Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.925 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 6.21 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 6.633 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.157 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu49%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.22 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)85 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 6.82 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 888.36 KB (21)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 322.33 KB (18)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 73.86 KB (10)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 434.22 KB (11)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 61i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.69 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 219.6 KB (13%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.9 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.28s
 • 2.56s
 • 3.85s
 • 5.13s
 • 6.41s
/selecteamm/index.html 6.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 916.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.86 ms
 • Odbieranie: 3.95 ms
 • Blokowanie: 909.63 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rajdhani:wght@300;400;500;600;700&display=swap 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 932.35 ms
 • Czas: 48.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.19 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 21.09 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/selecteamm/assets/css/font-awesome-all.css 17.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 932.74 ms
 • Czas: 25.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.47 ms
 • Odbieranie: 20.35 ms
 • Blokowanie: 2.72 ms
/selecteamm/assets/css/flaticon.css 766 B 200
 • Rozpoczęcie: 932.89 ms
 • Czas: 4.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 1.42 ms
/selecteamm/assets/css/owl.css 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 933.02 ms
 • Czas: 5.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.27 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
/selecteamm/assets/css/bootstrap.css 25.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 933.19 ms
 • Czas: 18.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.84 ms
 • Odbieranie: 8.67 ms
 • Blokowanie: 1.6 ms
/selecteamm/assets/css/jquery.fancybox.min.css 3.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 933.32 ms
 • Czas: 18.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.82 ms
 • Odbieranie: 1.9 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
/selecteamm/assets/css/animate.css 5.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 933.46 ms
 • Czas: 40.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 16.54 ms
 • Odbieranie: 22.44 ms
 • Blokowanie: 1.17 ms
/selecteamm/assets/css/color.css 1.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 933.6 ms
 • Czas: 40.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 10.18 ms
 • Odbieranie: 20.76 ms
 • Blokowanie: 9.8 ms
/selecteamm/assets/css/style.css 14.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 933.72 ms
 • Czas: 109.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 92.98 ms
 • Odbieranie: 6.74 ms
 • Blokowanie: 9.86 ms
/selecteamm/assets/css/responsive.css 2.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 933.86 ms
 • Czas: 101.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 76.57 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 23.66 ms
/selecteamm/assets/images/logo.jpg 2.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 3.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 1.75 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
/selecteamm/assets/images/logo-2.png 5.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 6.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 5.61 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.94 ms
/selecteamm/assets/images/resource/d2.jpg 93.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 19.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.6 ms
 • Odbieranie: 13.74 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
/selecteamm/assets/images/service/d5.jpg 51.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 11.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.12 ms
 • Odbieranie: 8.49 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
/selecteamm/assets/images/service/d6.jpg 41.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 29.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.61 ms
 • Odbieranie: 23.87 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
/selecteamm/assets/images/service/d4.jpg 41.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 9.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 4.59 ms
 • Odbieranie: 4.54 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
/selecteamm/assets/images/service/d3.jpg 41.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 18.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.63 ms
 • Odbieranie: 11.57 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
/selecteamm/assets/images/service/d22.jpg 42.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 93.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 72.47 ms
 • Odbieranie: 20.43 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/selecteamm/assets/images/service/d8.jpg 30.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 68.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 26.22 ms
 • Odbieranie: 41.79 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/selecteamm/assets/images/icons/icon-3.png 5.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 24.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 7.06 ms
 • Odbieranie: 16.74 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/selecteamm/assets/images/case/sprawy1.jpg 51.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.08 s
 • Czas: 14.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.47 ms
 • Odbieranie: 9.75 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/selecteamm/assets/images/case/sprawy2.jpg 37.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.08 s
 • Czas: 10.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.47 ms
 • Odbieranie: 5.79 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/selecteamm/assets/images/case/sprawy3.jpg 46.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 8.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.23 ms
 • Odbieranie: 6.03 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/selecteamm/assets/images/resource/faq-1.jpg 8.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 6.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.74 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
/selecteamm/assets/js/jquery.js 33.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 946.02 ms
 • Czas: 99.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 39.15 ms
 • Odbieranie: 48.26 ms
 • Blokowanie: 11.86 ms
/selecteamm/assets/js/popper.min.js 7.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 958.48 ms
 • Czas: 39.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.12 ms
 • Odbieranie: 23.8 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/selecteamm/assets/js/bootstrap.min.js 15.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 974.56 ms
 • Czas: 28.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.44 ms
 • Odbieranie: 24.38 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/selecteamm/assets/js/owl.js 18.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 978.95 ms
 • Czas: 65.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 21.15 ms
 • Odbieranie: 44.15 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/selecteamm/assets/js/wow.js 2.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 997.84 ms
 • Czas: 49.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 44.31 ms
 • Odbieranie: 4.56 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/selecteamm/assets/js/validation.js 12.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1 s
 • Czas: 36.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 21.58 ms
 • Odbieranie: 13.87 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
/selecteamm/assets/js/jquery.fancybox.js 35.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.04 s
 • Czas: 17.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 6.37 ms
 • Odbieranie: 8.94 ms
 • Blokowanie: 2.33 ms
/selecteamm/assets/js/appear.js 1.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.04 s
 • Czas: 5.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.42 ms
 • Odbieranie: 2.21 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
/selecteamm/assets/js/scrollbar.js 12.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 6.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.92 ms
 • Odbieranie: 2.5 ms
 • Blokowanie: 1.58 ms
/selecteamm/assets/js/plugins.js 4.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 10.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 5.77 ms
 • Odbieranie: 2.96 ms
 • Blokowanie: 1.39 ms
/selecteamm/assets/js/text_animation.js 504 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 9.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.45 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
/selecteamm/assets/js/pagenav.js 2.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 9.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.52 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 1.71 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyA-CE0deH3Jhj6GN4YvdCFZS7DpbXexzGU 43.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 937.34 ms
 • Czas: 74.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.26 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 45.15 ms
 • Odbieranie: 5.62 ms
 • Blokowanie: 1.84 ms
/selecteamm/assets/js/gmaps.js 9.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 8.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.3 ms
 • Odbieranie: 2.43 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
/selecteamm/assets/js/map-helper.js 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 8.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.16 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/selecteamm/assets/js/script.js 2.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 3.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.74 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 1.51 ms
/selecteamm/assets/images/icons/preloader.svg 607 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 5.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 4.26 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/selecteamm/assets/images/shape/shape-9.png 178.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 83.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.62 ms
 • Odbieranie: 80.68 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/selecteamm/assets/images/shape/shape-11.png 73.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 79.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 66.05 ms
 • Odbieranie: 12.65 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
/selecteamm/assets/images/shape/shape-6.png 31.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 70.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 54.6 ms
 • Odbieranie: 15.12 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rajdhani/v10/LDI2apCSOBg7S-QT7pa8FvOreec.woff2 15.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 25.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.07 ms
 • Wysyłanie: 1.35 ms
 • Oczekiwanie: 1.97 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rajdhani/v10/LDI2apCSOBg7S-QT7pbYF_Oreec.woff2 15.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 35.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.92 ms
 • Oczekiwanie: 4.29 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 29.47 ms
/selecteamm/assets/fonts/fa-solid-900.woff2 114.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 41.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.85 ms
 • Odbieranie: 30.2 ms
 • Blokowanie: 1.53 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rajdhani/v10/LDIxapCSOBg7S-QT7p4HM-Y.woff2 14.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 35.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 5.17 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 29.12 ms
/selecteamm/assets/fonts/fa-brands-400.woff2 73.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 71.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 60.2 ms
 • Odbieranie: 10.59 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rajdhani/v10/LDI2apCSOBg7S-QT7pb0EPOreec.woff2 14.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 33.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 3.59 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 28.83 ms
/selecteamm/assets/fonts/fa-regular-400.woff2 141.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 60.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 6.71 ms
 • Odbieranie: 53.15 ms
 • Blokowanie: 0.91 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rajdhani/v10/LDI2apCSOBg7S-QT7pbYF_Oleef2kg.woff2 12.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 31.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 5.6 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 24.39 ms
/selecteamm/assets/fonts/Flaticon.woff2 5.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 24.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 21.48 ms
 • Odbieranie: 2.09 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rajdhani/v10/LDI2apCSOBg7S-QT7pa8FvOleef2kg.woff2 12.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 27.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 2.74 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 23.79 ms
/selecteamm/assets/images/shape/shape-7.png 44.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 13.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.41 ms
 • Odbieranie: 10.2 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/selecteamm/assets/images/shape/shape-8.png 6.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 39.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 29.68 ms
 • Odbieranie: 9.29 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
/selecteamm/assets/images/banner/d1.jpg 53.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 29.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.17 ms
 • Odbieranie: 21.21 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://fonts.gstatic.com/s/rajdhani/v10/LDI2apCSOBg7S-QT7pb0EPOleef2kg.woff2 12.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 3.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.13 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/45/2/common.js 32.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.2 s
 • Czas: 6.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 2.21 ms
 • Odbieranie: 3.41 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/45/2/util.js 87.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.2 s
 • Czas: 11.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 4.05 ms
 • Odbieranie: 6.3 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.007 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.891 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera IdeaWebServer 2.0.5

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 359 589 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
34%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
31%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.23 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook