Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.1 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.113 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.079 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.663 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Joomla! - Open Sourcei

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu10%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 11.54 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)41 / 11i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 20.16 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.09 MB (30)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 168.53 KB (11)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 77.32 KB (14)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 191.73 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne33.49 KB (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 63i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.57 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.55 MB (99%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.62 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.28s
 • 0.56s
 • 0.83s
 • 1.11s
 • 1.39s
/riko/ 401 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 106.06 ms
 • DNS: 0.98 ms
 • Łączenie: 51.8 ms
 • SSL: 32.04 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 19.9 ms
 • Odbieranie: 1.27 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/riko/ 20.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 74.51 ms
 • Czas: 123.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 103.96 ms
 • Odbieranie: 18.9 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/riko/templates/g5_hydrogen/custom/css/jluikit.min.css 26.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 192.33 ms
 • Czas: 28.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 19.43 ms
 • Odbieranie: 2.87 ms
 • Blokowanie: 5.88 ms
/riko/media/gantry5/assets/css/font-awesome.min.css 6.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 192.82 ms
 • Czas: 48.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.21 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 28.04 ms
/riko/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css 4.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 192.97 ms
 • Czas: 80.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.58 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.32 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 39.14 ms
/riko/templates/g5_hydrogen/custom/css-compiled/hydrogen_10.css?5fb9790f 5.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.13 ms
 • Czas: 41.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.43 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.44 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 1.08 ms
/riko/media/gantry5/assets/css/bootstrap-gantry.css 15.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.3 ms
 • Czas: 62.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.62 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.04 ms
 • Odbieranie: 20.74 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
/riko/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/joomla.css 2.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.43 ms
 • Czas: 43.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.34 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.11 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.17 ms
/riko/media/jui/css/icomoon.css 2.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.6 ms
 • Czas: 44.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.2 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 18.92 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
/riko/templates/g5_hydrogen/custom/css-compiled/hydrogen-joomla_10.css?5fb9790f 3.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.76 ms
 • Czas: 67.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.14 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 47.44 ms
/riko/templates/g5_hydrogen/custom/css-compiled/custom_10.css?5fb9790f 3.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.91 ms
 • Czas: 79.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 19.42 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 58.83 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.10/light-floating.css 1.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 194.05 ms
 • Czas: 22.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.67 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 13.07 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1.39 ms
/riko/media/jui/js/jquery.min.js?6d7aab0ce7205fef32f8acdcc4fb6bd0 32.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 198.62 ms
 • Czas: 109.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 21.51 ms
 • Odbieranie: 29.96 ms
 • Blokowanie: 57.87 ms
/riko/media/jui/js/jquery-noconflict.js?6d7aab0ce7205fef32f8acdcc4fb6bd0 442 B 200
 • Rozpoczęcie: 198.85 ms
 • Czas: 77.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 18.85 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 58.12 ms
/riko/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?6d7aab0ce7205fef32f8acdcc4fb6bd0 4.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.02 ms
 • Czas: 82.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.16 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 62.27 ms
/riko/media/jui/js/bootstrap.min.js?6d7aab0ce7205fef32f8acdcc4fb6bd0 7.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.18 ms
 • Czas: 112.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 20.5 ms
 • Odbieranie: 17.27 ms
 • Blokowanie: 74.17 ms
/riko/templates/g5_hydrogen/custom/js/jluikit.min.js 40.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.35 ms
 • Czas: 120.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 23.01 ms
 • Odbieranie: 20.81 ms
 • Blokowanie: 76.27 ms
/riko/media/smartslider3/src/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/smartslider.min.css?ver=ff7f6f5b 3.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.5 ms
 • Czas: 75.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 19.32 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 55.18 ms
/riko/media/smartslider3/src/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/n2.min.js?ver=ff7f6f5b 6.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.65 ms
 • Czas: 112.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 20.38 ms
 • Odbieranie: 15.92 ms
 • Blokowanie: 76.1 ms
/riko/media/smartslider3/src/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/smartslider-frontend.min.js?ver=ff7f6f5b 48.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.83 ms
 • Czas: 123.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 21.52 ms
 • Odbieranie: 19.97 ms
 • Blokowanie: 81.73 ms
/riko/media/smartslider3/src/SmartSlider3/Slider/SliderType/Simple/Assets/dist/smartslider-simple-type-frontend.min.js?ver=ff7f6f5b 4.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 200.02 ms
 • Czas: 139.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 19.12 ms
 • Odbieranie: 1.89 ms
 • Blokowanie: 117.85 ms
/riko/media/smartslider3/src/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/nextend-webfontloader.min.js?ver=ff7f6f5b 4.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 200.19 ms
 • Czas: 139.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 19.05 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 118.55 ms
/riko/images/pliki/logo.svg 5.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 317.27 ms
 • Czas: 24.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.08 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 4.74 ms
/riko/images/pliki/logo-mobile.svg 5.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 321.63 ms
 • Czas: 22.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.05 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 1.91 ms
/riko/images/slider/meble-dla-biznesu.jpg 81.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 357.94 ms
 • Czas: 62.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 20.03 ms
 • Odbieranie: 41.71 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/riko/images/slider/next.png 1.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 377.38 ms
 • Czas: 24.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.37 ms
 • Odbieranie: 1.83 ms
 • Blokowanie: 2.67 ms
/riko/images/slider/ergonomiczny-luskus.jpg 71.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 403.21 ms
 • Czas: 41.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 19.75 ms
 • Odbieranie: 20.92 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
/riko/images/slider/meble-sypialniane.jpg 91.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421.63 ms
 • Czas: 26.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 19.82 ms
 • Odbieranie: 5.23 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
/riko/images/slider/meble-dopasowane-do-wnetrz.jpg 70.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 447.17 ms
 • Czas: 26.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 19.62 ms
 • Odbieranie: 5.28 ms
 • Blokowanie: 1.67 ms
/riko/images/pliki/01.svg 790 B 200
 • Rozpoczęcie: 449.35 ms
 • Czas: 23.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 20.26 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
/riko/images/pliki/meble-dla-firm.jpg 63.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 796.81 ms
 • Czas: 25.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 19.08 ms
 • Odbieranie: 4.38 ms
 • Blokowanie: 1.79 ms
/riko/images/pliki/02.svg 856 B 200
 • Rozpoczęcie: 797.06 ms
 • Czas: 23.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.26 ms
 • Odbieranie: 2.5 ms
 • Blokowanie: 2.17 ms
/riko/images/slider-strefa-przedsiebiorcy/meble-dla-hoteli.jpg?5fb7e452 71.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 797.21 ms
 • Czas: 60.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 38.29 ms
 • Odbieranie: 19.72 ms
 • Blokowanie: 2.1 ms
/riko/images/slider-strefa-przedsiebiorcy/meble-dla-restauracji.jpg?5fb7e454 78.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 797.36 ms
 • Czas: 61.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 20.17 ms
 • Odbieranie: 38.98 ms
 • Blokowanie: 2.03 ms
/riko/images/slider-strefa-przedsiebiorcy/meble-dla-biur-gabinetow.jpg?5fb7e452 82.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 797.55 ms
 • Czas: 62.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.59 ms
 • Odbieranie: 41.36 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
/riko/images/slider-strefa-przedsiebiorcy/meble-sklepowe.jpg?5fb7e454 112.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 797.69 ms
 • Czas: 61.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 20.45 ms
 • Odbieranie: 38.78 ms
 • Blokowanie: 1.88 ms
/riko/images/pliki/03.svg 836 B 200
 • Rozpoczęcie: 821.53 ms
 • Czas: 21.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 19.17 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
/riko/images/pliki/meble-dla-domu.jpg 76.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 822.68 ms
 • Czas: 22.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.25 ms
 • Odbieranie: 2.39 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/riko/images/pliki/riko-2.jpg 87.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 844.1 ms
 • Czas: 39.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.08 ms
 • Odbieranie: 19.45 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
/riko/images/pliki/04.svg 810 B 200
 • Rozpoczęcie: 844.94 ms
 • Czas: 20.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.21 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/riko/images/pliki/05.svg 845 B 200
 • Rozpoczęcie: 857.69 ms
 • Czas: 20.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.22 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/riko/images/slider-meble-lite-drewno/meble-z-litego-drewna.jpg?5fb7e414 90.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 859.06 ms
 • Czas: 21.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.2 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
/riko/images/slider-meble-lite-drewno/stoly-z-litego-drewna.jpg?5fb7e414 73.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 859.23 ms
 • Czas: 22.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.51 ms
 • Odbieranie: 1.93 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
/riko/images/pliki/lokalizacja.svg 854 B 200
 • Rozpoczęcie: 860.61 ms
 • Czas: 20.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.22 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/riko/images/pliki/time.svg 953 B 200
 • Rozpoczęcie: 865.15 ms
 • Czas: 20.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.14 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/riko/images/pliki/kom.svg 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 877.96 ms
 • Czas: 20.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.12 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/riko/images/pliki/logo-sami.svg 2.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 880.81 ms
 • Czas: 21.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.07 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
/riko/media/gantry5/assets/js/main.js 15.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 343.44 ms
 • Czas: 23.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 19.72 ms
 • Odbieranie: 3.08 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.10/cookieconsent.min.js 1.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 346.03 ms
 • Czas: 10.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 9.55 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Overpass:300,400&subset=latin 833 B 200
 • Rozpoczęcie: 796.05 ms
 • Czas: 45.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.02 ms
 • Wysyłanie: 0.91 ms
 • Oczekiwanie: 20.53 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
data:image/svg+xml;base64... 604 B 200
data:image/svg+xml;base64... 568 B 200
data:image/svg+xml;base64... 73 B 200
/riko/templates/g5_hydrogen/fonts/roboto_regular_macroman/Roboto-Regular-webfont.woff2 62.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 967.3 ms
 • Czas: 21.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 19.48 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/riko/templates/g5_hydrogen/images/background-lite.jpg 35.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 881.07 ms
 • Czas: 21.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 19.69 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/riko/media/gantry5/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 968.15 ms
 • Czas: 21.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.6 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/riko/media/smartslider3/src/SmartSlider3/Application/Frontend/Assets/dist/nextend-gsap.min.js?_=1605992732838 33.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 939.45 ms
 • Czas: 20.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.12 ms
 • Odbieranie: 1.41 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://fonts.gstatic.com/s/overpass/v5/qFdH35WCmI96Ajtm81GlU9s.woff2 20.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 23.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.72 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 1.18 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://fonts.gstatic.com/s/overpass/v5/qFdH35WCmI96Ajtm81GrU9vyww.woff2 14.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.03 s
 • Czas: 26.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 22.87 ms
https://fonts.gstatic.com/s/overpass/v5/qFdA35WCmI96Ajtm81kOcc7N4ho.woff2 19.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 2.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.38 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.10/logo.png 3.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 14.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 13.39 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.17 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 11.024 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera LiteSpeed

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 341 866 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.16 s
Mediana czasu ładowania
4.46 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook