Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.095 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 6.567 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 7.792 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.271 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Wix.com Website Buildi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu1%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.98 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)38 / 7i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 102.93 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 657.35 KB (14)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 512.36 KB (48)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 8.83 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 158.49 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne182.81 KB (22)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 93i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.58 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.43 MB (90%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 3.53 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.35s
 • 2.71s
 • 4.06s
 • 5.41s
 • 6.77s
https://www.kbdecoratingservices.com/ 98.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.09 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.96 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 34.8 ms
 • Odbieranie: 27.21 ms
 • Blokowanie: 996.45 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=21&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84&is_cached=true&msid=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&session_id=e968643e-c340-48f3-9fd3-7b3490fa8da8&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6&caching=hit,hit&pv=visible&pn=1&v=1.10098.0&url=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com%2F&st=2&ts=6&tsn=1084 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.08 s
 • Czas: 217.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 109.7 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 106.9 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/bootstrap-features.b65a3e1d.bundle.min.js 46.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 15.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.46 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 2.8 ms
 • Odbieranie: 5.79 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/main.497edafc.bundle.min.js 44.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 38.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 4.73 ms
 • Odbieranie: 5.89 ms
 • Blokowanie: 28.12 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/lodash@4.17.21/lodash.min.js 25.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 10.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.92 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 4.27 ms
 • Blokowanie: 3.26 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react@16.13.1/umd/react.production.min.js 5.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 11.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.98 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 1.81 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 2.19 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2214bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103%22%3A%22222%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxSuggestionsFacelift%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LoginSocialBarNewStyles%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.final_image_auto_encode%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.inflatePresetsWithNoDefaultItems%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FilterResponsiveEditorMasterPageTpas%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1581.0&excludedSafariOrIOS=false&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_fixStylableButtonProperties%2Cdm_fixVectorImageProperties%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com&fileId=9acb7c5d.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=true&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=en&metaSiteId=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=fc813f_97e88a1140813ca1375a98d285349d57_540.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.8624.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.8624.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.233.0&siteId=6b1e52bd-d0c6-4827-a79b-239a79247d06&siteRevision=544&viewMode=desktop 2.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 59.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.01 ms
 • Wysyłanie: 1.12 ms
 • Oczekiwanie: 48.46 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 1.72 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2214bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103%22%3A%22222%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxSuggestionsFacelift%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LoginSocialBarNewStyles%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.final_image_auto_encode%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.inflatePresetsWithNoDefaultItems%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FilterResponsiveEditorMasterPageTpas%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1581.0&excludedSafariOrIOS=false&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_fixStylableButtonProperties%2Cdm_fixVectorImageProperties%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com&fileId=9acb7c5d.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=true&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=en&metaSiteId=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=fc813f_d6e09b800c077e36c7148d3d8768fd5f_544.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.8624.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.8624.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.233.0&siteId=6b1e52bd-d0c6-4827-a79b-239a79247d06&siteRevision=544&viewMode=desktop 3.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 109.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 53.26 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 54.1 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2214bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103%22%3A%22222%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxSuggestionsFacelift%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LoginSocialBarNewStyles%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.final_image_auto_encode%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.inflatePresetsWithNoDefaultItems%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FilterResponsiveEditorMasterPageTpas%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1581.0&excludedSafariOrIOS=false&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_fixStylableButtonProperties%2Cdm_fixVectorImageProperties%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com&fileId=4153aac3.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=true&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=en&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=fc813f_97e88a1140813ca1375a98d285349d57_540.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.8624.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.8624.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.233.0&siteId=6b1e52bd-d0c6-4827-a79b-239a79247d06&siteRevision=544&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-kbdecoratingservices-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 13.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 112.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 55.6 ms
 • Odbieranie: 2.21 ms
 • Blokowanie: 53.88 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2214bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103%22%3A%22222%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.DatePickerPortal%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxSuggestionsFacelift%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LoginSocialBarNewStyles%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.final_image_auto_encode%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.inflatePresetsWithNoDefaultItems%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FilterResponsiveEditorMasterPageTpas%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1581.0&excludedSafariOrIOS=false&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_fixStylableButtonProperties%2Cdm_fixVectorImageProperties%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com&fileId=4153aac3.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=true&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=en&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=fc813f_d6e09b800c077e36c7148d3d8768fd5f_544.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.8624.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.8624.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.233.0&siteId=6b1e52bd-d0c6-4827-a79b-239a79247d06&siteRevision=544&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-kbdecoratingservices-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 9.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 110.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 54.49 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 53.75 ms
https://static.parastorage.com/services/tag-manager-client/1.427.0/siteTags.bundle.min.js 4.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 7.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 3.39 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 3.12 ms
/_api/v2/dynamicmodel 7.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 87.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 86.45 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=1&event_name=Init&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&pn=1&sessionId=e968643e-c340-48f3-9fd3-7b3490fa8da8&siterev=544-__siteCacheRevision__&st=2&ts=20&tts=1098&url=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com%2F&v=1.10098.0&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6&_brandId=wix 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 312.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 107.42 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 203.73 ms
/_partials/wix-thunderbolt/dist/clientWorker.922c0937.bundle.min.js 138.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 119.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 63.02 ms
 • Odbieranie: 56.01 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-perf-measure/1.756.0/wix-perf-measure.bundle.min.js 11.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 10.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 4.42 ms
 • Odbieranie: 2.7 ms
 • Blokowanie: 3.04 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react-dom@16.13.1/umd/react-dom.production.min.js 37.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 19.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.92 ms
 • Oczekiwanie: 2.81 ms
 • Odbieranie: 3.42 ms
 • Blokowanie: 12.41 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_3289701023f64b0a912a3743bf445a0f~mv2.png/v1/fill/w_480,h_232,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/cb8604_3289701023f64b0a912a3743bf445a0f~mv2.png 51.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 207.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.83 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 163.22 ms
 • Odbieranie: 18.38 ms
 • Blokowanie: 1.99 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_2144326a9186417da9421b28e77cd111~mv2.jpg/v1/fill/w_162,h_85,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/painter%20and%20decorator%20london.jpg 2.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 205 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 170.86 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 32.88 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_b2b183a233bc4fb9b3ef91f30731301b~mv2.jpg/v1/fill/w_147,h_32,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/cb8604_b2b183a233bc4fb9b3ef91f30731301b~mv2.jpg 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 284.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 250.61 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 32.81 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_02d393a814ba47eb99a0072d55ec0158~mv2.jpg/v1/fill/w_192,h_71,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/interior%20painting.jpg 1.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 273.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 239.38 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 32.76 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_7e53fd08e9e2438aaf4a1f7549fab5d7~mv2.png/v1/fill/w_192,h_96,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/residential%20decorators.png 12.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 264.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 224.8 ms
 • Odbieranie: 6.64 ms
 • Blokowanie: 32.73 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_aeb0b6e3f38240b890027de1b56791d0~mv2.jpg/v1/fill/w_192,h_120,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/commercial%20decorators.jpg 2.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 252.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 218.51 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 32.68 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_c0484ad640434946a6e32eeedfdf94f1~mv2.jpg/v1/fill/w_192,h_108,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/school%20decorators%20london.jpg 1.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 271.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 268.35 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 1.78 ms
https://static.wixstatic.com/media/89b1d2497b29ccbb7d37be1ec6ef0052.png/v1/fill/w_18,h_18,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/89b1d2497b29ccbb7d37be1ec6ef0052.png 627 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 6.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 3.61 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
https://static.wixstatic.com/media/4f857b2e8a316c4e1ed16717a3d4ec8c.png/v1/fill/w_18,h_18,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/4f857b2e8a316c4e1ed16717a3d4ec8c.png 891 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 5.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 1.72 ms
https://static.wixstatic.com/media/eb9767422f0e4c41a507d3e67c4ebac8.png/v1/fill/w_18,h_18,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/eb9767422f0e4c41a507d3e67c4ebac8.png 601 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 151.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 148.68 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 1.69 ms
https://static.wixstatic.com/media/650a45eddcac476fa5c1394d1d86ada0.png/v1/fill/w_18,h_18,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/650a45eddcac476fa5c1394d1d86ada0.png 689 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 173.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 170.28 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 1.66 ms
https://static.wixstatic.com/media/771ec434097c4316a057510282c1d935.png/v1/fill/w_18,h_18,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/771ec434097c4316a057510282c1d935.png 573 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.18 s
 • Czas: 225.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 222.35 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 1.64 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fb1090e-b4d0-4685-ac8f-3d0c29d60130.woff 23.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 9.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.6 ms
 • Oczekiwanie: 1.4 ms
 • Odbieranie: 2.2 ms
 • Blokowanie: 4.72 ms
https://fonts.gstatic.com/s/basic/v9/xfu_0WLxV2_XKTNw6FH3yg7C.woff2 13.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 29.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.74 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.45 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 4.83 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d513e15e-8f35-4129-ad05-481815e52625.woff2 17.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 10.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 3.77 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 5.66 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4021a3b9-f782-438b-aeb4-c008109a8b64.woff 46.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 7.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 2.07 ms
 • Odbieranie: 3.38 ms
 • Blokowanie: 1.47 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=12&event_name=Partially%20visible&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&pid=mainPage&pn=1&sessionId=e968643e-c340-48f3-9fd3-7b3490fa8da8&siterev=544-__siteCacheRevision__&st=2&ts=114&tts=1192&url=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com%2F&v=1.10098.0&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6&_brandId=wix 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 221.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 108.65 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 111.93 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=28&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84&is_cached=true&msid=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&session_id=e968643e-c340-48f3-9fd3-7b3490fa8da8&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6&caching=hit,hit&pv=visible&pn=1&v=1.10098.0&url=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com%2F&st=2&ts=6&tsn=1084&name=partially_visible&duration=1653265878139&pageId=mainPage 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 220.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 108.04 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 111.56 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_3289701023f64b0a912a3743bf445a0f~mv2.png/v1/fill/w_980,h_600,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/cb8604_3289701023f64b0a912a3743bf445a0f~mv2.png 538.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 752.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 448.33 ms
 • Odbieranie: 303.41 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
https://static.wixstatic.com/media/cb8604_2144326a9186417da9421b28e77cd111~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_340,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/painter%20and%20decorator%20london.jpg 43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 169.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 167.92 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b56b944e-bbe0-4450-a241-de2125d3e682.woff 57.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.46 s
 • Czas: 9.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 4.76 ms
 • Odbieranie: 4.01 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/page-features.a52bf680.chunk.min.js 6.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 6.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 1.9 ms
 • Odbieranie: 4.38 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/ooi.abdee6a1.chunk.min.css 878 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 7.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 5.66 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/ooi.10ae0805.chunk.min.js 4.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 8.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.66 ms
 • Oczekiwanie: 0.07 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/codeEmbed.d53a03f1.chunk.min.js 2.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 3.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 1.32 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/wix-code-sdk-providers.ddef6b64.chunk.min.js 7.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 3.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.25 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembers.b736f610.chunk.min.js 8.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 4.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.26 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpaCommons.59a23c41.chunk.min.js 6.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 6.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 2.5 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpaWorkerFeature.77e3336c.chunk.min.js 1.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 7.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 3.79 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 2.46 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platform.d5df45bf.chunk.min.js 6.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 8.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 4.71 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 2.38 ms
https://frog.wix.com/site-members?_msid=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6&rid=1653265869.780607718382550&_av=thunderbolt-1.10098.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=1788&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=6f8f2943-a21b-4c8b-a774-9844e37d9a4f&_siteMemberId=undefined&bsi=4d009031-c9d7-49f8-b3ff-c482ceb991c4%7C1&src=5&evid=698&biToken=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&context=undefined&ts=710&viewmode=undefined&visitor_id=6f8f2943-a21b-4c8b-a774-9844e37d9a4f&site_member_id=undefined&site_settings_lng=en&browser_lng=en&lng_mismatch=false&layout=undefined&_=16532658787450 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 107.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 106.82 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/santa-langs-en.e2e9b5d9.chunk.min.js 9.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 2.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.73 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/activePopup.ce7a5657.chunk.min.js 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 3.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.83 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/ooiTpaSharedConfig.9087e72f.chunk.min.js 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 2.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 1.4 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platformPubsub.e7ced280.chunk.min.js 2.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 3.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.29 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/protectedPages.9a93f372.chunk.min.js 2.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 3.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.74 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/screenIn.35cdb756.chunk.min.js 2.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 5.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 2.99 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpa.2f65b6ca.chunk.min.js 20.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 5.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 3.67 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 1.31 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/reporter-api.5199e01f.chunk.min.js 7.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 4.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 1.66 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 2.07 ms
/_api/tag-manager/api/v1/tags/sites/713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730?wixSite=false&htmlsiteId=6b1e52bd-d0c6-4827-a79b-239a79247d06&language=en 1.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 132.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 131.19 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap-classic.c1162c61.chunk.min.js 11.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 4.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 2.69 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap-responsive.a7b27eac.chunk.min.js 7.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 4.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap.c2423f47.chunk.min.js 13.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 3.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.84 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[SkipToContentButton].63d61644.bundle.min.js 2.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 3.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2.7 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/imageZoom.17ddf2e3.chunk.min.js 2.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 3.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/pageTransitions.ff2e0243.chunk.min.js 2.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 3.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.83 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~common-site-members-dialogs.963f0dfe.chunk.min.js 23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 5.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 1.95 ms
 • Odbieranie: 2.52 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[TextAreaInput].e5a22b97.bundle.min.js 3.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 4.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.4 ms
 • Odbieranie: 1.23 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[DropDownMenu_LinesMenuButtonSkin].55f21bd9.bundle.min.js 3.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.88 s
 • Czas: 5.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 3.39 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[AppWidget_Classic].b6039f28.bundle.min.js 2.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.88 s
 • Czas: 3.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 1.67 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.73 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[FormContainer_FormContainerSkin].983043e4.bundle.min.js 2.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.88 s
 • Czas: 3.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 2.51 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[Container_RectangleArea].4121e4fe.bundle.min.js 3.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 3.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 2.17 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[Container_VerticalRibbonArea].5966906a.bundle.min.js 2.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 23.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 22.59 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/animations-vendors.dab4fc5c.chunk.min.js 43.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.91 s
 • Czas: 4.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 1.53 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[TextInput].cab92ac2.bundle.min.js 2.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.91 s
 • Czas: 5.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 3.14 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-101806103-3 38.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 69.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.54 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 31 ms
 • Odbieranie: 17.92 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
blob:https://www.kbdecoratingservices.com/74a32d9c-cace-4630-999b-4deb946bf2e9 679 B 200
https://static.parastorage.com/services/cookie-consent-banner-for-uou/1.685.0//app.bundle.min.js 17.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 3.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/_serverless/cookie-consent-settings-serverless/v1/cookie-banner-settings?languageCode=en 736 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.98 s
 • Czas: 147.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 146.22 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://frog.wix.com/pa?_msid=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6&rid=1653265869.780607718382550&_av=thunderbolt-1.10098.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2089&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=6f8f2943-a21b-4c8b-a774-9844e37d9a4f&_siteMemberId=undefined&bsi=4d009031-c9d7-49f8-b3ff-c482ceb991c4%7C1&src=76&evid=1109&pid=mainPage&pn=1&viewer=TB&pt=static&pa=editor&pti=mainPage&uuid=fc813f02-26cf-4846-b543-8e489056c6f4&url=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com%2F&ref=&bot=true&bl=en-US&pl=en-US&_=16532658790421 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 108.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 107.93 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=33&event_name=page%20interactive&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&pid=mainPage&pn=1&rid=1653265869.780607718382550&sar=800x600&sessionId=e968643e-c340-48f3-9fd3-7b3490fa8da8&siterev=544-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=1025&tts=2103&url=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com%2F&v=1.10098.0&vid=6f8f2943-a21b-4c8b-a774-9844e37d9a4f&bsi=4d009031-c9d7-49f8-b3ff-c482ceb991c4|1&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.1 s
 • Czas: 107.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 106.91 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/TPAWorker.c1ef46ed.chunk.min.js 1.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.11 s
 • Czas: 4.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 2.76 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 23.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.29 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.72 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://loadbalancer.visitor-analytics.io/worker?pageId=masterPage&compId=tpaWorker_7&viewerCompId=tpaWorker_7&siteRevision=544&viewMode=site&deviceType=desktop&locale=en&tz=Europe%2FLondon®ionalLanguage=en&endpointType=worker&instance=x1L4lADyOaYwa6wxzxKUgQTBMoN65wPNSmss_GP_gfg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZGE1ZjE3ZjEtZTk0OS00Zjk4LWExZWYtOWJjYzMyNjk1YmMyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlNTNiNC0yMzQzLWI2NDEtYzg0ZC0wNTZkMmU2ZWQyZTYiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjItMDUtMjNUMDA6MzE6MTguMTIyWiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNmY4ZjI5NDMtYTIxYi00YzhiLWE3NzQtOTg0NGUzN2Q5YTRmIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJmYzgxM2YwMi0yNmNmLTQ4NDYtYjU0My04ZTQ4OTA1NmM2ZjQifQ&commonConfig=%7B%22brand%22%3A%22wix%22%2C%22bsi%22%3A%224d009031-c9d7-49f8-b3ff-c482ceb991c4%7C1%22%2C%22BSI%22%3A%224d009031-c9d7-49f8-b3ff-c482ceb991c4%7C1%22%7D&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6 4.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 64.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 42.11 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 21.02 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 2.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.53 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j96&aip=1&a=377377993&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.kbdecoratingservices.com%2F&dp=%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Painters%20and%20decorators%20London%20Ealing%20%7C%20K%20B%20Decorating%20Services&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=YEBAAUIJAAAAAC~&jid=1653656760&gjid=1665936942&cid=1589477943.1653265879&tid=UA-101806103-3&_gid=749771044.1653265879&_r=1>m=2ou5b0&did=dYzMzMD&gdid=dYzMzMD&z=998806436 215 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.22 s
 • Czas: 20.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 19.3 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://static.parastorage.com/services/js-sdk/1.537.0/js/wix.min.js 25.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 4.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 2.63 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/js-md5@0.7.2/src/md5.min.js 4.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 21.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.41 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 9.72 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fingerprintjs2/2.1.0/fingerprint2.min.js 9.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 17.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.53 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 7.17 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/v16/languages-woff2.css 7.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 3.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.93 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/focus-visible@4.1.1/dist/focus-visible.min.js 1.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 2.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.81 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://visits.visitor-analytics.io/api/wix/websites/da5f17f1-e949-4f98-a1ef-9bcc32695bc2/settings 842 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 49.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.97 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 26.26 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://frog.wix.com/bpm 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 108.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 107.17 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://visits.visitor-analytics.io/worker-log 794 B 201
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 46.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 45.23 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://frog.wix.com/bpm 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.41 s
 • Czas: 109.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 107.15 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
https://frog.wix.com/bpm?_msid=713d53c2-ff66-4883-a5ac-0372921a6730&vsi=356574be-2445-4561-8cae-a98d0502c7e6&rid=1653265869.780607718382550&_av=thunderbolt-1.10098.0&isb=true&isbr=webdriver&ts=5078&tsn=6156&dc=84&caching=hit%2Chit&session_id=e968643e-c340-48f3-9fd3-7b3490fa8da8&st=2&url=https%253A%252F%252Fwww.kbdecoratingservices.com%252F&ish=true&pn=1&pv=true&pageId=mainPage&isServerSide=false&is_lightbox=false&is_cached=true&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&v=1.10098.0&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=6156&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=undefined&_siteMemberId=undefined&src=72&evid=502&_=16532658831102&tti=2459&tbt=288&iframes=1&screens=8&entryType=loaded&lcp=2021&lcpSize=459225&closestId=img_pageBackground_mainPage&lcpTag=WIX-IMAGE&lcpResourceType=png&lcpInLightbox=false&countScripts=40&startTimeScripts=1122&durationScripts=998&mttfbScripts=3&attfbScripts=3&tbdScripts=409943&countImages=14&startTimeImages=1190&durationImages=801&mttfbImages=224&attfbImages=193&tbdImages=673131&countFonts=5&startTimeFonts=1206&durationFonts=263&mttfbFonts=3&attfbFonts=3&tbdFonts=162295&duration=2299&ttlb=1095&dcl=1253&transferSize=100380&decodedBodySize=472750&pageCaching=maybe%20CDN&isSsr=true&isWelcome=false&visitorId=6f8f2943-a21b-4c8b-a774-9844e37d9a4f&btype=webdriver&bsi=4d009031-c9d7-49f8-b3ff-c482ceb991c4%7C1&ssrDuration=772&ssrTimestamp=1653265870703µPop=euw3&isRollout=false&isPlatformLoaded=false&maybeBot=true&cls=7&countCls=2&clsOld=7&clientType=ugc&analytics=true 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.16 s
 • Czas: 109.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 107.44 ms
 • Odbieranie: 1.45 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://frog.wix.com/bpm 262 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.46 s
 • Czas: 109.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 106.93 ms
 • Odbieranie: 1.34 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.084 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.105 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Pepyaka 1.19.10

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 396 162 stron!

73%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.38 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook