Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.327 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.57 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.74 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.228 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Drupal 7 (http://drupi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu17%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.54 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)53 / 13i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 8.84 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 147.04 KB (11)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 125.5 KB (14)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 21.28 KB (19)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne439 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 46i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 303.09 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 19.92 KB (7%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 593.98 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.35s
 • 0.71s
 • 1.06s
 • 1.42s
 • 1.77s
/pl/telemedycyna 8.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.32 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 160.95 ms
 • Odbieranie: 8.47 ms
 • Blokowanie: 1.15 s
/modules/system/system.messages.css?re88jq 636 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 9.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3 ms
 • Odbieranie: 3.47 ms
 • Blokowanie: 3 ms
/sites/all/modules/views_slideshow/views_slideshow.css?re88jq 355 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 8.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3 ms
 • Odbieranie: 2.36 ms
 • Blokowanie: 2.78 ms
/modules/comment/comment.css?re88jq 384 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 5.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 2.32 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 2.97 ms
/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?re88jq 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 8.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 3.69 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 2.62 ms
/themes/proplus/css/style2.css?re88jq 4.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 12.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.22 ms
 • Odbieranie: 3.65 ms
 • Blokowanie: 5.91 ms
/sites/default/files/google_tag/language/google_tag.pl.script.js?re88jq 563 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 50.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 7.36 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 42.07 ms
/misc/jquery.js?v=1.4.4 26.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 37.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 12.37 ms
 • Odbieranie: 2.9 ms
 • Blokowanie: 22.19 ms
/misc/jquery-extend-3.4.0.js?v=1.4.4 1.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 38.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 3.54 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 33.21 ms
/misc/jquery.once.js?v=1.2 1.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 39.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.11 ms
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 33.16 ms
/misc/drupal.js?re88jq 7.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 40.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.45 ms
 • Odbieranie: 2.82 ms
 • Blokowanie: 33.15 ms
/sites/all/modules/views_slideshow/js/views_slideshow.js?v=1.0 3.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 40.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 5 ms
 • Odbieranie: 2.47 ms
 • Blokowanie: 33.11 ms
/sites/default/files/languages/pl_aXW_AJZKCoHmOzNh65XMNwjDQ9YRM6IqWLzmrPCGwlM.js?re88jq 2.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 39.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 5.35 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 33.04 ms
/sites/all/modules/lightbox2/js/lightbox.js?re88jq 10.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 45.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.86 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 39.73 ms
/sites/all/libraries/flexslider/jquery.flexslider-min.js?re88jq 6.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 50.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.26 ms
 • Odbieranie: 4.14 ms
 • Blokowanie: 39.96 ms
/sites/all/modules/flexslider_views_slideshow/js/flexslider_views_slideshow.js?re88jq 1.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 48.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.4 ms
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 40.18 ms
/sites/all/modules/google_analytics/googleanalytics.js?re88jq 2.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 49.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.07 ms
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 40.26 ms
/themes/proplus/js/script-img.js?re88jq 452 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 48.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.45 ms
 • Odbieranie: 2.02 ms
 • Blokowanie: 40.22 ms
/themes/proplus/img/logo.png 15.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 4.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.68 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/sites/all/modules/languageicons/flags/en.png 411 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 3.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.4 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/sites/all/modules/languageicons/flags/pl.png 314 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 2.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 2.04 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/sites/default/files/pictures/logo_ib91.jpg 12.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 4.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 1.97 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
/sites/default/files/pictures/logo_ncbr.jpg 3.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 4.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.67 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 1.35 ms
/sites/default/files/pictures/strategmed.jpg 11.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 6.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.11 ms
 • Odbieranie: 2.19 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
/themes/proplus/img/logo_stopka.png 1.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.96 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
/modules/field/theme/field.css?re88jq 489 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 9.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.38 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 3.34 ms
/modules/node/node.css?re88jq 344 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 11.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 3.88 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 6.39 ms
/modules/search/search.css?re88jq 486 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 14.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.89 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 12.12 ms
/modules/user/user.css?re88jq 962 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 18.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.24 ms
 • Odbieranie: 3.52 ms
 • Blokowanie: 12.39 ms
/modules/forum/forum.css?re88jq 635 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 16.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.58 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 12.3 ms
/sites/all/modules/views/css/views.css?re88jq 563 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 17.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.83 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 12.66 ms
/sites/all/modules/media/modules/media_wysiwyg/css/media_wysiwyg.base.css?re88jq 449 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 17.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.17 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 12.63 ms
/sites/all/modules/lightbox2/css/lightbox.css?re88jq 1.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 17.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.15 ms
 • Odbieranie: 2.98 ms
 • Blokowanie: 12.65 ms
/modules/locale/locale.css?re88jq 667 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 18.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 14.16 ms
/sites/all/modules/flexslider/assets/css/flexslider_img.css?re88jq 399 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 27.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 7.92 ms
 • Odbieranie: 2.53 ms
 • Blokowanie: 17.32 ms
/sites/all/libraries/flexslider/flexslider.css?re88jq 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 27.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.24 ms
 • Odbieranie: 2.23 ms
 • Blokowanie: 17.42 ms
/themes/proplus/css/max575.css?re88jq 2.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 28.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.5 ms
 • Odbieranie: 1.64 ms
 • Blokowanie: 17.33 ms
/themes/proplus/css/max767.css?re88jq 2.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 28.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.7 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 17.55 ms
/themes/proplus/css/max991.css?re88jq 1.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 27.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 8.16 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 17.45 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 29.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.95 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 1.69 ms
 • Odbieranie: 1.08 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/themes/proplus/img/bg.jpg 76.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 11.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.03 ms
 • Odbieranie: 8.57 ms
 • Blokowanie: 1.32 ms
/themes/proplus/img/social.jpg 13.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 5.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.33 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 1.22 ms
/themes/proplus/img/punkt.jpg 10.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 4.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.39 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NL3R486 42.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 53.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.66 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 27.52 ms
 • Odbieranie: 4.81 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j96&tid=UA-99736925-1&cid=1019466339.1656490450&jid=1261109366&gjid=418028863&_gid=842698608.1656490450&_u=YGBAgEABAAAAAE~&z=27941285 439 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 43.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 20.35 ms
 • Odbieranie: 1.69 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j96&aip=1&a=1279654533&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fwww.pro-plus.pl%2Fpl%2Ftelemedycyna&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Telemedycyna%20%7C%20Pro%20Plus&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YGBAgEAB~&jid=1261109366&gjid=418028863&cid=1019466339.1656490450&tid=UA-99736925-1&_gid=842698608.1656490450&z=1795348892 193 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 2.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.48 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.319 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.933 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera IdeaWebServer 5.0.0

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 383 313 strony!

76%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
37%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
34%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.29 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook