Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.222 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.504 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.915 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.391 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu15%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 0.99 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)9 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 4.72 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 76.97 KB (5)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 261.91 KB (17)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 4.56 KB (3)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 79.3 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne4.01 KB (5)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 4i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 39i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 431.47 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 354.71 KB (82%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1023.27 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.77s
 • 1.54s
 • 2.3s
 • 3.07s
 • 3.84s
/projekty/test/ 114 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 121.55 ms
 • DNS: 0.98 ms
 • Łączenie: 59.16 ms
 • SSL: 36.06 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 23.85 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/projekty/test/ 269 B 301
 • Rozpoczęcie: 86.27 ms
 • Czas: 49.65 ms
 • DNS: 0.01 ms
 • Łączenie: 23.32 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 24.45 ms
 • Odbieranie: 1.71 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/projekty/test/ 3.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 136.52 ms
 • Czas: 28.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 25.64 ms
 • Odbieranie: 2.17 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/prefixfree/1.0.7/prefixfree.min.js 2.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 178.38 ms
 • Czas: 35.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 14.09 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 20.6 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Raleway:wght@100;200;300;400;500;600;700&display=swap 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 178.72 ms
 • Czas: 60.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.65 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 30.64 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
/projekty/test/css/styl.css 2.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 178.88 ms
 • Czas: 63.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 61.6 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 1.2 ms
/projekty/test/css/fontello.css 1.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 179.09 ms
 • Czas: 30.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 28.05 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
/projekty/test/graphics/logo_home.png 12.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 181.23 ms
 • Czas: 82.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 80.64 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js 30.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 181.4 ms
 • Czas: 41.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.97 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 7.85 ms
 • Odbieranie: 4.05 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
/projekty/test/js/cookies-info.js 1.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 180.87 ms
 • Czas: 44.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 41.82 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
/projekty/test/js/script.js 1.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 181.55 ms
 • Czas: 60.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 58.44 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d618.9333445431436!2d20.948736529249523!3d51.6464077309013!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4718fd692a2581cd%3A0x1e68627756badfc!2sDom%20Rzemios%C5%82a!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1598452286062!5m2!1spl!2spl 1.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 184.62 ms
 • Czas: 174.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 32.5 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 141.22 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Raleway:wght@100;200;300;400;500;600;700&display=swap 11.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.17 ms
 • Czas: 8.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 6.73 ms
 • Odbieranie: 1.53 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
/projekty/test/css/styl.css 8.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.35 ms
 • Czas: 7.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 5.14 ms
 • Odbieranie: 2.68 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
/projekty/test/css/fontello.css 2.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.6 ms
 • Czas: 7.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 4.35 ms
 • Odbieranie: 2.97 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v18/1Ptug8zYS_SKggPNyC0ITw.woff2 46.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 305.6 ms
 • Czas: 24.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.46 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 1.61 ms
 • Odbieranie: 1.76 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/projekty/test/font/fontello.woff2?24991770 2.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 305.9 ms
 • Czas: 47.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 45.57 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v18/1Ptug8zYS_SKggPNyCMIT5lu.woff2 29.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 306.05 ms
 • Czas: 26.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 3.62 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 22.02 ms
https://unpkg.com/pwacompat@2.0.17 386 B 302
 • Rozpoczęcie: 179.83 ms
 • Czas: 153.59 ms
 • DNS: 2.56 ms
 • Łączenie: 49.27 ms
 • SSL: 27.29 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 30.29 ms
 • Odbieranie: 44.04 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://unpkg.com/pwacompat@2.0.17/pwacompat.min.js 145 B 302
 • Rozpoczęcie: 306.75 ms
 • Czas: 23.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 22.22 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://unpkg.com/pwacompat@2.0.17/pwacompat.min.js 2.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 330.43 ms
 • Czas: 24.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 23.12 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=pl®ion=pl&callback=onApiLoad 41.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 417.67 ms
 • Czas: 30.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.01 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 1.78 ms
 • Odbieranie: 5.4 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://maps.gstatic.com/maps-api-v3/embed/js/43/1a/intl/pl_ALL/init_embed.js 63.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 497.49 ms
 • Czas: 26.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.55 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 1.82 ms
 • Odbieranie: 3.79 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/43/1a/intl/pl_ALL/common.js 28.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 553.01 ms
 • Czas: 4.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 1.43 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/43/1a/intl/pl_ALL/util.js 54.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 553.56 ms
 • Czas: 6.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 ms
 • Odbieranie: 3.22 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/43/1a/intl/pl_ALL/map.js 19.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 558.8 ms
 • Czas: 4.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 1.65 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/43/1a/intl/pl_ALL/overlay.js 1.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 582.2 ms
 • Czas: 2.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.75 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://maps.gstatic.com/mapfiles/embed/images/google4.png 2.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 582.98 ms
 • Czas: 21.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 20.06 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/projekty/test/manifest.webmanifest 1.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 615.03 ms
 • Czas: 45.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 44.69 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://maps.gstatic.com/mapfiles/openhand_8_8.cur 403 B 200
 • Rozpoczęcie: 642.96 ms
 • Czas: 20.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 19.46 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/43/1a/intl/pl_ALL/onion.js 9.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 669.81 ms
 • Czas: 2.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.44 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://khms1.googleapis.com/kh?v=879&hl=pl&x=9145&y=5437&z=14 17.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 685.35 ms
 • Czas: 32.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 27.27 ms
 • Odbieranie: 2.13 ms
 • Blokowanie: 2.61 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService.GetMapImage?1m2&1i37459262&2i22273489&2e1&3u18&4m2&1u800&2u450&5m5&1e0&5spl&6spl&10b1&12b1&client=google-maps-embed&token=129986 43.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 124.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 104.55 ms
 • Odbieranie: 19.7 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/43/1a/intl/pl_ALL/search_impl.js 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 2.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.45 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/ViewportInfoService.GetViewportInfo?1m6&1m2&1d51.644062077518825&2d20.942737129958&2m2&1d51.64870560030304&2d20.955768951965297&2u18&4spl&5e0&6sm%40534000000&7b0&8e0&11e289&12e2&callback=_xdc_._esz5ms&client=google-maps-embed&token=19745 3.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 45.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 44.49 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/ViewportInfoService.GetViewportInfo?1m6&1m2&1d51.643227242338185&2d20.944352876292623&2m2&1d51.64950115756667&2d20.95426971004087&2u14&4spl&5e2&7b0&8e0&11e289&12e2&callback=_xdc_._t5iix7&client=google-maps-embed&token=75052 927 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 30.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 29.5 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/AuthenticationService.Authenticate?1shttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed%3Fpb%3D!1m18!1m12!1m3!1d618.9333445431436!2d20.948736529249523!3d51.6464077309013!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4718fd692a2581cd%253A0x1e68627756badfc!2sDom%2520Rzemios%25C5%2582a!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1598452286062!5m2!1spl!2spl&2sgoogle-maps-embed&callback=_xdc_._eu3usb&client=google-maps-embed&token=95191 144 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.5 s
 • Czas: 23.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 22.17 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i18!2i146325!3i87005!1m4!1m3!1i18!2i146325!3i87006!1m4!1m3!1i18!2i146325!3i87007!1m4!1m3!1i18!2i146326!3i87005!1m4!1m3!1i18!2i146327!3i87005!1m4!1m3!1i18!2i146326!3i87006!1m4!1m3!1i18!2i146326!3i87007!1m4!1m3!1i18!2i146327!3i87006!1m4!1m3!1i18!2i146327!3i87007!1m4!1m3!1i18!2i146328!3i87005!1m4!1m3!1i18!2i146328!3i87006!1m4!1m3!1i18!2i146328!3i87007!2m3!1e0!2sm!3i534255998!2m32!1e2!2sspotlight!5i1!8m28!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x4718fd692a2581cd%3A0x1e68627756badfc!2sDom+Rzemios%C5%82a!4m2!3d51.6464069!4d20.9492837!5e0!11e11!13m14!2sa!14b1!18m7!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!20b1!21b1!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2spl!3sPL!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e3!12m1!5b1&client=google-maps-embed&token=17917 2.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.5 s
 • Czas: 138.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 134.6 ms
 • Odbieranie: 2.46 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/QuotaService.RecordEvent?1shttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed%3Fpb%3D!1m18!1m12!1m3!1d618.9333445431436!2d20.948736529249523!3d51.6464077309013!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4718fd692a2581cd%253A0x1e68627756badfc!2sDom%2520Rzemios%25C5%2582a!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1598452286062!5m2!1spl!2spl&2sgoogle-maps-embed&7s0nsh14&10e1&callback=_xdc_._y3tx0w&client=google-maps-embed&token=36529 140 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.51 s
 • Czas: 26.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 24.6 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.101 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 22.849 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna NL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 346 552 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
33%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
30%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.19 s
Mediana czasu ładowania
4.43 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook