Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.006 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 7.387 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 9.707 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.71 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu2%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 7.02 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)23 / 3i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 28.18 KB (5)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 2.88 MB (33)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 2.18 MB (33)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 134.49 KB (10)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 221.27 KB (7)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne922.7 KB (34)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 123i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 6.33 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 2.2 MB (35%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 12.83 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.52s
 • 3.05s
 • 4.57s
 • 6.1s
 • 7.62s
/365707/freshflows-dont-have-2-cr?o=sharing 610 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 54.21 ms
 • DNS: 6.16 ms
 • Łączenie: 20.74 ms
 • SSL: 18.62 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 7.54 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/365707/freshflows-dont-have-2-cr?o=sharing 4.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 36.03 ms
 • Czas: 38.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 16.87 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 18.92 ms
 • Odbieranie: 2.43 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js 27.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 92.92 ms
 • Czas: 34.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.05 ms
 • Oczekiwanie: 7.05 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 23.2 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900&display=swap 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 93.45 ms
 • Czas: 49.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.88 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 23.58 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 3.69 ms
https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons 439 B 200
 • Rozpoczęcie: 93.66 ms
 • Czas: 90.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 40.04 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 49.22 ms
https://maxst.icons8.com/vue-static/landings/line-awesome/line-awesome/1.3.0/css/line-awesome.min.css 15.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 93.92 ms
 • Czas: 22.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.11 ms
 • Wysyłanie: 2.11 ms
 • Oczekiwanie: 4.88 ms
 • Odbieranie: 3.08 ms
 • Blokowanie: 3.38 ms
https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css 21.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 94.14 ms
 • Czas: 28.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.76 ms
 • Wysyłanie: 1.66 ms
 • Oczekiwanie: 11.8 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 3.36 ms
https://use.typekit.net/lgs0rip.css 953 B 200
 • Rozpoczęcie: 94.34 ms
 • Czas: 27.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.69 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.74 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 3.35 ms
https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js 14.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 94.58 ms
 • Czas: 36.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.6 ms
 • Oczekiwanie: 10.76 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 23.29 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.2/css/all.css 10.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 94.8 ms
 • Czas: 26.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.88 ms
 • Wysyłanie: 3.14 ms
 • Oczekiwanie: 6.19 ms
 • Odbieranie: 2.3 ms
 • Blokowanie: 4.83 ms
https://js.chargebee.com/v2/chargebee.js 45.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 95.03 ms
 • Czas: 269.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.67 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 2.48 ms
 • Odbieranie: 257.93 ms
 • Blokowanie: 3.26 ms
/assets/ads.js 560 B 200
 • Rozpoczęcie: 95.26 ms
 • Czas: 14.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.87 ms
 • Oczekiwanie: 8.39 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 4.56 ms
https://contextual.media.net/dmedianet.js?cid=8CUG57U1V 45.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 95.52 ms
 • Czas: 24.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.55 ms
 • Wysyłanie: 1.08 ms
 • Oczekiwanie: 13.85 ms
 • Odbieranie: 2.08 ms
 • Blokowanie: 3.15 ms
/styles.4fe29d2bc190b03b43fc.css 58.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 95.76 ms
 • Czas: 24.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 16.03 ms
 • Odbieranie: 4.05 ms
 • Blokowanie: 4.18 ms
/runtime-es2015.cdfb0ddb511f65fdc0a0.js 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 96 ms
 • Czas: 19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 13.52 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 4.04 ms
/polyfills-es2015.1736b721c9dceedbc82d.js 13.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 96.23 ms
 • Czas: 19.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 12.83 ms
 • Odbieranie: 2.02 ms
 • Blokowanie: 3.91 ms
/scripts.540053119c6fd1c9b37a.js 62.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 96.46 ms
 • Czas: 26.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 20.33 ms
 • Odbieranie: 2.1 ms
 • Blokowanie: 3.78 ms
/main-es2015.968f4e8fbd2b1e7211d9.js 737.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 96.68 ms
 • Czas: 123.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 31.62 ms
 • Odbieranie: 88.14 ms
 • Blokowanie: 3.65 ms
https://p.typekit.net/p.css?s=1&k=lgs0rip&ht=tk&f=43349.43352.43354.43357&a=84442296&app=typekit&e=css 181 B 200
 • Rozpoczęcie: 164.67 ms
 • Czas: 7.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.71 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.5 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TZ69NZG 47.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 205 ms
 • Czas: 48.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.31 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 21.8 ms
 • Odbieranie: 6.23 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-7DRMH8RP03&l=dataLayer&cx=c 61.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 306.42 ms
 • Czas: 37.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 24.52 ms
 • Odbieranie: 12.88 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 311.04 ms
 • Czas: 23.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.78 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 1.35 ms
 • Odbieranie: 1.05 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-7DRMH8RP03>m=2oe1o0&_p=1936468000&sr=800x600&ul=en-us&cid=572269963.1643077658&_s=1&dl=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%3Fo%3Dsharing&dt=Loading...%20%7C%20Linkvertise&sid=1643077658&sct=1&seg=0&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1 171 B 204
 • Rozpoczęcie: 400.75 ms
 • Czas: 20.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 18.84 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://js.chargebee.com/v2/0-d0d07a1ccb393c1835b4.js 17.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 419.73 ms
 • Czas: 231.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.13 ms
 • Odbieranie: 229.13 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://js.chargebee.com/v2/60-ebf05957172d9ca297d4.js 5.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 433.22 ms
 • Czas: 219.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 217.63 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/linkvertise-link-to/loader.js 24.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 433.61 ms
 • Czas: 37.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 17.95 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 15.77 ms
 • Odbieranie: 3.05 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v29/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 39.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.81 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 1.37 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 11.97 ms
https://sand.ostrichesica.com/clicktrue_invocation.js?id=14473 26.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 822.63 ms
 • Czas: 14.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.04 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 2.02 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/assets/vendor/thinksuggest.html 2.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 830.23 ms
 • Czas: 12.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 10.9 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/assets/vendor/thinksuggest.html 284 B 304
 • Rozpoczęcie: 832.25 ms
 • Czas: 24.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 11.71 ms
 • Odbieranie: 1.16 ms
 • Blokowanie: 11.39 ms
/api/v1/account 766 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 69.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.36 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 59.15 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://js.chargebee.com/v2/animation.css 1.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 5.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 4.21 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://fonts.gstatic.com/s/materialicons/v121/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNc.woff2 119.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 47.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 4.21 ms
 • Odbieranie: 2.55 ms
 • Blokowanie: 40.12 ms
/api/v1/recommended/list 378 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 56.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 55.29 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/api/v1/redirect/link/static/365707/freshflows-dont-have-2-cr?origin=&resolution=600x800 379 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 57.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 56.29 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/assets/img/final-Logo.png 36.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 9.82 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
/assets/img/icons/dreieck_schwarz_links.svg 674 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 14.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 12.41 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
/assets/img/icons/dreieck_schwarz_rechts.svg 613 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 19.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 17.32 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
/assets/img/loading.gif 48.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 10.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 8.42 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v29/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzI.woff2 15.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 42.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 3.42 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 38.69 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j96&aip=1&a=1936468000&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%2F1&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Loading...%20%7C%20Linkvertise&sd=24-bit&sr=800x600&vp=784x600&je=0&_u=YADAAEABAAAAAC~&jid=1576004822&gjid=626615820&cid=572269963.1643077658&tid=UA-123426114-2&_gid=2054400477.1643077659&_r=1>m=2wg1o0TZ69NZG&z=464061937 92 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 20.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 19.17 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/api/v1/account 997 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 76.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 75.42 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/api/v1/recommended/list 951 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 77.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 76.08 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/api/v1/redirect/link/static/365707/freshflows-dont-have-2-cr?origin=&resolution=600x800 6.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 2.7 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.69 s
 • Odbieranie: 2.11 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://cdn.taboola.com/libtrc/impl.20220124-9-RELEASE.js 126.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 422.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 17.23 ms
 • Odbieranie: 404.52 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j96&tid=UA-123426114-2&cid=572269963.1643077658&jid=1576004822&gjid=626615820&_gid=2054400477.1643077659&_u=YADAAEAAAAAAAC~&z=1353727311 442 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 40.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.38 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 19.61 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://js.chargebee.com/v2/master-e78306bb8bf6e4c08b983843bcc819f3.html 641 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 6.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 2.09 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 3.4 ms
https://paper.ostrichesica.com/ct?id=14473&url=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%2F1&sf=0&tpi=&ch=cheq4ppc&uvid=&tsf=0&tsfmi=&tsfu=&cb=1643077659429&hl=2&op=0&ag=2219596011&rand=54161821513185907525170632865576649922172080070552197027508625029826&fs=800x600&fst=800x600&np=linux%20x86_64&nv=google%20inc.&ref=&ss=800x600&nc=0&at=&di=W1siZWYiLDE3MDBdLFsxMiwie1wiZVwiOjAsXCJ3Z2xcIjoxfSJdLFsiY2IiLCIwLDAsMCwwLDIsMCwwLDAsMCw0LDAsMCwzLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDEsMCwwLDAsMCw0LDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDMsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDEsMCwwLDAsMCwwLDAiXSxbLTEsIi0iXSxbLTIsIjIzLDZrZlFkOFZlWDUvL3UrWjkxeloyNFdJUW1FRVFJbWdBcUlBeFcwYWgxbzFSWmFWOVc2dGRwcUhYVzBZclZhdGJXdEF4ZXVhaDN3cTdhS2UyRWRJTElFRWpZa0JNZ2VkNTU5enYiXSxbLTMsIltdIl0sWy00LCItIl0sWy01LCItIl0sWy02LCJ7XCJ3XCI6W1wiJFwiLFwialF1ZXJ5XCIsXCJib290c3RyYXBcIixcImpRdWVyeTM0MTAzNTc1NTA4MzQ4MTY5NjQ5MVwiLFwiZGF0YUxheWVyXCIsXCJnb29nbGVfdGFnX21hbmFnZXJcIixcImdvb2dsZV90YWdfZGF0YVwiLFwiR29vZ2xlQW5hbHl0aWNzT2JqZWN0XCIsXCJnYVwiLFwiZ2FHbG9iYWxcIixcImNiSnNvblBcIixcIl9fY29yZS1qc19zaGFyZWRfX1wiLFwiY2Jfd2luZG93X2xvZ2dlclwiLFwiQ2hhcmdlYmVlXCIsXCJpc0FkQmxvY2tBY3RpdmVcIixcIl90YWJvb2xhXCIsXCJfbU5IYW5kbGVcIixcIm1lZGlhbmV0X3ZlcnNpb25JZFwiLFwibWVkaWFuZXRfY2hubVwiLFwibWVkaWFuZXRfY2hubTJcIixcIm1lZGlhbmV0X2Nobm0zXCIsXCJtZWRpYW5ldF9taXNjXCIsXCJNRDVcIixcIl9tTlwiLFwiX21OU3J2XCIsXCJzZXR1cFwiLFwiX21OX0lkZlwiLFwiX21OX2N0ck1cIixcIl9tTl9jdHJcIixcIm1uanNcIixcIl9tTkRldGFpbHNcIixcIl9jbUwxUmVxdWlyZVwiLFwiX2NtTDFEZWZpbmVcIixcIl9tTkVcIixcIndlYnBhY2tKc29ucFwiLFwiWm9uZVwiLFwiX196b25lX3N5bWJvbF9fUHJvbWlzZVwiLFwiX196b25lX3N5bWJvbF9fWm9uZUF3YXJlUHJvbWlzZVwiLFwiX196b25lX3N5bWJvbF9fZmV0Y2hcIixcIl9fem9uZV9zeW1ib2xfX3NldFRpbWVvdXRcIixcIl9fem9uZV9zeW1ib2xfX2NsZWFyVGltZW91dFwiLFwiX196b25lX3N5bWJvbF9fc2V0SW50ZXJ2YWxcIixcIl9fem9uZV9zeW1ib2xfX2NsZWFySW50ZXJ2YWxcIixcIl9fem9uZV9zeW1ib2xfX3JlcXVlc3RBbmltYXRpb25GcmFtZVwiLFwiX196b25lX3N5bWJvbF9fY2FuY2VsQW5pbWF0aW9uRnJhbWVcIixcIl9fem9uZV9zeW1ib2xfX3dlYmtpdFJlcXVlc3RBbmltYXRpb25GcmFtZVwiLFwiX196b25lX3N5bWJvbF9fd2Via2l0Q2FuY2VsQW5pbWF0aW9uRnJhbWVcIixcIl9fem9uZV9zeW1ib2xfX2FsZXJ0XCIsXCJfX3pvbmVfc3ltYm9sX19wcm9tcHRcIixcIl9fem9uZV9zeW1ib2xfX2NvbmZpcm1cIl0sXCJuXCI6W10sXCJkXCI6W119Il0sWy03LCItIl0sWy04LCItIl0sWy05LCIrIl0sWy0xMCwiLSJdLFstMTEsIntcInRcIjpcIlwiLFwibVwiOltdfSJdLFstMTIsIm51bGwiXSxbLTEzLCItIl0sWy0xNCwiLSJdLFstMTUsIi0iXSxbLTE2LCIwIl0sWy0xNywiOCJdLFstMTgsIlswLDAsMCwxXSJdLFstMTksIlswLDAsMCwwLDAsMCwxLDI0LDI0LFwiLVwiLDgwMCw2MDAsODAwLDYwMCw4MDAsNjAwLDgwMCw2MDAsMCwwLDAsMCxcIi1cIixcIi1cIl0iXSxbLTIwLCI1NzIyNjk5NjMuMTY0MzA3NzY1OCJdLFstMjEsIi0iXSxbLTIyLCJbXCJuXCIsXCJuXCJdIl0sWy0yMywiKyJdLFstMjQsIltdIl0sWy0yNSwiLSJdLFstMjYsIntcInRqaHNcIjo0NDcwMDAwMCxcInVqaHNcIjoyOTQwMDAwMCxcImpoc2xcIjozNzYwMDAwMDAwfSJdLFstMjcsIlswLDkuNCwwLFwiNGdcIixudWxsXSJdLFstMjgsImVuLVVTIl0sWy0yOSwiLSJdLFstMzAsIltcInZcIiwwXSJdLFstMzEsInRydWUiXSxbLTMyLCIwIl0sWy0zMywiLSJdLFstMzQsIi0iXSxbLTM1LCJbMTY0MzA3NzY1OTM5OSwtMV0iXSxbLTM2LCJbXCI0LzNcIixcIjQvM1wiXSJdLFstMzcsIi0iXSxbLTM4LCJpLC0xLC0xLDk1OSwwLDEsMCw1LDE5LDIxLC0xLDAsMTQ2Ny44OCwyMzE3LjQ3NSwyNDMxLDI0MzEiXSxbLTM5LCJbXCIyMDAzMDEwN1wiLDAsXCJHZWNrb1wiLFwiTmV0c2NhcGVcIixcIk1vemlsbGFcIixudWxsLG51bGwsZmFsc2UsOCxmYWxzZSxudWxsLDBdIl0sWy00MCwiMzMiXSxbLTQxLCItIl0sWy00MiwiMTcyNDI5NzY1MyJdLFstNDMsIjAwMDAwMDAxMDAwMDAwMDAwMDExMTAxMTAwIl0sWy00NCwiMCwwLDAsNSJdLFstNDUsIjYyMCwwLDAsMCwwLDAsNzYyLDAsNjQ4LDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCJdLFstNDYsIjAiXSxbLTQ3LCJFdXJvcGUvV2Fyc2F3LGVuLVVTLGxhdG4sZ3JlZ29yeSJdLFstNDgsIjAsMCJdLFstNDksIi0iXSxbLTUwLCJodHRwczovL2xpbmt2ZXJ0aXNlLmNvbS8zNjU3MDcvZnJlc2hmbG93cy1kb250LWhhdmUtMi1jcj9vPXNoYXJpbmciXSxbLTUxLCItIl0sWyJkZGIiLCIwLDIzLDEsMCwwLDEsMCwwLDEsMCwwLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDEsMCwwLDAsMCwwLDEsMCwyLDE5LDAsNSwwLDAsMCwwIl0sWyJibmNoIiw3OF0sWyJhYm5jaCIsNzhdXQ%3D%3D&dep=0&pre=0&sdd=%7B%7D&cri=VCRZj2fvEp&pto=2463&ver=43&gac=572269963.1643077658&mei=&ap=&duid=1.1643077659.33r6roSFcEFKSHtj&suid=1.1643077659.Au2iYE854m59H8dj&tuid=1.1643077659.6AmLk5ihKs4Ipeyy&fbc=->m=W10%3D&it=70%2C1745%2C47&fbcl=-&gacl=&gacsd=-&rtic=- 1.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 232.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 108.61 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 121.05 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
https://www.thinksuggest.org/simple/suggest-min-unpacked.js 50.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 83.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.43 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 39.93 ms
 • Odbieranie: 20.26 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.thinksuggest.org/simple/suggest-min-unpacked.js 50.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 143.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 123.62 ms
 • Odbieranie: 19.65 ms
 • Blokowanie: 0.07 ms
https://quantcast.mgr.consensu.org/choice/6HLqbyS2ZdmRM/linkvertise.com/choice.js 2.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 31.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.67 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 4.65 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/assets/i18n/en.json?v=1&X-Linkvertise-UT=xEpGJwzRGmHAOWRLlh7vn61eOnWkTvVbigXtO56ENzLb51VBX4cOSV4wk8rNU6Rq 28.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.87 s
 • Czas: 29.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 27.39 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j96&tid=UA-123426114-2&cid=572269963.1643077658&jid=1576004822&_u=YADAAEAAAAAAAC~&z=1261701757 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.88 s
 • Czas: 46.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.13 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 24.51 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j96&tid=UA-123426114-2&cid=572269963.1643077658&jid=1576004822&_u=YADAAEAAAAAAAC~&z=1261701757 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.88 s
 • Czas: 46.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.13 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 24.51 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://js.chargebee.com/v2/master-67d99d5d1f50939c6e40.js 59.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.92 s
 • Czas: 9.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 2.93 ms
 • Odbieranie: 4.97 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://secure.quantserve.com/quant.js 9.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 43.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.06 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 19.65 ms
 • Odbieranie: 2.55 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://quantcast.mgr.consensu.org/tcfv2/cmp2.js?referer=linkvertise.com 47.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 3.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.63 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://js.chargebee.com/v2/pi-worker-e78306bb8bf6e4c08b983843bcc819f3.js 20.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.98 s
 • Czas: 4.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2.73 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://js.chargebee.com/v2/70-b232ab03fdb2c322fccc.js 1.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.98 s
 • Czas: 5.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.11 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
https://js.chargebee.com/v2/80-e7f38318cfd8c93586bc.js 1.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.98 s
 • Czas: 4.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 3.65 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://test.quantcast.mgr.consensu.org/GVL-v2/cmp-list.json 2.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2 s
 • Czas: 8.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.91 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.99 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://linkvertise.chargebeestatic.com/api/internal/1643076900/retrieve_js_info 552 B 202
 • Rozpoczęcie: 2.03 s
 • Czas: 342.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.8 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 337.03 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://rules.quantcount.com/rules-p-6HLqbyS2ZdmRM.js 352 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.03 s
 • Czas: 10.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.72 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 4.43 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://quantcast.mgr.consensu.org/tcfv2/38/cmp2ui-en.js 227.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.04 s
 • Czas: 237.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.79 ms
 • Odbieranie: 235.21 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://quantcast.mgr.consensu.org/GVL-v2/vendor-list-trimmed-v1.json 36.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 8.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.55 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.87 ms
 • Odbieranie: 1.69 ms
 • Blokowanie: 1.38 ms
/api/v1/validate-traffic?cheq_response=%2FPZ6X6zzzbVHtg%2F%2FUccnH6%2FCQ2uNMGuidueLpoLoTlWttPkUw9ZYab7Fpp%2BXmuJWaMw%3D&X-Linkvertise-UT=xEpGJwzRGmHAOWRLlh7vn61eOnWkTvVbigXtO56ENzLb51VBX4cOSV4wk8rNU6Rq 749 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 75.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 72.88 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
https://paper.ostrichesica.com/tracker/tc_imp.gif?e=37dfbd8ee84e00136eedc732ed418c9d9225c24f567d43d6da1908be6245cad7bd70a976750ef80ed89373bfe70e9c20c1e53e8d5f15896a2417071a10acf9f29f67488a87dc0e796b13ff7e2207813cdb36c60d645424c65b095931050ec1ed3e4977be26bb25cb43e2903aee5367aa13257b0fdb5aec54e285929c68f37950aa2084ba5f7ff35b7b1a2d18c8c9077af562b7818fbd1910fa0a9fc95df820da75c45b956279f02b01f2040e0228d2595fe69fe0a100ba2f965f980cf64d766dbad1276140023df819958d45a95f60e8e4e47116253bc6f57662d4dd09012d4c6f0715a4872c646300a4ea2a28dafab7778fe55875032fadb4b986da22ffcfd448bd579a0b3c33cabe9abca266c18eb16b976107d1fd9f784e16f76569a0c54264fcc4e92ada14f544b08219de5d8e8d23d63227cedd6398269acdf7afd6b1b85f7fb46beff8af37026be1cc6096b145b3425957950819dd868dc5d4edca36c526c6d1bf8b6ce9332b7b856866c7d4df0e21d7a82bf84fa7834a9566a2710213059e61f14ddd87f63f8aa978895ce7cf848829ce4e472da5085a136e4e7ac0bc73b3559494c764ebde64f7d0749a83e3f96ed9a2f55e2630c8e55d50d0b20a4c09f9e0a26cb66488f64eb8b15dee25f56fd12a8006ddba39c01825e2a79b603c2161052e085c10ade78964c01ea5131c3075a1e1119be14c1ef4aac2a8a07e80b1f6f6edfbb3f24b4a20f8478faa5a6c855f641ad27f5e706fea66a97619def6c7638b7cca238ba830d0be0d9d6712222602600e9ac0e6b6206901df411187d9cbbaaecb55019db0ba7a90ca7a65dbd1503a2ba6f2af0554c15ce627db40f12389519e9147eab020e38589d49c4462e8e73d668b68d7c8b2f27fe96431125891613b58e5f94d93fe508fc0cfda5edf869932083344be3aac03af5cac8718cb4e18241862063ce523ced47a1cab73d2e5b563cbc526e16861f652056cedb48e5901b72fa29c1a8c566d431ff1&cri=VCRZj2fvEp&ts=664&cb=1643077660094 79 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 111.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 108.24 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 1.13 ms
/api/v1/validate-traffic?cheq_response=%2FPZ6X6zzzbVHtg%2F%2FUccnH6%2FCQ2uNMGuidueLpoLoTlWttPkUw9ZYab7Fpp%2BXmuJWaMw%3D&X-Linkvertise-UT=xEpGJwzRGmHAOWRLlh7vn61eOnWkTvVbigXtO56ENzLb51VBX4cOSV4wk8rNU6Rq 933 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 99.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 96.81 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
https://audit-tcfv2.quantcast.mgr.consensu.org/?log=%7B%22accountId%22%3A%226HLqbyS2ZdmRM%22%2C%22domain%22%3A%22linkvertise.com%22%2C%22publisher%22%3A%22Linkvertise%22%2C%22cmpId%22%3A10%2C%22cmpVersion%22%3A%222.38%22%2C%22displayType%22%3A%22tcfui%3Amandatory%22%2C%22configurationHashCode%22%3A%22nGbee34cYJ2CKAtbNpBEIw%22%2C%22clientTimestamp%22%3A1643077660223%2C%22operationType%22%3A%22init%22%2C%22sessionId%22%3A%22GDPR-q0odjdaj2itnx0m5s2ym%22%7D 507 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 7.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.66 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 1.54 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/assets/img/final-Logo.png?qc-size=1500,293 37.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 12.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 10.93 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://linkvertise.chargebeestatic.com/api/internal/1643076900/retrieve_js_info 831 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.41 s
 • Czas: 3.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.5 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LdxzNoUAAAAAC7rwigQ9hI75HZl9mXhumAUR-B- 794 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.42 s
 • Czas: 22.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 21.38 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/TDBxTlSsKAUm3tSIa0fwIqNu/recaptcha__en.js 139.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 40.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.2 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 2.46 ms
 • Odbieranie: 14.07 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LdxzNoUAAAAAC7rwigQ9hI75HZl9mXhumAUR-B-&co=aHR0cHM6Ly9qcy5jaGFyZ2ViZWUuY29tOjQ0Mw..&hl=en&v=TDBxTlSsKAUm3tSIa0fwIqNu&size=invisible&cb=p51cc8kivjgu 20.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 36.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 29.6 ms
 • Odbieranie: 6.45 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/TDBxTlSsKAUm3tSIa0fwIqNu/styles__ltr.css 24.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 23.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.34 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.56 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/TDBxTlSsKAUm3tSIa0fwIqNu/recaptcha__en.js 277.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 3.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.46 ms
 • Odbieranie: 3.38 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=en&v=TDBxTlSsKAUm3tSIa0fwIqNu 180 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.71 s
 • Czas: 21.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 20.45 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://paper.ostrichesica.com/dc/1 124 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.73 s
 • Czas: 112.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 111.49 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://paper.ostrichesica.com/mon 39 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 110.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 107.89 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/ajax-loader.c5cd7f5300576ab4c882.gif 4.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.17 s
 • Czas: 8.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 7.11 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://use.typekit.net/af/12d434/00000000000000007735cbc9/30/l?primer=7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&fvd=n4&v=3 24.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.37 s
 • Czas: 23.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.69 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.32 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v29/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc4.woff2 15.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.37 s
 • Czas: 6.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 1.51 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 3.86 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v29/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc4.woff2 15.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.37 s
 • Czas: 6.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 2.35 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 3.4 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v29/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc4.woff2 15.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.37 s
 • Czas: 8.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 2.99 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 3.28 ms
https://players.brightcove.net/5985631845001/W9aTecLme_default/index.min.js 218.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.31 s
 • Czas: 77.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.67 ms
 • Odbieranie: 65.3 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/assets/img/icons/arrow_right_double.svg 1.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 12.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.61 ms
 • Oczekiwanie: 7.19 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
/thumbnails/32746329.svg 18.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 245.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 237.25 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 6.95 ms
/assets/img/icons/FAQ_arrow_right_double.svg 1.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 12.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 7.58 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 3.68 ms
/assets/img/icons/FAQ_arrow_down_single.svg 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 13.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 8.7 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 3.68 ms
/assets/img/icons/FAQ_arrow_down_double.svg 735 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 15.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 11.15 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 3.52 ms
/assets/img/icons/Opera%20Banner_Logo%20unten.svg 1.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 16.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 11.8 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 3.49 ms
https://img.youtube.com/vi/WixQsM_8Goc/mqdefault.jpg 16.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 28.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.64 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 2.03 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
https://img.youtube.com/vi/1LH__KbTBlA/mqdefault.jpg 15.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 72.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 3.81 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 67.07 ms
https://img.youtube.com/vi/Sq7KOE1fQBc/mqdefault.jpg 8.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 70.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 3.02 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 67 ms
/link_images/62869 1.46 MB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 430.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 27.17 ms
 • Odbieranie: 397 ms
 • Blokowanie: 5.77 ms
https://img.youtube.com/vi/HZg3aEtbWL0/maxresdefault.jpg 103.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 76.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 4.93 ms
 • Odbieranie: 4.73 ms
 • Blokowanie: 66.76 ms
https://img.youtube.com/vi/zLPixhssMOo/maxresdefault.jpg 120.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 78.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 7.06 ms
 • Odbieranie: 4.73 ms
 • Blokowanie: 66.68 ms
/assets/img/icons/KW_Modal_Yahoo_Popup.svg 1.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 13.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 10.47 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 2.62 ms
https://img.youtube.com/vi/0xPf3M5eoNU/mqdefault.jpg 19.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 73.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 5.47 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 66.49 ms
https://img.youtube.com/vi/lze7XP_hMio/mqdefault.jpg 16.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.42 s
 • Czas: 7.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 2.64 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 3.28 ms
/link_images/20642 840.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 389.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 28.7 ms
 • Odbieranie: 354.98 ms
 • Blokowanie: 5.15 ms
https://img.youtube.com/vi/d6dpgriQ10c/mqdefault.jpg 9.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.42 s
 • Czas: 6.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 1.73 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 3.24 ms
https://vjs.zencdn.net/vttjs/0.12.5/vtt.global.min.js 7.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.6 s
 • Czas: 36.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.44 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 15.46 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://edge.api.brightcove.com/playback/v1/accounts/5985631845001/videos/6150754936001 671 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.67 s
 • Czas: 38.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.05 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 15.41 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://metrics.brightcove.com/v2/tracker?domain=videocloud&platform=video-js&session=c04c84069951d583de2de70d&account=5985631845001&destination=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%2F1&platform_version=6.63.5&player=players.brightcove.com%2F5985631845001%2FW9aTecLme_default&player_name=Player%20mit%20Ads%20f%C3%BCr%20Linkvertise.com&source=&event=player_init&time=1643077662557&seq=0 207 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.67 s
 • Czas: 34.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.92 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 28.92 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://players.brightcove.net/5985631845001/studio_overlays/W9aTecLme-ae75555b-6735-46e2-b7bb-978b65f1dba1.png 20.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.67 s
 • Czas: 4.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.36 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
https://metrics.brightcove.com/v2/tracker?domain=videocloud&platform=video-js&session=c04c84069951d583de2de70d&account=5985631845001&destination=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%2F1&platform_version=6.63.5&player=players.brightcove.com%2F5985631845001%2FW9aTecLme_default&player_name=Player%20mit%20Ads%20f%C3%BCr%20Linkvertise.com&source=&event=catalog_request&url=https%3A%2F%2Fedge.api.brightcove.com%2Fplayback%2Fv1%2Faccounts%2F5985631845001%2Fvideos%2F6150754936001&time=1643077662561&seq=1 94 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.67 s
 • Czas: 37.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 29.84 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 7.06 ms
https://metrics.brightcove.com/v2/tracker?domain=videocloud&platform=video-js&session=c04c84069951d583de2de70d&account=5985631845001&destination=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%2F1&platform_version=6.63.5&player=players.brightcove.com%2F5985631845001%2FW9aTecLme_default&player_name=Player%20mit%20Ads%20f%C3%BCr%20Linkvertise.com&source=&usage=overlay!2.1.4&usage=inpage-embed&event=player_load&time=1643077662604&qos.performance.memory.jsHeapSizeLimit=3760000000&qos.performance.memory.usedJSHeapSize=29400000&qos.performance.memory.totalJSHeapSize=44700000&qos.performance.navigation.redirectCount=0&qos.performance.navigation.type=0&qos.performance.navigation.directedMigration=false&qos.performance.timing.loadEventEnd=1643077660303&qos.performance.timing.loadEventStart=1643077660302&qos.performance.timing.domComplete=1643077660302&qos.performance.timing.domContentLoadedEventEnd=1643077659224&qos.performance.timing.domContentLoadedEventStart=1643077659224&qos.performance.timing.domInteractive=1643077658410&qos.performance.timing.domLoading=1643077657982&qos.performance.timing.responseEnd=1643077657974&qos.performance.timing.responseStart=1643077657971&qos.performance.timing.requestStart=1643077657953&qos.performance.timing.secureConnectionStart=1643077657935&qos.performance.timing.connectEnd=1643077657952&qos.performance.timing.connectStart=1643077657933&qos.performance.timing.domainLookupEnd=1643077657933&qos.performance.timing.domainLookupStart=1643077657928&qos.performance.timing.fetchStart=1643077657927&qos.performance.timing.redirectEnd=0&qos.performance.timing.redirectStart=0&qos.performance.timing.unloadEventEnd=0&qos.performance.timing.unloadEventStart=0&qos.performance.timing.navigationStart=1643077656968&qos.player.dimensions=%5B%5B1643077662604%2C%220x0%22%2C%22100x100%22%5D%5D&qos.player.pixelratio=%5B%5B1643077662604%2C1%5D%5D&qos.player.screendimensions=%5B%5B1643077662604%2C%22800x600%22%5D%5D&seq=2 94 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.71 s
 • Czas: 30.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 29.18 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
https://edge.api.brightcove.com/playback/v1/accounts/5985631845001/videos/6150754936001 3.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.77 s
 • Czas: 16.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 15.4 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://metrics.brightcove.com/v2/tracker?domain=videocloud&platform=video-js&session=c04c84069951d583de2de70d&account=5985631845001&destination=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%2F1&platform_version=6.63.5&player=players.brightcove.com%2F5985631845001%2FW9aTecLme_default&player_name=Player%20mit%20Ads%20f%C3%BCr%20Linkvertise.com&source=&event=catalog_response&url=https%3A%2F%2Fedge.api.brightcove.com%2Fplayback%2Fv1%2Faccounts%2F5985631845001%2Fvideos%2F6150754936001&time=1643077662689&response_time_ms=128&seq=3 94 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.8 s
 • Czas: 29.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 28.68 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://cf-images.us-east-1.prod.boltdns.net/v1/static/5985631845001/ce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5/dab8d13f-972c-422c-b90d-2d5538081411/1280x720/match/image.jpg 122.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.81 s
 • Czas: 11.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.6 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 3.87 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
blob:https://linkvertise.com/c04c8c38-752f-4614-8665-073d07dd9f72 5.78 KB 200
blob:https://linkvertise.com/6d3ef0e4-0b95-41b6-9946-137e620be61e 22.52 KB 200
blob:https://linkvertise.com/836eb2b1-cee3-48df-b3af-30fcf05c708a 22.52 KB 200
https://manifest.prod.boltdns.net/manifest/v1/hls/v4/clear/5985631845001/ce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5/10s/master.m3u8?fastly_token=NjFlZmFlYTBfODM5ODQzZWU5OTJjMzRlMTI1YzZiY2MzMDY3YjBhYmRlNTYwMjczMTNiYjAxMGM2MzMzN2QzYTM0NzliZDAzNg%3D%3D 6.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.83 s
 • Czas: 42.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 15.42 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 25.11 ms
https://metrics.brightcove.com/v2/tracker?domain=videocloud&platform=video-js&session=c04c84069951d583de2de70d&account=5985631845001&destination=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%2F1&platform_version=6.63.5&player=players.brightcove.com%2F5985631845001%2FW9aTecLme_default&player_name=Player%20mit%20Ads%20f%C3%BCr%20Linkvertise.com&source=&time=1643077662739&event=video_impression&video=6150754936001&video_name=Linkvertise%20Premium%20Spot%20Polish&video_duration=68&media_url=https%3A%2F%2Fmanifest.prod.boltdns.net%2Fmanifest%2Fv1%2Fhls%2Fv4%2Fclear%2F5985631845001%2Fce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5%2F10s%2Fmaster.m3u8%3Ffastly_token%3DNjFlZmFlYTBfODM5ODQzZWU5OTJjMzRlMTI1YzZiY2MzMDY3YjBhYmRlNTYwMjczMTNiYjAxMGM2MzMzN2QzYTM0NzliZDAzNg%253D%253D&autoplay=false&preload=metadata&qos.content.sourceMimeType=application%2Fvnd.apple.mpegurl&seq=4_0 94 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.86 s
 • Czas: 29.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 28.71 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://manifest.prod.boltdns.net/manifest/v1/hls/v4/clear/5985631845001/ce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5/14d2e769-b2cc-4648-aecf-b837051ebac0/10s/rendition.m3u8?fastly_token=NjFlZmE1MWZfNDllYWZjMWFjMTk1NjkxOWE2YWNhMDFlMjVmNWRkZWRkOTA1ZDhlYTA0ZThhODMzOWNlMjM5Y2JlMDdmN2VlNg%3D%3D 2.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.88 s
 • Czas: 17.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 16.3 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://manifest.prod.boltdns.net/manifest/v1/hls/v4/clear/5985631845001/ce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5/9079983d-a4a9-4407-9080-e43efc5496ef/10s/rendition.m3u8?fastly_token=NjFlZmE1MWZfMmY1NDczYTY0ZmUwMzk2NWIwYThjMzdhZjE4OWJmMmI2MTNkNDAyYzA2NzY4NzRmYzk5MGZhNmYxOTExNDI1Ng%3D%3D 2.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.91 s
 • Czas: 17.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 16.5 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://bcbolt446c5271-a.akamaihd.net/media/v1/hls/v4/clear/5985631845001/ce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5/14d2e769-b2cc-4648-aecf-b837051ebac0/5x/segment0.ts?akamai_token=exp=1643095372~acl=/media/v1/hls/v4/clear/5985631845001/ce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5/14d2e769-b2cc-4648-aecf-b837051ebac0/*~hmac=3f7558b9d881fd70de612a93d6b4cc0da8f85d191411e626b365907af0a8f80e 635.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.91 s
 • Czas: 44.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 18.77 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.92 ms
 • Odbieranie: 7.4 ms
 • Blokowanie: 16.34 ms
https://bcbolt446c5271-a.akamaihd.net/media/v1/hls/v4/clear/5985631845001/ce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5/9079983d-a4a9-4407-9080-e43efc5496ef/5x/segment0.ts?akamai_token=exp=1643095372~acl=/media/v1/hls/v4/clear/5985631845001/ce6ceb59-d17e-4204-81e6-f04ad3ef95f5/9079983d-a4a9-4407-9080-e43efc5496ef/*~hmac=5695ff6c8e3aef132940253398a8407f0f6d64869c8f81d76876c747bb4620fa 168.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.93 s
 • Czas: 36.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.85 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.4 ms
 • Odbieranie: 3.1 ms
 • Blokowanie: 11.56 ms
https://paper.ostrichesica.com/mon 39 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.22 s
 • Czas: 114.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 112.3 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://paper.ostrichesica.com/mon 39 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.24 s
 • Czas: 124.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 122.45 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://www.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-7DRMH8RP03>m=2oe1o0&_p=1936468000&sr=800x600&ul=en-us&cid=572269963.1643077658&_s=2&dl=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%2F1&dr=https%3A%2F%2Flinkvertise.com%2F365707%2Ffreshflows-dont-have-2-cr%3Fo%3Dsharing&dt=Linkvertise.com%20%7C%20The%20Search%20Engine%20for%20exclusive%20Content&sid=1643077658&sct=1&seg=1&en=page_view&_et=2008 54 B 204
 • Rozpoczęcie: 7.4 s
 • Czas: 22.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 19.47 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP - si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) b/di

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja i

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive i

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 396 163 stron!

73%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.38 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook