Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.94 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.265 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.349 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.146 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu56%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 4.14 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)22 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 10.85 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 43.48 KB (4)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 82.49 KB (2)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne510 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 10i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 137.31 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 136.41 KB (99%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 304.89 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.1s
 • 0.19s
 • 0.29s
 • 0.39s
 • 0.48s
https://drzwi.krakow.pl/ 245 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 17.63 ms
 • DNS: 13.29 ms
 • Łączenie: 1.64 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.32 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://drzwi.krakow.pl/ 10.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 18.19 ms
 • Czas: 24.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.72 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.55 ms
 • Odbieranie: 2.44 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/afb-producent-drzwi.webp 1.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 68.3 ms
 • Czas: 5.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.39 ms
 • Odbieranie: 2.17 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
/drzwi-wejsciowe-zewnetrzne.webp 20.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 68.93 ms
 • Czas: 14.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 4.66 ms
 • Odbieranie: 1.99 ms
 • Blokowanie: 7.36 ms
/drzwi-zewnetrzne-z-dostawka.webp 20.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 70.43 ms
 • Czas: 11.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 1.9 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 1.55 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 6.04 ms
/b.js 78.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 71 ms
 • Czas: 14.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.23 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 1.41 ms
 • Odbieranie: 4.37 ms
 • Blokowanie: 6.33 ms
/l.min.js 3.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 71.29 ms
 • Czas: 8.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.36 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.8 ms
 • Odbieranie: 2.25 ms
 • Blokowanie: 2.05 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-B9P91266JG>m=45je3bt0v9130591911&_p=1707808398048&_gaz=1&gcd=11l1l1l1l1&dma_cps=sypham&dma=1&cid=1202146912.1707808398&ul=en-us&sr=800x600&ir=1&_eu=EA&_s=1&sid=1707808398&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fdrzwi.krakow.pl%2F&dt=Drzwi%20Zewn%C4%99trzne%20Drewniane%20-%20AFB&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=1071 255 B 204
 • Rozpoczęcie: 179.67 ms
 • Czas: 41.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.68 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 19.68 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-B9P91266JG&cid=1202146912.1707808398>m=45je3bt0v9130591911&aip=1&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1 255 B 204
 • Rozpoczęcie: 180.43 ms
 • Czas: 45.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.75 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 20.96 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-B9P91266JG&cid=1202146912.1707808398>m=45je3bt0v9130591911&aip=1&dma=1&dma_cps=sypham&gcd=11l1l1l1l1&z=877201863 408 B 200
 • Rozpoczęcie: 181.14 ms
 • Czas: 49.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.58 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 26.88 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.008 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.182 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 403 942 stron!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
36%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.32 s
Mediana czasu ładowania
4.37 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook