw=785&bih=600&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759842%2C42531705%2C31070949&oid=2&pvsid=2978160077941631&tmod=1050686802&uas=0&nvt=1&eae=2&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=32768&bc=31&ifi=1&uci=a!1&fsb=1&dtd=178 218 B 403
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 38.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 37.44 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j98&tid=UA-45772854-2&cid=1628728198.1669886455&jid=1399200581&_u=YADAAUAAAAAAACAAI~&z=1126596769 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 52.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.2 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 28.19 ms
 • Odbieranie: 0.31 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j98&tid=UA-45772854-2&cid=1628728198.1669886455&jid=1399200581&_u=YADAAUAAAAAAACAAI~&z=1126596769 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 50.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.71 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 27.47 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/styles/lounge.7280beb4e2588b7f9e7845bf19e315e9.css 30.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 10.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.3 ms
 • Wysyłanie: 1.76 ms
 • Oczekiwanie: 0.79 ms
 • Odbieranie: 2.01 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/common.bundle.365bd1d5046c1dce8ea9ac5e4907bdb4.js 93.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 53.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.71 ms
 • Oczekiwanie: 2.26 ms
 • Odbieranie: 5.09 ms
 • Blokowanie: 44.22 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/lounge.bundle.62fb92af5c9511c5dc81068eb508a621.js 126.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 55.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.66 ms
 • Oczekiwanie: 4.7 ms
 • Odbieranie: 5.05 ms
 • Blokowanie: 44.08 ms
https://disqus.com/next/config.js 17.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 40.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.64 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 17.85 ms
 • Odbieranie: 2.66 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/getconfig/sodar?sv=200&tid=gda&tv=r20221110&st=env 11.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 54.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.73 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 31.82 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j98&a=1787753569&t=timing&_s=2&dl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Pediatra%20-%20wizyty%20domowe%20pediatry%20(Lublin)%2C%20teleporady%20(ca%C5%82a%20Polska).&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&plt=2353&pdt=46&dns=0&rrt=1030&srt=335&tcp=14&dit=1942&clt=2030&_gst=2039&_gbt=2172&_cst=1819&_cbt=1968&_u=YADAAUABAAAAACAAI~&jid=&gjid=&cid=1628728198.1669886455&tid=UA-45772854-2&_gid=300218681.1669886455>m=2oubs0&z=609498013 132 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 2.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.6 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j98&a=1787753569&t=timing&_s=2&dl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Pediatra%20-%20wizyty%20domowe%20pediatry%20(Lublin)%2C%20teleporady%20(ca%C5%82a%20Polska).&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&plt=2353&pdt=46&dns=0&rrt=1030&srt=335&tcp=14&dit=1942&clt=2030&_gst=2039&_gbt=2172&_cst=1819&_cbt=1968&_u=YADAAUABAAAAACAAI~&jid=&gjid=&cid=1628728198.1669886455&tid=UA-185489539-1&_gid=300218681.1669886455>m=2oubs0&z=2007314191 91 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 3.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 1.57 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=doktormarzena&t_u=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&t_d=Pediatra%20-%20wizyty%20domowe%20pediatry%20(Lublin)%2C%20teleporady%20(ca%C5%82a%20Polska).&t_t=Pediatra%20-%20wizyty%20domowe%20pediatry%20(Lublin)%2C%20teleporady%20(ca%C5%82a%20Polska).&s_o=default 4.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 137.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 104.09 ms
 • Odbieranie: 33.13 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://tempest.services.disqus.com/ads-iframe/taboola/?position=top&shortname=doktormarzena&experiment=network_default&variant=fallthrough&service=dynamic&anchorColor=%230000ee&colorScheme=light&sourceUrl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&typeface=sans-serif&canonicalUrl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&disqus_version=current 9.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 155.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.06 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 132.03 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://tempest.services.disqus.com/ads-iframe/taboola/?position=bottom&shortname=doktormarzena&experiment=network_default&variant=fallthrough&service=dynamic&anchorColor=%230000ee&colorScheme=light&sourceUrl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&typeface=sans-serif&canonicalUrl=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&disqus_version=current 9.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 160.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.3 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 138.63 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://referrer.disqus.com/juggler/event.gif?imp=969fib41c698mt&experiment=network_default&variant=fallthrough&service=dynamic&area=top&product=embed&forum=doktormarzena&zone=thread&version=d116ecc015365797cd7bed9492b731bc&page_url=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&page_referrer=&object_type=provider&event=activity&ad_product_name=iab_display&ad_product_layout=iab_display&bin=embed%3Apromoted_discovery%3Adynamic%3Anetwork_default%3Afallthrough§ion=default&verb=call&adjective=1&forum_id=6527164 339 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 129.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.77 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 108.9 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://referrer.disqus.com/juggler/event.gif?imp=969fib41c698mt&experiment=network_default&variant=fallthrough&service=dynamic&area=bottom&product=embed&forum=doktormarzena&zone=thread&version=d116ecc015365797cd7bed9492b731bc&page_url=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&page_referrer=&object_type=provider&event=activity&ad_product_name=iab_display&ad_product_layout=iab_display&bin=embed%3Apromoted_discovery%3Adynamic%3Anetwork_default%3Afallthrough§ion=default&verb=call&adjective=1&forum_id=6527164 339 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 131.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.68 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 109.71 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 1.84 ms
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/sodar2.js 6.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 61.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.89 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 38.11 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
data:image/webp;base64,Uk... 82 B 200
/files/staticContent/3.84/websitesResources/images/galleryView/themes/light/panel-next-a6bc314c7b02b95ec175c43cb0d241bb.png 792 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 4.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 2.1 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/images/galleryView/themes/light/panel-prev-a759dd38e0c5fccb28c19a08ef3e04ac.png 798 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 3.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.4 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_176/6/unsplash-image.jpg 25.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 52.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 45.53 ms
 • Odbieranie: 5.57 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_176/7/pexels-photo-48603.jpeg 139.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 54.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 44.85 ms
 • Odbieranie: 7.93 ms
 • Blokowanie: 2.02 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_176/0/unsplash-image.jpg 14.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 51.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 45.21 ms
 • Odbieranie: 3.98 ms
 • Blokowanie: 1.93 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_176/1/unsplash-image.jpg 16.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 51.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 45.49 ms
 • Odbieranie: 3.82 ms
 • Blokowanie: 1.85 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_176/2/unsplash-image.jpg 21.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 51.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 45.8 ms
 • Odbieranie: 4.09 ms
 • Blokowanie: 1.55 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_176/3/unsplash-image.jpg 24.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 50.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 1.78 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 43.7 ms
 • Odbieranie: 3.86 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_176/4/unsplash-image.jpg 22.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 9.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.49 ms
 • Odbieranie: 4.64 ms
 • Blokowanie: 2.01 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_176/5/unsplash-image.jpg 20.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 8.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.82 ms
 • Odbieranie: 4.32 ms
 • Blokowanie: 1.69 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/images/dot-e5c3edda159dd7d11aab3769c33e5230.png 618 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 6.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 3.12 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 1.67 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_26/Untitled-1.webp 1.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 5.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.59 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/images/pl/webpage_1/laxp0o2z/element_25/ikona-2.webp 1.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 3.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
/statistics/saveWebsiteDailyStatistics?websiteId=ly5t3x&pageViewsNumber=1&visitsNumber=1&visitsTime=0&uniqueNumber=1&newUsersNumber=1 479 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 76.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 40.22 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 36.12 ms
/statistics/saveVisitorDailyStatistics?websiteId=ly5t3x&uniqueVisitorId=5819886456&creationDate=1-12-2022%2010:20:56 479 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 138.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 105.27 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 32.92 ms
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/sodar2/225/runner.html 5.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 15.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 13.93 ms
 • Odbieranie: 1.42 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe 971 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 24.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 23.37 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/lounge.load.d116ecc015365797cd7bed9492b731bc.js 1.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 6.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.65 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 1.54 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 1.13 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/common.bundle.365bd1d5046c1dce8ea9ac5e4907bdb4.js 282.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 3.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.48 ms
 • Odbieranie: 2.94 ms
 • Blokowanie: 0.08 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/bg/api979c0EJY6QQNrS8TSWwgKrshdt-vRMqEtOqF-hYY.js 16.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 3.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 1.7 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/sodar?id=sodar2&v=225&li=gda_r20221110&jk=2978160077941631&rc= - 204
 • Rozpoczęcie: 2.04 s
 • Czas: 117.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 115.95 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/disqus-widget-safetylevel20longtail09/loader.js 57.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 61.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.42 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 18.82 ms
 • Odbieranie: 19.88 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/disqus-widget-safetylevel20longtail09/loader.js 64.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 60.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 40.46 ms
 • Odbieranie: 19.54 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/styles/lounge.7280beb4e2588b7f9e7845bf19e315e9.css 9.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 1.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.37 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 0.07 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/lounge.bundle.62fb92af5c9511c5dc81068eb508a621.js 502.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 3.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.43 ms
 • Odbieranie: 3.08 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
https://disqus.com/next/config.js 16.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 5.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.41 ms
 • Odbieranie: 5.09 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/css/webpage_1/laxp0o31.css 47.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 54.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 6.08 ms
 • Odbieranie: 48.28 ms
 • Blokowanie: 0.09 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/jQueryLibrariesModule-d5c29199c1989620e4ee0d35ce61d2ab.js 95.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 59.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 6.22 ms
 • Odbieranie: 53.52 ms
 • Blokowanie: 0.09 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/i18nModule-c698b9875e7b9d8a52d9a2b460e75e14.js 36.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 54.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 5.86 ms
 • Odbieranie: 48.38 ms
 • Blokowanie: 0.07 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/photoswipeModule-3de285466eb43480e302ce1bbc50412f.js 42.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 54.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 6.02 ms
 • Odbieranie: 48.49 ms
 • Blokowanie: 0.08 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/galleryModule-e9c0fd339661405fbe454effd3129445.js 108.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 56.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 6.12 ms
 • Odbieranie: 50.49 ms
 • Blokowanie: 0.08 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/objectAnimationModule-2b7cf83c650d0078f5446c33d02c018a.js 110.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 57.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 8.49 ms
 • Odbieranie: 49.07 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websitesResources/postInitModule-1a19f923d08466f2715897443d2de820.js 79.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 57.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 8.6 ms
 • Odbieranie: 48.91 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
/files/staticContent/3.84/websitesResources/websiteModule-f53e5cdc87851b8ca6405465a796c7dc.js 50.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 138.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 50.78 ms
 • Odbieranie: 87.79 ms
 • Blokowanie: 0.07 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/pwa/icon-72x72.png 3.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 51.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.78 ms
 • Odbieranie: 45.4 ms
 • Blokowanie: 3.18 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/pwa/icon-96x96.png 4.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 56.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 4.12 ms
 • Odbieranie: 49.53 ms
 • Blokowanie: 3.11 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/pwa/icon-128x128.png 5.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 56.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.9 ms
 • Odbieranie: 50.06 ms
 • Blokowanie: 3.06 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/pwa/icon-144x144.png 6.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 56.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 3.18 ms
 • Odbieranie: 49.85 ms
 • Blokowanie: 3.11 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/pwa/icon-152x152.png 6.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 56.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.44 ms
 • Odbieranie: 49.69 ms
 • Blokowanie: 3.08 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/pwa/icon-192x192.png 8.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 56.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 3.98 ms
 • Odbieranie: 49.61 ms
 • Blokowanie: 2.99 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/pwa/icon-384x384.png 18.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 59.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.66 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 55.25 ms
/files/dynamicContent/sites/ly5t3x/pwa/icon-512x512.png 26.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 63.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 3.77 ms
 • Odbieranie: 1.91 ms
 • Blokowanie: 57.28 ms
https://doktormarzena.pl/ 101.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 148.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 4.25 ms
 • Odbieranie: 86.57 ms
 • Blokowanie: 57.32 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/impl.20221124-3-RELEASE.js 143.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 94.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.93 ms
 • Oczekiwanie: 17.29 ms
 • Odbieranie: 68.59 ms
 • Blokowanie: 5.27 ms
https://sb.scorecardresearch.com/beacon.js 2.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 10.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.48 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.88 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 2.14 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/tr5?abgroup=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&pub=disqus-widget-safetylevel20longtail09 79 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 33.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.88 ms
 • Oczekiwanie: 19.53 ms
 • Odbieranie: 6.43 ms
 • Blokowanie: 5.01 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/tr5?abgroup=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&pub=disqus-widget-safetylevel20longtail09 3 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 35.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 27.71 ms
 • Odbieranie: 7.48 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/impl.20221124-3-RELEASE.js 180.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 94.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 25.49 ms
 • Odbieranie: 69.06 ms
 • Blokowanie: 0.03 ms
https://sb.scorecardresearch.com/beacon.js 3.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 34.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 30.59 ms
 • Odbieranie: 3.93 ms
 • Blokowanie: 0.03 ms
https://c.disquscdn.com/next/current/embed/lang/pl.js 9.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 4.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 3.18 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://disqus.com/api/3.0/forums/details?forum=doktormarzena&attach=forumFeatures&api_key=E8Uh5l5fHZ6gD8U3KycjAIAk46f68Zw7C6eW8WSjZvCLXebZ7p0r1yrYDrLilk2F 3.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 119.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 118.49 ms
 • Odbieranie: 1.08 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://trc.taboola.com/disqus-widget-safetylevel20longtail09/trc/3/json?tim=10%3A20%3A56.466<i=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&data=%7B%22id%22%3A235%2C%22ii%22%3A%22%2F%22%2C%22it%22%3A%22text%22%2C%22sd%22%3Anull%2C%22ui%22%3Anull%2C%22uifp%22%3Anull%2C%22lbt%22%3A1669288233151%2C%22vi%22%3A1669886456464%2C%22cv%22%3A%2220221124-3-RELEASE%22%2C%22uiv%22%3A%22default%22%2C%22u%22%3A%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F%22%2C%22bv%22%3A%220%22%2C%22ul%22%3A%5B%22en-US%22%5D%2C%22pev%22%3A9414%2C%22btv%22%3A%220%22%2C%22cos%22%3A%224g%22%2C%22plf%22%3A%7B%22ack_exm%22%3Atrue%7D%2C%22bu%22%3A%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F%22%2C%22vpi%22%3A%22%2F%22%2C%22e%22%3A%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F%22%2C%22bad%22%3A-1%2C%22sw%22%3A800%2C%22sh%22%3A600%2C%22bw%22%3A748%2C%22sde%22%3A%221.000%22%2C%22bh%22%3A17%2C%22dw%22%3A748%2C%22dh%22%3A27%2C%22r%22%3A%5B%7B%22li%22%3A%22rbox-t2m%22%2C%22s%22%3A6%2C%22uim%22%3A%22thumbnails-a%3Aabp%3D0%22%2C%22uip%22%3A%22%7B%5C%22domain%5C%22%3A%20%5C%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%5C%22%2C%20%5C%22experiment%5C%22%3A%20%5C%22network_default%5C%22%2C%20%5C%22position%5C%22%3A%20%5C%22top%5C%22%2C%20%5C%22shortname%5C%22%3A%20%5C%22doktormarzena%5C%22%2C%20%5C%22variant%5C%22%3A%20%5C%22fallthrough%5C%22%7D%22%2C%22orig_uip%22%3A%22%7B%5C%22domain%5C%22%3A%20%5C%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%5C%22%2C%20%5C%22experiment%5C%22%3A%20%5C%22network_default%5C%22%2C%20%5C%22position%5C%22%3A%20%5C%22top%5C%22%2C%20%5C%22shortname%5C%22%3A%20%5C%22doktormarzena%5C%22%2C%20%5C%22variant%5C%22%3A%20%5C%22fallthrough%5C%22%7D%22%2C%22cd%22%3A27%2C%22mw%22%3A0%2C%22amw%22%3A700%7D%5D%2C%22cb%22%3A%22TRC.callbacks.recommendations_1%22%2C%22lt%22%3A%22trecs-rbox-interop-6_ctrl2%22%7D&llvl=2 13.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.42 s
 • Czas: 402.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 389.64 ms
 • Odbieranie: 11.01 ms
 • Blokowanie: 2.1 ms
https://trc.taboola.com/disqus-widget-safetylevel20longtail09/trc/3/json?tim=10%3A20%3A56.496<i=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&data=%7B%22id%22%3A838%2C%22ii%22%3A%22%2F%22%2C%22it%22%3A%22text%22%2C%22sd%22%3Anull%2C%22ui%22%3Anull%2C%22uifp%22%3Anull%2C%22lbt%22%3A1669288233151%2C%22vi%22%3A1669886456464%2C%22cv%22%3A%2220221124-3-RELEASE%22%2C%22uiv%22%3A%22default%22%2C%22u%22%3A%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F%22%2C%22bv%22%3A%220%22%2C%22ul%22%3A%5B%22en-US%22%5D%2C%22pev%22%3A9414%2C%22btv%22%3A%220%22%2C%22cos%22%3A%224g%22%2C%22plf%22%3A%7B%22ack_exm%22%3Atrue%7D%2C%22bu%22%3A%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F%22%2C%22vpi%22%3A%22%2F%22%2C%22e%22%3A%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F%22%2C%22bad%22%3A-1%2C%22sw%22%3A800%2C%22sh%22%3A600%2C%22bw%22%3A748%2C%22sde%22%3A%221.000%22%2C%22bh%22%3A17%2C%22dw%22%3A748%2C%22dh%22%3A27%2C%22r%22%3A%5B%7B%22li%22%3A%22rbox-t2m%22%2C%22s%22%3A6%2C%22uim%22%3A%22thumbnails-b%3Aabp%3D0%22%2C%22uip%22%3A%22%7B%5C%22domain%5C%22%3A%20%5C%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%5C%22%2C%20%5C%22experiment%5C%22%3A%20%5C%22network_default%5C%22%2C%20%5C%22position%5C%22%3A%20%5C%22bottom%5C%22%2C%20%5C%22shortname%5C%22%3A%20%5C%22doktormarzena%5C%22%2C%20%5C%22variant%5C%22%3A%20%5C%22fallthrough%5C%22%7D%22%2C%22orig_uip%22%3A%22%7B%5C%22domain%5C%22%3A%20%5C%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%5C%22%2C%20%5C%22experiment%5C%22%3A%20%5C%22network_default%5C%22%2C%20%5C%22position%5C%22%3A%20%5C%22bottom%5C%22%2C%20%5C%22shortname%5C%22%3A%20%5C%22doktormarzena%5C%22%2C%20%5C%22variant%5C%22%3A%20%5C%22fallthrough%5C%22%7D%22%2C%22cd%22%3A27%2C%22mw%22%3A0%2C%22amw%22%3A700%7D%5D%2C%22cb%22%3A%22TRC.callbacks.recommendations_1%22%2C%22lt%22%3A%22trecs-rbox-interop-6_ctrl2%22%7D&llvl=2 13.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 365.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 354.82 ms
 • Odbieranie: 9.46 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://sb.scorecardresearch.com/b2?c1=7&c2=34354936&c3=1&cs_it=b3&cv=3.8.0.210223&ns__t=1669886456391&ns_c=UTF-8&ns_if=1&c7=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&c8=&c9= 400 B 302
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 105.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 20.11 ms
 • Odbieranie: 84.94 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sb.scorecardresearch.com/b2?c1=7&c2=34354936&c3=1&cs_it=b3&cv=3.8.0.210223&ns__t=1669886456391&ns_c=UTF-8&ns_if=1&c7=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&c8=&c9= 190 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 20.91 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://sb.scorecardresearch.com/b2?c1=7&c2=34354936&c3=1&cs_it=b3&cv=3.8.0.210223&ns__t=1669886456394&ns_c=UTF-8&ns_if=1&c7=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&c8=&c9= 400 B 302
 • Rozpoczęcie: 2.34 s
 • Czas: 116.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 39.72 ms
 • Odbieranie: 76.38 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sb.scorecardresearch.com/b2?c1=7&c2=34354936&c3=1&cs_it=b3&cv=3.8.0.210223&ns__t=1669886456394&ns_c=UTF-8&ns_if=1&c7=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&c8=&c9= 190 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 21.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 20.37 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://a.disquscdn.com/1668443441/images/noavatar92.png 1.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 41.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.25 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 17.72 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/assets/img/svg-sprite.4da5413f5086c5755b46094b813dbfcd.svg 13.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 3.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 2.02 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/assets/img/loader.ba7c86e8b4b6135bb668d05223f8f127.gif 3.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 3.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 1.53 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 1.03 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/assets/img/sprite.ad630a07080a45451f139a7487853ff8.png 2.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 3.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/assets/font/icons.4cc7a703d2fdfe684151ff8ac24d45f1.woff2 8.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 2.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.86 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/alfie_v4.63f1ab6d6b9d5807dc0c94ef3fe0b851.js 26.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 7.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 5.72 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://referrer.disqus.com/juggler/event.gif?abe=0&embed_hidden=0&load_time=347&event=init_embed&thread=8331390463&forum=doktormarzena&forum_id=6527164&imp=969fib41c698mt&thread_slug=pediatra_wizyty_domowe_pediatry_lublin_teleporady_caa_polska&user_type=anon&referrer=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&theme=next&dnt=0&tracking_enabled=0&experiment=network_default&variant=fallthrough&service=dynamic&promoted_enabled=true&max_enabled=true 339 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.59 s
 • Czas: 113.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 111.6 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://tpc.googlesyndication.com/generate_204?8WyHWQ 40 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 2.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 1.37 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://cdn.viglink.com/images/pixel.gif?ch=1&rn=4.485481811227769 387 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 6.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.22 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 1.53 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://cdn.viglink.com/images/pixel.gif?ch=2&rn=4.485481811227769 386 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 28.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.29 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 25.53 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/cta-component.20221124-3-RELEASE.es6.js 5.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.86 s
 • Czas: 19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 17.78 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://vidstat.taboola.com/lite-unit/3.9.8/UnitWidgetItemMobile.min.js 29.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.87 s
 • Czas: 21.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 17.95 ms
 • Odbieranie: 2.31 ms
 • Blokowanie: 1.51 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/userx.20221124-3-RELEASE.es6.js 5.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.87 s
 • Czas: 18.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 17.87 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/cta-component.20221124-3-RELEASE.es6.js 18.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 0.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.3 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://vidstat.taboola.com/lite-unit/3.9.8/UnitWidgetItemMobile.min.js 103.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 2.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 1.42 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/userx.20221124-3-RELEASE.es6.js 17.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 3.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.03 ms
https://trc.taboola.com/disqus-widget-safetylevel20longtail09/log/3/fix-user-id?lti=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&ri=8f91a37b08e5168785fed92350110b6c&sd=v2_ad16edcc639d2f377aed21f412bcc9c3_817e9d85-c75f-4824-8ff4-bfaa7b3cb4c9-tucta81f778_1669886456_1669886456_CIi3jgYQktQ_GJDl9OfMMCABKAEwrgE47qgMQO7xK0jPhtgDUP___________wFYAGAAaM2st4L0tOK3S3AA&ui=817e9d85-c75f-4824-8ff4-bfaa7b3cb4c9-tucta81f778&pi=/&wi=6053920184654703710&pt=text&vi=1669886456464&time=1669886456932&fromUser=c74da994-c134-4ad0-87c6-cf25955e8e39-tucta81f778&toUser=817e9d85-c75f-4824-8ff4-bfaa7b3cb4c9-tucta81f778&fromSD=v2_6ec6e15488a3de1ce4a6967dbbafc1a5_c74da994-c134-4ad0-87c6-cf25955e8e39-tucta81f778_1669886456_1669886456_CIi3jgYQktQ_GJDl9OfMMCABKAEwrgE47qgMQO7xK0jPhtgDUP___________wFYAGAAaM2st4L0tOK3S3AA&toSD=v2_ad16edcc639d2f377aed21f412bcc9c3_817e9d85-c75f-4824-8ff4-bfaa7b3cb4c9-tucta81f778_1669886456_1669886456_CIi3jgYQktQ_GJDl9OfMMCABKAEwrgE47qgMQO7xK0jPhtgDUP___________wFYAGAAaM2st4L0tOK3S3AA&tim=10%3A20%3A56.932&id=2409&llvl=2&cv=20221124-3-RELEASE& 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 114.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 111.89 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.68 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/5621182aa2da79674ae2e75f7fbbaceb.jpg 26.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.9 s
 • Czas: 22.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 19.98 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 2.3 ms
data:image/png;base64,iVB... 1.73 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 715 B 200
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/h_234,w_280,c_pad,b_auto/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/c2ab69955ff15b216463ba444e9cf031.jpg 7.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 19.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 18.84 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/3e8ea55af5c46e26e3d585e880ac0b80.png 11.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 19.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 18.04 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/726c2535883892e03fa069b0c3938f52.jpg 10.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 20.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 18.12 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/8b9135224c128e770289bb5590e641f0.jpg 4.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 21.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 20.27 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//www.misterstory.com/afbeeldingen/1200x630/1666102251_3ae5b9f70784f9723f66111f0fd9e0779271737a.jpeg 11.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 19.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 18.58 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_350%2Cw_420%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/5621182aa2da79674ae2e75f7fbbaceb.jpg 44.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.92 s
 • Czas: 20.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 18.38 ms
 • Odbieranie: 2.13 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/h_350,w_420,c_pad,b_auto/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/c2ab69955ff15b216463ba444e9cf031.jpg 13.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 30.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 25.25 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 3.06 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/5af274c242a40c556de882f76787d509.jpg 8.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 26.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 23.24 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.34 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/05e96c6488b077df6bab30d0bb3d264b.jpg 9.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 26.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 22.68 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 2.17 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/61afe2504410d6d14bfdf713fcbcf27f.jpg 12.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 22.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 20.67 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
https://images.taboola.com/taboola/image/fetch/f_jpg%2Cq_auto%2Ch_234%2Cw_280%2Cc_fill%2Cg_faces:auto%2Ce_sharpen/http%3A//cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/e6cda84ad3e0ea0b3a3a0f6a3083713f.jpg 7.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 48.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 36.58 ms
 • Odbieranie: 10.83 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/static/video/v1657201303/vjf6xlw9ustjg7nlla3a.mp4 896.5 KB 206
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 77.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 24.8 ms
 • Odbieranie: 48.12 ms
 • Blokowanie: 3.14 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/static/video/v1668155904/fmgnhrto35jocid37tjg.mp4 603.92 KB 206
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 78.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 24.23 ms
 • Odbieranie: 50.98 ms
 • Blokowanie: 2.42 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/static/video/v1657201303/vjf6xlw9ustjg7nlla3a.mp4 896.68 KB 206
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 107.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 45.73 ms
 • Odbieranie: 32.93 ms
 • Blokowanie: 28.66 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/static/video/v1668155904/fmgnhrto35jocid37tjg.mp4 603.74 KB 206
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 97.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 48.04 ms
 • Odbieranie: 21.58 ms
 • Blokowanie: 27.47 ms
https://il-trc-events.taboola.com/disqus-widget-safetylevel20longtail09/log/3/abtests?route=AM:IL:V&tvi2=-2<i=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&ri=8f91a37b08e5168785fed92350110b6c&sd=v2_ad16edcc639d2f377aed21f412bcc9c3_817e9d85-c75f-4824-8ff4-bfaa7b3cb4c9-tucta81f778_1669886456_1669886456_CIi3jgYQktQ_GJDl9OfMMCABKAEwrgE47qgMQO7xK0jPhtgDUP___________wFYAGAAaM2st4L0tOK3S3AA&ui=817e9d85-c75f-4824-8ff4-bfaa7b3cb4c9-tucta81f778&pi=/&wi=6053920184654703710&pt=text&vi=1669886456464&d=%7B%22abTestsEventType%22%3A%22simple%22%2C%22name%22%3A%22cta-lazy-module%22%2C%22type%22%3A%22%7B%5C%22v%5C%22%3A%5C%222%5C%22%2C%5C%22location%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F%5C%22%2C%5C%22itemId%5C%22%3A%5C%22~~V1~~-2621953366282217451~~85EFdwBtk14y%5C%22%2C%5C%22text%5C%22%3A%5C%22Play%20Now%5C%22%2C%5C%22type%5C%22%3A%5C%22event%5C%22%2C%5C%22module%5C%22%3A%5C%22cta-lazy-module%5C%22%2C%5C%22event%5C%22%3A%5C%22CTA-event-rendered%5C%22%2C%5C%22cardIndexOnPage%5C%22%3A0%2C%5C%22index%5C%22%3A0%2C%5C%22placement%5C%22%3A%5C%22%7B%5C%5C%5C%22domain%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%5C%5C%5C%22%2C%20%5C%5C%5C%22experiment%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22network_default%5C%5C%5C%22%2C%20%5C%5C%5C%22position%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22top%5C%5C%5C%22%2C%20%5C%5C%5C%22shortname%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22doktormarzena%5C%5C%5C%22%2C%20%5C%5C%5C%22variant%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22fallthrough%5C%5C%5C%22%7D%5C%22%2C%5C%22innerText%5C%22%3A%5C%22The%20most%20relaxing%20farm%20game%20of%202022!%20No%20Install%5C%5CnTaonga%3A%20The%20Island%20Farm%5C%22%2C%5C%22config%5C%22%3A%7B%5C%22borderColor%5C%22%3A%5C%22black%5C%22%2C%5C%22fontWeight%5C%22%3A%5C%22bold%5C%22%2C%5C%22isInheritTitleColor%5C%22%3A%5C%22true%5C%22%7D%7D%22%2C%22eventTime%22%3A1669886457009%7D&tim=10%3A20%3A57.009&id=1567&llvl=2&cv=20221124-3-RELEASE& 230 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.95 s
 • Czas: 154.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 84.16 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 68.9 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://il-trc-events.taboola.com/disqus-widget-safetylevel20longtail09/log/3/abtests?route=AM:IL:V&tvi2=-2<i=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&ri=8f91a37b08e5168785fed92350110b6c&sd=v2_ad16edcc639d2f377aed21f412bcc9c3_817e9d85-c75f-4824-8ff4-bfaa7b3cb4c9-tucta81f778_1669886456_1669886456_CIi3jgYQktQ_GJDl9OfMMCABKAEwrgE47qgMQO7xK0jPhtgDUP___________wFYAGAAaM2st4L0tOK3S3AA&ui=817e9d85-c75f-4824-8ff4-bfaa7b3cb4c9-tucta81f778&pi=/&wi=6053920184654703710&pt=text&vi=1669886456464&d=%7B%22abTestsEventType%22%3A%22simple%22%2C%22name%22%3A%22cta-lazy-module%22%2C%22type%22%3A%22%7B%5C%22v%5C%22%3A%5C%222%5C%22%2C%5C%22location%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F%5C%22%2C%5C%22itemId%5C%22%3A%5C%22~~V1~~-2986379471111918671~~Ay-H8s3Xd-eh%5C%22%2C%5C%22text%5C%22%3A%5C%22Kup%20teraz%5C%22%2C%5C%22type%5C%22%3A%5C%22event%5C%22%2C%5C%22module%5C%22%3A%5C%22cta-lazy-module%5C%22%2C%5C%22event%5C%22%3A%5C%22CTA-event-rendered%5C%22%2C%5C%22cardIndexOnPage%5C%22%3A1%2C%5C%22index%5C%22%3A3%2C%5C%22placement%5C%22%3A%5C%22%7B%5C%5C%5C%22domain%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%5C%5C%5C%22%2C%20%5C%5C%5C%22experiment%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22network_default%5C%5C%5C%22%2C%20%5C%5C%5C%22position%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22top%5C%5C%5C%22%2C%20%5C%5C%5C%22shortname%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22doktormarzena%5C%5C%5C%22%2C%20%5C%5C%5C%22variant%5C%5C%5C%22%3A%20%5C%5C%5C%22fallthrough%5C%5C%5C%22%7D%5C%22%2C%5C%22innerText%5C%22%3A%5C%22Ten%20Inteligentny%20zegarek%20rekord%20sprzeda%C5%BCy%20we%20Polsce%2C%20korzy%C5%9Bci%20dla%20twojego%20zdrowia%20s%C4%85%20niesamowite!%5C%5CnGITEK%5C%22%2C%5C%22config%5C%22%3A%7B%5C%22borderColor%5C%22%3A%5C%22black%5C%22%2C%5C%22fontWeight%5C%22%3A%5C%22bold%5C%22%2C%5C%22isInheritTitleColor%5C%22%3A%5C%22true%5C%22%7D%7D%22%2C%22eventTime%22%3A1669886457011%7D&tim=10%3A20%3A57.011&id=2991&llvl=2&cv=20221124-3-RELEASE& 231 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.95 s
 • Czas: 224.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 68.07 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 155.5 ms
https://referrer.disqus.com/juggler/event.gif?imp=969fib41c698mt&experiment=network_default&variant=fallthrough&service=dynamic&area=top&product=embed&forum=doktormarzena&zone=thread&version=d116ecc015365797cd7bed9492b731bc&page_url=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&page_referrer=&object_type=advertisement&provider=taboola&event=activity&ad_product_name=iab_display&ad_product_layout=iab_display&bin=embed%3Apromoted_discovery%3Adynamic%3Anetwork_default%3Afallthrough&object_id=%5B184193%5D§ion=default&verb=load&advertisement_id=184193&forum_id=6527164 339 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 111.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 110.56 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://referrer.disqus.com/juggler/event.gif?imp=969fib41c698mt&experiment=network_default&variant=fallthrough&service=dynamic&area=bottom&product=embed&forum=doktormarzena&zone=thread&version=d116ecc015365797cd7bed9492b731bc&page_url=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl%2F&page_referrer=&object_type=advertisement&provider=taboola&event=activity&ad_product_name=iab_display&ad_product_layout=iab_display&bin=embed%3Apromoted_discovery%3Adynamic%3Anetwork_default%3Afallthrough&object_id=%5B184193%5D§ion=default&verb=load&advertisement_id=184193&forum_id=6527164 339 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 110.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 109.28 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://links.services.disqus.com/api/ping 750 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.13 s
 • Czas: 73.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.74 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 50.27 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/sodar?id=sodar2&v=225&t=2&li=gda_r20221110&jk=2978160077941631&bg=!d3SldDDNAAbvMpMzzzI7ACkAdvg8Wo3DLU8lUT_HcVCYVSaizm09fHsqOjLy_5RY5moMoTzE5I6GFQIAAAHwUgAAAAVoAQcKAD61R2j1QN3yWcjkbofx4d0hITsPE1yxxEv-iuFiKdjbns3cbkMTO7nRY23U5t-HdE6YHmnpkcQNibtvs6mfH5kCpsScfz0e7xQSZaQ2Yo7rKm5D6V4r0GUjHqGyQOnHpWM9L5NTUqsv5VCACO4p_4gd3yNxRafmDlpJxUWqyN0FrWV_29wH_-yqfn2E3HKjdj2h_RIbEXQji9jC1G-z9gSZx7kxbeR_qxzBOWOiy9IihsTQPMfD29LLkB4yA1bCDjwa2i-VH0jZ3TPJAF0J2o4YT1Xz-zmJS9K2MBKDCPAPabqmvsJJFdJzjV1EEAgETu-pb1y-p-t1FJ2phUSNiLje5LGVsvnGQ8oBOLQV1Sqgkvli4toJ1_RhtT3iRylMoUL8XmWvNzVvLO6upy-HDE2s388aJdIabVEzdfx9RV7U_v5Ulx6ti0vZ-pzYn4QlJEtMhnaEFXWurmYf8jEX7Eo1ArSGKJZP6QzcvEhzKt4cpSdv7QRAWDIl5xj5iXgtWTiV6Ba7Udh1zAhpoGzmnboQ6LIaMWWykzIK7X5fGQi7R7dVG3dKe46x6_yZ8fCIwoRLJumMY5KIZWlde6BLh_66cG9NUIMHwFWTJjd0tNbIAPgw2ClQ7lG4jIPfqIYVn0cRXtddldEXWvVZqgJks5ZmhWN0iyC1J9jyvjDbJ3TfIKfQ-DDru4LxeuPIxdR8tR8-LeGAeqoew0ZSsdms7Ri0cNmV-pWFzZJKMblj2z_Bf2Q0BXmJYj8P6O6MPOAcw3FOErHsobgj1Vjt_zISkUobyNdU8psrhLUvVhERLqFjeO4WMluXiQ1YRIX0OOZ6GtXBaey3dC64h-aIW_HrQqU_Mxj4fNOkjstFi0vjy_oafU0vZe1OwAorm4LoO7e9Y6EU1mbpa83TFtA6X93EjZ_AdzjeLN2eUYdap4HPbMJEuqR3-CdgNw9Uny5mORCrORqHNEiUw77wvHIquLl2hjb_gFlFsQlSGA - 204
 • Rozpoczęcie: 3.15 s
 • Czas: 123.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 122.09 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://imprammp.taboola.com/st?cijs=convusmp&ttype=0&cisd=convusmp&cipid=66361655&crid=-1&dast=V7xuACFgOhV-IgRIoHsAShV-IgRIoHsAUAAAAGBuIHJDicbTzD4cgt2thmbtHK4nIrZ8bZWuYyjTaTzXLlMG2MQILD2cYzHI7coo1t5hatLC63cmacrWUu02gz2SxXDtPGDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMgackNB5AtYuEIiKoAtYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QGzlsa0cq9FwuPCMXI6Ny7SwLWe7kcXisHkcC9f2TKVPmSotbbf8JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCDO-0cjhXI7WGsdmtBYtTIa1cLexrTU2y2q5Wq2MK89yLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp3IXI6Zy-Yw7Eaj3WgxmEw8g4nJuVvYdsuJxzhZWMQSzckincgu-9rKY1s5VqPhcOEZuRwbl2lhW852I4vFYfM4Fq59xzcaOZzL0Vrj2IzWooXJsBbuNra1xmZZLVerlXHlWa5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ3XC4G!&cmcv=&pix=undefined&cb=1669886457308&uv=3245&tms=1669886457308&abt=166721b_vA!166721b_vA!amplean_vF!dfrc_vB!eidc_vB!nrlc_vB!t45!ufm&ft=1&unm=WIDGET_ITEM&aure=false&agl=1&cirid=886c388d-4c6f-4ebe-9f86-fe443239ea4c&excid=e22lLINE_ITEM_ID_WILL_BE_HERE_ON_SERVINGc&tst=1&docw=0&cs=true&cias=1 490 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 650.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 647.04 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 2.23 ms
https://am-match.taboola.com/sync?dast=V7xuACFgOhV-IgRIoHsAShV-IgRIoHsAUAAAAGBuIHJDicbTzD4cgt2thmbtHK4nIrZ8bZWuYyjTaTzXLlMG2MQILD2cYzHI7coo1t5hatLC63cmacrWUu02gz2SxXDtPGDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMgackNB5AtYuEIiKoAtYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QGzlsa0cq9FwuPCMXI6Ny7SwLWe7kcXisHkcC9f2TKVPmSotbbf8JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCDO-0cjhXI7WGsdmtBYtTIa1cLexrTU2y2q5Wq2MK89yLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp3IXI6Zy-Yw7Eaj3WgxmEw8g4nJuVvYdsuJxzhZWMQSzckincgu-9rKY1s5VqPhcOEZuRwbl2lhW852I4vFYfM4Fq59xzcaOZzL0Vrj2IzWooXJsBbuNra1xmZZLVerlXHlWa5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ3XC4G!&excid=22&docw=0&cijs=1&nlb=false 827 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 48.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.12 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 23.85 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://wf.taboola.com/VideoBidRequestHandlerServlet?oid=15&width=462&height=259&pubid=169497&tagid=953497&crid=-1&noaop=3&sortOrderType=0&cb=1669886457321&mimes=5,10,11,12&isvideo=0&plmd=2&mindur=1&maxdur=210&minbr=1&maxbr=10000&st=0&seq=1&pv=1488&pt=-823135885&tz=60&viewable=true&ddast=V7xuACFgOhV-IgRIoHsAShV-IgRIoHsAUAAAAGBuIHJDicbTzD4cgt2thmbtHK4nIrZ8bZWuYyjTaTzXLlMG2MQILD2cYzHI7coo1t5hatLC63cmacrWUu02gz2SxXDtPGDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMgackNB5AtYuEIiKoAtYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QGzlsa0cq9FwuPCMXI6Ny7SwLWe7kcXisHkcC9f2TKVPmSotbbf8JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCDO-0cjhXI7WGsdmtBYtTIa1cLexrTU2y2q5Wq2MK89yLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp3IXI6Zy-Yw7Eaj3WgxmEw8g4nJuVvYdsuJxzhZWMQSzckincgu-9rKY1s5VqPhcOEZuRwbl2lhW852I4vFYfM4Fq59xzcaOZzL0Vrj2IzWooXJsBbuNra1xmZZLVerlXHlWa5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ3XC4G!&proto=2,3,5,6&encoded=1&pstn=1&callback=&wfv=1&=0&qsz=6&ft=1&pb=0&pagg=1&sd=undefined&ctsldr=0&dtagid=1322535&dpubid=238805&abtst=166721b_vA!166721b_vA!amplean_vF!dfrc_vB!eidc_vB!nrlc_vB!t45!ufm&mPre=0.033&cirf=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl&en=1 578 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 97.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 95.21 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
https://am-vid-events.taboola.com/st?cijs=convusmp&ttype=45&cisd=convusmp&cipid=66361655&crid=-1&dast=V7xuACFgOhV-IgRIoHsAShV-IgRIoHsAUAAAAGBuIHJDicbTzD4cgt2thmbtHK4nIrZ8bZWuYyjTaTzXLlMG2MQILD2cYzHI7coo1t5hatLC63cmacrWUu02gz2SxXDtPGDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMgackNB5AtYuEIiKoAtYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QGzlsa0cq9FwuPCMXI6Ny7SwLWe7kcXisHkcC9f2TKVPmSotbbf8JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCDO-0cjhXI7WGsdmtBYtTIa1cLexrTU2y2q5Wq2MK89yLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp3IXI6Zy-Yw7Eaj3WgxmEw8g4nJuVvYdsuJxzhZWMQSzckincgu-9rKY1s5VqPhcOEZuRwbl2lhW852I4vFYfM4Fq59xzcaOZzL0Vrj2IzWooXJsBbuNra1xmZZLVerlXHlWa5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ3XC4G!&cmcv=&pix=31589837&cb=1669886457308&uv=3245&tms=1669886457308&abt=166721b_vA!166721b_vA!amplean_vF!dfrc_vB!eidc_vB!nrlc_vB!t45!ufm&ft=1&unm=WIDGET_ITEM&debug=pn:!sqg:!torgn:1669886455556.22!ts:1669886457308&mntl=1 44 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 47.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.92 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 22.16 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://links.services.disqus.com/api/sync.gif?key=cfdfcf52dffd0a702a61bad27507376d 375 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 48.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 47.83 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://imprammp.taboola.com/st?cijs=convusmp&ttype=0&cisd=convusmp&cipid=66361655&crid=-1&dast=V7R58CFgMsm5y3YzTDxQQsm5y3YzTDxQUAAAAGBuIHJDmzDVamlXOtXFiGa9HMuVoLl6PlWjPybRaWwci2sqyMQJIz22BlWjnXyoVluBbNnKu1cDlarjUj32ZhGYxsK8vKDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMga2vlhNA50eGcjKgguYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QMLkmK1MHo9tsxxZZp7dbuEyWRYz02Iy8XicG8_2Nj4jH5ai4y_9JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCIOL3co5Mq7WGt9q5hYNJ6O1cGYzrSU2h8M38Wwspo1zLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp0IZ87FwrObGIYr12I23A1XM5fJOdmsBovFYGLbWMQSzckincgu-4bJMVuZPB7bZjmyzDy73cJlsixmpsVk4vE4N559cbFbOUfG1VrjW83couFktBbObKa1xOZw-CaejcW0ca5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ5miwG!&cmcv=&pix=undefined&cb=1669886457342&uv=3245&tms=1669886457342&abt=166721b_vA!166721b_vA!esv_vA!nrlc_vB!ufm&ft=1&unm=WIDGET_ITEM&aure=false&agl=1&cirid=9f60e4e9-9a28-4f95-8949-3d73a20d6e2e&excid=e22lLINE_ITEM_ID_WILL_BE_HERE_ON_SERVINGc&tst=1&docw=0&cs=true&cias=1 542 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 28.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 27.08 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://am-match.taboola.com/sync?dast=V7R58CFgMsm5y3YzTDxQQsm5y3YzTDxQUAAAAGBuIHJDmzDVamlXOtXFiGa9HMuVoLl6PlWjPybRaWwci2sqyMQJIz22BlWjnXyoVluBbNnKu1cDlarjUj32ZhGYxsK8vKDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMga2vlhNA50eGcjKgguYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QMLkmK1MHo9tsxxZZp7dbuEyWRYz02Iy8XicG8_2Nj4jH5ai4y_9JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCIOL3co5Mq7WGt9q5hYNJ6O1cGYzrSU2h8M38Wwspo1zLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp0IZ87FwrObGIYr12I23A1XM5fJOdmsBovFYGLbWMQSzckincgu-4bJMVuZPB7bZjmyzDy73cJlsixmpsVk4vE4N559cbFbOUfG1VrjW83couFktBbObKa1xOZw-CaejcW0ca5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ5miwG!&excid=22&docw=0&cijs=1&nlb=false 828 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 42.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 23.29 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 18.43 ms
https://wf.taboola.com/VideoBidRequestHandlerServlet?oid=15&width=700&height=393&pubid=169497&tagid=953497&crid=-1&noaop=3&sortOrderType=0&cb=1669886457346&mimes=5,10,11,12&isvideo=0&plmd=2&mindur=1&maxdur=210&minbr=1&maxbr=10000&st=0&seq=1&pv=1488&pt=138536722&tz=60&viewable=true&ddast=V7R58CFgMsm5y3YzTDxQQsm5y3YzTDxQUAAAAGBuIHJDmzDVamlXOtXFiGa9HMuVoLl6PlWjPybRaWwci2sqyMQJIz22BlWjnXyoVluBbNnKu1cDlarjUj32ZhGYxsK8vKDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMga2vlhNA50eGcjKgguYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QMLkmK1MHo9tsxxZZp7dbuEyWRYz02Iy8XicG8_2Nj4jH5ai4y_9JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCIOL3co5Mq7WGt9q5hYNJ6O1cGYzrSU2h8M38Wwspo1zLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp0IZ87FwrObGIYr12I23A1XM5fJOdmsBovFYGLbWMQSzckincgu-4bJMVuZPB7bZjmyzDy73cJlsixmpsVk4vE4N559cbFbOUfG1VrjW83couFktBbObKa1xOZw-CaejcW0ca5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ5miwG!&proto=2,3,5,6&encoded=1&pstn=1&callback=&wfv=1&=0&qsz=6&ft=1&pb=0&pagg=1&sd=undefined&ctsldr=0&dtagid=1322535&dpubid=238805&abtst=166721b_vA!166721b_vA!esv_vA!nrlc_vB!ufm&mPre=0.033&cirf=https%3A%2F%2Fdoktormarzena.pl&en=1 788 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 59.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 58.21 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://am-vid-events.taboola.com/st?cijs=convusmp&ttype=45&cisd=convusmp&cipid=66361655&crid=-1&dast=V7R58CFgMsm5y3YzTDxQQsm5y3YzTDxQUAAAAGBuIHJDmzDVamlXOtXFiGa9HMuVoLl6PlWjPybRaWwci2sqyMQJIz22BlWjnXyoVluBbNnKu1cDlarjUj32ZhGYxsK8vKDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMga2vlhNA50eGcjKgguYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QMLkmK1MHo9tsxxZZp7dbuEyWRYz02Iy8XicG8_2Nj4jH5ai4y_9JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCIOL3co5Mq7WGt9q5hYNJ6O1cGYzrSU2h8M38Wwspo1zLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp0IZ87FwrObGIYr12I23A1XM5fJOdmsBovFYGLbWMQSzckincgu-4bJMVuZPB7bZjmyzDy73cJlsixmpsVk4vE4N559cbFbOUfG1VrjW83couFktBbObKa1xOZw-CaejcW0ca5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ5miwG!&cmcv=&pix=31589837&cb=1669886457342&uv=3245&tms=1669886457342&abt=166721b_vA!166721b_vA!esv_vA!nrlc_vB!ufm&ft=1&unm=WIDGET_ITEM&debug=pn:!sqg:!torgn:1669886455552.184!ts:1669886457342&mntl=1 43 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 49.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 22.9 ms
 • Odbieranie: 0.24 ms
 • Blokowanie: 25.76 ms
https://links.services.disqus.com/api/domains 474 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 81.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 46.57 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 34.93 ms
https://taboola-supply-partners.tremorhub.com/sync?UISTB=%3CtaboolaUserId%3E&gdpr=1&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Ftelaria-rtb-network%2F1%2Frtb-h%2F%3Fgdpr%3D1%26us_privacy%3D1---%26taboola_hm%3D%5BTVUSER_ID%5D%26orig%3Dvideo 183 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.32 s
 • Czas: 221.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 111.71 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 109.21 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://match.adsrvr.org/track/cmf/generic?gdpr=1&ttd_pid=054f32o&us_privacy=1---&ttd_tpi=1 265 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.32 s
 • Czas: 117.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 75.37 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 39.46 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://taboola-supply-partners.tremorhub.com/sync?UISTB=%3CtaboolaUserId%3E&gdpr=1&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Ftelaria-rtb-network%2F1%2Frtb-h%2F%3Fgdpr%3D1%26us_privacy%3D1---%26taboola_hm%3D%5BTVUSER_ID%5D%26orig%3Dvideo 182 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 427.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 109.53 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 316.95 ms
https://match.adsrvr.org/track/cmf/generic?gdpr=1&ttd_pid=054f32o&us_privacy=1---&ttd_tpi=1 264 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 148.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.15 ms
 • Oczekiwanie: 37.66 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 106.88 ms
https://taboola-supply-partners.tremorhub.com/sync?UISTB=%3CtaboolaUserId%3E&gdpr=1&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Ftelaria-rtb-network%2F1%2Frtb-h%2F%3Fgdpr%3D1%26us_privacy%3D1---%26taboola_hm%3D%5BTVUSER_ID%5D%26orig%3Dvideo 182 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 536.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 109.71 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 425.74 ms
https://match.adsrvr.org/track/cmf/generic?gdpr=1&ttd_pid=054f32o&us_privacy=1---&ttd_tpi=1 264 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 185.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 38.14 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 146.59 ms
https://vidstat.taboola.com/vpaid/units/32_4_5/infra/cmTagWIDGET_ITEM.js 125.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.35 s
 • Czas: 83.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.6 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 18.15 ms
 • Odbieranie: 43.95 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://vidstat.taboola.com/vpaid/units/32_4_5/assets/css/cmOsUnit.css 8.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.35 s
 • Czas: 18.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 17.7 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://vidstat.taboola.com/vpaid/units/32_4_5/infra/cmTagWIDGET_ITEM.js 209.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.36 s
 • Czas: 87.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 43.96 ms
 • Odbieranie: 43.78 ms
 • Blokowanie: 0.03 ms
https://vidstat.taboola.com/vpaid/units/32_4_5/assets/css/cmOsUnit.css 63.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.36 s
 • Czas: 6.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 5.89 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://sync.search.spotxchange.com/partner?gdpr=1&adv_id=8532&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Fspotx-rtb-network%2F1%2Frtb-h%3Ftaboola_hm%3D%24SPOTX_USER_ID%26orig%3Dvideo%26us_privacy%3D1---gdpr%3D1%26&__user_check__=1&sync_id=76a5d1ca-7159-11ed-9f09-1d37f49c0306 777 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.32 s
 • Czas: 176.51 ms
 • DNS: 32.45 ms
 • Łączenie: 70.88 ms
 • SSL: 48.41 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 23.12 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://vidstat.taboola.com/vpaid/vPlayer/player/v14.8.8/OvaMediaPlayer.js 85.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.61 s
 • Czas: 22.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 17.71 ms
 • Odbieranie: 4.25 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://am-match.taboola.com/sync?dast=V7R58CFgMsm5y3YzTDxQQsm5y3YzTDxQUAAAAGBuIHJDmzDVamlXOtXFiGa9HMuVoLl6PlWjPybRaWwci2sqyMQJIz22BlWjnXyoVluBbNnKu1cDlarjUj32ZhGYxsK8vKDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMga2vlhNA50eGcjKgguYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QMLkmK1MHo9tsxxZZp7dbuEyWRYz02Iy8XicG8_2Nj4jH5ai4y_9JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCIOL3co5Mq7WGt9q5hYNJ6O1cGYzrSU2h8M38Wwspo1zLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp0IZ87FwrObGIYr12I23A1XM5fJOdmsBovFYGLbWMQSzckincgu-4bJMVuZPB7bZjmyzDy73cJlsixmpsVk4vE4N559cbFbOUfG1VrjW83couFktBbObKa1xOZw-CaejcW0ca5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ5miwG!&excid=22&docw=0&cijs=1&nlb=false 827 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 24.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 23.51 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://sync.search.spotxchange.com/partner?gdpr=1&adv_id=8532&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Fspotx-rtb-network%2F1%2Frtb-h%3Ftaboola_hm%3D%24SPOTX_USER_ID%26orig%3Dvideo%26us_privacy%3D1---gdpr%3D1%26&__user_check__=1&sync_id=76a9ded9-7159-11ed-bca2-1669d4c90206 778 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.45 s
 • Czas: 176.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 24.12 ms
 • Odbieranie: 151.95 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76a5d169-7159-11ed-9f09-1d37f49c0306&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 655 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.49 s
 • Czas: 160.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.43 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 23.92 ms
 • Odbieranie: 113.77 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76a5d169-7159-11ed-9f09-1d37f49c0306&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 98 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 44.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 22.53 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 21.21 ms
https://sync.search.spotxchange.com/partner?gdpr=1&adv_id=8532&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Fspotx-rtb-network%2F1%2Frtb-h%3Ftaboola_hm%3D%24SPOTX_USER_ID%26orig%3Dvideo%26us_privacy%3D1---gdpr%3D1%26&__user_check__=1&sync_id=76b08e9c-7159-11ed-888a-1e3504c40506 777 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.45 s
 • Czas: 203.91 ms
 • DNS: 0.02 ms
 • Łączenie: 44.68 ms
 • SSL: 22.61 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 22.8 ms
 • Odbieranie: 113.74 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://vidstatb.taboola.com/vid/blackScreen60.mp4 64 KB 206
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 416.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 17.86 ms
 • Odbieranie: 395.84 ms
 • Blokowanie: 2.93 ms
https://vidstat.taboola.com/vpaid/vPlayer/player/v14.8.8/OvaMediaPlayer.js 429.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.73 s
 • Czas: 2.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.36 ms
 • Odbieranie: 2.35 ms
 • Blokowanie: 0.08 ms
https://am-match.taboola.com/sync?dast=V7xuACFgOhV-IgRIoHsAShV-IgRIoHsAUAAAAGBuIHJDicbTzD4cgt2thmbtHK4nIrZ8bZWuYyjTaTzXLlMG2MQILD2cYzHI7coo1t5hatLC63cmacrWUu02gz2SxXDtPGDRloOh0-171e5Pea_pa3w3J92R12wdkvBwAAAICH____fwgAAACACAAAAAAJAAAAAIqAin8LgQsAAAAAjP___38NAFUOgnWZnv8AAAAAAAEAAAAgARggrS4BoHA5Ofn_________jxmgz7yR-f___78x6AF48AF4EAIAAMgackNB5AtYuEIiKoAtYgQAAADwoRvlezSpEyqLqv___34rgCsAgABC5v6ZiCzdQYm3MAAAAAAxl4CdqpXGh-KxBXpY_H6zw67xu132_________2_2f_aPJnRU-JEWlHmtoPYLCACw9gsIAMCmbgAAbwFwIZeBptPhc93rRX6v6W95OyzXl91hF5z9oiNoxWCwOgPaDVejyewAAAAA7v7____xXAJ2qlYaH4r1QGzlsa0cq9FwuPCMXI6Ny7SwLWe7kcXisHkcC9f2TKVPmSotbbf8JmwxWk0mm-VwtlxMBsPRcDTan8ANBzgRg-VyMllMdqvRarQZ7kazwQIFYjBBihYNJqvRaLKYDFejyWq2XOx2G6Ro1Wo22gyGq9lkttuthoPhcjTCCVuMVpPJZjmcLReTwXA0HI2GCDO-0cjhXI7WGsdmtBYtTIa1cLexrTU2y2q5Wq2MK89yLXp9TA_jYubbDbcoGBCzF8nTIp3IXI6Zy-Yw7Eaj3WgxmEw8g4nJuVvYdsuJxzhZWMQSzckincgu-9rKY1s5VqPhcOEZuRwbl2lhW852I4vFYfM4Fq59xzcaOZzL0Vrj2IzWooXJsBbuNra1xmZZLVerlXHlWa5Fr4_pYVzMfLvhvjGbLYfD2Wg12zdms-VwOButZvsOk-mZ-pyNrunR71FJZOee5mZzGBQug8W7_Fyk3eLnZvR5wy9haiiafiZWod_v9_v9fr_f7_duzAaPwWC4KZvTaUwY_bmcTWfBoIglgot0InJ6Hq_PW_c0-Vymt-Zhc5meZ5ftZbYMxn67z_Rwmg3LiViiNF2kE71ELBGcLtKJ6GU8XdR_bJjFXDGczYWLuWI5WCUAAAAAAAAAgCXMmTcBAAAAOA1kMxwOVus8iM1kstqslgvwoC6hCwwCAAAAAACwSzWAXYWTzuJV3PhxCTk9j9fnrXuafC7TW_OwuUzPs8v2MlsGY7_dZ3o4zYbllAEenBaZN38miLVaLWsAAAABbAAAgABu3bwFYjLx_____3EAAAAycvQAAADi-0AqszMzMzMz_AQ3XC4G!&excid=22&docw=0&cijs=1&nlb=false 827 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.74 s
 • Czas: 24.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 23.38 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 654 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 126.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 25.79 ms
 • Odbieranie: 100.47 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 98 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.75 s
 • Czas: 23.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 22.62 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 656 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 123.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 24.7 ms
 • Odbieranie: 98.28 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 98 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.75 s
 • Czas: 45.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 22.65 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 22.7 ms
https://vidstatb.taboola.com/vid/blackScreen60.mp4 64 KB 206
 • Rozpoczęcie: 3.76 s
 • Czas: 304.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.46 ms
 • Odbieranie: 304.47 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://match.adsrvr.org/track/cmf/generic?gdpr=1&ttd_pid=054f32o&us_privacy=1---&ttd_tpi=1 264 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.8 s
 • Czas: 39.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 37.68 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
https://taboola-supply-partners.tremorhub.com/sync?UISTB=%3CtaboolaUserId%3E&gdpr=1&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Ftelaria-rtb-network%2F1%2Frtb-h%2F%3Fgdpr%3D1%26us_privacy%3D1---%26taboola_hm%3D%5BTVUSER_ID%5D%26orig%3Dvideo 182 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.8 s
 • Czas: 193.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 112.53 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 79.51 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 655 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.8 s
 • Czas: 33.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 23.56 ms
 • Odbieranie: 10.12 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 98 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 23.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 22.66 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://match.adsrvr.org/track/cmf/generic?gdpr=1&ttd_pid=054f32o&us_privacy=1---&ttd_tpi=1 264 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 41.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 37.86 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 3.33 ms
https://taboola-supply-partners.tremorhub.com/sync?UISTB=%3CtaboolaUserId%3E&gdpr=1&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Ftelaria-rtb-network%2F1%2Frtb-h%2F%3Fgdpr%3D1%26us_privacy%3D1---%26taboola_hm%3D%5BTVUSER_ID%5D%26orig%3Dvideo 182 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 269.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 109.49 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 158.81 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 655 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 24.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 23.62 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 98 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.86 s
 • Czas: 23.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 23.01 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://trc.taboola.com/disqus-widget-safetylevel20longtail09/log/3/bulk?tvi2=-2&route=AM%3AIL%3AV<i=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&bulkSize=1 307 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.89 s
 • Czas: 82.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 81.09 ms
 • Odbieranie: 1.45 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://match.adsrvr.org/track/cmf/generic?gdpr=1&ttd_pid=054f32o&us_privacy=1---&ttd_tpi=1 264 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.91 s
 • Czas: 41.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 37.89 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
https://taboola-supply-partners.tremorhub.com/sync?UISTB=%3CtaboolaUserId%3E&gdpr=1&us_privacy=1---&redir=https%3A%2F%2Fsync-t1.taboola.com%2Fsg%2Ftelaria-rtb-network%2F1%2Frtb-h%2F%3Fgdpr%3D1%26us_privacy%3D1---%26taboola_hm%3D%5BTVUSER_ID%5D%26orig%3Dvideo 182 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.91 s
 • Czas: 444.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 252.11 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 191.46 ms
https://trc.taboola.com/disqus-widget-safetylevel20longtail09/log/3/bulk?tvi2=-2&route=AM%3AIL%3AV<i=trecs-rbox-interop-6_ctrl2&bulkSize=1 66 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.91 s
 • Czas: 86.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 85.7 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 655 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.91 s
 • Czas: 24.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 23.64 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://sync-t1.taboola.com/sg/spotx-rtb-network/1/rtb-h?taboola_hm=76b08e56-7159-11ed-888a-1e3504c40506&orig=video&us_privacy=1---gdpr=1& 98 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.94 s
 • Czas: 25.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 22.94 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/f539211219b796ffbb49949997c764f0.png 708 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.96 s
 • Czas: 21.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 18.09 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/f539211219b796ffbb49949997c764f0.png 254 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.98 s
 • Czas: 7.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 4.56 ms
 • Odbieranie: 2.78 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://cdn.taboola.com/scripts/cds-pips.js 1.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.82 s
 • Czas: 22.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 19.48 ms
 • Odbieranie: 1.63 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://pips.taboola.com/ 123 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.85 s
 • Czas: 22.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 17.93 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 2.64 ms
https://cdn.taboola.com/scripts/cds-pips.js 3.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.82 s
 • Czas: 51.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 19.48 ms
 • Odbieranie: 31.09 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://pips.taboola.com/ 38 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.88 s
 • Czas: 20.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 17.88 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.019 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.093 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2.4.6 (CentOS

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 390 988 stron!

74%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook