Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.076 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.714 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.765 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.455 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu9%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 7.42 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)34 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 93.09 KB (6)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.11 MB (25)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 1.76 MB (62)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 218.86 KB (18)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 191.85 KB (7)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne1.46 KB (5)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 123i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 3.37 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 2.7 MB (80%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 9.04 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.78s
 • 1.57s
 • 2.35s
 • 3.13s
 • 3.91s
/home 7.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.04 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 38.1 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 35.79 ms
 • Odbieranie: 2.84 ms
 • Blokowanie: 963.93 ms
/layout/css/bootstrap.min.css 19.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 181.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.27 ms
 • Oczekiwanie: 174.37 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 2.55 ms
/layout/css/style.css?7 7.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 121.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.86 ms
 • Oczekiwanie: 86.92 ms
 • Odbieranie: 29.14 ms
 • Blokowanie: 3.89 ms
/layout/css/hover.css 7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 151.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.8 ms
 • Oczekiwanie: 144.22 ms
 • Odbieranie: 1.85 ms
 • Blokowanie: 3.81 ms
/layout/css/settings.css 5.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 64.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.75 ms
 • Oczekiwanie: 58.85 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 3.66 ms
/layout/css/layers.css 7.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 123.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.7 ms
 • Oczekiwanie: 116.23 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 3.57 ms
/layout/css/navigation.css 5.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 123.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.64 ms
 • Oczekiwanie: 118.03 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 3.48 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.4.0/animate.min.css 3.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 30.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 11.54 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 15.04 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 2.21 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/magnific-popup.js/1.1.0/magnific-popup.min.css 2.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 36.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 12.07 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 23.51 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/owl-carousel/1.3.3/owl.carousel.min.css 630 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 38.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 13.92 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 23.39 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/owl-carousel/1.3.3/owl.transitions.css 1014 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 45.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 20.8 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 23.25 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.css 6.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 37.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 12.86 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 23.12 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700%7CMontserrat:400,700&display=swap 1.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 45.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.82 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 22.73 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 1.72 ms
/img/slider/slide1.webp 212.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 176.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 144.96 ms
 • Odbieranie: 29.99 ms
 • Blokowanie: 1.41 ms
/img/slider/slide2.webp 267.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 146.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 30.24 ms
 • Odbieranie: 114.55 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
/img/slider/slide3.webp 248.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 277.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.23 ms
 • Oczekiwanie: 156.52 ms
 • Odbieranie: 110.8 ms
 • Blokowanie: 4.39 ms
/img/img-icon/icon-gate.webp 1.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 250.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.27 ms
 • Oczekiwanie: 237.76 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 8.55 ms
/img/img-icon/icon-fence.webp 527 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 278.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.24 ms
 • Oczekiwanie: 265.98 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 8.45 ms
/img/img-icon/icon-planing.webp 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 278.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.2 ms
 • Oczekiwanie: 266.7 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 8.33 ms
/img/380x370.webp 60.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 279.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.16 ms
 • Oczekiwanie: 267.31 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 8.2 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js 26.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 31.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 16.9 ms
 • Odbieranie: 2.32 ms
 • Blokowanie: 11.6 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/stellar.js/0.6.2/jquery.stellar.min.js 3.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 19.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.93 ms
 • Oczekiwanie: 14.65 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 1.84 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js 13.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 11.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.88 ms
 • Oczekiwanie: 7.02 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 1.81 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-validate/1.19.2/jquery.validate.min.js 7.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 12.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 8.29 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 2.85 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/wow/1.1.2/wow.min.js 2.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 13.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 9.77 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 2.84 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/magnific-popup.js/1.1.0/jquery.magnific-popup.min.js 7.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 20.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 16.42 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 2.79 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/owl-carousel/1.3.3/owl.carousel.min.js 5.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 16.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 11.74 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 2.75 ms
/layout/js/rev-slider/jquery.themepunch.tools.min.js?3 35.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 295.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.66 ms
 • Oczekiwanie: 280.97 ms
 • Odbieranie: 3.58 ms
 • Blokowanie: 7.83 ms
/layout/js/rev-slider/jquery.themepunch.revolution.min.js?3 15.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 291.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.63 ms
 • Oczekiwanie: 280.24 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 7.71 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.actions.min.js?2 2.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 288.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.59 ms
 • Oczekiwanie: 277.4 ms
 • Odbieranie: 1.34 ms
 • Blokowanie: 7.62 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.carousel.min.js?2 2.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 279.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.55 ms
 • Oczekiwanie: 269.14 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 7.5 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.kenburn.min.js?2 1.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 280.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.49 ms
 • Oczekiwanie: 270.01 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 7.41 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.layeranimation.min.js?2 9.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 288.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.45 ms
 • Oczekiwanie: 276.56 ms
 • Odbieranie: 1.87 ms
 • Blokowanie: 7.31 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.migration.min.js?2 1.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 285.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.39 ms
 • Oczekiwanie: 275.29 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 7.22 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.navigation.min.js?2 6.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 283.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.34 ms
 • Oczekiwanie: 272.77 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 7.12 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.parallax.min.js?2 2.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 281.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.3 ms
 • Oczekiwanie: 271.65 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 7.02 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.slideanims.min.js?2 6.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 288.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.25 ms
 • Oczekiwanie: 278.82 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 6.93 ms
/layout/js/rev-slider/revolution.extension.video.min.js?2 5.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 284.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.2 ms
 • Oczekiwanie: 273.74 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 6.83 ms
https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?render=6LcvvLgZAAAAAKqi5s-gVQvbMdqk0-MPO7IJv0S0 1021 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 83.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 52.83 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 24.56 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 4.81 ms
/layout/js/interface.js?106 3.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 288.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.06 ms
 • Oczekiwanie: 279.45 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 6.67 ms
/layout/js/fbchat.js?2 588 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 280.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.01 ms
 • Oczekiwanie: 270.98 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 6.58 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WM48G6W 40.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 60.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.7 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 29.96 ms
 • Odbieranie: 3.84 ms
 • Blokowanie: 4.64 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 26.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.11 s
 • Czas: 63.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.64 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 16.52 ms
 • Odbieranie: 19.13 ms
 • Blokowanie: 4.59 ms
/img/bg/text-1.webp 21.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 261.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 260.58 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 76.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 21.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.9 ms
 • Wysyłanie: 1.98 ms
 • Oczekiwanie: 9.54 ms
 • Odbieranie: 2.7 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/842956669740549?v=2.9.45&r=stable 87.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 205.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 179.31 ms
 • Odbieranie: 25.49 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v18/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD_g.woff2 20.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 25.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.85 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 2.52 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v18/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 19.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 30.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 4 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 25.7 ms
https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v40/TK3IWkUHHAIjg75cFRf3bXL8LICs1_Fv40pKlN4NNSeSASz7FmlWHYg.woff2 23.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 33.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 6.84 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 25.56 ms
/img/img-icon/prev.webp 329 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 151.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 150.57 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/img/img-icon/next.webp 329 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 151.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 150.95 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/img/img-icon/zoom.webp 1.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 150.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 149.54 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v18/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wdhyzbi.woff2 16.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 31.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 4.71 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 25.36 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v18/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gfD_u50.woff2 16.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 31.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 5.35 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 25.24 ms
https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v40/TK3IWkUHHAIjg75cFRf3bXL8LICs1_Fv40pKlN4NNSeSASz7FmlYHYjedg.woff2 19.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 32.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 6.14 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 25.12 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/wxAi4AKLXL2kBAvXqI4XLSWS/recaptcha__en.js 133.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 26.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.15 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.45 ms
 • Odbieranie: 4.26 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 25.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.31 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.66 ms
 • Odbieranie: 3.58 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j93&a=2008396076&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.emima.pl%2Fhome&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Emima%20-%20Home&sd=24-bit&sr=800x600&vp=792x600&je=0&_u=YEBAAEABAAAAAC~&jid=1175493998&gjid=254099581&cid=1765123849.1631701464&tid=UA-169809929-1&_gid=149573010.1631701464&_r=1>m=2wg9d0WM48G6W&z=650672566 205 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 20.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 18.92 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.recaptcha.net/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LcvvLgZAAAAAKqi5s-gVQvbMdqk0-MPO7IJv0S0&co=aHR0cHM6Ly93d3cuZW1pbWEucGw6NDQz&hl=en&v=wxAi4AKLXL2kBAvXqI4XLSWS&size=invisible&cb=tifjxrs7e73v 20.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 40.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 34.34 ms
 • Odbieranie: 5.49 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/img/projects/1-480x880_low.webp 80.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 65.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.1 ms
 • Oczekiwanie: 58.65 ms
 • Odbieranie: 5.08 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
/img/projects/2-480x880_low.webp 44.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 58.81 ms
 • Odbieranie: 4.07 ms
 • Blokowanie: 1.39 ms
/img/projects/3-480x880_low.webp 35.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 63.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 57.89 ms
 • Odbieranie: 3.12 ms
 • Blokowanie: 1.33 ms
/img/projects/sharp_main_low.webp 61.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 63.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 59.17 ms
 • Odbieranie: 2.48 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
/img/projects/basic_main_low.webp 45.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 63.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 59.56 ms
 • Odbieranie: 2.52 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
/img/projects/vertical_main_low.webp 53.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 64.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 60.23 ms
 • Odbieranie: 2.29 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk/xfbml.customerchat.js 75.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 25.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 16.62 ms
 • Odbieranie: 8.14 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j93&tid=UA-169809929-1&cid=1765123849.1631701464&jid=1175493998&gjid=254099581&_gid=149573010.1631701464&_u=YEBAAEAAAAAAAC~&z=266185614 461 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.67 s
 • Czas: 41.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.92 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 19.87 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/858283418157559?v=2.9.45&r=stable 87.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 26.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 16.98 ms
 • Odbieranie: 9.48 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=842956669740549&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fwww.emima.pl%2Fhome&rl=&if=false&ts=1631701464101&sw=800&sh=600&v=2.9.45&r=stable&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1631701464099.2040939408&it=1631701463636&coo=false&exp=p0&rqm=GET 313 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 34.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 17.54 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 16.06 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/wxAi4AKLXL2kBAvXqI4XLSWS/styles__ltr.css 25.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 23.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.31 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.44 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/wxAi4AKLXL2kBAvXqI4XLSWS/recaptcha__en.js 100.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 6.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.42 ms
 • Odbieranie: 5.7 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j93&tid=UA-169809929-1&cid=1765123849.1631701464&jid=1175493998&_u=YEBAAEAAAAAAAC~&z=1749507025 522 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 46.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.51 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 23.76 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j93&tid=UA-169809929-1&cid=1765123849.1631701464&jid=1175493998&_u=YEBAAEAAAAAAAC~&z=1749507025 522 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 44.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.74 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 22.77 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.recaptcha.net/recaptcha/api2/webworker.js?hl=en&v=wxAi4AKLXL2kBAvXqI4XLSWS 202 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 22.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 21.53 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=858283418157559&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fwww.emima.pl%2Fhome&rl=&if=false&ts=1631701464439&sw=800&sh=600&v=2.9.45&r=stable&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1631701464099.2040939408&it=1631701463636&coo=false&exp=p0&rqm=GET 101 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 16.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 15.89 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://www.facebook.com/v11.0/plugins/customerchat.php?app_id=&attribution=setup_tool&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1ce4c49d55b0d%26domain%3Dwww.emima.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.emima.pl%252Ff3c282036e9e404%26relation%3Dparent.parent&container_width=0¤t_url=https%3A%2F%2Fwww.emima.pl%2Fhome&greeting_dialog_delay=6&greeting_dialog_display=hide&locale=pl_PL&logged_in_greeting=Je%C5%9Bli%20masz%20jakie%C5%9B%20pytania%2C%20ch%C4%99tnie%20pomo%C5%BCemy!&logged_out_greeting=Je%C5%9Bli%20masz%20jakie%C5%9B%20pytania%2C%20ch%C4%99tnie%20pomo%C5%BCemy!&minimized=true&page_id=105954724484718&request_time=1631701464544&sdk=joey&theme_color=%23c5a47e 47.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 344.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 218.04 ms
 • Odbieranie: 126.52 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yA/l/0,cross/9aE3c-tPy0W.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 19.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.42 ms
 • Oczekiwanie: 15.45 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yF/l/0,cross/FPdNN1TK3wJ.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 23.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 19.17 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 1.51 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y0/r/qD6b6wGpOQK.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 81.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 59.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 19.6 ms
 • Odbieranie: 37.4 ms
 • Blokowanie: 1.46 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yv/r/GG1Y0sYc7My.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 56.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 19.93 ms
 • Odbieranie: 34.46 ms
 • Blokowanie: 1.33 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yp/r/QloettyNQ9G.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 13.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 56.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 20.31 ms
 • Odbieranie: 34.6 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y6/r/j4mnLQof4MI.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 15.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 58.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 55.16 ms
 • Odbieranie: 1.45 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3i7Kf4/yw/l/pl_PL/oKhPMwTexCE.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 22.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 23.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.28 ms
 • Oczekiwanie: 15.04 ms
 • Odbieranie: 5.7 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yI/r/C00YLfyE_Db.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 7.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 25.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.24 ms
 • Oczekiwanie: 16.4 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 1.84 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yL/r/GShNjHboE4N.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 26.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.11 ms
 • Oczekiwanie: 18.41 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 2.67 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yv/r/cN-N4Eu_deZ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 27.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.14 ms
 • Oczekiwanie: 17.64 ms
 • Odbieranie: 1.53 ms
 • Blokowanie: 3.49 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yY/r/XbnCqHWlvfV.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 4.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 28.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.63 ms
 • Oczekiwanie: 18.02 ms
 • Odbieranie: 1.59 ms
 • Blokowanie: 3.84 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iBCR4/y3/l/pl_PL/TITkkMVIcrx.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 124.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 298.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.8 ms
 • Oczekiwanie: 18.37 ms
 • Odbieranie: 271.64 ms
 • Blokowanie: 4.31 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y-/r/hztXr1sqvwr.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 15.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 300.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.71 ms
 • Oczekiwanie: 36.03 ms
 • Odbieranie: 256.48 ms
 • Blokowanie: 4.24 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yE/r/zcqYmGOPhT8.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 64.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 321.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.91 ms
 • Oczekiwanie: 36.62 ms
 • Odbieranie: 276.97 ms
 • Blokowanie: 4.82 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yn/r/x2cSEjGUSSa.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 378.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.5 ms
 • Oczekiwanie: 37.13 ms
 • Odbieranie: 334.01 ms
 • Blokowanie: 5.05 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yq/r/YAzgk033_eF.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 379.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.97 ms
 • Oczekiwanie: 36.56 ms
 • Odbieranie: 334.27 ms
 • Blokowanie: 5.43 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yF/r/uud33xrsDU9.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 381.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.75 ms
 • Oczekiwanie: 37.03 ms
 • Odbieranie: 335.89 ms
 • Blokowanie: 5.36 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iFkn4/y8/l/pl_PL/EpkY7HelJ4B.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 45.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 402.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.52 ms
 • Oczekiwanie: 312.87 ms
 • Odbieranie: 81.32 ms
 • Blokowanie: 5.41 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iIZE4/yn/l/pl_PL/DapP5Dm1Vpk.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 125.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 443.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.3 ms
 • Oczekiwanie: 325.26 ms
 • Odbieranie: 110.83 ms
 • Blokowanie: 5.33 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/gDjvTacPnyX.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 26.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 453.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.08 ms
 • Oczekiwanie: 313.92 ms
 • Odbieranie: 132.5 ms
 • Blokowanie: 5.34 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/xdbMz73RoD4.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 10.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 455.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.8 ms
 • Oczekiwanie: 315.14 ms
 • Odbieranie: 133.67 ms
 • Blokowanie: 5.36 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y_/r/8iNo9IiO2lo.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 456.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.64 ms
 • Oczekiwanie: 316 ms
 • Odbieranie: 133.56 ms
 • Blokowanie: 5.31 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yE/r/s07Fotn4ey_.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 77.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 480.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.48 ms
 • Oczekiwanie: 316.74 ms
 • Odbieranie: 157 ms
 • Blokowanie: 5.2 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ye/r/VRzSVH5iU-V.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 480.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 317.58 ms
 • Odbieranie: 156.67 ms
 • Blokowanie: 5.19 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iOuX4/yz/l/pl_PL/dmhkSZLSJ02.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 7.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 482.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.35 ms
 • Oczekiwanie: 319.7 ms
 • Odbieranie: 156.48 ms
 • Blokowanie: 5.19 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iMZO4/yH/l/pl_PL/KMC4lIU5JP0.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 17.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 487.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 363.82 ms
 • Odbieranie: 117.63 ms
 • Blokowanie: 5.06 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yz/r/lYejkzyV906.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 637 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 487.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 320.24 ms
 • Odbieranie: 160.82 ms
 • Blokowanie: 4.9 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y-/r/e2osLY84fpI.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 746 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 487.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.21 ms
 • Oczekiwanie: 320.83 ms
 • Odbieranie: 160.42 ms
 • Blokowanie: 4.8 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iaIe4/y6/l/pl_PL/ceF0lT_s6fS.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 22.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 494.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.16 ms
 • Oczekiwanie: 321.44 ms
 • Odbieranie: 167.24 ms
 • Blokowanie: 4.6 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yf/r/oOuHOhpTIlM.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 495.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.12 ms
 • Oczekiwanie: 322.04 ms
 • Odbieranie: 167.77 ms
 • Blokowanie: 4.36 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iAW84/yU/l/pl_PL/rJNj8-cnjKQ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 496 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.08 ms
 • Oczekiwanie: 322.68 ms
 • Odbieranie: 168.05 ms
 • Blokowanie: 4.19 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yK/r/BWD6RElAIvR.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 45.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 509.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 323.35 ms
 • Odbieranie: 180.99 ms
 • Blokowanie: 4.1 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yY/r/BqEjD1dj1pL.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 601 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 509.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.99 ms
 • Oczekiwanie: 323.97 ms
 • Odbieranie: 180.15 ms
 • Blokowanie: 3.97 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y6/l/0,cross/7oso4zKPbMt.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 107.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 372.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 318.03 ms
 • Odbieranie: 50.44 ms
 • Blokowanie: 3.81 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yI/l/0,cross/AjbeHq4eyLx.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 3.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 370.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 318.6 ms
 • Odbieranie: 47.33 ms
 • Blokowanie: 3.62 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yn/l/0,cross/18ixyvUMKqr.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 371.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 319.13 ms
 • Odbieranie: 48.55 ms
 • Blokowanie: 3.42 ms
https://www.facebook.com/plugins/chat/tab_impression_logging/?page_id=105954724484718&request_id=eb527b5b-471a-44b6-97c4-f6ad6ed7bdd5&plugin_interface=desktop&user_is_logged_in=false&tab_name=bubble&loading_time=909&client_loading_time=993&debug_data=%7B%22fromTime%22%3A1631701464628%2C%22now%22%3A1631701465537.16%2C%22loadingTime%22%3A909%2C%22clientLoadingTime%22%3A993%2C%22hasStorageAccess%22%3Atrue%7D 385 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.15 s
 • Czas: 130.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 128.22 ms
 • Odbieranie: 1.54 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.facebook.com/v11.0/plugins/customer_chat/bubble 8.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.15 s
 • Czas: 139.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 137.75 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.facebook.com/v11.0/plugins/customer_chat/bubble 8.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.15 s
 • Czas: 385.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 248.96 ms
 • Odbieranie: 1.58 ms
 • Blokowanie: 134.25 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=842956669740549&ev=Microdata&dl=https%3A%2F%2Fwww.emima.pl%2Fhome&rl=&if=false&ts=1631701465622&cd[DataLayer]=%5B%5D&cd[Meta]=%7B%22title%22%3A%22Emima%20-%20Home%22%2C%22meta%3Adescription%22%3A%22Nowoczesne%20bramy%20i%20efektowne%20ogrodzenia%20to%20nasz%20konik.%20Zadbaj%20o%20swoje%20bezpiecze%C5%84stwo%2C%20ju%C5%BC%20dzi%C5%9B%20sprawd%C5%BA%20ofert%C4%99%20Emima!%20%22%2C%22meta%3Akeywords%22%3A%22Bramy%2C%20ogrodzenia%2C%20bramy%20Rabka%2C%20bramy%20nowy-targ%2C%20bramy%20sucha%20beskidzka%2C%20bramy%20podhale%2C%20bramy%20zakopane%2C%20bramy%20mszana%20dolna%2C%20ogrodzenia%20Rabka%2C%20ogrodzenia%20nowy-targ%2C%20ogrodzenia%20sucha%20beskidzka%2C%20ogrodzenia%20podhale%2C%20ogrodzenia%20zakopane%2C%20ogrodzenia%20mszana%20dolna%2C%20automatyka%2C%20automatyka%20do%20bram%22%7D&cd[OpenGraph]=%7B%7D&cd[Schema.org]=%5B%5D&cd[JSON-LD]=%5B%5D&sw=800&sh=600&v=2.9.45&r=stable&ec=1&o=286&fbp=fb.1.1631701464099.2040939408&it=1631701463636&coo=false&es=automatic&tm=3&exp=p0&rqm=GET 153 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.22 s
 • Czas: 17.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 15.98 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3i7Kf4/yl/l/pl_PL/h33nawoSrPX.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 134.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.31 s
 • Czas: 51.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 16.07 ms
 • Odbieranie: 34.48 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://www.facebook.com/common/cavalry_endpoint.php?t_cstart=1631701465710&t_start=1631701465710&t_domcontent=1631701465716&t_layout=1631701465796&t_onload=1631701465796&t_paint=1631701465796&t_creport=1631701465796&t_tti=1631701465716&lid=7008104429817282311-0 695 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.4 s
 • Czas: 127.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 126.43 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.facebook.com/plugins/chat/tab_impression_logging/?page_id=105954724484718&request_id=eb527b5b-471a-44b6-97c4-f6ad6ed7bdd5&plugin_interface=desktop&user_is_logged_in=false&tab_name=plugin_icon&loading_time=1179&client_loading_time=1263&debug_data=%7B%22fromTime%22%3A1631701464628%2C%22now%22%3A1631701465806.72%2C%22loadingTime%22%3A1179%2C%22clientLoadingTime%22%3A1263%2C%22hasStorageAccess%22%3Atrue%7D 245 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.41 s
 • Czas: 126.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 125.29 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3i7Kf4/yl/l/pl_PL/h33nawoSrPX.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.55 s
 • Czas: 3.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.37 ms
 • Odbieranie: 2.72 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=858283418157559&ev=Microdata&dl=https%3A%2F%2Fwww.emima.pl%2Fhome&rl=&if=false&ts=1631701465955&cd[DataLayer]=%5B%5D&cd[Meta]=%7B%22title%22%3A%22Emima%20-%20Home%22%2C%22meta%3Adescription%22%3A%22Nowoczesne%20bramy%20i%20efektowne%20ogrodzenia%20to%20nasz%20konik.%20Zadbaj%20o%20swoje%20bezpiecze%C5%84stwo%2C%20ju%C5%BC%20dzi%C5%9B%20sprawd%C5%BA%20ofert%C4%99%20Emima!%20%22%2C%22meta%3Akeywords%22%3A%22Bramy%2C%20ogrodzenia%2C%20bramy%20Rabka%2C%20bramy%20nowy-targ%2C%20bramy%20sucha%20beskidzka%2C%20bramy%20podhale%2C%20bramy%20zakopane%2C%20bramy%20mszana%20dolna%2C%20ogrodzenia%20Rabka%2C%20ogrodzenia%20nowy-targ%2C%20ogrodzenia%20sucha%20beskidzka%2C%20ogrodzenia%20podhale%2C%20ogrodzenia%20zakopane%2C%20ogrodzenia%20mszana%20dolna%2C%20automatyka%2C%20automatyka%20do%20bram%22%7D&cd[OpenGraph]=%7B%7D&cd[Schema.org]=%5B%5D&cd[JSON-LD]=%5B%5D&sw=800&sh=600&v=2.9.45&r=stable&ec=1&o=286&fbp=fb.1.1631701464099.2040939408&it=1631701463636&coo=false&es=automatic&tm=3&exp=p0&rqm=GET 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.56 s
 • Czas: 17.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 16.21 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://www.facebook.com/common/cavalry_endpoint.php?t_cstart=1631701465945&t_start=1631701465945&t_domcontent=1631701465949&t_layout=1631701465991&t_onload=1631701465991&t_paint=1631701465991&t_creport=1631701465991&t_tti=1631701465949&lid=7008104430598761739-0 222 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.59 s
 • Czas: 121.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 120.99 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.095 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 28.926 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache
 • Język skryptowy PHP 7.4

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 363 029 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
35%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
32%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.23 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook