Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.502 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.878 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.948 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.686 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu2%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 4.11 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)248 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 63.54 KB (3)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 3.98 KB (10)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 736.3 KB (31)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 55.82 KB (6)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 97.71 KB (4)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne7.49 KB (7)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 8i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 63i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 964.83 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 713.29 KB (74%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 3.56 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.46s
 • 0.93s
 • 1.39s
 • 1.86s
 • 2.32s
/forsale/zerizon.com?utm_source=TDFS_DASLNC&utm_medium=DASLNC&utm_campaign=TDFS_DASLNC&traffic_type=TDFS_DASLNC&traffic_id=daslnc& 331 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 243.96 ms
 • DNS: 24.66 ms
 • Łączenie: 1.69 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 215.78 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/forsale/zerizon.com?utm_source=TDFS_DASLNC&utm_medium=DASLNC&utm_campaign=TDFS_DASLNC&traffic_type=TDFS_DASLNC&traffic_id=daslnc& 50.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 244.76 ms
 • Czas: 219.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 84.27 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 127.71 ms
 • Odbieranie: 7.04 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://img6.wsimg.com/ux/fonts/gd-sage/1.0/gd-sage-bold.woff2 39.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 475.06 ms
 • Czas: 10.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.77 ms
 • Wysyłanie: 0.91 ms
 • Oczekiwanie: 2.26 ms
 • Odbieranie: 2.46 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
https://img6.wsimg.com/ux/fonts/sherpa/2.0/gdsherpa-vf.woff2 42.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 475.42 ms
 • Czas: 58.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 4.89 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 52.65 ms
/forsale/_next/static/css/e3b5816f18e895b5cdf1.css 2.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 475.78 ms
 • Czas: 8.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 4.03 ms
 • Odbieranie: 3.48 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/forsale/_next/static/css/e71489d5e1a5a8952f1a.css 1.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 476.1 ms
 • Czas: 13.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.09 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 7.15 ms
 • Odbieranie: 1.95 ms
 • Blokowanie: 2.19 ms
/forsale/_next/static/chunks/11.dec4f2694467c98ceacf.js 3.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 476.41 ms
 • Czas: 12.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 5.13 ms
 • Odbieranie: 3.09 ms
 • Blokowanie: 2.06 ms
/forsale/_next/static/chunks/main-7cbb6f18a3f801d1cbdc.js 6.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 476.61 ms
 • Czas: 13.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 1.96 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 6.21 ms
 • Odbieranie: 3.37 ms
 • Blokowanie: 2.01 ms
/forsale/_next/static/chunks/webpack-c4f8eee0aec4eccefdd9.js 2.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 476.79 ms
 • Czas: 11.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 1.92 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 3.42 ms
 • Odbieranie: 4.07 ms
 • Blokowanie: 2 ms
/forsale/_next/static/chunks/framework.e45e99b17da1c22a094e.js 1.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 476.96 ms
 • Czas: 12.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.58 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 5.35 ms
 • Odbieranie: 2.7 ms
 • Blokowanie: 2.05 ms
/forsale/_next/static/chunks/commons.afe8b719ee9167a8d2f1.js 4.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 477.16 ms
 • Czas: 17.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 3.89 ms
 • Odbieranie: 4.83 ms
 • Blokowanie: 8.42 ms
/forsale/_next/static/chunks/649b38807528da59fd58c279f7f30511dd390b12.240bf6a538abe985f0ef.js 20.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 477.34 ms
 • Czas: 29.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 5.24 ms
 • Odbieranie: 6.26 ms
 • Blokowanie: 17.75 ms
/forsale/_next/static/chunks/f6078781a05fe1bcb0902d23dbbb2662c8d200b3.88da64597af17ba027d7.js 10.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 477.58 ms
 • Czas: 28.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 6.45 ms
 • Odbieranie: 4.36 ms
 • Blokowanie: 17.89 ms
/forsale/_next/static/chunks/pages/_app-3684871c04b51dbf1d0c.js 16.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 477.81 ms
 • Czas: 27.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 3.98 ms
 • Odbieranie: 6.07 ms
 • Blokowanie: 17.77 ms
/forsale/_next/static/chunks/pages/forsale/%5Bdomain%5D-41650de337025819eaed.js 126.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 478.03 ms
 • Czas: 32.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.33 ms
 • Odbieranie: 9.49 ms
 • Blokowanie: 17.74 ms
https://img6.wsimg.com/wrhs/162a7e8e53b3f1d5d60c05e759a3afac/uxcore2.min.css 24.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 481.82 ms
 • Czas: 14.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.79 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 2.65 ms
 • Odbieranie: 3.14 ms
 • Blokowanie: 2.77 ms
https://img6.wsimg.com/wrhs/5e71909832eed916f2abc2dc073266e7/noheader.min.css 1.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 482.04 ms
 • Czas: 52.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 6 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 45.8 ms
https://img6.wsimg.com/poly/v3/polyfill.min.js?features=Promise,Promise.prototype.finally,fetch,AbortController,Intl.~locale.en-US&rum=0&unknown=polyfill&flags=gated 629 B 200
 • Rozpoczęcie: 482.23 ms
 • Czas: 110.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 63.42 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 45.66 ms
https://img6.wsimg.com/wrhs/421277105d1c3af5bc0f8c3f89f6519d/vendor~uxcore2.min.js 56.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 482.6 ms
 • Czas: 57.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 7.43 ms
 • Odbieranie: 3.61 ms
 • Blokowanie: 45.35 ms
https://img6.wsimg.com/wrhs/ea7dcc5b711443865422e7581cb7688a/uxcore2.min.js 35.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 482.78 ms
 • Czas: 57.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 9.53 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 45.22 ms
https://img6.wsimg.com/wrhs/d6c7b1acb132140b70d61ad9ce6bc527/heartbeat.min.js 1.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 533.9 ms
 • Czas: 8.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 6.65 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
https://img6.wsimg.com/wrhs/cd579a2202916733e2997cda66e5f245/noheader.min.js 16.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 483.06 ms
 • Czas: 59.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 11.57 ms
 • Odbieranie: 2.56 ms
 • Blokowanie: 45.21 ms
/forsale/_next/static/0.28.0/_buildManifest.js 1.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 495.28 ms
 • Czas: 10.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 6.58 ms
 • Odbieranie: 2.69 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
/forsale/_next/static/0.28.0/_ssgManifest.js 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 505.92 ms
 • Czas: 5.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 3.96 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
https://s.go-mpulse.net/boomerang/MCB7T-RXHNH-PGQRJ-J6HWP-UGRWC 47.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 552.38 ms
 • Czas: 11.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.22 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.89 ms
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://ds-aksb-a.akamaihd.net/aksb.min.js 5.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 553.26 ms
 • Czas: 9.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.15 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.02 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
data:image/png;base64,iVB... 7.95 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 7.27 KB 200
https://img6.wsimg.com/wrhs/ada096bde6680497706cfed9982d535a/vendors~browser-deprecation-banner.header-chunk.min.js 6.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 646.34 ms
 • Czas: 3.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.69 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://gui.godaddy.com/pcjson/salesheader?plId=1&shopperId=&sid= 1.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 651.64 ms
 • Czas: 216.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.68 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 205.49 ms
 • Odbieranie: 2.47 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://tags.tiqcdn.com/utag/gpl/afternic/prod/utag.js 17.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 654.65 ms
 • Czas: 12.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.14 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 5.91 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/forsale/api/countries/en-US 3.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 276.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 272.4 ms
 • Odbieranie: 3.32 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://recaptcha.net/recaptcha/api.js?onload=onloadcallback&render=explicit 997 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 63.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 41.9 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 21.09 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-SXRF&l=_gaDataLayer 30.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 49.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.31 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 22.86 ms
 • Odbieranie: 4.52 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://collect.tealiumiq.com/event 512 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 39.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.97 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 18.7 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://tags.tiqcdn.com/utag/gpl/afternic/prod/utag.7.js?utv=ut4.46.202007281531 5.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 11.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 9.93 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 23.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.31 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 1.36 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=gpl/afternic/202102242222&cb=1617833326544 202 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 3.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.36 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://c.go-mpulse.net/api/config.json?key=MCB7T-RXHNH-PGQRJ-J6HWP-UGRWC&d=www.afternic.com&t=5392778&v=1.571.0&if=&sl=0&si=22an26m27im-NaN&plugins=AK,ConfigOverride,Continuity,PageParams,IFrameDelay,AutoXHR,SPA,Angular,Backbone,Ember,History,RT,CrossDomain,BW,PaintTiming,NavigationTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,Errors,TPAnalytics,UserTiming,LOGN&acao= 1.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 53.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.26 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 49.45 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j89&a=152582343&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.afternic.com%2Fforsale%2Fzerizon.com%3Futm_source%3DTDFS_DASLNC%26utm_medium%3DDASLNC%26utm_campaign%3DTDFS_DASLNC%26traffic_type%3DTDFS_DASLNC%26traffic_id%3Ddaslnc%26&ul=en-us&de=UTF-8&dt=zerizon.com&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=YEBAAAABAAAAAC~&cid=393857426.1617833327&tid=UA-1277815-14&_gid=2099955245.1617833327&_slc=1&z=862224529 146 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 20.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 19.24 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j89&a=152582343&t=pageview&_s=2&dl=https%3A%2F%2Fwww.afternic.com%2Fforsale%2Fzerizon.com%3Futm_source%3DTDFS_DASLNC%26utm_medium%3DDASLNC%26utm_campaign%3DTDFS_DASLNC%26traffic_type%3DTDFS_DASLNC%26traffic_id%3Ddaslnc%26&ul=en-us&de=UTF-8&dt=zerizon.com&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=YEBAAAABAAAAAC~&cid=393857426.1617833327&tid=UA-1277815-14&_gid=2099955245.1617833327&z=1701061054 194 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 2.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.33 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/5mNs27FP3uLBP3KBPib88r1g/recaptcha__en.js 130.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 28.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.42 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.76 ms
 • Odbieranie: 4.62 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://img6.wsimg.com/wrhs/6bfa2e44ce3e7e67d4bd5e7943f3cae1/tcc.min.js 23.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 4.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.68 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LcdaCkUAAAAAKnSonXGyLY95VB7GIy4H_nnJquN&co=aHR0cHM6Ly93d3cuYWZ0ZXJuaWMuY29tOjQ0Mw..&hl=en&type=image&v=5mNs27FP3uLBP3KBPib88r1g&theme=light&size=normal&badge=bottomright&cb=x2y57l7qnsi5 11.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 56.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.86 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 30.43 ms
 • Odbieranie: 2.06 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j89&a=152582343&t=event&_s=3&dl=https%3A%2F%2Fwww.afternic.com%2Fforsale%2Fzerizon.com%3Futm_source%3DTDFS_DASLNC%26utm_medium%3DDASLNC%26utm_campaign%3DTDFS_DASLNC%26traffic_type%3DTDFS_DASLNC%26traffic_id%3Ddaslnc%26&ul=en-us&de=UTF-8&dt=zerizon.com&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&ec=Lander_aws-afternic_tdfs_00005-on&ea=Domain%20Available&el=zerizon.com&ev=0&_u=aEBAAAABAAAAAC~&cid=393857426.1617833327&tid=UA-1277815-14&_gid=2099955245.1617833327&cd1=daslnc&z=1167304463 91 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 2.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.65 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/5mNs27FP3uLBP3KBPib88r1g/styles__ltr.css 25.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 25.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.89 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.47 ms
 • Odbieranie: 1.5 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/5mNs27FP3uLBP3KBPib88r1g/recaptcha__en.js 177.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 9.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 2.31 ms
 • Odbieranie: 6.75 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
data:image/png;base64,iVB... 14.27 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 1.68 KB 200
https://www.gstatic.com/recaptcha/api2/logo_48.png 2.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.46 s
 • Czas: 2.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 1.28 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 24.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.48 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.34 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.google.com/js/bg/LwzEJkrqzuIpy5ZXdMyVZqsv4pxUDwC8wk7uiqYZWNw.js 5.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.47 s
 • Czas: 3.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 1.92 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=en&v=5mNs27FP3uLBP3KBPib88r1g 282 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.47 s
 • Czas: 21.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 20.39 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://img6.wsimg.com/wrhs/fb1258e31ab7be158d088d86a2c990af/tti.min.js 7.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 4.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 2.7 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://events.api.secureserver.net/b.aspx?timestamp=1617833326990&corrid=1131989832&referrer=&privatelabelid=497036¤cy=USD&vs=visible&rand=1379713724&sitename=www.afternic.com&page=%2Fforsale%2Fzerizon.com&location=https%3A%2F%2Fwww.afternic.com%2Fforsale%2Fzerizon.com%3Futm_source%3DTDFS_DASLNC%26utm_medium%3DDASLNC%26utm_campaign%3DTDFS_DASLNC%26traffic_type%3DTDFS_DASLNC%26traffic_id%3Ddaslnc%26%3Dundefined&server=ui-afternic-tdfs-d5d79b5f-ht7sv&loadSource=gtm&event=gtm.load&page_level_properties=server%2CloadSource&event_type=page.log&eventdate=2021-04-07T22%3A08%3A46.991Z&eventtype=pageperf&nav_type=hard&tccin=auto&connectEnd=1617833325711&connectStart=1617833325626&domComplete=1617833326920&domContentLoadedEventEnd=1617833326032&domContentLoadedEventStart=1617833326032&domInteractive=1617833326032&domLoading=1617833325850&domainLookupEnd=1617833325626&domainLookupStart=1617833325623&fetchStart=1617833325621&navigationStart=1617833324344&requestStart=1617833325712&responseEnd=1617833325846&responseStart=1617833325839&loadEventStart=1617833326920&loadEventEnd=0&transferSize=52095&encodedBodySize=50137&decodedBodySize=107483&navigationType=navigate&fp=1627&fcp=1627&lcp=1627&hit_id=97dbcae0-f11b-5f84-8716-3d9079100304&visitor_guid=3357ce2e-63d6-45fb-be85-5ad8efb2503a&environment_name=prod&has_consent=0&cv=3.10.11&client_name=tcc 377 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 414.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 374.81 ms
 • Odbieranie: 1.76 ms
 • Blokowanie: 38.1 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/bframe?hl=en&v=5mNs27FP3uLBP3KBPib88r1g&k=6LcdaCkUAAAAAKnSonXGyLY95VB7GIy4H_nnJquN&cb=d2zsmfjfr3y1 1.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 26.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 25.69 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://ds-aksb-a.akamaihd.net/2/628588/b?dE=3&cS=3&cE=88&rqS=89&rsS=216&rsE=223&sS=4&dl=227&di=409&fp=1627&dlS=409&dlE=409&dc=1297&leS=1297&leE=1301&to=&ol=0&cr=1&mt=&mb=&b=526593&u=https%3A//www.afternic.com/forsale/zerizon.com&ua=Mozilla/5.0%20%28Windows%20NT%2010.0%3B%20Win64%3B%20x64%29%20AppleWebKit/537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%29%20Chrome/78.0.3904.70%20Safari/537.36&pl=Linux%20x86_64&us=&gh=104.81.60.175&t=&rid=1baafc1&r=24989&akM=dscx&akN=ae&vc=14:17&bpcip=1fba5100&akTX=1&akTI=1baafc1&ai=409545&pmgn=&pmgi=&pmp= 269 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 3.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/5mNs27FP3uLBP3KBPib88r1g/styles__ltr.css 49.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 284.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.89 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.47 ms
 • Odbieranie: 260.42 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/5mNs27FP3uLBP3KBPib88r1g/recaptcha__en.js 332.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 285.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 2.31 ms
 • Odbieranie: 282.98 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 14.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 186.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.48 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.34 ms
 • Odbieranie: 162.83 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://684dd30b.akstat.io/ 203 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 124.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 52.48 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 71.39 ms
https://events.api.secureserver.net/image.aspx?referrer=×tamp=1617833326628&corrid=1131989832&privatelabelid=497036¤cy=USD&vs=visible&rand=1887798087&sitename=www.afternic.com&page=%2Fforsale%2Fzerizon.com&location=https%3A%2F%2Fwww.afternic.com%2Fforsale%2Fzerizon.com%3Futm_source%3DTDFS_DASLNC%26utm_medium%3DDASLNC%26utm_campaign%3DTDFS_DASLNC%26traffic_type%3DTDFS_DASLNC%26traffic_id%3Ddaslnc%26%3Dundefined&server=ui-afternic-tdfs-d5d79b5f-ht7sv&loadSource=gtm&event=gtm.dom&page_level_properties=server%2CloadSource&event_type=page.request&hw=2&browx=800&browy=600&resx=800&resy=600&cdepth=24&querystring=%3Futm_source%3DTDFS_DASLNC%26utm_medium%3DDASLNC%26utm_campaign%3DTDFS_DASLNC%26traffic_type%3DTDFS_DASLNC%26traffic_id%3Ddaslnc%26%3Dundefined&hit_id=097acf61-6bca-5998-80ba-0684eddc8a2d&visitor_guid=3357ce2e-63d6-45fb-be85-5ad8efb2503a&environment_name=prod&has_consent=0&cv=3.10.11&client_name=tcc&CookieTest=1 941 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 475.27 ms
 • DNS: 95.21 ms
 • Łączenie: 10.81 ms
 • SSL: 8.77 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 358.73 ms
 • Odbieranie: 1.37 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://events.api.secureserver.net/image.aspx?referrer=×tamp=1617833326628&corrid=1131989832&privatelabelid=497036¤cy=USD&vs=visible&rand=1887798087&sitename=www.afternic.com&page=%2Fforsale%2Fzerizon.com&location=https%3A%2F%2Fwww.afternic.com%2Fforsale%2Fzerizon.com%3Futm_source%3DTDFS_DASLNC%26utm_medium%3DDASLNC%26utm_campaign%3DTDFS_DASLNC%26traffic_type%3DTDFS_DASLNC%26traffic_id%3Ddaslnc%26%3Dundefined&server=ui-afternic-tdfs-d5d79b5f-ht7sv&loadSource=gtm&event=gtm.dom&page_level_properties=server%2CloadSource&event_type=page.request&hw=2&browx=800&browy=600&resx=800&resy=600&cdepth=24&querystring=%3Futm_source%3DTDFS_DASLNC%26utm_medium%3DDASLNC%26utm_campaign%3DTDFS_DASLNC%26traffic_type%3DTDFS_DASLNC%26traffic_id%3Ddaslnc%26%3Dundefined&hit_id=097acf61-6bca-5998-80ba-0684eddc8a2d&visitor_guid=3357ce2e-63d6-45fb-be85-5ad8efb2503a&environment_name=prod&has_consent=0&cv=3.10.11&client_name=tcc&CookieTest=1 782 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.01 s
 • Czas: 108.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 105.63 ms
 • Odbieranie: 2.15 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.123 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 2.356 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna NL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 353 707 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
34%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
31%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.21 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook