Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.93 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.073 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.251 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.869 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu12%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.67 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)39 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 56.52 KB (9)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 57.36 KB (19)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 305.71 KB (15)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 1.82 KB (1)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne12.5 KB (4)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 8i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 58i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 433.9 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 300.35 KB (69%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.15 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.46s
 • 0.91s
 • 1.37s
 • 1.83s
 • 2.28s
/strona/503.html 219 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 8 ms
 • DNS: 0.98 ms
 • Łączenie: 2.84 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 2.37 ms
 • Odbieranie: 1.63 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/strona/503.html 1.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 8.8 ms
 • Czas: 19.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 15.66 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 2.28 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
/strona/styleStrony.css?v=6 1.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 40.55 ms
 • Czas: 4.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 1.94 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/strona/skryptStrony.js?v=7 4.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 40.94 ms
 • Czas: 4.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 2.48 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
/strona/logo.svgz 5.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 41.1 ms
 • Czas: 5.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 3.36 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.89 ms
/strona/o.svgz 1.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 41.33 ms
 • Czas: 5.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 4.03 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/strona/madr.svgz 3.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 48 ms
 • Czas: 3.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 1.95 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/strona/hash/3cc5e4c9d41fdfe13194c20d3c80f22d.svgz 7.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 48.25 ms
 • Czas: 4.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 2.6 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
/strona/pdfM.svgz 2.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 48.39 ms
 • Czas: 4.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.28 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js 57.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 48.52 ms
 • Czas: 92.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.32 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 60.65 ms
 • Odbieranie: 8.5 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
/krata.png 390 B 200
 • Rozpoczęcie: 55.29 ms
 • Czas: 3.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2.1 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/sd.html 328 B 200
 • Rozpoczęcie: 342.52 ms
 • Czas: 7.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 4.17 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/managed/js/adsense/m202209080101/show_ads_impl_with_ama.js?client=ca-pub-8082496537969329&plah=matematykaszkolna.pl 133.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 436.39 ms
 • Czas: 90.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 42.73 ms
 • Odbieranie: 47.5 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20220919/r20190131/zrt_lookup.html 4.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 445.1 ms
 • Czas: 25.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.02 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 1.56 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://partner.googleadservices.com/gampad/cookie.js?domain=matematykaszkolna.pl&callback=_gfp_s_&client=ca-pub-8082496537969329 655 B 200
 • Rozpoczęcie: 574.13 ms
 • Czas: 46.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.28 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 22.68 ms
 • Odbieranie: 2.61 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://adservice.google.pl/adsid/integrator.js?domain=matematykaszkolna.pl 792 B 200
 • Rozpoczęcie: 576.78 ms
 • Czas: 48.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.84 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 23.85 ms
 • Odbieranie: 1.89 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://adservice.google.com/adsid/integrator.js?domain=matematykaszkolna.pl 549 B 200
 • Rozpoczęcie: 577.2 ms
 • Czas: 68.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 43.78 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 23.21 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8082496537969329&output=html&h=280&slotname=4752429395&adk=140742899&adf=1392085332&pi=t.ma~as.4752429395&w=336&lmt=1663856234&psa=0&format=336x280&url=https%3A%2F%2Fmatematykaszkolna.pl%2Fstrona%2F503.html&wgl=1&dt=1663856234123&bpp=16&bdt=387&idt=136&shv=r20220919&mjsv=m202209080101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&correlator=4291130365666&frm=20&pv=2&ga_vid=1153371545.1663856234&ga_sid=1663856234&ga_hid=1547172695&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=299&ady=758&biw=785&bih=585&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C42531706%2C44760912%2C31069003&oid=2&pvsid=1135782852895411&tmod=1228167606&uas=0&nvt=1&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7CleEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=1024&bc=31&ifi=1&uci=a!1&btvi=1&fsb=1&xpc=eMpdvngixT&p=https%3A//matematykaszkolna.pl&dtd=162 34.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 588.58 ms
 • Czas: 324.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 319.71 ms
 • Odbieranie: 4.58 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8082496537969329&output=html&h=280&twa=1&slotname=7705895793&adk=1641617939&adf=118831594&pi=t.ma~as.7705895793&w=122&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1663856234&psa=0&format=122x280&url=https%3A%2F%2Fmatematykaszkolna.pl%2Fstrona%2F503.html&fwr=0&rh=280&rw=122&wgl=1&dt=1663856234140&bpp=2&bdt=405&idt=152&shv=r20220919&mjsv=m202209080101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=336x280&correlator=4291130365666&frm=20&pv=1&ga_vid=1153371545.1663856234&ga_sid=1663856234&ga_hid=1547172695&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=877&ady=758&biw=785&bih=585&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C42531706%2C44760912%2C31069003&oid=2&pvsid=1135782852895411&tmod=1228167606&uas=0&nvt=1&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7CleEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=1024&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=2&fsb=1&xpc=MVSm5L4wA2&p=https%3A//matematykaszkolna.pl&dtd=156 379 B 200
 • Rozpoczęcie: 598.39 ms
 • Czas: 277.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 274.83 ms
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=ach_evt&url=https%3A%2F%2Fmatematykaszkolna.pl%2Fstrona%2F503.html&tn=DIV&id=politykaPrywatnosciInfo&ign=false&pw=800&ph=600&x=0&y=530.4 121 B 204
 • Rozpoczęcie: 605.02 ms
 • Czas: 23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 22.03 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8082496537969329&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&lmt=1663856234&plat=1%3A16777224%2C2%3A8%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1048576%2C32%3A32&format=0x0&url=https%3A%2F%2Fmatematykaszkolna.pl%2Fstrona%2F503.html&ea=0&pra=7&wgl=1&easpi=0&asntp=0&asntpv=0&asntpl=0&asntpm=0&asntpc=0&asna=5&asnd=5&asnp=5&asns=5&asmat=1&asptt=-1&dt=1663856234144&bpp=2&bdt=408&idt=155&shv=r20220919&mjsv=m202209080101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=336x280%2C122x280&nras=1&correlator=4291130365666&frm=20&pv=1&ga_vid=1153371545.1663856234&ga_sid=1663856234&ga_hid=1547172695&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=-12245933&ady=-12245933&biw=785&bih=585&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C42531706%2C44760912%2C31069003&oid=2&pvsid=1135782852895411&tmod=1228167606&uas=0&nvt=1&eae=2&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=33792&bc=31&ifi=3&uci=a!3&fsb=1&dtd=162 180 B 200
 • Rozpoczęcie: 608.7 ms
 • Czas: 26.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 24.06 ms
 • Odbieranie: 1.54 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=xbid&dbm_b=AKAmf-AWnLxSQ4T0zx7AIIrzPa32jH6y-v9u5ultRJ_uRAk-ueYxIsV3yWIq8qdDGnZ7h6MvAfrm68JKzfyvFseV0Ide-pJbpIOvOlSyzEPJu8rgiorKw_Q 110 B 200
 • Rozpoczęcie: 929.94 ms
 • Czas: 23.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 22.91 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/xbbe/pixel?d=CJiJcxD5xXgYstKh0QEwAQ&v=APEucNUWN1mcL67tmBwEnCykjNfzTANZl6_nRtiiZd7ogOyb_LipzDYOtrUdUP2HzpGsJPGjJeo5ogEBDPVtWiwhIfNBROEE58gack1A5x8ustTF055hawPg1Vb80Spv0FvPfm1GYGzWr_o7BFBJe0lJ2mog22b2NhIw-H1ScHq_ndQE9CO4hFk 563 B 200
 • Rozpoczęcie: 932.38 ms
 • Czas: 26.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 24.98 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20220919/r20110914/client/window_focus.js 1.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 932.14 ms
 • Czas: 55.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 3.83 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 50.68 ms
https://tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20220919/r20110914/client/qs_click_protection.js 10.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 932.72 ms
 • Czas: 50.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.54 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 2.67 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 22.36 ms
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/rx_lidar.js?cache=r20110914 44.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 932.88 ms
 • Czas: 100.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.71 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 76.22 ms
 • Odbieranie: 2.29 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20220919/r20110914/abg_lite.js 11.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 939.91 ms
 • Czas: 2.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.52 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20220919/r20110914/elements/html/omrhp.js 3.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 941.51 ms
 • Czas: 3.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.31 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
https://googleads4.g.doubleclick.net/pcs/view?xai=AKAOjsvAMvJKfBkLbuhLUW1EwN_FLtNWwZ4O7n3KEQ2bY1JE98T4DjmmpHG1QQdTYWHGD3OkwmDpTbfTzh2S0jiftMMx0nCO9YHNv3tIIWyBwC7ZsZZN4HSSBhWSv7fOTccUqGKRa8TIVKOaiPmkqA1nyJC3zqRUNI2jAOXwEH8BOYHukwMu-8U7c6NJcaAV7MerH1Q12sXrgZ-P7lDpPXmrCPp2ig3yGryryYwg504StkbGp3pPClTZxFuIQFTpbMYAzqYXjXIGaWQDE-xDzYUM0UYykIjp8njdXRGuZLWGZPr7z2QqEdNe4ufajABr6ygPo9aas-98tGR-A641RsMVa8SZerzoLeiGyJz_MB7zz8wS-cOwRqMYslgHUUJ2GqodnKwqlAU1yk5k3BKW52xNfyI0YsX6HNCfmmiobRInPM8pgi9sTDaosPWoS1ctHmNyfhjC4olFEsYjRz7ZvMU41yM5zdc13_Qqq_WpfvU-lJ28UdDXWudIt5FgWS7SQSwv-H4_TV_zeAgRzBQUzQT-rKykQCQnA1nGjg_fWnQjYz5RbGvdAPO8W-3q3OZJ6XeURmBb8_BecX3W_lx1_H1oIaQyvYwAmSnvOrtjDnc27rxAv8gU32XKL8Q3g9fhKYLm3cpmTTQ6HUlVyw122OVM6vWqmg2EAEk2PkGnLQSAEejZXgYJbzn94bDLnV8U5d71-S5MS7zoKJlF33D4_aNPN3jpS3aikM0_f2xBfL6uo7lJadypRR5dXhwEq7CmBRay5CAlWzBjOrprulxDtC49kPx0HJ0hN_7B6_5Djqh3SoI4cXAcGtJ4nKorsuUiH9sNGczdgRhLR3-iWm0a0qkJFgnpJ9KGuBeycYQZSEcAnbJwKj730f4O6K_F14SuCvgyFVvQje7XXTKlnxiDanijB5PiKhnm-Odd7Q_VawOJu0LK-U_bghahw0Oa-KYxr4cxx9HpPmWWZVasm5evQrcqGnxbKaS9WbNv6EFvQ0U34xros6ExlLMT6XHynNvO2m7tSc8SdxMshq8u3a21RCPqTpMyIHPeYXgZEbPJqaWUEy8pOfAZnTEu75b2nahwsLD2CNbTCkzQifwt-EQYmhJmLUBZvVklVNgDiSTuTMyFLN0ozur1yf3sWnE&sai=AMfl-YT_3IHZLhP_YCCgfhzNoy9UAZPOiVmTC-IJSJR9AoxAucj1ARfY-DZVRK6KnAHt44aNUqwNObt8UqE0sc60A8QPqYxhTkt2-QOjhv6CE5hSvT8Pn6AJZsF8NiLWY_ctAhv5Usxp8NcGIGoLJ1FM3bCr3KlnnWlJoQeG0-Yv2kh9PYZogpr0PMo&sig=Cg0ArKJSzBMJJczUnBO5EAE&uach_m=[UACH]&pr=missingexchangepricemacro&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&omid=0&rm=1&ctpt=1&cbvp=1&cstd=0&cisv=r20220919.31422&adurl= 110 B 200
 • Rozpoczęcie: 944.87 ms
 • Czas: 51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.14 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 26.87 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/UFYwWwmt.js 15.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 945.28 ms
 • Czas: 43.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 4.72 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 37.62 ms
https://s0.2mdn.net/simgad/13938610738378628476 33.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 945.5 ms
 • Czas: 30.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.91 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 4.4 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://googleads4.g.doubleclick.net/pcs/view?xai=AKAOjsvAMvJKfBkLbuhLUW1EwN_FLtNWwZ4O7n3KEQ2bY1JE98T4DjmmpHG1QQdTYWHGD3OkwmDpTbfTzh2S0jiftMMx0nCO9YHNv3tIIWyBwC7ZsZZN4HSSBhWSv7fOTccUqGKRa8TIVKOaiPmkqA1nyJC3zqRUNI2jAOXwEH8BOYHukwMu-8U7c6NJcaAV7MerH1Q12sXrgZ-P7lDpPXmrCPp2ig3yGryryYwg504StkbGp3pPClTZxFuIQFTpbMYAzqYXjXIGaWQDE-xDzYUM0UYykIjp8njdXRGuZLWGZPr7z2QqEdNe4ufajABr6ygPo9aas-98tGR-A641RsMVa8SZerzoLeiGyJz_MB7zz8wS-cOwRqMYslgHUUJ2GqodnKwqlAU1yk5k3BKW52xNfyI0YsX6HNCfmmiobRInPM8pgi9sTDaosPWoS1ctHmNyfhjC4olFEsYjRz7ZvMU41yM5zdc13_Qqq_WpfvU-lJ28UdDXWudIt5FgWS7SQSwv-H4_TV_zeAgRzBQUzQT-rKykQCQnA1nGjg_fWnQjYz5RbGvdAPO8W-3q3OZJ6XeURmBb8_BecX3W_lx1_H1oIaQyvYwAmSnvOrtjDnc27rxAv8gU32XKL8Q3g9fhKYLm3cpmTTQ6HUlVyw122OVM6vWqmg2EAEk2PkGnLQSAEejZXgYJbzn94bDLnV8U5d71-S5MS7zoKJlF33D4_aNPN3jpS3aikM0_f2xBfL6uo7lJadypRR5dXhwEq7CmBRay5CAlWzBjOrprulxDtC49kPx0HJ0hN_7B6_5Djqh3SoI4cXAcGtJ4nKorsuUiH9sNGczdgRhLR3-iWm0a0qkJFgnpJ9KGuBeycYQZSEcAnbJwKj730f4O6K_F14SuCvgyFVvQje7XXTKlnxiDanijB5PiKhnm-Odd7Q_VawOJu0LK-U_bghahw0Oa-KYxr4cxx9HpPmWWZVasm5evQrcqGnxbKaS9WbNv6EFvQ0U34xros6ExlLMT6XHynNvO2m7tSc8SdxMshq8u3a21RCPqTpMyIHPeYXgZEbPJqaWUEy8pOfAZnTEu75b2nahwsLD2CNbTCkzQifwt-EQYmhJmLUBZvVklVNgDiSTuTMyFLN0ozur1yf3sWnE&sai=AMfl-YT_3IHZLhP_YCCgfhzNoy9UAZPOiVmTC-IJSJR9AoxAucj1ARfY-DZVRK6KnAHt44aNUqwNObt8UqE0sc60A8QPqYxhTkt2-QOjhv6CE5hSvT8Pn6AJZsF8NiLWY_ctAhv5Usxp8NcGIGoLJ1FM3bCr3KlnnWlJoQeG0-Yv2kh9PYZogpr0PMo&sig=Cg0ArKJSzBMJJczUnBO5EAE&uach_m=[UACH]&pr=missingexchangepricemacro&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&omid=0&rm=1&ctpt=38&vt=11&dtpt=37&dett=2&cstd=0&cisv=r20220919.31422&adurl= 575 B 200
 • Rozpoczęcie: 981.43 ms
 • Czas: 36.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 25.5 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 10.18 ms
data:image/png;base64,iVB... 209 B 200
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/Enqz_20U.html 8.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 2.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 1.65 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=sodarir&v=30&d=1&s=1&f=0.01&bgai=BDxO-am4sY8mLE_aB-cAPkaOKgAgAAAAAOAHgBAI 56 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 24.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.13 ms
 • Oczekiwanie: 20.3 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/bg/6BYXhZMCT46-9MEs0mF7PtO-2LtaEInKrtcRBPC9dKM.js 15.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 4.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://dsum-sec.casalemedia.com/rum?cm_dsp_id=45&external_user_id=CAESEFH4HD1jfMDaiRtQ8mTrBQ4&google_cver=1 543 B 302
 • Rozpoczęcie: 964.76 ms
 • Czas: 108.61 ms
 • DNS: 24.3 ms
 • Łączenie: 24.28 ms
 • SSL: 22.41 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 23.36 ms
 • Odbieranie: 13.96 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://ib.adnxs.com/setuid?entity=101&code=CAESELiS0KyrIq2K4In3WWOzV74&google_cver=1 117 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 38.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 23.65 ms
 • Odbieranie: 14.23 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://dsum-sec.casalemedia.com/rrum?cb=https%3A%2F%2Fcm.g.doubleclick.net%2Fpixel%3Fgoogle_nid%3Dcasale_media2_dsp_secure%26google_cm%26google_hm%3D&cm_dsp_id=85&ixi=0&C=1 918 B 302
 • Rozpoczęcie: 965.38 ms
 • Czas: 129.42 ms
 • DNS: 3.45 ms
 • Łączenie: 50.84 ms
 • SSL: 29.15 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 36.67 ms
 • Odbieranie: 9.17 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://ib.adnxs.com/bounce?%2Fgetuid%3Fhttps%3A%2F%2Fcm.g.doubleclick.net%2Fpixel%3Fgoogle_nid%3Dappnexus%26google_hm%3D%24%7BBASE64_UID_ENC%7D 980 B 307
 • Rozpoczęcie: 965.68 ms
 • Czas: 161.62 ms
 • DNS: 28.33 ms
 • Łączenie: 42.15 ms
 • SSL: 23.32 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 25.33 ms
 • Odbieranie: 42.45 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://dsum-sec.casalemedia.com/rum?cm_dsp_id=45&external_user_id=CAESEFH4HD1jfMDaiRtQ8mTrBQ4&google_cver=1&C=1 620 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 53.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 39.19 ms
 • Odbieranie: 14.08 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://dsum-sec.casalemedia.com/rum?cm_dsp_id=45&external_user_id=CAESEFH4HD1jfMDaiRtQ8mTrBQ4&google_cver=1&C=1 426 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 36.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 35.39 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://ib.adnxs.com/bounce?%2Fsetuid%3Fentity%3D101%26code%3DCAESELiS0KyrIq2K4In3WWOzV74%26google_cver%3D1 871 B 307
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 84.65 ms
 • DNS: 0.01 ms
 • Łączenie: 37.04 ms
 • SSL: 18.62 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 18.63 ms
 • Odbieranie: 10.3 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://ib.adnxs.com/bounce?%2Fsetuid%3Fentity%3D101%26code%3DCAESELiS0KyrIq2K4In3WWOzV74%26google_cver%3D1 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 25.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 24.17 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=casale_media2_dsp_secure&google_cm&google_hm=YyxuasFHuyIlVUNb6KkP3wAA 449 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 52.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 46.66 ms
 • Odbieranie: 5.25 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=appnexus&google_hm=Nzk3MDgwMTk3NTUxMDEyOTk3Nw%3D%3D 927 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 25.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 18.84 ms
 • Odbieranie: 6.98 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=appnexus&google_hm=Nzk3MDgwMTk3NTUxMDEyOTk3Nw%3D%3D 243 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 27.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 26.03 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://dsum-sec.casalemedia.com/rum?cm_dsp_id=45&external_user_id=CAESEFH4HD1jfMDaiRtQ8mTrBQ4&google_cver=1 49 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 34.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 24.97 ms
 • Odbieranie: 9.72 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://dsum-sec.casalemedia.com/rum?cm_dsp_id=45&external_user_id=CAESEFH4HD1jfMDaiRtQ8mTrBQ4&google_cver=1 418 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 44.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 43.24 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/getconfig/sodar?sv=200&tid=gda&tv=r20220919&st=env 11.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 56.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.08 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 33.07 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=sodar&v=30&t=2&bgai=BDxO-am4sY8mLE_aB-cAPkaOKgAgAAAAAOAHgBAI&bg=!Li2lLWnNAAZqQh0mSkI7ACkAdvg8WscslPg3Dwq467aK0or-yofHGab3N0xOWtTTZ8527bqyl4NIzwIAAACyUgAAAAJoAQcKADfAVBRQR9IeZ_MgmlcgX-IisY3B1JN8khtFQbA6EVmgV8EUK7a3PdlVwobYRxrqabYPZjPobzCNmQLUtdZcLmudpLyY4lJB89giZAAyPc1gHxBJrHlgTqIZM2r1PuFT5hM8U1DIpNL8_o2zrgbt4JdeFTx-5t2ypPN6VA4U3gsP8Jzmj_PcA4ZYbAXtYhF0Sk8B5FsnMdfI0hHIuSEBzko_HRTYoa0RCTxOcp5yd1MOn1pv6aozVsnR1C9kKwuwW0m5wVUslgPbzePLfSmaOl1l50b42L0nOtBD8As7OurOiTKBk-79pwxoQ2IkbgmyfyOFJmDj9q85qECW6fwlJutpQ1z9doRxY0eUTigScEvdMskhrtW0-jS4nwqqYpAwKFgGEtrpBsGvLVMwgE2-Lc_akZufmgF0nvFcVq6UJk3KJBUoW9JLhLKS1vxHxBp8eGC4OqBkUogpzWSeipTuVfmsDetMBg7w3PUcbOYLREb7mRZ8gMavBbdE-SiqEBvfeuNykPk5wp19DEWB49X7TMV00fMQYjvpBlllf0YL4bMO71-wibUBW3OgjiHK7hQTl1wVFCca1UoeaAKEfZ4rU8lE8k6MB44ir7sLVZCnAwsq3KSmQHVV1-WbYi3wGVwMVuzM1l0Wx_hU0-SVA54NjGLwrihH8VLEAN2cGtea-n7MM4f-FXhOQ0a0T8bNRXWG--_m9c1JlvW8njRiGrpBSHIblN2tYJz87_V6hzbtzmfvaoEmhLJazOBodtxupF89c1XKhPKjDo4BB3sXsjd1sPTkpIb4WGx3OHMBqTRQ4pQNr-N07lFnMLt1Nk-j4kF-1b9nsolKMrPBxYFE265NodyaiCoYQo7uxHOwXQ0UZ0fq8W1zg4Se7Qwcz7xEpUTkeQUVkVClIriB_YLfAG8tAarJ3o6Z7Y4bsb-yeQltyjJrFYNRkAkKbXFGHvwWAQTfnrse2rnZJUjSviuZJ6x19Q1PTOMzhepVB1hdWvwCWfTrV_Xg5WGvJBdq22UcxpgRMpE3za1sCbqYOQRGeFZ5wg 56 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 25.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 23.86 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/sodar2.js 6.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 32.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 29.24 ms
 • Odbieranie: 2.02 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/sodar2/225/runner.html 5.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 6.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 2.03 ms
 • Odbieranie: 2.26 ms
 • Blokowanie: 1.16 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe 1.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.41 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 24.47 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/bg/6BYXhZMCT46-9MEs0mF7PtO-2LtaEInKrtcRBPC9dKM.js 36.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 344.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 341.72 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/sodar?id=sodar2&v=225&li=gda_r20220919&jk=1135782852895411&rc= - 204
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 22.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 21.92 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://tpc.googlesyndication.com/generate_204?Kf8uyg 40 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.51 s
 • Czas: 2.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.52 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/sodar?id=sodar2&v=225&t=2&li=gda_r20220919&jk=1135782852895411&bg=!ammlaS3NAAZqQh0mSkI7ACkAdvg8Wik_laplLlWUOJZD-RsVE6ZDgqtVbH4EuWe-TC9W5VR56QazmgIAAACKUgAAABBoAQeZApz93mEp-rJzVlxmkK6-5Twf7BZQKbp9IajjgpeUdh_yRdYU1H9lgbcbzQLb0XLdzlQCNJQ-0ZaxDcn9FSL07yA1Js7izhjvbbeYqucpgKQr0XRXet9ZCBS537zgWgIvVVkfgTsNPf2izDukgrDmqIbqqzPG_TOFiw2y5eFHa7ayDZ_e0BUZPyJ1ByXx1qrJRXMTvt3iqY86scK4MAzVLAlhzaHLE-2Ol0nSsN3SrwtUnHXq9BuOOmRqfUY5Ec94dlkbDxyStahpNRKAcU2rbaz60RNsBpqRq_u1cMW-bMu6xcleQgtzlg0OIgvkACFeAHm8sRPeo2H5xzP-E_9tJBVZ06yQN0PhNbdOpJLVArXQKa5u1qZz3u4m6A0PUMcJO_iBjO8Szlg9XF1U5W6vDeRPJs4L8Q8CVD30gr9XQFosPHIdqNAHKk_WIXED7ay1Kmy0PP1Tq4q66yrnDj9i66ZJOdUMvcoZGfJAGRewzFOTzqNyL7RkKSK8Zgx9wyDDoJhCW9q07stegZfR4NhBZCckP7Bw5H4dEQCPaqyRI0IS5aY6R9QeVcvQ2DP9Xl4qMnPD9v94C9azBAOYvq3CaatZw8HtFkMpltWgm1l-KiSBGmS3yQRFa2Qs_gq0bYk3qOSOgGbQQZRuppIhGDxFfyZZPRX55z534oUTZKHHA7mY2JAkDlZWg_gum3q1eyXoyDP4bk3x3wNrKpmcSIGUq_wxfhAsUSqyMQt6Pe7qZnzFKQw6JpVEoLsVNaCW2gQ8w7WLah7OWi1Lt11CKnY6GxQJHaakI8xFnaE20S1d5hOsZOF2OsjTjkRqR3ydLetz8st5CvCHan8GRsIgID_1U3jLCNjAcIxSYaKkURR7qp6qYKf4eCr5UKyXyhOvlw - 204
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 27.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 24.36 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.013 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.714 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx 1.14.2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 385 628 strony!

75%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
37%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
34%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.29 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook