Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.016 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.872 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.524 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.233 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu13%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.07 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)29 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 12.48 KB (5)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 8.01 KB (6)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 217.25 KB (8)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 980 B (1)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne11.73 KB (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 23i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 250.42 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 216.6 KB (86%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 689.2 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.42s
 • 0.84s
 • 1.26s
 • 1.68s
 • 2.1s
https://matematykaszkolna.pl/ 204 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 29.28 ms
 • DNS: 22.38 ms
 • Łączenie: 2.55 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.45 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://matematykaszkolna.pl/ 1.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 30.08 ms
 • Czas: 19.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 16.03 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 2.11 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
/style.css 980 B 200
 • Rozpoczęcie: 64.34 ms
 • Czas: 5.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.98 ms
 • Oczekiwanie: 2.23 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
/skrypt.js?v=3 1.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 64.82 ms
 • Czas: 5.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 3.14 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 1.46 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js 57.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 65.02 ms
 • Czas: 105.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.62 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 72.24 ms
 • Odbieranie: 8.29 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
/o.svgz 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 65.26 ms
 • Czas: 6.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 4.24 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
/amadr.svgz 6.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 73.18 ms
 • Czas: 3.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 2.21 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/krata.png 390 B 200
 • Rozpoczęcie: 79.02 ms
 • Czas: 3.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.23 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/managed/js/adsense/m202209080101/show_ads_impl_with_ama.js?client=ca-pub-8082496537969329&plah=matematykaszkolna.pl 133.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 478.18 ms
 • Czas: 93.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 46.23 ms
 • Odbieranie: 46.81 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20220919/r20190131/zrt_lookup.html 4.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 483.5 ms
 • Czas: 25.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.96 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.51 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://partner.googleadservices.com/gampad/cookie.js?domain=matematykaszkolna.pl&callback=_gfp_s_&client=ca-pub-8082496537969329 652 B 200
 • Rozpoczęcie: 612.29 ms
 • Czas: 45.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.64 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 22.96 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://adservice.google.pl/adsid/integrator.js?domain=matematykaszkolna.pl 792 B 200
 • Rozpoczęcie: 618.02 ms
 • Czas: 47.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.43 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 23.23 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://adservice.google.com/adsid/integrator.js?domain=matematykaszkolna.pl 549 B 200
 • Rozpoczęcie: 618.31 ms
 • Czas: 49.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.14 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 24.21 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8082496537969329&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&lmt=1663853959&plat=1%3A8%2C2%3A8%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1048576%2C32%3A32&format=0x0&url=https%3A%2F%2Fmatematykaszkolna.pl%2F&ea=0&pra=5&wgl=1&easpi=0&asntp=0&asntpv=0&asntpl=0&asntpm=0&asntpc=0&asna=5&asnd=5&asnp=5&asns=5&asmat=1&asptt=-1&dt=1663853959172&bpp=23&bdt=400&idt=142&shv=r20220919&mjsv=m202209080101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&nras=1&correlator=4187097789360&frm=20&pv=2&ga_vid=1665273985.1663853959&ga_sid=1663853959&ga_hid=2033123156&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=-12245933&ady=-12245933&biw=785&bih=585&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759837&oid=2&pvsid=2870025220294089&tmod=2122082799&uas=0&nvt=1&eae=2&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=33792&bc=31&ifi=1&uci=a!1&fsb=1&dtd=167 188 B 200
 • Rozpoczęcie: 627.62 ms
 • Czas: 64.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 63.12 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/sd.html 328 B 200
 • Rozpoczęcie: 714.19 ms
 • Czas: 6.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 4.09 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/getconfig/sodar?sv=200&tid=gda&tv=r20220919&st=env 11.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 717.27 ms
 • Czas: 57.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.54 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 33.03 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/sodar2.js 6.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 781.27 ms
 • Czas: 61.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.17 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 31.64 ms
 • Odbieranie: 2.11 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/sodar2/225/runner.html 5.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 911.7 ms
 • Czas: 5.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 1.74 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 1.22 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 917.93 ms
 • Czas: 47.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.55 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 24.32 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/bg/6BYXhZMCT46-9MEs0mF7PtO-2LtaEInKrtcRBPC9dKM.js 15.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 934.92 ms
 • Czas: 2.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.57 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/sodar?id=sodar2&v=225&li=gda_r20220919&jk=2870025220294089&rc= - 204
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 24.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 21.32 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 1.08 ms
https://tpc.googlesyndication.com/generate_204?ruZU0A 40 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 2.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 1.2 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/sodar?id=sodar2&v=225&t=2&li=gda_r20220919&jk=2870025220294089&bg=!5Oel56PNAAZqQh0mSkI7ACkAdvg8WmP8CJ5iYEnCWLZCFrGhEno6JgnL-1BeH-oHfMKMeggcQ18qQgIAAAGZUgAAAAVoAQcKAGUaA72IPdr2f2Dxyby1dmxUx-A75K9ad91wpOydinUpwVB7lB9HBKTEw5kIInIvLPukjmVuOGWX0OMFT2ZYYG1D4s-kgB4OnUg14tjjN6GLw4Y6YRjtDGJdUAiU-4n4b4_5-kkvEpkCp5BjVwQJx31DwDy8w98HQMyHpC_qwv7MR6cqH3NQD5tbGQKyzRCmLdk9-mLMsIwDaZDdfMU6EeeRUKzSe7wfi8S2ce2Kyn4roIXj0JJx9zbVkt_N6Nr9NO_ELI6wUU338MgNJ9yXoQpgiEi9SW--3IK-QHSbmB4PJ-iVEm3KEtmFxcuDnVIXbf2S4m4ns6giapbkFm2NO11fH6uK1n5KrQt5ryAU9F_SPaEMs4eu2e2A1n3dJ90Ygf8My35mA3Tt82ELBPWMPwex4FDSnt905Eix6zF6Z0P78o91KRU6pPLbXW6FWAoZBKkvhIUWG8_r2CMCnjNWR66qJVwm1r-Rw3yOjqObkUB1uskA0CnfdjLyfTk5lPQKVXAHgXv77V3yw9yMYxjaVnS9f1e95JpSpIo2C18OOi9WIb2JG9uaFIg2K1jT73KjR0XNMslpOcmWVurrIJ4h_AKGKQG3X1TjCv4pDGHny4U0MQA_aq7MRVb58W1bnbD6YVJ6U3LlbHX-2GkqRUC3TQzRXKasI93e9ixjlVC2A2aScdjPNT2OLwQRPyrYn72doaELDijUtXyjuuT_2lRq6PtUKQ_47FVGVWBO1yc0qioNfNz3tjnBOTSTBQoczd13u7qbBmrN0YahtVZWK-6GGv7W8LhIrjriAzbpPK3QMZDSv7SqK-LkNHLXYBX1LXekGwUp-MzfKky2UqeNhQphJX8USSO4RNIkeUUAg2AO7pYf1faEKF8C_miFsyBn_7fQtk_1563xd5YiId1ES51udy04eVMyS--CYd72m4AQ4Z9ymKK3zPZlsYyoAavxSLNgt63jcc7A-w98cP4AmeBZQpTdQr4-0I54S3XEBEJQxIpsctU31v1Z4fBhc4NlJn262uGCnHwTtKdwbxnUmNmFYSQ - 204
 • Rozpoczęcie: 1.87 s
 • Czas: 27.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 25.95 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.012 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.673 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx 1.14.2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 385 628 strony!

75%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
37%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
34%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.29 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook