Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.287 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 5.654 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 6.585 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.263 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Webflowi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu23%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 63.70 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)21 / 5i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 11.16 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 739.92 KB (20)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 245.09 KB (8)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 14.23 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 394.24 KB (22)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne42.59 MB (6)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 60i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 43.96 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.23 MB (3%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.96 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.19s
 • 2.38s
 • 3.57s
 • 4.76s
 • 5.95s
https://pro.godigy.com/ 195 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 91.2 ms
 • DNS: 6.24 ms
 • Łączenie: 41.75 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 41.25 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://pro.godigy.com/ 11.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 92 ms
 • Czas: 139.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 59.53 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 75.28 ms
 • Odbieranie: 3.04 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/css/digy-pro.webflow.c3e819466.min.css 12.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 283.06 ms
 • Czas: 24.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 16.08 ms
 • Wysyłanie: 1.68 ms
 • Oczekiwanie: 3.48 ms
 • Odbieranie: 3.06 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js 5.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 283.59 ms
 • Czas: 60.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 56.22 ms
 • Wysyłanie: 0.92 ms
 • Oczekiwanie: 1.25 ms
 • Odbieranie: 1.05 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-187236296-1 38.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 283.83 ms
 • Czas: 133.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 54.5 ms
 • Wysyłanie: 1.34 ms
 • Oczekiwanie: 66.39 ms
 • Odbieranie: 10.13 ms
 • Blokowanie: 1.17 ms
https://d3e54v103j8qbb.cloudfront.net/js/jquery-3.5.1.min.dc5e7f18c8.js?site=5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5 30.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 284.12 ms
 • Czas: 36.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 14.94 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 10.01 ms
 • Odbieranie: 9.77 ms
 • Blokowanie: 1.09 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/js/webflow.d516119bb.js 56.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 284.32 ms
 • Czas: 51.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.42 ms
 • Oczekiwanie: 7.7 ms
 • Odbieranie: 15.85 ms
 • Blokowanie: 26.39 ms
https://cdn.jsdelivr.net/npm/js-cookie@2/src/js.cookie.min.js 1.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 284.54 ms
 • Czas: 73.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.37 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 36.44 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 1.04 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:100,100italic,200,200italic,300,300italic,400,400italic,500,500italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic 1.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 355.41 ms
 • Czas: 104.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 49.15 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 52.81 ms
 • Odbieranie: 1.87 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 23.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 356.72 ms
 • Czas: 6.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.8 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.38 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/chce-otrzymac-oferte 3.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 357.82 ms
 • Czas: 43.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 41.82 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/offer-video 2.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 358.32 ms
 • Czas: 43.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 42.36 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://portfolio.godigy.com/portfolio.pdf 42.57 MB 200
 • Rozpoczęcie: 359.29 ms
 • Czas: 5.38 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 17.51 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 14.55 ms
 • Odbieranie: 5.35 s
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://godigy.com/ 9.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 360.26 ms
 • Czas: 445.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 50.01 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 42.69 ms
 • Odbieranie: 352.66 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
data:application/x-font-ttf;charset=utf-8;base64,AAEAAAALAIAAAwAwT1MvMg8SBiUAAAC8AAAAYGNtYXDpP+a4AAABHAAAAFxnYXNwAAAAEAAAAXgAAAAIZ2x5ZmhS2XEAAAGAAAADHGhlYWQTFw3HAAAEnAAAADZoaGVhCXYFgQAABNQAAAAkaG10eCe4A1oAAAT4AAAAMGxvY2EDtALGAAAFKAAAABptYXhwABAAPgAABUQAAAAgbmFtZSoCsMsAAAVkAAABznBvc3QAAwAAAAAHNAAAACAAAwP4AZAABQAAApkCzAAAAI8CmQLMAAAB6wAzAQkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAADpAwPA/8AAQAPAAEAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAADAAAAAwAAABwAAQADAAAAHAADAAEAAAAcAAQAQAAAAAwACAACAAQAAQAg5gPpA//9//8AAAAAACDmAOkA//3//wAB/+MaBBcIAAMAAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAH//wAPAAEAAAAAAAAAAAACAAA3OQEAAAAAAQAAAAAAAAAAAAIAADc5AQAAAAABAAAAAAAAAAAAAgAANzkBAAAAAAEBIAAAAyADgAAFAAAJAQcJARcDIP5AQAGA/oBAAcABwED+gP6AQAABAOAAAALgA4AABQAAEwEXCQEH4AHAQP6AAYBAAcABwED+gP6AQAAAAwDAAOADQALAAA8AHwAvAAABISIGHQEUFjMhMjY9ATQmByEiBh0BFBYzITI2PQE0JgchIgYdARQWMyEyNj0BNCYDIP3ADRMTDQJADRMTDf3ADRMTDQJADRMTDf3ADRMTDQJADRMTAsATDSANExMNIA0TwBMNIA0TEw0gDRPAEw0gDRMTDSANEwAAAAABAJ0AtAOBApUABQAACQIHCQEDJP7r/upcAXEBcgKU/usBFVz+fAGEAAAAAAL//f+9BAMDwwAEAAkAABcBJwEXAwE3AQdpA5ps/GZsbAOabPxmbEMDmmz8ZmwDmvxmbAOabAAAAgAA/8AEAAPAAB0AOwAABSInLgEnJjU0Nz4BNzYzMTIXHgEXFhUUBw4BBwYjNTI3PgE3NjU0Jy4BJyYjMSIHDgEHBhUUFx4BFxYzAgBqXV6LKCgoKIteXWpqXV6LKCgoKIteXWpVSktvICEhIG9LSlVVSktvICEhIG9LSlVAKCiLXl1qal1eiygoKCiLXl1qal1eiygoZiEgb0tKVVVKS28gISEgb0tKVVVKS28gIQABAAABwAIAA8AAEgAAEzQ3PgE3NjMxFSIHDgEHBhUxIwAoKIteXWpVSktvICFmAcBqXV6LKChmISBvS0pVAAAAAgAA/8AFtgPAADIAOgAAARYXHgEXFhUUBw4BBwYHIxUhIicuAScmNTQ3PgE3NjMxOAExNDc+ATc2MzIXHgEXFhcVATMJATMVMzUEjD83NlAXFxYXTjU1PQL8kz01Nk8XFxcXTzY1PSIjd1BQWlJJSXInJw3+mdv+2/7c25MCUQYcHFg5OUA/ODlXHBwIAhcXTzY1PTw1Nk8XF1tQUHcjIhwcYUNDTgL+3QFt/pOTkwABAAAAAQAAmM7nP18PPPUACwQAAAAAANciZKUAAAAA1yJkpf/9/70FtgPDAAAACAACAAAAAAAAAAEAAAPA/8AAAAW3//3//QW2AAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAASAEAADgBAAAwAQAAJ0EAP/9BAAAAAQAAAAFtwAAAAAAAAAKABQAHgAyAEYAjACiAL4BFgE2AY4AAAABAAAADAA8AAMAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgCuAAEAAAAAAAEADQAAAAEAAAAAAAIABwCWAAEAAAAAAAMADQBIAAEAAAAAAAQADQCrAAEAAAAAAAUACwAnAAEAAAAAAAYADQBvAAEAAAAAAAoAGgDSAAMAAQQJAAEAGgANAAMAAQQJAAIADgCdAAMAAQQJAAMAGgBVAAMAAQQJAAQAGgC4AAMAAQQJAAUAFgAyAAMAAQQJAAYAGgB8AAMAAQQJAAoANADsd2ViZmxvdy1pY29ucwB3AGUAYgBmAGwAbwB3AC0AaQBjAG8AbgBzVmVyc2lvbiAxLjAAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAwd2ViZmxvdy1pY29ucwB3AGUAYgBmAGwAbwB3AC0AaQBjAG8AbgBzd2ViZmxvdy1pY29ucwB3AGUAYgBmAGwAbwB3AC0AaQBjAG8AbgBzUmVndWxhcgBSAGUAZwB1AGwAYQByd2ViZmxvdy1pY29ucwB3AGUAYgBmAGwAbwB3AC0AaQBjAG8AbgBzRm9udCBnZW5lcmF0ZWQgYnkgSWNvTW9vbi4ARgBvAG4AdAAgAGcAZQBuAGUAcgBhAHQAZQBkACAAYgB5ACAASQBjAG8ATQBvAG8AbgAuAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== 1.83 KB 200
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5f984997c06121989686967f_godigy-pro-logo.svg 2.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 407.41 ms
 • Czas: 27.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.84 ms
 • Oczekiwanie: 21.8 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 2.49 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e70a2fe9bef8c5332c_menu-ico.svg 972 B 200
 • Rozpoczęcie: 407.64 ms
 • Czas: 28.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.56 ms
 • Oczekiwanie: 22.6 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 3.56 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e895a9ad25af4b1a0c_websites-p-800.png 42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 407.94 ms
 • Czas: 28.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.62 ms
 • Oczekiwanie: 23.01 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 3.44 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e7f2ea984a985aba8b_unique-design.png 82.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 408.1 ms
 • Czas: 37.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.56 ms
 • Oczekiwanie: 27.57 ms
 • Odbieranie: 4.73 ms
 • Blokowanie: 3.35 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e7f9fd4a559adc4631_modern-cms.png 65.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 408.2 ms
 • Czas: 31.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.51 ms
 • Oczekiwanie: 24.01 ms
 • Odbieranie: 2.85 ms
 • Blokowanie: 3.31 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e7487f7465e1fa0989_hosting.png 41.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 408.34 ms
 • Czas: 30.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.47 ms
 • Oczekiwanie: 25.04 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 3.23 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e72722363a60973155_marketing-support.png 93.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 408.52 ms
 • Czas: 35.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.42 ms
 • Oczekiwanie: 25.97 ms
 • Odbieranie: 4.98 ms
 • Blokowanie: 3.11 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e79031c692bed9ba49_time-ico.svg 1.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 408.68 ms
 • Czas: 33.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.37 ms
 • Oczekiwanie: 28.53 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 3.01 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e65146ef2b444f4bcb_cash-ico.svg 1.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 408.92 ms
 • Czas: 33.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.32 ms
 • Oczekiwanie: 29.1 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.84 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5fa008e627223647fb973154_expert-ico.svg 1.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 409.07 ms
 • Czas: 34.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.27 ms
 • Oczekiwanie: 29.73 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 2.75 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5ffd6cee7ef58276f3f666ea_Offer%20YT.jpg 208.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 409.26 ms
 • Czas: 38.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 30.29 ms
 • Odbieranie: 3.95 ms
 • Blokowanie: 3.17 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5ffc69fd16a87fff80c4fdc4_camera-icon.svg 696 B 200
 • Rozpoczęcie: 409.4 ms
 • Czas: 40.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 36.8 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 3.21 ms
https://uploads-ssl.webflow.com/5f9848ce5aa3ac74eef3f1c5/5ff86aa6ac461238e8836f92_analityka.png 46.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 409.57 ms
 • Czas: 37.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 33.07 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 3.1 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 19.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 888.84 ms
 • Czas: 52.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 49.12 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 0.77 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 1.35 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_ZpC3gnD_g.woff2 18.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 889.17 ms
 • Czas: 60.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 5.74 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 53.08 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD_g.woff2 19.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 889.35 ms
 • Czas: 59.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 4.95 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 53.02 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_bZF3gnD_g.woff2 18.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 889.51 ms
 • Czas: 55.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 1.36 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 52.53 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wdhyzbi.woff2 16.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 922.79 ms
 • Czas: 27.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 6.8 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 19.34 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gfD_u50.woff2 16.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 923.1 ms
 • Czas: 24.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 3.98 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 19.33 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_ZpC3gfD_u50.woff2 16.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 923.4 ms
 • Czas: 23.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 3.28 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 19.12 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/681877252497104?v=2.9.32&r=stable 69.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 922.03 ms
 • Czas: 5.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.04 ms
 • Odbieranie: 2.63 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://img.youtube.com/vi/NSk5we1lmeo/sddefault.jpg 20.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 953.32 ms
 • Czas: 60.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 53.23 ms
 • Wysyłanie: 4.84 ms
 • Oczekiwanie: 0.41 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.48 ms
https://img.youtube.com/vi/KhIm3xX-JTI/sddefault.jpg 20.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 953.72 ms
 • Czas: 76.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.49 ms
 • Oczekiwanie: 8.89 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 62.16 ms
https://img.youtube.com/vi/MSSkAvA4Dls/sddefault.jpg 28.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 953.9 ms
 • Czas: 75.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.3 ms
 • Oczekiwanie: 6.94 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 62.21 ms
https://img.youtube.com/vi/430gxH2o7PI/sddefault.jpg 25.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 954.1 ms
 • Czas: 73.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.11 ms
 • Oczekiwanie: 6.17 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 62.21 ms
https://img.youtube.com/vi/EigSY2TJXJo/sddefault.jpg 24.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 954.27 ms
 • Czas: 72.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.91 ms
 • Oczekiwanie: 3.98 ms
 • Odbieranie: 1.96 ms
 • Blokowanie: 62.26 ms
https://img.youtube.com/vi/cjSlVIOv1fE/sddefault.jpg 31.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 954.41 ms
 • Czas: 69.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.73 ms
 • Oczekiwanie: 1.21 ms
 • Odbieranie: 2.54 ms
 • Blokowanie: 62.34 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUQjIg1_i6t8kCHKm45_QpRyS7m.woff2 18.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 12.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.69 ms
 • Oczekiwanie: 0.05 ms
 • Odbieranie: 2.97 ms
 • Blokowanie: 5.18 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUOjIg1_i6t8kCHKm459WxZqh7k29M.woff2 18.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 26.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.15 ms
 • Oczekiwanie: 15.79 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 5.19 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_aZA3gnD_g.woff2 18.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 25.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.67 ms
 • Oczekiwanie: 15.11 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 6.44 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZBg_z_PZw.woff2 18.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 24.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.61 ms
 • Oczekiwanie: 13.7 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 6.38 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_cJD3gnD_g.woff2 18.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 23.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.55 ms
 • Oczekiwanie: 12.98 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 6.24 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZYgzz_PZw.woff2 19.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 22.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.5 ms
 • Oczekiwanie: 11.84 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 6.1 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUQjIg1_i6t8kCHKm459WxRyS7m.woff2 19.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 21.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.44 ms
 • Oczekiwanie: 11.04 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 5.96 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZOg3z_PZw.woff2 19.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 20 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.4 ms
 • Oczekiwanie: 9.69 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 5.82 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZFgrz_PZw.woff2 19.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 18.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.34 ms
 • Oczekiwanie: 9.03 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 5.68 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZcgvz_PZw.woff2 19.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 17.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.3 ms
 • Oczekiwanie: 7.79 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 5.57 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_c5H3gnD_g.woff2 19.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 16.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.25 ms
 • Oczekiwanie: 7.06 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 5.5 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZbgjz_PZw.woff2 19.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 15.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.2 ms
 • Oczekiwanie: 5.43 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 5.34 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_epG3gnD_g.woff2 18.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 13.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.15 ms
 • Oczekiwanie: 4.78 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 5.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZSgnz_PZw.woff2 19.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 12.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.1 ms
 • Oczekiwanie: 4.07 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 5.2 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.01 s
 • Czas: 54.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 51.34 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.42 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=681877252497104&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fpro.godigy.com%2F&rl=&if=false&ts=1610635484771&sw=800&sh=600&v=2.9.32&r=stable&a=plwebflow&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1610635484769.260063389&it=1610635484606&coo=false&rqm=GET 411 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 6.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.51 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.39 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j87&a=1911737685&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fpro.godigy.com%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Strona%20internetowa%20od%20150z%C5%82%20miesi%C4%99cznie%20%7C%20digy%20pro&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=IEBAAUABAAAAAC~&jid=1026588690&gjid=865835518&cid=503376830.1610635485&tid=UA-187236296-1&_gid=1161485098.1610635485&_r=1>m=2oubu0&z=302096261 205 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 52.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 50.88 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.facebook.com/tr/ 106 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 4.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 2.69 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.176 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) b/di

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna IE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera openresty

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 346 556 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
33%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
30%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.19 s
Mediana czasu ładowania
4.43 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook