Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.342 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.762 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.124 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.525 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu33%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 14.20 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)71 / 4i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 10.94 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 944.96 KB (21)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 193.53 KB (16)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 73.46 KB (11)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 129.55 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne530 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 56i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.32 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.31 MB (99%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.18 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.22s
 • 0.43s
 • 0.65s
 • 0.87s
 • 1.09s
https://fabrykatraw.pl/ 269 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 122.95 ms
 • DNS: 4.34 ms
 • Łączenie: 6.68 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 109.83 ms
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://fabrykatraw.pl/ 10.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 123.79 ms
 • Czas: 285.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.99 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 241.93 ms
 • Odbieranie: 7.18 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
/themes/modern2/styles/style.css?v=1610536615 38.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 420.46 ms
 • Czas: 7.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 0.06 ms
 • Odbieranie: 6.03 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
/public/libraries/mobile_menu/mobile_menu.min.css 867 B 200
 • Rozpoczęcie: 420.83 ms
 • Czas: 3.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 0.05 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 2.65 ms
/themes/modern2/scripts/main.min.js?v=1610535350 17.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421 ms
 • Czas: 6.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.31 ms
 • Oczekiwanie: 0.04 ms
 • Odbieranie: 2.9 ms
 • Blokowanie: 2.53 ms
/public/libraries/shipments/maps/empty.min.js 281 B 200
 • Rozpoczęcie: 421.22 ms
 • Czas: 5.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.27 ms
 • Oczekiwanie: 0.04 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 2.37 ms
/public/libraries/mobile_menu/mobile_menu.min.js 1.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421.36 ms
 • Czas: 5.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.93 ms
 • Oczekiwanie: 0.06 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 2.29 ms
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css 19.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 432.33 ms
 • Czas: 50.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.71 ms
 • Wysyłanie: 2.62 ms
 • Oczekiwanie: 21.84 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://static.ex4.pl/reset2.min.css 932 B 200
 • Rozpoczęcie: 432.64 ms
 • Czas: 23.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.75 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 10.62 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.29 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/assets/owl.carousel.min.css 1019 B 200
 • Rozpoczęcie: 432.81 ms
 • Czas: 38.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 12.35 ms
 • Wysyłanie: 1.12 ms
 • Oczekiwanie: 23.19 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/assets/owl.theme.default.min.css 638 B 200
 • Rozpoczęcie: 433.03 ms
 • Czas: 44.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 20.89 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 22.22 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.2.5/jquery.fancybox.min.css 2.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 433.19 ms
 • Czas: 45.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.01 ms
 • Oczekiwanie: 21.62 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 22.12 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css 5.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 433.36 ms
 • Czas: 45.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 22.27 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 22.27 ms
https://static.ex4.pl/nice_style.min.css 822 B 200
 • Rozpoczęcie: 433.53 ms
 • Czas: 35.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 9.91 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 24.98 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.perfect-scrollbar/0.8.1/css/perfect-scrollbar.min.css 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 433.69 ms
 • Czas: 37.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 14.01 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 22 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Advent+Pro:700,400,300&subset=latin,latin-ext 931 B 200
 • Rozpoczęcie: 433.85 ms
 • Czas: 110.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 55.37 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 52.26 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
/themes/modern2/images/icons/1/menu.svg 745 B 200
 • Rozpoczęcie: 434.03 ms
 • Czas: 12.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 7.07 ms
 • Odbieranie: 3.28 ms
 • Blokowanie: 1.53 ms
/themes/modern2/images/icons/1/search.svg 1.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 434.21 ms
 • Czas: 12.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 10.52 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 1.49 ms
/themes/modern2/images/icons/1/user.svg 559 B 200
 • Rozpoczęcie: 438.99 ms
 • Czas: 23.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.25 ms
 • Oczekiwanie: 6.03 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 13.6 ms
/public/upload/other/1608298126logo-png.webp 7.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 439.16 ms
 • Czas: 24.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.2 ms
 • Oczekiwanie: 7 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 13.51 ms
/public/upload/catalog/product/20/minigallery/thumb_1610374787IMG_2336_3-JPG.webp 18.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 439.47 ms
 • Czas: 24.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.89 ms
 • Oczekiwanie: 8.05 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 13.55 ms
/themes/modern2/images/shadow_menupanel.png 5.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 439.62 ms
 • Czas: 25.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.83 ms
 • Oczekiwanie: 8.61 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 13.49 ms
/public/upload/slider/31/thumb_6442645a59ddb575694c71a1a62cdb02.png 185.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 439.78 ms
 • Czas: 49.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.78 ms
 • Oczekiwanie: 9.67 ms
 • Odbieranie: 23.23 ms
 • Blokowanie: 13.42 ms
/public/upload/slider/31/thumb_b2cf9a330a2e6c5496157dc87bdcb70e.png 108.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 439.97 ms
 • Czas: 49.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.71 ms
 • Oczekiwanie: 17.81 ms
 • Odbieranie: 15.92 ms
 • Blokowanie: 13.32 ms
/public/upload/slider/34/thumb_876dc24065a78a3ae3bf0023ff3f99cb.png 223.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 440.13 ms
 • Czas: 56.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.65 ms
 • Oczekiwanie: 18.15 ms
 • Odbieranie: 21.99 ms
 • Blokowanie: 13.24 ms
/themes/modern2/images/image-loader.gif 2.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 440.28 ms
 • Czas: 46.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.59 ms
 • Oczekiwanie: 18.45 ms
 • Odbieranie: 12.55 ms
 • Blokowanie: 13.17 ms
/public/upload/slider/32/thumb_6c407ae3495d4a69ae53049cc8079926.png 331.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 440.43 ms
 • Czas: 70.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.52 ms
 • Oczekiwanie: 18.76 ms
 • Odbieranie: 35.92 ms
 • Blokowanie: 13.1 ms
/themes/modern2/images/icons/1/socfa.svg 629 B 200
 • Rozpoczęcie: 440.59 ms
 • Czas: 47.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.46 ms
 • Oczekiwanie: 19.24 ms
 • Odbieranie: 12.39 ms
 • Blokowanie: 13.03 ms
/themes/modern2/images/icons/1/socin.svg 842 B 200
 • Rozpoczęcie: 440.75 ms
 • Czas: 47.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.42 ms
 • Oczekiwanie: 19.63 ms
 • Odbieranie: 12.22 ms
 • Blokowanie: 12.94 ms
/themes/modern2/images/icons/1/socyo.svg 1.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 440.91 ms
 • Czas: 47.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.36 ms
 • Oczekiwanie: 20.06 ms
 • Odbieranie: 12.02 ms
 • Blokowanie: 12.85 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js 26.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 436.71 ms
 • Czas: 46.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 24.43 ms
 • Odbieranie: 2.2 ms
 • Blokowanie: 19.05 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js 1.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.41 ms
 • Czas: 18.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.93 ms
 • Oczekiwanie: 11.87 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 3.92 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js 5.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 436.94 ms
 • Czas: 61.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 54.19 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 1.3 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 5.29 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/plupload/3.1.1/plupload.full.min.js 34.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.55 ms
 • Czas: 41.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.76 ms
 • Oczekiwanie: 34.12 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 3.96 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/owl.carousel.min.js 9.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.63 ms
 • Czas: 20.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.72 ms
 • Oczekiwanie: 13.77 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 3.95 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.2.5/jquery.fancybox.min.js 16.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 462.73 ms
 • Czas: 34.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 28.36 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 4.81 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js 56.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.34 ms
 • Czas: 25.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 15.44 ms
 • Odbieranie: 4.63 ms
 • Blokowanie: 4.29 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.5.2/underscore-min.js 4.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.43 ms
 • Czas: 38.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 32.64 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 4.28 ms
https://cdn.jsdelivr.net/gh/jquery-textfill/jquery-textfill@0.6.0/source/jquery.textfill.min.js 1.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 437.79 ms
 • Czas: 80.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.71 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 34.31 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 10 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.lazy/1.7.10/jquery.lazy.min.js 2.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.54 ms
 • Czas: 31.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 26.1 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 4.27 ms
/scripts/themes-tools.min.js 628 B 200
 • Rozpoczęcie: 438.3 ms
 • Czas: 23.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.32 ms
 • Oczekiwanie: 5.38 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 14.2 ms
https://static.ex4.pl/js/MultiLevelPushMenu_v2.1.4/jquery.multilevelpushmenu.min.js 7.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 438.49 ms
 • Czas: 34.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 13.7 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 20.08 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.perfect-scrollbar/0.8.1/js/perfect-scrollbar.jquery.min.js 6.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.62 ms
 • Czas: 37.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 31.35 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 4.25 ms
https://static.ex4.pl/icon/20/delete.png 783 B 200
 • Rozpoczęcie: 441.06 ms
 • Czas: 26.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 7.99 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 17.56 ms
/scripts/mobile_menu.php?l=2&t=modern2 530 B 200
 • Rozpoczęcie: 594.7 ms
 • Czas: 291.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 289.51 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
/themes/modern2/images/icons/1/basket.svg 1.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 611.6 ms
 • Czas: 7.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 6.63 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://fonts.gstatic.com/s/adventpro/v11/V8mDoQfxVT4Dvddr_yOwjZGPPbF4Cw.woff2 16.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 719.01 ms
 • Czas: 57.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 51.19 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 5.09 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/themes/modern2/images/mastermessage_ok.png 1.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 620.22 ms
 • Czas: 7.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 6.27 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://fonts.gstatic.com/s/adventpro/v11/V8mDoQfxVT4Dvddr_yOwjYGIPbF4Cw.woff2 16.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 721.05 ms
 • Czas: 55.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 3.33 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 50.93 ms
https://fonts.gstatic.com/s/adventpro/v11/V8mDoQfxVT4Dvddr_yOwjZGPPb94C-s0.woff2 9.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 721.92 ms
 • Czas: 55.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 4.06 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 49.98 ms
https://fonts.gstatic.com/s/adventpro/v11/V8mDoQfxVT4Dvddr_yOwjYGIPb94C-s0.woff2 10.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 722.2 ms
 • Czas: 53.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 2.58 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 49.85 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 76.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 722.44 ms
 • Czas: 23.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.6 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 17.26 ms
 • Odbieranie: 2.2 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
data:image/gif;base64,R0l... 43 B 200
/public/upload/catalog/product/15/minigallery/thumb_1610274506IMG_2308_3-JPG.webp 19.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 803.03 ms
 • Czas: 9.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 7.23 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
/public/upload/catalog/product/18/minigallery/thumb_1610274124IMG_2219_2-JPG.webp 15.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 803.47 ms
 • Czas: 9.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 8.31 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
/public/upload/catalog/product/16/minigallery/thumb_1610273734IMG_2188_4-JPG.webp 19.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 803.62 ms
 • Czas: 10.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 9.63 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.291 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 5.887 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 346 556 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
33%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
30%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.19 s
Mediana czasu ładowania
4.43 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook