Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.987 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 19.161 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 38.27 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.481 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu4%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.32 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)36 / 34i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 40.68 KB (11)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 2.16 MB (42)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 829.74 KB (21)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 40.67 KB (7)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 35.85 KB (2)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne2.35 KB (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby 18i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 86i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 3.08 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 2.62 MB (85%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 5.02 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 3.88s
 • 7.76s
 • 11.64s
 • 15.52s
 • 19.4s
/w.php 183 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 40.68 ms
 • DNS: 5.3 ms
 • Łączenie: 15.84 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 17.52 ms
 • Odbieranie: 1.83 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/w.php 33.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 41.57 ms
 • Czas: 42.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 25.5 ms
 • Odbieranie: 16.51 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
/w_files/all.css 24.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 101.82 ms
 • Czas: 26.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 21.42 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 4.22 ms
/w_files/awesome-bootstrap-checkbox.css 1.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 102.34 ms
 • Czas: 19.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.64 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 3.28 ms
/w_files/slick.css 907 B 200
 • Rozpoczęcie: 102.64 ms
 • Czas: 20.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.31 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 3.24 ms
/w_files/common.css 7.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 103.2 ms
 • Czas: 22.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 17.08 ms
 • Odbieranie: 2 ms
 • Blokowanie: 3.04 ms
/w_files/order-form.css 1.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 103.54 ms
 • Czas: 21.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 17.35 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 2.96 ms
/w_files/mobile.css 4.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 103.89 ms
 • Czas: 22.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 17.94 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 2.79 ms
/w_files/modules.e6d659b18986716fc817.js 86.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 140.99 ms
 • Czas: 62.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 30.74 ms
 • Odbieranie: 31.22 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
/w_files/f(2).txt - 404
 • Rozpoczęcie: 104.45 ms
 • Czas: 41.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.41 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 24.55 ms
/w_files/common.js 27.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 104.76 ms
 • Czas: 70.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 20.3 ms
 • Odbieranie: 17.12 ms
 • Blokowanie: 33.51 ms
/w_files/util.js 53.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 105.04 ms
 • Czas: 88.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 24.57 ms
 • Odbieranie: 30.42 ms
 • Blokowanie: 33.43 ms
/w_files/rx_lidar.js 31.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 141.5 ms
 • Czas: 62.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 46.77 ms
 • Odbieranie: 15.66 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/w_files/f(3).txt - 404
 • Rozpoczęcie: 105.37 ms
 • Czas: 86.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 49.37 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 35.9 ms
/w_files/logo-web.png 22.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 231.93 ms
 • Czas: 27.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 21.28 ms
 • Odbieranie: 3.22 ms
 • Blokowanie: 2.61 ms
/w_files/logo-mobile.png 8.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 232.07 ms
 • Czas: 27.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 21.63 ms
 • Odbieranie: 2.96 ms
 • Blokowanie: 2.58 ms
/w_files/logo-mobile2.png 9.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 260.93 ms
 • Czas: 19.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.14 ms
 • Odbieranie: 3.27 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
/w_files/logo-home.png 44.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 261.09 ms
 • Czas: 19.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 15.64 ms
 • Odbieranie: 2.95 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
/w_files/promo1.png 364.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 261.2 ms
 • Czas: 60.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 16.11 ms
 • Odbieranie: 44.13 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
/w_files/promo2.png 360.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 275.43 ms
 • Czas: 75.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 14.69 ms
 • Odbieranie: 60.83 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/w_files/promo3.png 343.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 279.86 ms
 • Czas: 60.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 14.61 ms
 • Odbieranie: 44.53 ms
 • Blokowanie: 1.08 ms
/w_files/home-promo1.png 63.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 280.72 ms
 • Czas: 17.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 14.98 ms
 • Odbieranie: 1.62 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
/w_files/home-promo2.png 238.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 280.81 ms
 • Czas: 46.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.17 ms
 • Odbieranie: 30.32 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
/w_files/ico-pizza.png 4.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 283.3 ms
 • Czas: 15.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 14.6 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/w_files/ico-startery.png 3.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.64 ms
 • Czas: 16.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.8 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/w_files/ico-salatki.png 4.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.36 ms
 • Czas: 15.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 14.56 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
/w_files/ico-dania.png 2.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 322.24 ms
 • Czas: 21.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.4 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 5.31 ms
/w_files/ico-desery.png 3.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 327.38 ms
 • Czas: 21.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.83 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 6.07 ms
/w_files/ico-napoje.png 3.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 332.75 ms
 • Czas: 17.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.7 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 1.89 ms
/w_files/logo-about.png 9.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 334.37 ms
 • Czas: 19.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.93 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 3.55 ms
/w_files/ico-33px-fb.png 1.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 340.34 ms
 • Czas: 15.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.76 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/w_files/ico-33px-insta.png 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 343.92 ms
 • Czas: 15.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.64 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/w_files/js 119.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 206.41 ms
 • Czas: 76.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 45.97 ms
 • Odbieranie: 30.35 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/w_files/all.js 144.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 206.92 ms
 • Czas: 52.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 22.35 ms
 • Odbieranie: 29.91 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/w_files/slick.min.js 10.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 231.37 ms
 • Czas: 27.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 20.81 ms
 • Odbieranie: 4.13 ms
 • Blokowanie: 2.46 ms
/w_files/scripts.js 446 B 200
 • Rozpoczęcie: 231.76 ms
 • Czas: 25.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 20.82 ms
 • Odbieranie: 2.21 ms
 • Blokowanie: 2.71 ms
/w_files/pop-up_pizza-990.jpg 225 KB 200
 • Rozpoczęcie: 349.79 ms
 • Czas: 31.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 14.84 ms
 • Odbieranie: 15.96 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
/w_files/DFPAudiencePixel 251 B 200
 • Rozpoczęcie: 350.23 ms
 • Czas: 17.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.66 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat&subset=latin-ext 947 B 200
 • Rozpoczęcie: 141.93 ms
 • Czas: 67.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 42.83 ms
 • Wysyłanie: 1.52 ms
 • Oczekiwanie: 22.06 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/w_files/f(3).txt - 404
 • Rozpoczęcie: 233.6 ms
 • Czas: 41.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.02 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 24.94 ms
/w_files/background.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 258.23 ms
 • Czas: 48.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 17.49 ms
 • Odbieranie: 28.66 ms
 • Blokowanie: 2.6 ms
https://cdn.dagrasso.pl/static/themes/3/assets-361/flag-pl.png 439 B 200
 • Rozpoczęcie: 278.21 ms
 • Czas: 17.84 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 17.83 s
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 4.25 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
/w_files/cart-ico.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 351.57 ms
 • Czas: 89.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.74 ms
 • Odbieranie: 72.84 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://cdn.dagrasso.pl/static/attributes/3/3a211fd6-2031-11eb-aaa7-005056b88119/0813cebb-1031-445b-b575-5b26bf0f653e/bg-desktop_pizza-990.jpg 446.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 278.82 ms
 • Czas: 18.92 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.87 ms
 • Odbieranie: 48.77 ms
 • Blokowanie: 18.87 s
/w_files/hr.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 300.38 ms
 • Czas: 76.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 16.63 ms
 • Odbieranie: 45.31 ms
 • Blokowanie: 14.56 ms
/w_files/btn-red.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 300.55 ms
 • Czas: 76.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 17.75 ms
 • Odbieranie: 44.39 ms
 • Blokowanie: 14.67 ms
/w_files/btn-arrow-red.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 353.75 ms
 • Czas: 88.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.59 ms
 • Odbieranie: 72.54 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/w_files/btn-green-small.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 355.95 ms
 • Czas: 87.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.71 ms
 • Odbieranie: 71.33 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/w_files/ribbon-middle.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 359.35 ms
 • Czas: 98.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.63 ms
 • Odbieranie: 81.6 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/w_files/ribbon-left.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 368.12 ms
 • Czas: 95.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.41 ms
 • Odbieranie: 74.57 ms
 • Blokowanie: 4.25 ms
/w_files/ribbon-right.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 370.72 ms
 • Czas: 93.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 17.03 ms
 • Odbieranie: 73.98 ms
 • Blokowanie: 2.27 ms
/w_files/slider-arrow.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 370.86 ms
 • Czas: 93.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 17.11 ms
 • Odbieranie: 73.95 ms
 • Blokowanie: 2.56 ms
/w_files/home3.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 373.25 ms
 • Czas: 91.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.55 ms
 • Odbieranie: 72.07 ms
 • Blokowanie: 4.04 ms
/w_files/home4.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 377.16 ms
 • Czas: 88.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 15.86 ms
 • Odbieranie: 68.56 ms
 • Blokowanie: 4.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 19.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 307.96 ms
 • Czas: 23.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.83 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 1.37 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v15/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wdhyzbi.woff2 16.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 370.09 ms
 • Czas: 4.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.47 ms
 • Oczekiwanie: 1.02 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 1.63 ms
/w_files/activityi.html 749 B 200
 • Rozpoczęcie: 320.26 ms
 • Czas: 17.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 14.93 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 2.12 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 23.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 363.51 ms
 • Czas: 8.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.76 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 1.64 ms
 • Odbieranie: 1.51 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
/w_files/activityi(1).html 749 B 200
 • Rozpoczęcie: 365.88 ms
 • Czas: 18.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.04 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 2.35 ms
https://ad.doubleclick.net/ddm/adj/N331001.197812NSO.CODESRV/B10672075.142427091;sz=1x2;ord=809118983862? 6.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 365.69 ms
 • Czas: 63.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.11 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 40.37 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_iu=/75224259/DFPAudiencePixel;ord=6277195554198.123;dc_seg=443486952? 631 B 200
 • Rozpoczęcie: 394.36 ms
 • Czas: 44.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.66 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 23.34 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
/w_files/activityi(2).html 749 B 200
 • Rozpoczęcie: 396.4 ms
 • Czas: 15.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.95 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/w_files/box-469cf41adb11dc78be68c1ae7f9457a4.html 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 397.92 ms
 • Czas: 15.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 14.75 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
/w_files/btn-grey-very-small.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 421.77 ms
 • Czas: 51.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 16.32 ms
 • Odbieranie: 34.56 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/w_files/ico-cookies.png 3.22 KB 404
 • Rozpoczęcie: 422.24 ms
 • Czas: 51.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.94 ms
 • Odbieranie: 34 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/main-page-background/ 1.69 KB 404
 • Rozpoczęcie: 439.17 ms
 • Czas: 18.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 16.3 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
/w_files/dc_pre=CKPOqKW---wCFXq0mgodwg8B4Q.html 752 B 200
 • Rozpoczęcie: 488.8 ms
 • Czas: 15.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 14.95 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/2134777373500696?v=2.9.29&r=stable 69.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 503.13 ms
 • Czas: 5.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 2.88 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/rx_lidar.js?cache=r20110914 32.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 507.49 ms
 • Czas: 49.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.91 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 21.39 ms
 • Odbieranie: 6.43 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20201112/r20110914/elements/html/omrhp.js 3.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 507.66 ms
 • Czas: 5.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.84 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 2.68 ms
https://googleads4.g.doubleclick.net/pcs/view?xai=AKAOjsvBRlqGzAkf7NRXa4vWTq0-Bn3JXuHmHsIU8p7kdwHyuZ6p8RtYVbW2L6o0KXFSp80dlz4xBfZksqLdIXMCiP-I3f_cZ_hCGvN312pQpxklGZOYwYRTAq7RFCQxLKTRGVE&sig=Cg0ArKJSzEotxD4hmwBMEAE&urlfix=1&omid=0&rm=1&ctpt=1&cbvp=1&cisv=r20201112.28191&adurl= 683 B 200
 • Rozpoczęcie: 509.73 ms
 • Czas: 43.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.83 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 22.61 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
/w_files/dc_pre=CMjDwaW---wCFTitmgodYsACKg.html 752 B 200
 • Rozpoczęcie: 514.53 ms
 • Czas: 17.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 15.61 ms
 • Odbieranie: 1.41 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/w_files/dc_pre=CKfytcG---wCFcSGmwodSzUJTQ.html 752 B 200
 • Rozpoczęcie: 519.66 ms
 • Czas: 15.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.14 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/w_files/dc_pre=CKPOqKW---wCFXq0mgodwg8B4Q(1).html 627 B 200
 • Rozpoczęcie: 528.08 ms
 • Czas: 16.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.4 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/699454196896099?v=2.9.29&r=stable 68.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 933.56 ms
 • Czas: 6.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 2.11 ms
 • Odbieranie: 3.02 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=2134777373500696&ev=PageView&dl=http%3A%2F%2Frozgrywanie-walk.eu%2Fw.php&rl=&if=false&ts=1605981926920&sw=800&sh=600&v=2.9.29&r=stable&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1605981926912.612927856&it=1605981926520&coo=false&rqm=GET 377 B 200
 • Rozpoczęcie: 934.11 ms
 • Czas: 9.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.62 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.57 ms
 • Odbieranie: 3.68 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
/w_files/dc_pre=CMjDwaW---wCFTitmgodYsACKg(1).html 627 B 200
 • Rozpoczęcie: 974.51 ms
 • Czas: 16.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.69 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/3003554413052965?v=2.9.29&r=stable 68.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1 s
 • Czas: 6.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 ms
 • Odbieranie: 2.48 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=699454196896099&ev=PageView&dl=http%3A%2F%2Frozgrywanie-walk.eu%2Fw.php&rl=&if=false&ts=1605981927014&sw=800&sh=600&v=2.9.29&r=stable&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1605981926912.612927856&it=1605981926520&coo=false&rqm=GET 146 B 200
 • Rozpoczęcie: 1 s
 • Czas: 2.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.44 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
/w_files/dc_pre=CKfytcG---wCFcSGmwodSzUJTQ(1).html 627 B 200
 • Rozpoczęcie: 1 s
 • Czas: 18.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 15.93 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 1.71 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=3003554413052965&ev=PageView&dl=http%3A%2F%2Frozgrywanie-walk.eu%2Fw.php&rl=&if=false&ts=1605981927042&sw=800&sh=600&v=2.9.29&r=stable&ec=0&o=29&fbp=fb.1.1605981926912.612927856&it=1605981926520&coo=false&rqm=GET 100 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 3.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 1.12 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 1.03 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=2134777373500696&ev=Microdata&dl=http%3A%2F%2Frozgrywanie-walk.eu%2Fw.php&rl=&if=false&ts=1605981927430&cd[DataLayer]=%5B%5D&cd[Meta]=%7B%22title%22%3A%22Pizzeria%20Da%20Grasso%20-%20Twoja%20ulubiona%20pizza%20online%20lub%20na%20telefon%22%2C%22meta%3Adescription%22%3A%22Jeste%C5%9Bmy%20przyjaci%C3%B3%C5%82mi%20od%20pizzy.%20Serwujemy%20doskona%C5%82%C4%85%20pizz%C4%99%20na%20miejscu%20i%20w%20dowozie.%20Zam%C3%B3w%20pizz%C4%99%20przez%20telefon%2C%20online%20lub%20przyjd%C5%BA%20do%20jednej%20z%20200%20restauracji.%20Znajd%C5%BA%20najbli%C5%BCszy%20lokal%20-%20pizzeria%20Da%20Grasso%22%2C%22meta%3Akeywords%22%3A%22%22%7D&cd[OpenGraph]=%7B%22og%3Atitle%22%3A%22Pizzeria%20Da%20Grasso%20-%20Twoja%20ulubiona%20pizza%20online%20lub%20na%20telefon%22%2C%22og%3Adescription%22%3A%22Jeste%C5%9Bmy%20przyjaci%C3%B3%C5%82mi%20od%20pizzy.%20Serwujemy%20doskona%C5%82%C4%85%20pizz%C4%99%20na%20miejscu%20i%20w%20dowozie.%20Zam%C3%B3w%20pizz%C4%99%20przez%20telefon%2C%20online%20lub%20przyjd%C5%BA%20do%20jednej%20z%20200%20restauracji.%20Znajd%C5%BA%20najbli%C5%BCszy%20lokal%20-%20pizzeria%20Da%20Grasso%22%2C%22og%3Aimage%22%3A%22https%3A%2F%2Fcdn.dagrasso.pl%2Fstatic%2Fthemes%2F3%2Fassets-361%2Fsocial.png%22%7D&cd[Schema.org]=%5B%5D&cd[JSON-LD]=%5B%5D&sw=800&sh=600&v=2.9.29&r=stable&ec=1&o=30&fbp=fb.1.1605981926912.612927856&it=1605981926520&coo=false&es=automatic&tm=3&rqm=GET 100 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 2.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 1.36 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=699454196896099&ev=Microdata&dl=http%3A%2F%2Frozgrywanie-walk.eu%2Fw.php&rl=&if=false&ts=1605981927519&cd[DataLayer]=%5B%5D&cd[Meta]=%7B%22title%22%3A%22Pizzeria%20Da%20Grasso%20-%20Twoja%20ulubiona%20pizza%20online%20lub%20na%20telefon%22%2C%22meta%3Adescription%22%3A%22Jeste%C5%9Bmy%20przyjaci%C3%B3%C5%82mi%20od%20pizzy.%20Serwujemy%20doskona%C5%82%C4%85%20pizz%C4%99%20na%20miejscu%20i%20w%20dowozie.%20Zam%C3%B3w%20pizz%C4%99%20przez%20telefon%2C%20online%20lub%20przyjd%C5%BA%20do%20jednej%20z%20200%20restauracji.%20Znajd%C5%BA%20najbli%C5%BCszy%20lokal%20-%20pizzeria%20Da%20Grasso%22%2C%22meta%3Akeywords%22%3A%22%22%7D&cd[OpenGraph]=%7B%22og%3Atitle%22%3A%22Pizzeria%20Da%20Grasso%20-%20Twoja%20ulubiona%20pizza%20online%20lub%20na%20telefon%22%2C%22og%3Adescription%22%3A%22Jeste%C5%9Bmy%20przyjaci%C3%B3%C5%82mi%20od%20pizzy.%20Serwujemy%20doskona%C5%82%C4%85%20pizz%C4%99%20na%20miejscu%20i%20w%20dowozie.%20Zam%C3%B3w%20pizz%C4%99%20przez%20telefon%2C%20online%20lub%20przyjd%C5%BA%20do%20jednej%20z%20200%20restauracji.%20Znajd%C5%BA%20najbli%C5%BCszy%20lokal%20-%20pizzeria%20Da%20Grasso%22%2C%22og%3Aimage%22%3A%22https%3A%2F%2Fcdn.dagrasso.pl%2Fstatic%2Fthemes%2F3%2Fassets-361%2Fsocial.png%22%7D&cd[Schema.org]=%5B%5D&cd[JSON-LD]=%5B%5D&sw=800&sh=600&v=2.9.29&r=stable&ec=1&o=30&fbp=fb.1.1605981926912.612927856&it=1605981926520&coo=false&es=automatic&tm=3&rqm=GET 100 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 6.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 2.27 ms
 • Odbieranie: 1.75 ms
 • Blokowanie: 1.42 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/42/9/intl/pl_ALL/common.js 27.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.32 s
 • Czas: 5.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 1.23 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 2.48 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/42/9/intl/pl_ALL/util.js 54.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.33 s
 • Czas: 7.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 2.48 ms
 • Odbieranie: 2.47 ms
 • Blokowanie: 2.14 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/AuthenticationService.Authenticate?1shttp%3A%2F%2Frozgrywanie-walk.eu%2Fw.php&4sAIzaSyB6MVUj2ihQx9RhL4lgiEqLRgyLHi-bbrQ&callback=_xdc_._h6pn4c&key=AIzaSyB6MVUj2ihQx9RhL4lgiEqLRgyLHi-bbrQ&token=44010 380 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.36 s
 • Czas: 28.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 27.29 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.054 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 15.047 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna UA i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 341 865 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.16 s
Mediana czasu ładowania
4.46 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook