Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 2.278 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.282 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.906 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 1.019 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu38%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.53 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)154 / 2i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 17.88 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 850.4 KB (35)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 377.38 KB (21)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 86.1 KB (10)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 115.95 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne685 B (3)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 73i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.41 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.24 MB (88%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.67 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.7s
 • 1.39s
 • 2.09s
 • 2.79s
 • 3.48s
https://inkmasters.pl/ 17.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 2.26 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 36.11 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 1.22 s
 • Odbieranie: 10.15 ms
 • Blokowanie: 997.75 ms
/themes/oxygen2/styles/style.css?v=1642079515 51.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 22.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.67 ms
 • Oczekiwanie: 0.18 ms
 • Odbieranie: 16.99 ms
 • Blokowanie: 4.05 ms
/public/libraries/mobile_menu/mobile_menu.min.css 867 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 11.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.97 ms
 • Oczekiwanie: 0.18 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 8.37 ms
/themes/oxygen2/scripts/main.min.js?v=1641302433 19.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 19.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.73 ms
 • Oczekiwanie: 0.09 ms
 • Odbieranie: 7.82 ms
 • Blokowanie: 7.96 ms
/public/libraries/shipments/maps/empty.min.js?v=1636973923 302 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 14.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.05 ms
 • Oczekiwanie: 0.1 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 7.34 ms
/public/libraries/shipments/maps/common.min.js?v=1636973923 410 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 15.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.54 ms
 • Oczekiwanie: 0.07 ms
 • Odbieranie: 1.05 ms
 • Blokowanie: 6.93 ms
/public/libraries/mobile_menu/mobile_menu.min.js 1.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 16.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.92 ms
 • Oczekiwanie: 0.1 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 6.54 ms
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css 20.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 32.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.99 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 17.15 ms
 • Odbieranie: 5.41 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/assets/owl.carousel.min.css 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 26.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.82 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 12.86 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 1.8 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/assets/owl.theme.default.min.css 645 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 37.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 14.56 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 21.51 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.2.5/jquery.fancybox.min.css 2.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 36.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 13.69 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 21.36 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css 5.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 37.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 15.16 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 21.3 ms
https://static.ex4.pl/nice_style.min.css 1.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 32.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 14.75 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 15.79 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 1.48 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.perfect-scrollbar/0.8.1/css/perfect-scrollbar.min.css 794 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 37.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 16.05 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 21.06 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Cabin:700,400,300&subset=latin,latin-ext 968 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 44.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.01 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 21.83 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 1.28 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-5G5YFY6XWB 62.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 63.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.96 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 28.74 ms
 • Odbieranie: 12.17 ms
 • Blokowanie: 1.3 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-207554296-1 36.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 51.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 23.66 ms
 • Odbieranie: 3.09 ms
 • Blokowanie: 25.1 ms
/themes/oxygen2/images/icons/2/menu.svg 745 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 36.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.07 ms
 • Oczekiwanie: 25.37 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 7.54 ms
/themes/oxygen2/images/icons/2/search.svg 803 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 36.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.04 ms
 • Oczekiwanie: 25.82 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 7.44 ms
/public/upload/other/1625512612logo-png.webp 16.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 37.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.02 ms
 • Oczekiwanie: 26.97 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 7.34 ms
/themes/oxygen2/images/icons/2/basket.svg 1.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 38.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3 ms
 • Oczekiwanie: 27.49 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 7.23 ms
/themes/oxygen2/images/icons/2/wishlist.svg 1.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 38.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.98 ms
 • Oczekiwanie: 27.95 ms
 • Odbieranie: 0.31 ms
 • Blokowanie: 7.15 ms
/themes/oxygen2/images/icons/2/user.svg 1.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 38.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.94 ms
 • Oczekiwanie: 28.35 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 7.07 ms
/public/upload/catalog/product/82/minigallery/thumb_164025888371iyJt3mgaS._SL1000_-jpg.webp 22.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 39.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.89 ms
 • Oczekiwanie: 29.32 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 7 ms
/public/upload/catalog/product/83/minigallery/thumb_1639152417ekskluzywny_zestaw_do_tatuazu_z_maszynka_rotacyjna_pen-jpg.webp 19.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 40.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.85 ms
 • Oczekiwanie: 30.22 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 6.93 ms
/public/upload/catalog/product/86/minigallery/thumb_1639217396zestaw_do_tatuowania_z_maszynka_cewkowa-png.webp 51.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 42.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.8 ms
 • Oczekiwanie: 31.82 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 6.85 ms
/public/upload/catalog/product/90/minigallery/thumb_1641400100kalka_techniczna_do_przenoszenia_wzoru_a4-jpg.webp 10.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 43.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.78 ms
 • Oczekiwanie: 33.44 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 6.75 ms
/public/upload/catalog/product/92/minigallery/thumb_164163385081SS1bKLsQL._SL1500_-jpg.webp 24.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 45.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.75 ms
 • Oczekiwanie: 34.14 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 6.67 ms
/public/upload/catalog/product/96/minigallery/thumb_1642178659silikonowa_reka_do_nauki_tatuowania-jpg.webp 9.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 45.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.72 ms
 • Oczekiwanie: 35.8 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 6.57 ms
/public/upload/catalog/product/95/minigallery/thumb_1642077812czarny_tusz_do_tatuowania-jpg.webp 5.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 45.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.69 ms
 • Oczekiwanie: 36.3 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 6.45 ms
/public/upload/catalog/product/94/minigallery/thumb_1641898841mega_zestaw_tuszy_do_tatuowania-jpg.webp 22.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 46.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.64 ms
 • Oczekiwanie: 36.73 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 6.38 ms
/public/upload/catalog/product/93/minigallery/thumb_164163851161a_JB9wa_L._AC_SL1500_-jpg.webp 11.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 47.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.6 ms
 • Oczekiwanie: 37.99 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 6.29 ms
/public/upload/catalog/product/91/minigallery/thumb_1641568688sztuczna_skora_do_nauki_tatuazu-jpg.webp 4.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 62.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.56 ms
 • Oczekiwanie: 53.61 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 6.18 ms
/public/upload/slider/21/thumb_1634389589zestaw_do_tatuazu_dla_poczatkujacych_2_-jpg.webp 170.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 82.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.51 ms
 • Oczekiwanie: 67.26 ms
 • Odbieranie: 7 ms
 • Blokowanie: 6.1 ms
/public/upload/slider/21/thumb_1639216671innowacyjne_tatuowanie-jpg.webp 107.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 104.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.47 ms
 • Oczekiwanie: 80.74 ms
 • Odbieranie: 15.13 ms
 • Blokowanie: 6.01 ms
/public/upload/slider/21/thumb_1638814019tatuowanie_za_259zl-jpg.webp 46.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 93.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.43 ms
 • Oczekiwanie: 81.27 ms
 • Odbieranie: 4.3 ms
 • Blokowanie: 5.97 ms
/public/upload/slider/21/thumb_1638816217tutaj_zaczyna_sie_twoja_przygoda_z_tatuowaniem-jpg.webp 45.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 95.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.39 ms
 • Oczekiwanie: 81.74 ms
 • Odbieranie: 5.75 ms
 • Blokowanie: 5.93 ms
/themes/oxygen2/images/image-loader.gif 2.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 95.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.37 ms
 • Oczekiwanie: 82.14 ms
 • Odbieranie: 5.53 ms
 • Blokowanie: 5.87 ms
/public/upload/slider/25/thumb_1641135729inkmasters-jpg.webp 93.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 104.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.31 ms
 • Oczekiwanie: 82.41 ms
 • Odbieranie: 13.63 ms
 • Blokowanie: 5.84 ms
/public/upload/slider/22/thumb_1641124369glowna-png.webp 73.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 104.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.25 ms
 • Oczekiwanie: 82.68 ms
 • Odbieranie: 13.72 ms
 • Blokowanie: 5.84 ms
/public/upload/slider/26/thumb_1642076180darmowa_dostawa_na_wszystko_do_tatuazu-jpg.webp 50.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 102.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.19 ms
 • Oczekiwanie: 83.05 ms
 • Odbieranie: 11.48 ms
 • Blokowanie: 5.83 ms
/themes/oxygen2/images/icons/2/socin.svg 839 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 102.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.13 ms
 • Oczekiwanie: 83.31 ms
 • Odbieranie: 11.47 ms
 • Blokowanie: 5.8 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js 26.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 9.74 ms
 • Odbieranie: 6.73 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 24.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.3 ms
 • Oczekiwanie: 12.13 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 8.85 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js 6.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 29.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.65 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.07 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 5.62 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/plupload/3.1.1/plupload.full.min.js 35.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 36.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.27 ms
 • Oczekiwanie: 21.44 ms
 • Odbieranie: 3.03 ms
 • Blokowanie: 8.59 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/owl.carousel.min.js 9.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 27.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.25 ms
 • Oczekiwanie: 15.17 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 8.48 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.2.5/jquery.fancybox.min.js 16.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 35.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.24 ms
 • Oczekiwanie: 23.06 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 8.38 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js 56.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 35.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.23 ms
 • Oczekiwanie: 12.93 ms
 • Odbieranie: 11.02 ms
 • Blokowanie: 8.27 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.5.2/underscore-min.js 4.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 27.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.21 ms
 • Oczekiwanie: 15.93 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 8.16 ms
https://cdn.jsdelivr.net/gh/jquery-textfill/jquery-textfill@0.6.0/source/jquery.textfill.min.js 1.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 22.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 7.03 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 10.04 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 5.26 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.lazy/1.7.10/jquery.lazy.min.js 2.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 31.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.2 ms
 • Oczekiwanie: 16.56 ms
 • Odbieranie: 3.85 ms
 • Blokowanie: 7.91 ms
/scripts/themes-tools.min.js 1.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 28.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.21 ms
 • Oczekiwanie: 16.99 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 7.81 ms
https://static.ex4.pl/js/MultiLevelPushMenu_v2.1.4/jquery.multilevelpushmenu.min.js 7.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 29.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.82 ms
 • Oczekiwanie: 16.94 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 7.72 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.perfect-scrollbar/0.8.1/js/perfect-scrollbar.jquery.min.js 5.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 31.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.07 ms
 • Oczekiwanie: 20.57 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 7.64 ms
https://static.ex4.pl/icon/20/delete.png 466 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 21.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.12 ms
 • Oczekiwanie: 12.79 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 5.78 ms
/themes/oxygen2/images/close-message.png 388 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 102.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.01 ms
 • Oczekiwanie: 83.54 ms
 • Odbieranie: 11.39 ms
 • Blokowanie: 5.75 ms
data:image/svg+xml;utf8,<... 173 B 200
data:image/svg+xml;utf8,<... 175 B 200
/themes/oxygen2/images/arrow-1.png 518 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 87.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 75.76 ms
 • Odbieranie: 11.3 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
data:image/svg+xml;utf8,<... 175 B 200
https://fonts.gstatic.com/s/cabin/v18/u-4i0qWljRw-PfU81xCKCpdpbgZJl6Xvqdns.woff2 26.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 23.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.49 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 76.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 226.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.47 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 10.97 ms
 • Odbieranie: 206.89 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://fonts.gstatic.com/s/cabin/v18/u-4i0qWljRw-PfU81xCKCpdpbgZJl6Xvp9nsBXw.woff2 13.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 57.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.2 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 53.09 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-5G5YFY6XWB&l=dataLayer&cx=c 61.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 37.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 28.36 ms
 • Odbieranie: 9.11 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/scripts/mobile_menu.php?l=2&t=oxygen2 425 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 743.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 741.46 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://www.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-5G5YFY6XWB>m=2oe1c0&_p=193282699&sr=800x600&ul=en-us&cid=673374924.1642234051&_s=1&dl=https%3A%2F%2Finkmasters.pl%2F&dt=InkMasters%20-%20Zestawy%20do%20Tatua%C5%BCu%20dla%20Pocz%C4%85tkuj%C4%85cych&sid=1642234050&sct=1&seg=0&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1 169 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.79 s
 • Czas: 63.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 19.36 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 43.01 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.79 s
 • Czas: 23.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.08 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 1.3 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
data:image/gif;base64,R0l... 43 B 200
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j96&a=193282699&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Finkmasters.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=InkMasters%20-%20Zestawy%20do%20Tatua%C5%BCu%20dla%20Pocz%C4%85tkuj%C4%85cych&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=YADAAUABAAAAAC~&jid=594543748&gjid=662230306&cid=673374924.1642234051&tid=UA-207554296-1&_gid=460462553.1642234051&_r=1>m=2ou1c0&z=2026464227 91 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 20.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 19.25 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
/public/upload/catalog/product/87/minigallery/thumb_1639211751Profesjonalny_zestaw_do_tatuazu_Moc_bezprzewodowa-jpeg.webp 21.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 29.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 27.79 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
/public/upload/catalog/product/80/minigallery/thumb_1634740387zestaw_do_tatuowania_w_domu_metoda_handpoke1-jpg.webp 19.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 34.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 28.49 ms
 • Odbieranie: 5.13 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
/public/upload/catalog/product/88/minigallery/thumb_1639651547profesjonalny_zestaw_do_tatuazu_z_maszynka_rotacyjna_pen-jpg.webp 13.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 35.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 33.97 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 1.095 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 6.221 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 372 786 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
36%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
33%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.25 s
Mediana czasu ładowania
4.41 Mbps
Mediana prędkości
1.27 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook