Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.212 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.418 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.462 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.256 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu - %i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 0.86 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)1 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 5.6 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 4.71 KB (1)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 34.38 KB (4)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne406 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 8i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 45.08 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 38.46 KB (85%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 95.88 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.15s
 • 0.3s
 • 0.45s
 • 0.6s
 • 0.76s
/freeze/http://sh.st/erITSl 1.12 KB 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 136 ms
 • DNS: 4.56 ms
 • Łączenie: 4.75 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 123.47 ms
 • Odbieranie: 3.03 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/freeze/http://sh.st/erITSl 5.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 136.89 ms
 • Czas: 102.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 97.65 ms
 • Odbieranie: 3.98 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
http://static.shorte.st/bundles/smeweb/img/skip-add-logo.png 4.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 252.27 ms
 • Czas: 30.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 29.17 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
http://static.shorte.st/js/packed/smeadvert-locked.js?2020-02-19.0 4.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 252.66 ms
 • Czas: 25.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 22.52 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
http://www.google-analytics.com/analytics.js 18.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 256.65 ms
 • Czas: 2.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.36 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j87&a=924518232&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fgestyy.com%2Ffreeze%2Fhttp%3A%2F%2Fsh.st%2FerITSl&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Earn%20money%20on%20short%20links.%20Make%20short%20links%20and%20earn%20the%20biggest%20money%20-%20shorte.st&sd=24-bit&sr=800x600&vp=800x585&je=0&_u=IEBAAAABAAAAAC~&jid=1132392610&gjid=1644931628&cid=844104918.1605522320&tid=UA-42296749-1&_gid=690113224.1605522320&_r=1&_slc=1&z=62290218 406 B 200
 • Rozpoczęcie: 289.3 ms
 • Czas: 46.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.02 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 19.62 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://js-agent.newrelic.com/nr-1184.min.js 10.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 294.7 ms
 • Czas: 50.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.86 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 20.48 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://bam-cell.nr-data.net/1/28e0508023?a=9451001&v=1184.ab39b52&to=NFRQZUVRChECVxINXA0ec1JDWQsMTEcOC0EXVEFFGVEAFAZGEg1ABlxXX0MeBQwXXTkCQQJEVh9RQgEHGVE5FFIEVA%3D%3D&rst=1352&ck=1&ref=http://gestyy.com/freeze/http://sh.st/erITSl&ap=27&be=1226&fe=1266&dc=1265&perf=%7B%22timing%22:%7B%22of%22:1605522318403,%22n%22:0,%22r%22:1,%22re%22:1108,%22f%22:1108,%22dn%22:1108,%22dne%22:1108,%22c%22:1108,%22ce%22:1108,%22rq%22:1110,%22rp%22:1208,%22rpe%22:1212,%22dl%22:1222,%22di%22:1266,%22ds%22:1266,%22de%22:1266,%22dc%22:1266,%22l%22:1266,%22le%22:1267%7D,%22navigation%22:%7B%22rc%22:1%7D%7D&fp=1238&fcp=1274&at=GBNTEw1LGR8%3D&jsonp=NREUM.setToken 646 B 200
 • Rozpoczęcie: 390.76 ms
 • Czas: 160.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 11.44 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 145.58 ms
 • Odbieranie: 2.45 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.216 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.929 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare
 • Język skryptowy PHP 5.6.40-0+deb8u12

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 347 611 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
33%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
30%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.20 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook