Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.053 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.705 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.354 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.105 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu23%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.02 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)10 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 2.97 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 525.29 KB (2)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 20.12 KB (3)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 13.22 KB (5)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 82.94 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 14i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 644.55 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 640.58 KB (99%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 707.64 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.38s
 • 0.76s
 • 1.14s
 • 1.52s
 • 1.91s
http://fabrykawspinania.pl/ 2.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.02 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 42.94 ms
 • Odbieranie: 2.99 ms
 • Blokowanie: 974.85 ms
https://use.typekit.net/het4esd.css 1021 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 175.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 39.68 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 133.52 ms
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/css/style.css 6.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 24.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 18.21 ms
 • Odbieranie: 4.38 ms
 • Blokowanie: 1.96 ms
/css/photoswipe.css 1.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 22.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 16.47 ms
 • Odbieranie: 4.05 ms
 • Blokowanie: 1.29 ms
/css/default-skin/default-skin.css 3.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 22.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 18.02 ms
 • Odbieranie: 2.83 ms
 • Blokowanie: 1.3 ms
/js/photoswipe.min.js 13.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 31.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 18.46 ms
 • Odbieranie: 11.75 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
/js/photoswipe-ui-default.min.js 4.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 31.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 19.96 ms
 • Odbieranie: 10.47 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
/images/logo.svg 1.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 28.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 20.49 ms
 • Odbieranie: 6.54 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
/js/main.js 2.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 26.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.95 ms
 • Odbieranie: 5.61 ms
 • Blokowanie: 1.19 ms
https://p.typekit.net/p.css?s=1&k=het4esd&ht=tk&f=17265.17267.17269.29946.29956&a=38134234&app=typekit&e=css 181 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 18.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.93 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 5.4 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
/images/top.jpeg 523.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 364.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 18.2 ms
 • Odbieranie: 344.4 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
https://use.typekit.net/af/61f808/00000000000000003b9b3d63/27/l?primer=e6066692ab328d1a92bb155659ed6609b693e1e352f0e8982e4224719b13bdfb&fvd=n4&v=3 31.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 24.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.31 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 2.7 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
https://use.typekit.net/af/d04a81/00000000000000003b9aed41/27/l?primer=e6066692ab328d1a92bb155659ed6609b693e1e352f0e8982e4224719b13bdfb&fvd=n8&v=3 25.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 40.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 17.89 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 21.52 ms
https://use.typekit.net/af/8f80b5/00000000000000003b9aed3d/27/l?primer=e6066692ab328d1a92bb155659ed6609b693e1e352f0e8982e4224719b13bdfb&fvd=n4&v=3 25.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 254.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 231.05 ms
 • Odbieranie: 2.01 ms
 • Blokowanie: 21.24 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.046 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 17.867 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 369 185 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
35%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
33%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.25 s
Mediana czasu ładowania
4.41 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook