Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.019 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.503 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.629 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.071 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu7%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 0.35 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)1 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 19.59 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 596 B (7)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 25.53 KB (2)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne107.34 KB (6)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby 2i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 19i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 153.05 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 596 B (0%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 312.75 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.75s
 • 1.49s
 • 2.24s
 • 2.98s
 • 3.73s
https://gledaitv.live/ 9.97 KB 503
 • Rozpoczęcie: 25.48 ms
 • Czas: 28.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 17.91 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 9.02 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
https://gledaitv.live/ 651 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 24.62 ms
 • DNS: 3.82 ms
 • Łączenie: 2.22 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 16.26 ms
 • Odbieranie: 2.14 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/orchestrate/jsch/v1?ray=6945f6b59cdb500c 12.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 67.19 ms
 • Czas: 69.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 66.77 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
/cdn-cgi/images/trace/jschal/js/transparent.gif?ray=6945f6b59cdb500c 101 B 200
 • Rozpoczęcie: 67.58 ms
 • Czas: 14.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 12.98 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
/cdn-cgi/images/trace/jschal/nojs/transparent.gif?ray=6945f6b59cdb500c 197 B 200
 • Rozpoczęcie: 68.42 ms
 • Czas: 12.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 11.46 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/flow/ov1/0.8464145399862649:1632590192:11282700a1d6b6b06c7983a17c21a9c7a35a0bf6569919e49d4eb4bc35400db6/6945f6b59cdb500c/c9bf22613123379 41.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 203.75 ms
 • Czas: 93.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 88.62 ms
 • Odbieranie: 4.48 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
blob:https://gledaitv.live/a58b9759-b366-4747-89cf-56925c4b854c 120 B 200
/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/flow/ov1/0.8464145399862649:1632590192:11282700a1d6b6b06c7983a17c21a9c7a35a0bf6569919e49d4eb4bc35400db6/6945f6b59cdb500c/c9bf22613123379 25.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 276.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 274.73 ms
 • Odbieranie: 1.22 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
data:image/png;base64,iVB... 400 B 200
blob:https://gledaitv.live/18eb8011-4b6f-4979-ae10-5cf0c50e30a2 120 B 200
/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/flow/ov1/0.8464145399862649:1632590192:11282700a1d6b6b06c7983a17c21a9c7a35a0bf6569919e49d4eb4bc35400db6/6945f6b59cdb500c/c9bf22613123379 2.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 159.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 156.86 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
data:image/png;base64,iVB... 68 B 200
https://gledaitv.live/ 9.63 KB 503
 • Rozpoczęcie: 3.15 s
 • Czas: 16.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 13.27 ms
 • Odbieranie: 1.62 ms
 • Blokowanie: 1.13 ms
/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/orchestrate/jsch/v1?ray=6945f6c90a55500c 12.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.18 s
 • Czas: 109.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 105.93 ms
 • Odbieranie: 2.36 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/cdn-cgi/images/trace/jschal/js/transparent.gif?ray=6945f6c90a55500c 197 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.18 s
 • Czas: 8.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 6.14 ms
 • Odbieranie: 1.46 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/cdn-cgi/images/trace/jschal/nojs/transparent.gif?ray=6945f6c90a55500c 101 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.18 s
 • Czas: 10.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 8.01 ms
 • Odbieranie: 1.48 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/flow/ov1/0.7124631634176014:1632590190:88061bef3334e24ae9af719e49d14b53c3d8113cff5fe6f1ea03ba518159c3eb/6945f6c90a55500c/92484ae3ff42761 38.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.38 s
 • Czas: 151.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 149.78 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
data:image/png;base64,iVB... 252 B 200

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.044 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.487 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WYŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 365 221 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
35%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
32%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.24 s
Mediana czasu ładowania
4.41 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook