Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.886 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.728 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.846 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.074 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu6%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.44 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)3 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 4.45 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 4.25 KB (12)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 300.74 KB (7)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne2.27 KB (5)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby 1i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 25i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 311.71 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 23.89 KB (8%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 985.89 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.39s
 • 0.77s
 • 1.16s
 • 1.54s
 • 1.93s
/lp/Dremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent?mode=preview&adminCommand=refreshThisUrlCache 4.45 KB 500
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 874.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 14.28 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 9.25 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 850.29 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 891.64 ms
 • Czas: 26.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.09 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 1.63 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 892.01 ms
 • Czas: 29.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 2.82 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 25.58 ms
/Content/img/icons/logo-ceneo-simple-orange.svg 2.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 892.46 ms
 • Czas: 11.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 10.38 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KQZ828G 71.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 893.71 ms
 • Czas: 94.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.2 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 46.18 ms
 • Odbieranie: 26.11 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j98&tid=UA-51159636-1&cid=1528648027.1669279864&jid=567369146&gjid=1194504033&_gid=539107629.1669279864&_u=YGDAgAABCAAAAEAAIC~&z=353111528 440 B 200
 • Rozpoczęcie: 945.95 ms
 • Czas: 43.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.11 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 20.93 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.11 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j98&a=1446205273&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.ceneo.pl%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent%3Fmode%3Dpreview%26adminCommand%3DrefreshThisUrlCache&dp=Errors%2F500%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent%3Fmode%3Dpreview%26adminCommand%3DrefreshThisUrlCache&ul=en-us&de=UTF-8&dt=B%C5%82%C4%85d%20500&sd=24-bit&sr=800x600&vp=800x600&je=0&_u=YGDAAAABCAAAAGAAIC~&jid=807816692&gjid=2074179624&cid=1528648027.1669279864&tid=UA-265118-1&_gid=539107629.1669279864&_r=1&_slc=1&cd40=%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent%3Fmode%3Dpreview%26adminCommand%3DrefreshThisUrlCache&z=571971796 145 B 200
 • Rozpoczęcie: 948.76 ms
 • Czas: 22.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 20.72 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j98&a=1446205273&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.ceneo.pl%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent%3Fmode%3Dpreview%26adminCommand%3DrefreshThisUrlCache&dp=Errors%2F500%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent%3Fmode%3Dpreview%26adminCommand%3DrefreshThisUrlCache&ul=en-us&de=UTF-8&dt=B%C5%82%C4%85d%20500&sd=24-bit&sr=800x600&vp=800x600&je=0&_u=YGDAgAABCAAAAAAAIC~&jid=567369146&gjid=1194504033&cid=1528648027.1669279864&tid=UA-51159636-1&_gid=539107629.1669279864&cd40=%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent%3Fmode%3Dpreview%26adminCommand%3DrefreshThisUrlCache&z=604279956 194 B 200
 • Rozpoczęcie: 949.18 ms
 • Czas: 2.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.2 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j98&tid=UA-265118-1&cid=1528648027.1669279864&jid=807816692&gjid=2074179624&_gid=539107629.1669279864&_u=YGDAAAABCAAAAGAAIC~&z=1852962891 70 B 200
 • Rozpoczęcie: 972.54 ms
 • Czas: 40.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 21.79 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 18.32 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K2N2M0CBQ6&l=dataLayer&cx=c 75.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 90.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 32.99 ms
 • Odbieranie: 56.74 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 27.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 53.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.02 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 20.67 ms
 • Odbieranie: 10.01 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://www.googletagmanager.com/a?id=GTM-KQZ828G&cv=42&v=3&t=t&pid=1211874673&rv=b90&es=1&e=gtm.init_consent&eid=-1&u=AAAAAAAAAAAAAAAAAIA&h=Ag&tc=135&dl=www.ceneo.pl%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent&tdp=GTM-KQZ828G;33190766;0;0;0&z=0 57 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 31.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 30.15 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://www.googletagmanager.com/td?id=GTM-KQZ828G&cv=42&v=3&t=t&pid=1211874673&rv=b90&es=1&e=gtm.init_consent&eid=-1&u=AAAAAAAAAAAAAAAAAIA&h=Ag&tc=135&dl=www.ceneo.pl%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent&tdp=GTM-KQZ828G;33190766;0;0;0&z=0 130 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 22.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 21.05 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://www.googletagmanager.com/a?id=GTM-KQZ828G&cv=42&v=3&t=t&pid=1211874673&rv=b90&es=1&e=gtm.init&eid=0&u=AAAAAAAAAAAAAAAAAIA&h=Ag&tc=135&tr=1gaawc&ti=1gaawc&z=0 49 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 51.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 50.16 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
https://www.googletagmanager.com/a?id=GTM-KQZ828G&cv=42&v=3&t=t&pid=1211874673&rv=b90&es=1&e=gtm.js&eid=1&u=AAAAAAAAAAAAAAAAAIA&h=Ag&tc=135&tr=1paused.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1lcl.1lcl.1lcl.1lcl.1cl.1cl.1fsl.1cl.1lcl.1lcl.1lcl.1cl.1lcl.1cl.1lcl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1lcl.1cl.1lcl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1fsl.1cl.1lcl.1html.5html&ti=1paused.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1lcl.1lcl.1lcl.1lcl.1cl.1cl.1fsl.1cl.1lcl.1lcl.1lcl.1cl.1lcl.1cl.1lcl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1lcl.1cl.1lcl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1lcl.1lcl.1cl.1fsl.1cl.1lcl.1html.1html&z=0 49 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 69.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 68.54 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j98&tid=UA-51159636-1&cid=1528648027.1669279864&jid=567369146&_u=YGDAgAABCAAAAEAAIC~&z=1597112089 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 48.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.2 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 24.8 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j98&tid=UA-51159636-1&cid=1528648027.1669279864&jid=567369146&_u=YGDAgAABCAAAAEAAIC~&z=1597112089 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 50.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.92 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 25.79 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j98&tid=UA-265118-1&cid=1528648027.1669279864&jid=807816692&_u=YGDAAAABCAAAAGAAIC~&z=2001560772 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 49.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 24.06 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 24.61 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j98&tid=UA-265118-1&cid=1528648027.1669279864&jid=807816692&_u=YGDAAAABCAAAAGAAIC~&z=2001560772 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 51.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 26.14 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 24.43 ms
https://www.googletagmanager.com/a?id=GTM-KQZ828G&cv=42&v=3&t=t&pid=1211874673&rv=b90&es=1&e=gtm.dom&eid=3&u=AAAAAAAAAAAAAAAAAIA&h=Ag&tc=135&z=0 49 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 62.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 61.23 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://www.googletagmanager.com/a?id=GTM-KQZ828G&cv=42&v=3&t=t&pid=1211874673&rv=b90&es=1&e=gtm.load&eid=4&u=AAAAAAAAAAAAAAAAAIA&h=Ag&tc=135&tr=1ytl&ti=1ytl&z=0 40 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.04 s
 • Czas: 62.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 61.28 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://metrics.ceneo.pl/g/collect?v=2&tid=G-K2N2M0CBQ6>m=2oeb90&_p=1446205273&cid=1528648027.1669279864&ul=en-us&sr=800x600&_fplc=0&_uc=PL&_s=1&sid=1669279864&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.ceneo.pl%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent%3Fmode%3Dpreview%26adminCommand%3DrefreshThisUrlCache&dt=B%C5%82%C4%85d%20500&en=page_view&_fv=1&_ss=1&richsstsse 926 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 116.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 46.42 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 68.97 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://connect.facebook.net/signals/plugins/identity.js?v=2.9.89 20.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 25.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 18.78 ms
 • Odbieranie: 6.34 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/1309735476222609?v=2.9.89&r=stable 84.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 49.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 23.88 ms
 • Odbieranie: 25.23 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://metrics.ceneo.pl/g/collect?v=2&tid=G-K2N2M0CBQ6>m=2oeb90&_p=1446205273&cid=1528648027.1669279864&ul=en-us&sr=800x600&_fplc=0&_uc=PL&_s=2&sid=1669279864&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.ceneo.pl%2Flp%2FDremel-Samodzielnie-wykonaj-prezent%3Fmode%3Dpreview%26adminCommand%3DrefreshThisUrlCache&dt=B%C5%82%C4%85d%20500&en=scroll&epn.percent_scrolled=90&_et=29&richsstsse 744 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 49.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 46.51 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.023 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 4.99 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WYŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 393 404 strony!

74%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.38 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook