Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 3.235 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.529 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.658 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 1.546 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS WordPress 5.7.1i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu5%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 10.76 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)80 / 10i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 33.18 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 3.87 MB (29)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 420.15 KB (39)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 182.06 KB (36)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 143.13 KB (9)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne7.31 KB (5)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 120i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 4.63 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 4.55 MB (98%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 6.3 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.9s
 • 1.81s
 • 2.71s
 • 3.61s
 • 4.51s
https://littlebabyem.com/ 208 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 783.73 ms
 • DNS: 3.47 ms
 • Łączenie: 16.79 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 762.49 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://littlebabyem.com/ 33.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 784.09 ms
 • Czas: 1.34 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.7 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 1.29 s
 • Odbieranie: 21.81 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/wp-content/plugins/gtranslate/gtranslate-style24.css?ver=5.7.1 530 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 37.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.86 ms
 • Oczekiwanie: 22.2 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 7.84 ms
https://c0.wp.com/c/5.7.1/wp-includes/css/dashicons.min.css 34.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 68.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.37 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 30.15 ms
 • Odbieranie: 9.82 ms
 • Blokowanie: 7.92 ms
/wp-content/plugins/menu-icons/css/extra.min.css?ver=0.12.5 579 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 41.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.47 ms
 • Oczekiwanie: 26.05 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 12.35 ms
https://c0.wp.com/c/5.7.1/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css 8.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 83.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 30.55 ms
 • Odbieranie: 4.05 ms
 • Blokowanie: 47.86 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css 967 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 88.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 30.98 ms
 • Odbieranie: 9.25 ms
 • Blokowanie: 47.79 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/packages/woocommerce-blocks/build/style.css 16.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 96.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 37.23 ms
 • Odbieranie: 10.96 ms
 • Blokowanie: 47.67 ms
/wp-content/plugins/otter-blocks/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/assets/css/animate.min.css?ver=5.7.1 5.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 36.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.06 ms
 • Oczekiwanie: 22.22 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 11.99 ms
/wp-content/plugins/otter-blocks/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/assets/css/style.css?ver=5.7.1 965 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 39.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.01 ms
 • Oczekiwanie: 24.81 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 11.87 ms
/wp-content/plugins/advanced-product-fields-for-woocommerce/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.7 716 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 39.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.97 ms
 • Oczekiwanie: 25.37 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 11.72 ms
/wp-content/plugins/woocommerce-multi-currency/css/woocommerce-multi-currency.min.css?ver=2.1.9.4 3.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 36.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.94 ms
 • Oczekiwanie: 22.95 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 11.57 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/assets/css/woocommerce-layout.css 2.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 94.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 37.73 ms
 • Odbieranie: 9.59 ms
 • Blokowanie: 46.75 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/assets/css/woocommerce.css 8.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 96.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 38.17 ms
 • Odbieranie: 11.01 ms
 • Blokowanie: 46.61 ms
/wp-content/plugins/woocommerce-gateway-paypal-express-checkout/assets/css/wc-gateway-ppec-frontend.css?ver=2.1.1 918 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 54.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.9 ms
 • Oczekiwanie: 41.51 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 10.99 ms
/wp-content/plugins/side-cart-woocommerce/assets/css/xoo-wsc-fonts.css?ver=2.1 1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 52.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.88 ms
 • Oczekiwanie: 38.43 ms
 • Odbieranie: 1.63 ms
 • Blokowanie: 10.83 ms
/wp-content/plugins/side-cart-woocommerce/assets/css/xoo-wsc-style.css?ver=2.1 3.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 60.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.85 ms
 • Oczekiwanie: 46.97 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 10.67 ms
/wp-content/themes/neve/assets/css/woocommerce.min.css?ver=2.11.1 8.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 58.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.83 ms
 • Oczekiwanie: 44.37 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 10.51 ms
/wp-content/themes/neve/style-main.min.css?ver=2.11.1 11.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 40.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.79 ms
 • Oczekiwanie: 27.17 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 10.37 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.11.0 4.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 56.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.77 ms
 • Oczekiwanie: 43.67 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 10.21 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=3.2.1 3.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 54.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.74 ms
 • Oczekiwanie: 41.95 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 10.02 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css?ver=3.2.1 784 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 54.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.69 ms
 • Oczekiwanie: 42.64 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 9.86 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css?ver=3.2.1 21.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 65.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.65 ms
 • Oczekiwanie: 43.18 ms
 • Odbieranie: 10.49 ms
 • Blokowanie: 9.71 ms
/wp-content/uploads/elementor/css/post-138.css?ver=1619024332 553 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 51.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.6 ms
 • Oczekiwanie: 40.15 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 9.56 ms
/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1619024332 2.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 56.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.56 ms
 • Oczekiwanie: 44.69 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 9.39 ms
/wp-content/uploads/elementor/css/post-102.css?ver=1619024332 2.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 59.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.51 ms
 • Oczekiwanie: 48.29 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 9.24 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C600%2C700&display=swap&ver=2.11.1 1.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 54.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.12 ms
 • Wysyłanie: 5.7 ms
 • Oczekiwanie: 21.55 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 6.03 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto+Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&display=auto&ver=5.7.1 1.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 63.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.67 ms
 • Oczekiwanie: 22.31 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 34.72 ms
https://c0.wp.com/p/jetpack/9.6.1/css/jetpack.css 12.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 96.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 38.57 ms
 • Odbieranie: 14.01 ms
 • Blokowanie: 43.5 ms
/wp-content/plugins/smart-slider-3/Public/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/smartslider.min.css?ver=821e0c40 4.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 36.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.37 ms
 • Oczekiwanie: 26.4 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 8.52 ms
https://c0.wp.com/c/5.7.1/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js 29.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 101.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 38.94 ms
 • Odbieranie: 18.29 ms
 • Blokowanie: 43.14 ms
https://c0.wp.com/c/5.7.1/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js 3.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 100.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 39.31 ms
 • Odbieranie: 17.48 ms
 • Blokowanie: 43.04 ms
/wp-content/plugins/woocommerce-multi-currency/js/woocommerce-multi-currency.min.js?ver=2.1.9.4 612 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 50.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.32 ms
 • Oczekiwanie: 40.82 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 7.99 ms
https://stats.wp.com/s-202118.js 6.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 40.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 18.27 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 16.44 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 5.32 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-186572246-1 35.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 59.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.28 ms
 • Wysyłanie: 1.7 ms
 • Oczekiwanie: 26.53 ms
 • Odbieranie: 2.73 ms
 • Blokowanie: 5.22 ms
/wp-content/plugins/smart-slider-3/Public/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/n2.min.js?ver=821e0c40 13.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 58.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.23 ms
 • Oczekiwanie: 48.97 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 7.46 ms
/wp-content/plugins/smart-slider-3/Public/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/smartslider-frontend.min.js?ver=821e0c40 35.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 66.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.19 ms
 • Oczekiwanie: 49.83 ms
 • Odbieranie: 8.15 ms
 • Blokowanie: 7.33 ms
/wp-content/plugins/smart-slider-3/Public/SmartSlider3/Slider/SliderType/Simple/Assets/dist/smartslider-simple-type-frontend.min.js?ver=821e0c40 5.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 64.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 55.49 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 7.21 ms
/wp-content/plugins/smart-slider-3/Public/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/nextend-webfontloader.min.js?ver=821e0c40 5.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.14 s
 • Czas: 64.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.09 ms
 • Oczekiwanie: 55.04 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 7.06 ms
/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.7.1 5.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 53.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.44 ms
 • Oczekiwanie: 45.12 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 5.5 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/assets/css/woocommerce-smallscreen.css 1.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 27.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.96 ms
 • Oczekiwanie: 18.11 ms
 • Odbieranie: 2.25 ms
 • Blokowanie: 5 ms
https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit2 2.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 48.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.32 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 21.64 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 3.65 ms
/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG-0055-owcgjisksmjeu93go5tasrmp7wtwwwy5a9ceyix020.jpg 44.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 59.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.39 ms
 • Oczekiwanie: 49.53 ms
 • Odbieranie: 1.87 ms
 • Blokowanie: 5.46 ms
/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG-0062-1-owcgkn7myi2qphgr45a99zfirhap3welrtealf92mg.jpg 36.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 47.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.35 ms
 • Oczekiwanie: 38.07 ms
 • Odbieranie: 1.25 ms
 • Blokowanie: 5.45 ms
/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG-0174-1-owcgl6y8y0trhao2wvtf8cg78kleljkyuj3ho8fszs.jpg 32.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 57.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.3 ms
 • Oczekiwanie: 45.84 ms
 • Odbieranie: 4.25 ms
 • Blokowanie: 5.4 ms
/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG-0358-1-owcglskjb7ncwbsoen5ubozswfmuikysli3npljr0o.jpg 51.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 52.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.22 ms
 • Oczekiwanie: 40.03 ms
 • Odbieranie: 4.83 ms
 • Blokowanie: 5.4 ms
/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG-0661-owcgmkrp08pykmnptzcnehvmpzruxi2qpdo83wdxu0.jpg 41.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 58.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.17 ms
 • Oczekiwanie: 48.17 ms
 • Odbieranie: 2.38 ms
 • Blokowanie: 5.35 ms
/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG-0920-scaled-owcgn2mmm3eep7xrxp2k7vde0bbtzr1n3u2g85ngjs.jpg 54.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 66.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.1 ms
 • Oczekiwanie: 49.07 ms
 • Odbieranie: 10.13 ms
 • Blokowanie: 5.32 ms
/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG-0931-scaled-owcgnwpgosjl0qq3222mfns50n7ku2d1vyxzl0ev0o.jpg 52.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 64.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.02 ms
 • Oczekiwanie: 48.44 ms
 • Odbieranie: 8.58 ms
 • Blokowanie: 5.3 ms
/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG-2002-1-scaled-owcgohdwv5bw45w1pb0eyika34dnjen5atao53k77s.jpg 79.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 66.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.97 ms
 • Oczekiwanie: 47.78 ms
 • Odbieranie: 11.16 ms
 • Blokowanie: 5.27 ms
/wp-content/plugins/instagram-slider-widget/assets/image.png 3.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 54.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.92 ms
 • Oczekiwanie: 46.1 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 5.2 ms
/wp-content/plugins/instagram-slider-widget/assets/css/jr-insta.css?ver=1.9.5 1004 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.23 s
 • Czas: 22.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 19.86 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 1.44 ms
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=5.7.1 7.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.23 s
 • Czas: 21.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.82 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 10.32 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/wp-content/plugins/instagram-slider-widget/assets/css/instag-slider.css?ver=1.9.5 2.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 37.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.52 ms
 • Oczekiwanie: 25.77 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 7.31 ms
/wp-content/plugins/instagram-slider-widget/assets/css/wis-header.css?ver=1.9.5 627 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 40.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.49 ms
 • Oczekiwanie: 29.01 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 7.21 ms
/wp-content/plugins/woocommerce-multi-currency/css/flags-64.min.css?ver=5.7.1 2.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 41.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.48 ms
 • Oczekiwanie: 29.95 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 7.09 ms
/wp-content/plugins/otter-blocks/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/build/animate.js?ver=5.7.1 2.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 44.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.46 ms
 • Oczekiwanie: 33.2 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 6.99 ms
/wp-content/plugins/advanced-product-fields-for-woocommerce/assets/js/frontend.min.js?ver=1.3.7 2.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 50.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.42 ms
 • Oczekiwanie: 39.8 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 6.89 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js 3.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 26.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.93 ms
 • Oczekiwanie: 14.62 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 6.78 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js 1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 27.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.9 ms
 • Oczekiwanie: 14.95 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 6.66 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js 932 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 27.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.86 ms
 • Oczekiwanie: 15.31 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 6.56 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/assets/js/frontend/woocommerce.min.js 702 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 29.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.84 ms
 • Oczekiwanie: 15.56 ms
 • Odbieranie: 3.31 ms
 • Blokowanie: 6.49 ms
https://c0.wp.com/p/woocommerce/5.2.2/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js 989 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 29.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.81 ms
 • Oczekiwanie: 16.9 ms
 • Odbieranie: 2.26 ms
 • Blokowanie: 6.39 ms
/wp-content/plugins/mailchimp-for-woocommerce/public/js/mailchimp-woocommerce-public.min.js?ver=2.5.1 2.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 39.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.11 ms
 • Oczekiwanie: 28.43 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 6.28 ms
/wp-content/themes/neve/assets/js/build/modern/frontend.js?ver=2.11.1 2.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 44.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.88 ms
 • Oczekiwanie: 37.33 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 5.14 ms
https://c0.wp.com/c/5.7.1/wp-includes/js/comment-reply.min.js 1.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 29.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.72 ms
 • Oczekiwanie: 17.16 ms
 • Odbieranie: 2.27 ms
 • Blokowanie: 6.18 ms
/wp-content/plugins/side-cart-woocommerce/assets/js/xoo-wsc-main.js?ver=2.1 6.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 42.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.02 ms
 • Oczekiwanie: 31.64 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 6.11 ms
https://c0.wp.com/c/5.7.1/wp-includes/js/wp-embed.min.js 719 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 29.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.63 ms
 • Oczekiwanie: 17.49 ms
 • Odbieranie: 2.23 ms
 • Blokowanie: 6.05 ms
/wp-content/plugins/instagram-slider-widget/assets/js/jquery.flexslider-min.js?ver=1.9.5 7.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 36.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.93 ms
 • Oczekiwanie: 26.77 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 5.98 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.2.1 2.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 40.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.9 ms
 • Oczekiwanie: 30.94 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 5.89 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.2.1 24.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 46.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.88 ms
 • Oczekiwanie: 36.76 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 5.82 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2 3.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 32.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.85 ms
 • Oczekiwanie: 22.88 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 5.77 ms
https://c0.wp.com/c/5.7.1/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js 6.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 29.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.38 ms
 • Oczekiwanie: 17.8 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 5.69 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6 42.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 49.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.76 ms
 • Oczekiwanie: 30.42 ms
 • Odbieranie: 10.47 ms
 • Blokowanie: 5.62 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js?ver=3.2.1 1.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 56.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.72 ms
 • Oczekiwanie: 47.5 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 5.56 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.8.1 4.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 36.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.59 ms
 • Oczekiwanie: 27.53 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 5.59 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.2.1 22.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 54.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.54 ms
 • Oczekiwanie: 43.77 ms
 • Odbieranie: 2.99 ms
 • Blokowanie: 5.56 ms
/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js?ver=3.2.1 19.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 42.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.49 ms
 • Oczekiwanie: 34.09 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 5.52 ms
https://stats.wp.com/e-202118.js 3.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 28.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.06 ms
 • Oczekiwanie: 20.6 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 5.08 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400%7CRoboto:300,400&subset=latin 832 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 25.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.12 ms
 • Oczekiwanie: 18.77 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem8YaGs126MiZpBA-UFVZ0b.woff2 14.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.32 s
 • Czas: 26.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.9 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.4 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 2.07 ms
/wp-content/uploads/2020/09/logo3.png 37.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 39.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 35.86 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 2.8 ms
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css 3.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 25.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.19 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 1.95 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 1.96 ms
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main.js 1.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 34.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 2.87 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 30.51 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.32 s
 • Czas: 27.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.53 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 1.67 ms
 • Odbieranie: 1.69 ms
 • Blokowanie: 3.56 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UNirkOUuhp.woff2 14.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 2.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.46 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
data:image/svg+xml;base64... 374 B 200
data:image/svg+xml;base64... 382 B 200
data:image/svg+xml;base64... 73 B 200
/wp-content/uploads/2020/10/IMG-0807-scaled.jpg 483.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 48.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 22.11 ms
 • Odbieranie: 26.06 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/wp-content/uploads/2020/10/49BBC4AF-CFA9-4144-A394-CDA5AEAC282F.jpg 290.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 46.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 23.32 ms
 • Odbieranie: 22.99 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/wp-content/uploads/2020/09/il_fullxfull.2557641109_mnao-1-scaled.jpg 532.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 151.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 44.37 ms
 • Odbieranie: 106.44 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/175937660_291192835807845_2318168051976651281_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=P4jQzmhKQtMAX_TLV2Q&_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com&oh=98485912fc353bffcc99b736b0badf4b&oe=60B4AA47 168.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 16.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.39 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 7.49 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/175127233_462927201702537_7001338255943031341_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=FSheRwuyItcAX9aY4eg&_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com&oh=358333aa0e62bc1a1361e40c7da0efc1&oe=60B43830 148.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 24.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 2.53 ms
 • Odbieranie: 9.28 ms
 • Blokowanie: 11.63 ms
https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/176642696_842009723325236_2783409509098050528_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=uYMDC9VgCQAAX_k7qEc&_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com&oh=c8690aa60dd600d71dc012a76145214b&oe=60B560B5 109.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 24.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 2.89 ms
 • Odbieranie: 9.93 ms
 • Blokowanie: 11.5 ms
https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/177321105_2574819352820673_8958723351849474141_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=-gBvDHU57DQAX8oMpCs&_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com&oh=a7dc2ab55714cc514b9faf7747659cdf&oe=60B6E2EF 497.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 28.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 3.17 ms
 • Odbieranie: 13.14 ms
 • Blokowanie: 11.39 ms
https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/177517190_455167319105108_2213799385205990406_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=4BFvVrLdeZ4AX-2Zvi_&_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com&oh=c7229c7071b3d654af1b72ca3a4877be&oe=60B81552 501.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 31.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 3.42 ms
 • Odbieranie: 16.79 ms
 • Blokowanie: 11.25 ms
https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/178891211_894152411197847_4148874005392533765_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=wP6drJPs1u8AX9Wcix0&_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com&oh=238d8098d383ba60430c3016e7482f2f&oe=60B6AB1A 240.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 33.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 3.69 ms
 • Odbieranie: 18.6 ms
 • Blokowanie: 11 ms
https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/178454161_362382255203360_7867721254015230098_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=mdyT4LtvpBAAX91Im64&_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com&oh=df76f09fff616dd5cda36216332c840c&oe=60B4E0E4 180.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 14.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.23 ms
 • Oczekiwanie: 5.12 ms
 • Odbieranie: 6.77 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/179884615_1121624768343782_7188298299102139340_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=TYx3U5jtDhoAX8CORF1&_nc_oc=AQlYu1xnyG1GYr4GyQgW3xsN828wQ50moGce8XR21dEePcxmypOC6MbEPUBnl1FRYWfIkTUyofJai0qQcs0y-Y8J&_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com&oh=673d8e79a845b8c4a1e58d5a691af779&oe=60B528C4 365.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 20.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.17 ms
 • Oczekiwanie: 5.48 ms
 • Odbieranie: 13.36 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
/wp-content/plugins/side-cart-woocommerce/assets/css/fonts/Woo-Side-Cart.ttf?le17z4 14.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 24.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 22.68 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 18.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 3.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 1.76 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v27/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc4.woff2 15.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 4.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 2.7 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v27/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc4.woff2 15.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 5.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 3.52 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v27/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc4.woff2 15.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 6.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 4.52 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_cJD3gnD_g.woff2 18.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 3.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 2.1 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v27/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 4.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.81 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://pixel.wp.com/g.gif?v=ext&j=1%3A9.6.1&blog=183526104&post=102&tz=1&srv=littlebabyem.com&host=littlebabyem.com&ref=&fcp=3432&rand=0.9510541802050541 115 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 16.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 15.4 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/wp-content/plugins/instagram-slider-widget/assets/in.png 2.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 21.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 20.34 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://littlebabyem.com/?wc-ajax=get_refreshed_fragments 913 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.03 s
 • Czas: 958.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 957 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://translate.googleapis.com/element/TE_20210224_00/e/js/element/element_main.js 89.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 6.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.43 ms
 • Odbieranie: 3.11 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j90&aip=1&a=1432149991&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Flittlebabyem.com%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Home%20-%20Littlebabyem&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEBAAUABAAAAAC~&jid=1494036943&gjid=905981812&cid=1235493943.1620086100&tid=UA-186572246-1&_gid=1863166500.1620086100&_r=1>m=2ou4l3&did=dZTNiMT&z=518021726 206 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.11 s
 • Czas: 20.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 19.72 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.gstatic.com/images/branding/product/1x/translate_24dp.png 1.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.22 s
 • Czas: 22.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.62 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 1.81 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://www.gstatic.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_42x16dp.png 999 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.22 s
 • Czas: 26.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 2.42 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 23.21 ms
https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/translate_24dp.png 1.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 14.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 3.08 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 10.9 ms
/wp-admin/admin-ajax.php 990 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 1.07 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.07 s
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://translate.googleapis.com/translate_a/l?client=te&alpha=true&hl=en&cb=callback 1.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 29.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 28.65 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://translate.googleapis.com/translate_a/l?client=te&alpha=true&hl=en&cb=callback 1.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 117.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 87.95 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 28.86 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 1.256 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 15.993 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 355 360 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
34%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
31%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.22 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook