Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.261 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 6.967 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 7.604 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.318 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Wix.com Website Buildi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu1%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.00 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)20 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 116.69 KB (3)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 335.05 KB (18)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 787.42 KB (61)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 110.56 KB (7)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 176.41 KB (6)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne213.77 KB (34)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 129i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.7 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.44 MB (85%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 4.33 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.43s
 • 2.87s
 • 4.3s
 • 5.73s
 • 7.17s
https://www.theearandhearingclinic.co.uk/ 105.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.23 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 54.45 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 77.9 ms
 • Odbieranie: 86.86 ms
 • Blokowanie: 1.01 s
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=21&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84&is_cached=true&msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&session_id=14ed2e00-9a3d-422a-bc91-e409dcb7a168&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&caching=hit,hit&pv=visible&v=1.8704.0&url=https://www.theearandhearingclinic.co.uk/&st=2&ts=20&tsn=1221 266 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 237.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 108.47 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 105.68 ms
 • Odbieranie: 1.47 ms
 • Blokowanie: 21.89 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/bootstrap-features.635b3da3.bundle.min.js 49.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 11.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.5 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 2.11 ms
 • Odbieranie: 4.87 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/main.547ed5f1.bundle.min.js 42.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 14.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 3.91 ms
 • Odbieranie: 3.3 ms
 • Blokowanie: 6.64 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/lodash@4.17.21/lodash.min.js 24.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 3.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2.17 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react@16.13.1/umd/react.production.min.js 12.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 5.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 2.81 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 1.59 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2213d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97%22%3A%22440%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxModalSuggestions%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1476.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk&fileId=d9207ee8.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=en&metaSiteId=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=f80841_3bcd102b9d0d597a261b827df3db85f0_150.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.228.0&siteId=6753e3a6-5c85-4b3e-afc0-bb43471ba18b&siteRevision=150&viewMode=desktop 1.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 51.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.87 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 45.33 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 1.38 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2213d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97%22%3A%22440%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxModalSuggestions%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1476.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk&fileId=d9207ee8.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=en&metaSiteId=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=f80841_12031d36cc7156980fa9d42020a6e9be_149.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.228.0&siteId=6753e3a6-5c85-4b3e-afc0-bb43471ba18b&siteRevision=150&viewMode=desktop 3.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 45.96 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 7.05 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2213d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97%22%3A%22440%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxModalSuggestions%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1476.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk&fileId=4143e03e.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=en&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=f80841_3bcd102b9d0d597a261b827df3db85f0_150.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.228.0&siteId=6753e3a6-5c85-4b3e-afc0-bb43471ba18b&siteRevision=150&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-theearandhearingclinic-co-uk.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 9.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 54.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 46.69 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 6.92 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2213d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97%22%3A%22440%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxModalSuggestions%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1476.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk&fileId=4143e03e.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=en&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=f80841_12031d36cc7156980fa9d42020a6e9be_149.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.228.0&siteId=6753e3a6-5c85-4b3e-afc0-bb43471ba18b&siteRevision=150&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-theearandhearingclinic-co-uk.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 9.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 52.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 44.42 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 6.76 ms
https://static.parastorage.com/services/tag-manager-client/1.427.0/siteTags.bundle.min.js 11.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 4.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 2.76 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
/_api/v2/dynamicmodel 9.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 71.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 68.5 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 1.69 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=1&event_name=Init&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&pn=1&sessionId=14ed2e00-9a3d-422a-bc91-e409dcb7a168&siterev=150-__siteCacheRevision__&st=2&ts=42&tts=1243&url=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk%2F&v=1.8704.0&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&_brandId=wix 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 323.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 107.97 ms
 • Odbieranie: 1.37 ms
 • Blokowanie: 213.89 ms
/_partials/wix-thunderbolt/dist/clientWorker.858e331b.bundle.min.js 137.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 76.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 35.74 ms
 • Odbieranie: 40.27 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-perf-measure/1.641.0/wix-perf-measure.bundle.min.js 10.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 3.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 1.95 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react-dom@16.13.1/umd/react-dom.production.min.js 35.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 7.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 3.83 ms
 • Odbieranie: 2.82 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptsg8zYS_SKggPNyCg4Q4FqL_KWxWMT.woff2 10.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 29.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.22 ms
 • Wysyłanie: 1.18 ms
 • Oczekiwanie: 3.96 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_6e7ce608509d4ef2bdd701650709acfd~mv2.png/v1/crop/x_0,y_400,w_360,h_116/fill/w_97,h_31,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/ear%26hearinglogo.png 3.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 11.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.81 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 6.43 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_6e7ce608509d4ef2bdd701650709acfd~mv2.png/v1/crop/x_0,y_7,w_360,h_396/fill/w_99,h_109,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/ear%26hearinglogo.png 22.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 22.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 9.66 ms
 • Odbieranie: 4.8 ms
 • Blokowanie: 7.5 ms
https://static.wixstatic.com/media/00e035e49e5e4b5e8b2872b9ce5f04cd.jpg/v1/fill/w_196,h_130,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/00e035e49e5e4b5e8b2872b9ce5f04cd.jpg 6.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 12.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 5.76 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 5.86 ms
https://static.wixstatic.com/media/5a305b7ee0d44ce7945a95c7428fe204.jpg/v1/fill/w_245,h_159,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/5a305b7ee0d44ce7945a95c7428fe204.jpg 4.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 11.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 4.92 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 5.74 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_fff6366b7f1842ff8f86b1dafffff817~mv2.png/v1/crop/x_32,y_29,w_310,h_284/fill/w_169,h_155,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/POD1.png 27.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 15.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 8.73 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 5.66 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_eda444e871e3429f988d29c164aabc7a~mv2.png/v1/crop/x_42,y_1,w_287,h_275/fill/w_172,h_165,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/POD2.png 34.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 19.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 7.29 ms
 • Odbieranie: 7.5 ms
 • Blokowanie: 3.94 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_527c4072a2b74807b1cffc627f420fe1~mv2.png/v1/crop/x_18,y_34,w_299,h_281/fill/w_165,h_155,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/POD3.png 55.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 12.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.7 ms
 • Odbieranie: 1.58 ms
 • Blokowanie: 7.8 ms
https://static.wixstatic.com/media/ce875a63ddcd419b93d729f509bd9888.jpg/v1/fill/w_196,h_130,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/ce875a63ddcd419b93d729f509bd9888.jpg 5.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 11.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.19 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 7.76 ms
https://static.wixstatic.com/media/8480fa728e5e499da675ff7635473242.jpg/v1/fill/w_204,h_137,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/8480fa728e5e499da675ff7635473242.jpg 4.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 13.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.42 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 7.74 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_dbe2ddd25f7b47738cd5728b914c5455~mv2.png/v1/fill/w_84,h_84,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/earicon.png 5.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 14.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.1 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 7.72 ms
data:image/webp;base64,Uk... 42 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 34 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 82 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 90 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 208 B 200
https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptug8zYS_SKggPNyC0IT4ttDfA.woff2 13.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 3.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.98 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v12/SlGUmQSNjdsmc35JDF1K5GR1SDk_YAPI.woff2 38.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 6.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 4.14 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 1.16 ms
https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptrg8zYS_SKggPNwJYtWqZPANqczVs.woff2 13.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 5.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 3.34 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=12&event_name=Partially%20visible&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&pid=c1dmp&pn=1&sessionId=14ed2e00-9a3d-422a-bc91-e409dcb7a168&siterev=150-__siteCacheRevision__&st=2&ts=174&tts=1375&url=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk%2F&v=1.8704.0&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&_brandId=wix 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 193.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 109.97 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 82.31 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=28&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84&is_cached=true&msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&session_id=14ed2e00-9a3d-422a-bc91-e409dcb7a168&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&caching=hit,hit&pv=visible&v=1.8704.0&url=https://www.theearandhearingclinic.co.uk/&st=2&name=partially_visible&duration=1639051216923 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 195.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 111.97 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 81.9 ms
https://static.parastorage.com/services/santa/1.13152.0/node_modules/@wix/santa-galleries/target/StripSlideshow/StripSlideshow.html?compId=comp-iirdn54t&deviceType=desktop&locale=en&viewMode=site 682 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 3.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.66 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_6e7ce608509d4ef2bdd701650709acfd~mv2.png/v1/crop/x_0,y_400,w_360,h_116/fill/w_243,h_79,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/ear%26hearinglogo.webp 4.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 3.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_6e7ce608509d4ef2bdd701650709acfd~mv2.png/v1/crop/x_0,y_7,w_360,h_396/fill/w_100,h_109,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/ear%26hearinglogo.webp 6.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 3.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.88 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_6e7ce608509d4ef2bdd701650709acfd~mv2.png/v1/crop/x_0,y_7,w_360,h_396/fill/w_99,h_109,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/ear%26hearinglogo.png 22.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 35.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.37 ms
 • Odbieranie: 35.17 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/jquery/1.10.2/dist/jquery.min.js 32.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 15.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.78 ms
 • Oczekiwanie: 2.31 ms
 • Odbieranie: 9.49 ms
 • Blokowanie: 1.89 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/lodash/2.4.1/dist/lodash.min.js 10.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 14.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 10.4 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 2.81 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/jquery-easing/1.3/jquery.easing.min.js 2.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 7.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 3.88 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 2.72 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js 6.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 26.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.23 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.54 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1.56 ms
https://static.parastorage.com/services/santa/1.13152.0/node_modules/@wix/santa-galleries/lib/js/jquery.cycle2.min.js 6.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 11.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 7.23 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 2.49 ms
https://static.parastorage.com/services/santa/1.13152.0/node_modules/@wix/santa-galleries/lib/js/jquery.cycle2.scrollVert.min.js 575 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 13.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 9.75 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.38 ms
https://static.parastorage.com/services/santa/1.13152.0/node_modules/@wix/santa-galleries/lib/js/utils.js 4.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 12.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 8.98 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 2.28 ms
https://static.parastorage.com/services/santa/1.13152.0/node_modules/@wix/santa-galleries/lib/js/app.proto.js 2.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 9.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 6.48 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 2.21 ms
https://static.parastorage.com/services/js-sdk/1.44.0/js/wix.min.js 47.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 13.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 6.04 ms
 • Odbieranie: 5.26 ms
 • Blokowanie: 2.12 ms
https://static.parastorage.com/services/santa/1.13152.0/node_modules/@wix/santa-galleries/target/StripSlideshow/css/style.min.css 1.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 5.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 3.23 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 2 ms
https://static.parastorage.com/services/santa/1.13152.0/node_modules/@wix/santa-galleries/target/StripSlideshow/js/app.min.js 3.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 10.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 8.33 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 1.91 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/page-features.34a73a43.chunk.min.js 6.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 4.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 3.23 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/ooi.ada52646.chunk.min.js 6.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 4.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 3.45 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/codeEmbed.75b147a4.chunk.min.js 1.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 3.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.47 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/wix-code-sdk-providers.95ca9221.chunk.min.js 7.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 3.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.61 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembers.ddc8fd9e.chunk.min.js 8.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 3.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2.46 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpaCommons.e60e187c.chunk.min.js 3.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 6.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.21 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platform.23917ed6.chunk.min.js 5.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 3.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 2.8 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_6e7ce608509d4ef2bdd701650709acfd~mv2.png/v1/crop/x_0,y_400,w_360,h_116/fill/w_243,h_79,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/ear%26hearinglogo.webp 4.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 60.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.47 ms
 • Odbieranie: 60.39 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://frog.wix.com/site-members?_msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&rid=1639050187.94433156915119517&_av=thunderbolt-1.8704.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2050&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&_siteMemberId=undefined&bsi=d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b%7C1&src=5&evid=698&biToken=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&context=undefined&ts=848&viewmode=undefined&visitor_id=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&site_member_id=undefined&site_settings_lng=en&browser_lng=en&lng_mismatch=false&layout=undefined&_=16390512176360 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.07 s
 • Czas: 107.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 106.01 ms
 • Odbieranie: 0.31 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/santa-langs-en.a3dd4989.chunk.min.js 8.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 4.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 3.28 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/activePopup.b727980a.chunk.min.js 767 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 4.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 2.37 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.73 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/ooiTpaSharedConfig.2f6d1ded.chunk.min.js 643 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 5.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 4.37 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platformPubsub.463396db.chunk.min.js 1.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 4.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 3.59 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/protectedPages.a274a02b.chunk.min.js 1.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 3.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.91 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpa.3f867c64.chunk.min.js 20.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 5.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 4.24 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/reporter-api.fc0f2aa8.chunk.min.js 7.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.1 s
 • Czas: 5.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 4.44 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/_api/tag-manager/api/v1/tags/sites/a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee?wixSite=false&htmlsiteId=6753e3a6-5c85-4b3e-afc0-bb43471ba18b&language=en 1.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.1 s
 • Czas: 137.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 136.13 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/pageTransitions.53581e78.chunk.min.js 1.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.11 s
 • Czas: 3.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/TPABaseComponent.6b294a64.chunk.min.js 2.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.11 s
 • Czas: 4.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 3.13 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap-classic.885fc726.chunk.min.js 11.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.12 s
 • Czas: 2.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.83 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[SkipToContentButton].c43644cd.bundle.min.js 1.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.12 s
 • Czas: 3.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2.06 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap.827a0773.chunk.min.js 37.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 4.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 3.79 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~common-site-members-dialogs.d759f331.chunk.min.js 16.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 3.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 1.96 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap-responsive.e495a481.chunk.min.js 6.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 9.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 7.5 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[StripSlideshow].76581cf4.bundle.min.js 2.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 7.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 6.23 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[WPhoto_CirclePhoto].ededec50.bundle.min.js 4.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 9.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 6.95 ms
 • Odbieranie: 1.12 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[SlideShowSlide].028eb1da.bundle.min.js 1.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 6.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 5.32 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/7293.186ad69c.chunk.min.js 11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.18 s
 • Czas: 5.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.26 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/animations-vendors.f2c13ccd.chunk.min.js 41.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.18 s
 • Czas: 5.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 3.14 ms
 • Odbieranie: 1.79 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[Container_DefaultAreaSkin].17964c04.bundle.min.js 2.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 3.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[Container_CircleArea].54bc364b.bundle.min.js 1.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 3.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 3.07 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[SlideShowContainer].c2d4e5d1.bundle.min.js 4.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 3.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.81 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://engage.wixapps.net/chat-widget-server/renderChatWidget/index?pageId=masterPage&compId=comp-jvm77pak&viewerCompId=comp-jvm77pak&siteRevision=150&viewMode=site&deviceType=desktop&locale=en&tz=Europe%2FLondon®ionalLanguage=en&width=230&height=66&instance=OLZAInLXf_QYosXH7F_6fle2d1lfwQ5ds3G9kiitEfU.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYTA5ZjJmZjMtMjI4My00MTI5LTg1OTUtZTUyY2MzZDhjYjUzIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDUxN2UxYS0zZmYwLWFmOTgtNDA4ZS0yYmQ2OTUzYzM2YTIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYTk0NTk0MzUtOGE0MS00YmFhLWJhY2UtODkzMWJkMGMzYmVlIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTEyLTA5VDEyOjAwOjE2Ljg0NFoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsIm9yaWdpbkluc3RhbmNlSWQiOiIwZGNlMDExNC0wNzNjLTRmNWMtODE5Yy1jNWY3MmJhMWY1NzEiLCJhaWQiOiI5ZTZiMWQwNS1kYzdiLTRjODgtYWU5NC1jMjViZWFkMTM1MDkiLCJiaVRva2VuIjoiMDlkYWJiYzYtYThjMi0wYTgzLTNmNWItNmMxZDdlZDRmMGJkIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJmODA4NDExMS1jODA4LTQzYzItYWNkNS04YzE1OGE0OGI1NWMifQ¤cy=GBP¤tCurrency=GBP&commonConfig=%7B%22brand%22%3A%22wix%22%2C%22bsi%22%3A%22d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b%7C1%22%2C%22BSI%22%3A%22d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b%7C1%22%7D&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5 10.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 2.39 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 345.1 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 2.04 s
 • Odbieranie: 2.39 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://frog.wix.com/ugc-viewer?_msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&rid=1639050187.94433156915119517&_av=thunderbolt-1.8704.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2286&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&_siteMemberId=undefined&bsi=d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b%7C1&appId=14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2&widget_id=14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c&instance_id=comp-jvm77pak&src=42&evid=642&tts=2286&pid=c1dmp&pn=1&_=16390512178591 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 106.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 105.61 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-137727078-1 35.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 61.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.02 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 36.31 ms
 • Odbieranie: 4.25 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
blob:https://www.theearandhearingclinic.co.uk/2931e5a4-19b0-40bd-99e4-4fc0256f8895 659 B 200
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=33&event_name=page%20interactive&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&pid=c1dmp&pn=1&rid=1639050187.94433156915119517&sar=800x600&sessionId=14ed2e00-9a3d-422a-bc91-e409dcb7a168&siterev=150-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=1103&tts=2304&url=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk%2F&v=1.8704.0&vid=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&bsi=d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b|1&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.3 s
 • Czas: 107.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 106.45 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/v15/languages-woff2.css 41.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 4.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.07 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.wixstatic.com/media/c00a1133d909abfcf89d167182f8bc1c.jpg/v1/fill/w_929,h_1280,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/c00a1133d909abfcf89d167182f8bc1c.jpg 155.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.32 s
 • Czas: 6.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.28 ms
 • Odbieranie: 2.38 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://frog.wix.com/pa?_msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&rid=1639050187.94433156915119517&_av=thunderbolt-1.8704.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2344&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&_siteMemberId=undefined&bsi=d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b%7C1&src=76&evid=1109&pid=c1dmp&pn=1&viewer=TB&pt=static&pa=editor&pti=c1dmp&uuid=f8084111-c808-43c2-acd5-8c158a48b55c&url=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk%2F&ref=&bot=true&bl=en-US&pl=en-US&_=16390512179112 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.34 s
 • Czas: 106.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 105.54 ms
 • Odbieranie: 0.29 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.41 s
 • Czas: 23.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.89 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.22 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js 1.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 2.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.35 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j96&a=1257857719&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.theearandhearingclinic.co.uk%2F&dp=%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Hearing%20Aids%20Birmingham%2C%20Solihull%2C%20Rugby%2C%20Shrewsbury%2C%20Bridgenorth&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=YEBAAUIJAAAAAC~&jid=768665762&gjid=1957920550&cid=696359619.1639051218&tid=UA-137727078-1&_gid=955565297.1639051218&_r=1>m=2ouc10&did=dYzMzMD&gdid=dYzMzMD&z=1308934283 218 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 21.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.53 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.61 s
 • Czas: 109.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 106.63 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.61 s
 • Czas: 108.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 105.79 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
https://static.parastorage.com/polyfill/v3/polyfill.min.js?features=Intl.~locale.en,default,es6,es7,es2017,es2018,es2019,IntersectionObserver&flags=gated&unknown=polyfill&rum=0 579 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.74 s
 • Czas: 58.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.36 ms
 • Oczekiwanie: 44.9 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 5.05 ms
https://static.parastorage.com/services/chat-widget/1.2212.0/assets/sentry-lazy-load.js 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.74 s
 • Czas: 21.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.22 ms
 • Oczekiwanie: 7.15 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 10.5 ms
https://static.parastorage.com/unpkg-semver/fedops-logger@5/fedops-logger.bundle.min.js 18.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.74 s
 • Czas: 26.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.5 ms
 • Oczekiwanie: 10.8 ms
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 10.59 ms
https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/v8/languages.css 20.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.74 s
 • Czas: 25.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.78 ms
 • Oczekiwanie: 5.03 ms
 • Odbieranie: 7.24 ms
 • Blokowanie: 10.23 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/Helvetica/fontFace.css 3.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.74 s
 • Czas: 15.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.63 ms
 • Oczekiwanie: 2.12 ms
 • Odbieranie: 1.08 ms
 • Blokowanie: 9.9 ms
https://static.parastorage.com/services/chat-widget/1.2212.0/chat-widget.min.css 1.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.74 s
 • Czas: 16.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.5 ms
 • Oczekiwanie: 3.62 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 9.57 ms
https://static.parastorage.com/services/js-sdk/1.640.0/js/wix-private.min.js 25.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.74 s
 • Czas: 21.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.87 ms
 • Oczekiwanie: 7.93 ms
 • Odbieranie: 2.47 ms
 • Blokowanie: 9.19 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react@16.8.3/umd/react.production.min.js 4.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.75 s
 • Czas: 27.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.78 ms
 • Oczekiwanie: 15.86 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 8.7 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react-dom@16.8.3/umd/react-dom.production.min.js 32.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.75 s
 • Czas: 28.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.58 ms
 • Oczekiwanie: 9.12 ms
 • Odbieranie: 10.22 ms
 • Blokowanie: 7.9 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/i18next@10.6.0/dist/umd/i18next.min.js 9.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.75 s
 • Czas: 26.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.46 ms
 • Oczekiwanie: 16.77 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 7.47 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/moment@2.22.2/min/moment.min.js 16.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.75 s
 • Czas: 21.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 11.57 ms
 • Odbieranie: 1.57 ms
 • Blokowanie: 7.09 ms
https://static.parastorage.com/services/chat-widget/1.2212.0/chat-widget.bundle.min.js 78.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.75 s
 • Czas: 28.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.08 ms
 • Oczekiwanie: 13.33 ms
 • Odbieranie: 7 ms
 • Blokowanie: 6.63 ms
https://frog.wix.com/fed?appName=chat-widget&src=72&evid=14&session_id=59f8033f-2ad6-4615-9817-a80601fe6af0&_=0.7482633961316931&is_rollout=false 255 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.81 s
 • Czas: 107.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 106.36 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/Helvetica/Fonts/530dee22-e3c1-4e9f-bf62-c31d510d9656.woff 54.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.94 s
 • Czas: 5.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.36 ms
 • Odbieranie: 1.75 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://engage.wixapps.net/_api/chat-web/v1/real-time-tokens 1.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.92 s
 • Czas: 237.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 235.18 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://frog.wix.com/fed 255 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.92 s
 • Czas: 107.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 106.38 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://frog.wix.com/engage?_msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&_appId=14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2&_instanceId=a09f2ff3-2283-4129-8595-e52cc3d8cb53&_siteOwnerId=f8084111-c808-43c2-acd5-8c158a48b55c&_siteMemberId=&_visitorId=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&_viewMode=site&_bsi=d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b%7C1&src=5&app_instance_id=a09f2ff3-2283-4129-8595-e52cc3d8cb53&bi_token=09dabbc6-a8c2-0a83-3f5b-6c1d7ed4f0bd&visitor_id=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&is_social=false&is_business=true&mode=site&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2606&_lv=2.0.985%7CC&evid=701&platform=desktop&load_time=144&is_full_render=false&layoutName=fixed&version=V2&widget_sub_type=Wix&_isca=1&_iscf=1&_ispd=0&_ise=0&_=16390512204890 255 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.92 s
 • Czas: 106.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 105.99 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://frog.wix.com/ugc-viewer?_msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&rid=1639050187.94433156915119517&_av=thunderbolt-1.8704.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=4939&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&_siteMemberId=undefined&bsi=d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b%7C1&appId=14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2&widget_id=14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c&instance_id=comp-jvm77pak&src=42&evid=643&tts=4938&pid=c1dmp&pn=1&_=16390512205063 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.94 s
 • Czas: 107.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 105.94 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:n,b,i,bi|&subset=latin 1.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.95 s
 • Czas: 42.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.93 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 21.65 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/v15/languages-woff2.css 41.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.95 s
 • Czas: 1.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.93 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/focus-visible@4.1.1/dist/focus-visible.min.js 997 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.95 s
 • Czas: 3.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://engage.wixapps.net/serverless/chat-event-reporter/report-event 610 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.98 s
 • Czas: 455.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 453.34 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://static.parastorage.com/services/chat-widget/1.2212.0/44.chunk.min.js 10.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.98 s
 • Czas: 4.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 3.44 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v22/1Ptug8zYS_SKggPNyC0ITw.woff2 46.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5 s
 • Czas: 3.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.44 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.googleapis.com/identitytoolkit/v3/relyingparty/verifyCustomToken?key=AIzaSyBLiQwsQqoqbIJq-9XtDLXRnC8W0MyRMbE 417 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.16 s
 • Czas: 163.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.64 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 137.46 ms
 • Odbieranie: 1.48 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://www.googleapis.com/identitytoolkit/v3/relyingparty/verifyCustomToken?key=AIzaSyBLiQwsQqoqbIJq-9XtDLXRnC8W0MyRMbE 1.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.33 s
 • Czas: 321.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 318.36 ms
 • Odbieranie: 2 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://wix-engage-visitors-prod-9.firebaseio.com/core-chat/participants/9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509/events.json?auth=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQ3OTg5ZTU4ZWU1ODM4OTgzZDhhNDQwNWRlOTVkYTllZTZmNWVlYjgiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJwYXJ0aWNpcGFudElkIjoiOWU2YjFkMDUtZGM3Yi00Yzg4LWFlOTQtYzI1YmVhZDEzNTA5IiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9zZWN1cmV0b2tlbi5nb29nbGUuY29tL3dpeC1lbmdhZ2UtdmlzaXRvcnMtcHJvZC05IiwiYXVkIjoid2l4LWVuZ2FnZS12aXNpdG9ycy1wcm9kLTkiLCJhdXRoX3RpbWUiOjE2MzkwNTEyMjEsInVzZXJfaWQiOiI3NTQxYmZiZC00YWM5LTQzMTktYmU5Zi1kYmQyODg3NzQyNDYiLCJzdWIiOiI3NTQxYmZiZC00YWM5LTQzMTktYmU5Zi1kYmQyODg3NzQyNDYiLCJpYXQiOjE2MzkwNTEyMjEsImV4cCI6MTYzOTA1NDgyMSwiZmlyZWJhc2UiOnsiaWRlbnRpdGllcyI6e30sInNpZ25faW5fcHJvdmlkZXIiOiJjdXN0b20ifX0.fjCopsLYVo47EznPSdjFxMrcULjaya4GaXrWgP19CSaAt50ds9LopXqNU1L9-CCxSwebXOPC-xX8BGl6vWBq-GSMTezvbHY3TJva0StdT_F9zdeXGs-QgjQWSSpm6k-xpq0TSNhiSRVJfkyjsqoM6IeKRERXUvH87QBToPkn_3kwvu--3U6SdkWAqwAoNa2x-cOSNVG2g_BSA3zQl1r7uQTR-h16J_IGbmGYCC7O2-bz42JdS7iifYy2xFhgmM2D7I1QB09ThE5eJRhRzoQz_Cf_vm04dAXMYzSmp9QolP5BhYuT6muOInOoowBRNFrWncARzrwqq9e6qzhV6KdY_A 320 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.66 s
 • Czas: 256.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 128.15 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 125.39 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms
https://engage.wixapps.net/_api/presence-service/v1/set-data 557 B 200
 • Rozpoczęcie: 6.14 s
 • Czas: 822.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 819.59 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.89 ms
https://frog.wix.com/fed 255 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.2 s
 • Czas: 106.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 105.64 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://static.wixstatic.com/media/0c84b3_6e7ce608509d4ef2bdd701650709acfd~mv2.png/v1/crop/x_0,y_400,w_360,h_116/fill/w_243,h_79,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/ear%26hearinglogo.webp 4.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.4 s
 • Czas: 10.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.7 ms
 • Odbieranie: 9.71 ms
 • Blokowanie: 0.09 ms
https://frog.wix.com/bpm?_msid=a9459435-8a41-4baa-bace-8931bd0c3bee&vsi=73ac197a-389c-4f07-be9a-d815693448b5&rid=1639050187.94433156915119517&_av=thunderbolt-1.8704.0&isb=true&isbr=webdriver&ts=5205&tsn=6406&dc=84&caching=hit%2Chit&session_id=14ed2e00-9a3d-422a-bc91-e409dcb7a168&st=2&url=https%253A%252F%252Fwww.theearandhearingclinic.co.uk%252F&ish=true&pn=0&pv=true&pageId=c1dmp&isServerSide=false&is_lightbox=false&is_cached=true&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&v=1.8704.0&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=6406&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=undefined&_siteMemberId=undefined&src=72&evid=502&_=16390512219744&tti=2293&tbt=177&iframes=2&screens=8&entryType=loaded&lcp=1720&lcpSize=19197&closestId=img_comp-jsm3782p&lcpTag=WIX-IMAGE&lcpResourceType=png&lcpContentType=image%2Fwebp&lcpInLightbox=false&countScripts=36&startTimeScripts=1246&durationScripts=1136&mttfbScripts=3&attfbScripts=3&tbdScripts=415287&countImages=12&startTimeImages=1284&durationImages=144&mttfbImages=5&attfbImages=6&tbdImages=184198&countFonts=4&startTimeFonts=1300&durationFonts=83&mttfbFonts=4&attfbFonts=4&tbdFonts=77274&duration=1828&ttlb=1261&dcl=1412&transferSize=108360&decodedBodySize=524701&pageCaching=maybe%20CDN&isSsr=true&isWelcome=false&visitorId=9e6b1d05-dc7b-4c88-ae94-c25bead13509&btype=webdriver&bsi=d18f6fc8-500a-4ddf-ab95-78be06e8ee4b%7C1&ssrDuration=1552&ssrTimestamp=1639050189642µPop=euw2&isRollout=false&isPlatformLoaded=false&maybeBot=true&cls=161&countCls=1&clsOld=170&clientType=ugc&analytics=true 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.41 s
 • Czas: 107.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 105.91 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.71 s
 • Czas: 109.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 106.37 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.249 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 27.019 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Pepyaka 1.19.10

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 372 790 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
36%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
33%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.25 s
Mediana czasu ładowania
4.41 Mbps
Mediana prędkości
1.27 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook