Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.408 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.03 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.903 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.19 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS WordPress 5.5.1i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu12%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 6.92 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)80 / 6i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 11.06 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 268.23 KB (7)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 232.76 KB (9)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 48.18 KB (10)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 330.13 KB (8)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne471 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 37i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 890.82 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 872.39 KB (98%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.27 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.32s
 • 0.63s
 • 0.95s
 • 1.27s
 • 1.58s
https://www.logistykapoprostu.pl/ 193 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 386.67 ms
 • DNS: 72.45 ms
 • Łączenie: 55.77 ms
 • SSL: 34.63 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 220.98 ms
 • Odbieranie: 2.56 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.logistykapoprostu.pl/ 11.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 352.92 ms
 • Czas: 39.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 22.81 ms
 • Odbieranie: 2.89 ms
 • Blokowanie: 13.48 ms
/wp-content/cache/minify/7de6a.css 8.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 424.43 ms
 • Czas: 33.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.48 ms
 • Oczekiwanie: 22.81 ms
 • Odbieranie: 2.73 ms
 • Blokowanie: 5.01 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow%3A400%2C700%7CPT+Serif%3A400%2C700%2C400italic&subset=latin%2Clatin-ext 1.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 425.21 ms
 • Czas: 77.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.42 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 46.05 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 4.42 ms
/wp-content/themes/shamrock/css/bootstrap/bootstrap.min.css?ver=1.1 10.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 425.56 ms
 • Czas: 69.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 58.11 ms
 • Odbieranie: 4.47 ms
 • Blokowanie: 5.77 ms
/wp-content/themes/shamrock/css/fontawesome/css/font-awesome.min.css?ver=1.1 6.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 425.97 ms
 • Czas: 64.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 57.39 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 5.42 ms
/wp-content/themes/shamrock/style.css?ver=1.1 11.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 426.28 ms
 • Czas: 108.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 90.19 ms
 • Odbieranie: 12.91 ms
 • Blokowanie: 5.15 ms
/wp-content/cache/minify/c9ca7.css 544 B 200
 • Rozpoczęcie: 426.62 ms
 • Czas: 31.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 25.49 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 4.85 ms
/wp-content/cache/minify/79faf.js 35.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 426.97 ms
 • Czas: 98.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 56.94 ms
 • Odbieranie: 36.82 ms
 • Blokowanie: 4.56 ms
https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css 1.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 427.35 ms
 • Czas: 13.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 7.75 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.35 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 3.16 ms
https://s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js 140.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 427.73 ms
 • Czas: 663.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 217.2 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 134.99 ms
 • Odbieranie: 308.66 ms
 • Blokowanie: 2.9 ms
/wp-content/cache/minify/01e64.js 21.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 428.09 ms
 • Czas: 60.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 26.11 ms
 • Odbieranie: 30.06 ms
 • Blokowanie: 3.51 ms
https://use.fontawesome.com/30858dc40a.js?ver=4.0.7 4.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 428.45 ms
 • Czas: 46.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.68 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 21.65 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 2.34 ms
/wp-content/cache/minify/13d7d.js 863 B 200
 • Rozpoczęcie: 428.84 ms
 • Czas: 98.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 56.42 ms
 • Odbieranie: 38.47 ms
 • Blokowanie: 2.83 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js?ver=3.0.25 5.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 429.18 ms
 • Czas: 49.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.1 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 20.41 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 1.98 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 430.98 ms
 • Czas: 44.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.84 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 15.97 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.5.1 4.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 491.31 ms
 • Czas: 38.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 35.99 ms
 • Odbieranie: 2.32 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js 1010 B 200
 • Rozpoczęcie: 490.59 ms
 • Czas: 14.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 12.21 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j86&tid=UA-161449760-1&cid=1357919123.1603526850&jid=1780036997&gjid=1331412479&_gid=2032745434.1603526850&_u=aGBAgUAjCAAAAE~&z=1143859650 471 B 200
 • Rozpoczęcie: 511.31 ms
 • Czas: 41.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.15 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 19.25 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j86&a=1524739558&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.logistykapoprostu.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Logistyka%20po%20prostu%20-%20czyli%20jak%20dostosowa%C4%87%20%C5%81a%C5%84cuch%20Dostaw%20do%20potrzeb%20biznesu&sd=24-bit&sr=800x600&vp=800x600&je=0&_u=aGBAgUAjC~&jid=1780036997&gjid=1331412479&cid=1357919123.1603526850&tid=UA-161449760-1&_gid=2032745434.1603526850&did=dZGIzZG&z=1099694432 194 B 200
 • Rozpoczęcie: 511.52 ms
 • Czas: 21.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 19.8 ms
 • Odbieranie: 1.55 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v12/EJRVQgYoZZY2vCFuvAFWzr8.woff2 32.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 617.11 ms
 • Czas: 32.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.3 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 4.21 ms
 • Odbieranie: 4.42 ms
 • Blokowanie: 1.46 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptsansnarrow/v12/BngSUXNadjH0qYEzV7ab-oWlsbg95AiFW_0.woff2 50.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 617.52 ms
 • Czas: 36.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 6.72 ms
 • Odbieranie: 1.64 ms
 • Blokowanie: 28.09 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptsansnarrow/v12/BngRUXNadjH0qYEzV7ab-oWlsbCGwR0.woff2 35.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 617.69 ms
 • Czas: 32.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 3.01 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 28 ms
/wp-content/themes/shamrock/css/fontawesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.4.0 63.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 617.84 ms
 • Czas: 44.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 41.66 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptsansnarrow/v12/BngRUXNadjH0qYEzV7ab-oWlsbCIwR26eg.woff2 22.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 618.03 ms
 • Czas: 34.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 5.72 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 27.72 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptsansnarrow/v12/BngSUXNadjH0qYEzV7ab-oWlsbg95AiLW_3QRQ.woff2 29.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 618.31 ms
 • Czas: 33.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 4.63 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 27.49 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v12/EJRVQgYoZZY2vCFuvAFYzr-tdg.woff2 20.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 619.53 ms
 • Czas: 34.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 7.16 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 26.37 ms
/wp-content/uploads/2020/10/Forum-Polskich-Managerow-Logistyki-Konferencja-805x452.jpg 54.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 615.55 ms
 • Czas: 24.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 21.81 ms
 • Odbieranie: 1.08 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
/wp-content/uploads/2020/09/Certyfikat-w-logistyce-805x452.jpg 60.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 615.9 ms
 • Czas: 44.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.57 ms
 • Oczekiwanie: 23.68 ms
 • Odbieranie: 18 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms
/wp-content/uploads/2020/08/Rozwoj-zespolu-Lancucha-Dostaw-805x452.jpg 34.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 616.08 ms
 • Czas: 25.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.49 ms
 • Oczekiwanie: 21.95 ms
 • Odbieranie: 1.54 ms
 • Blokowanie: 0.89 ms
/wp-content/uploads/2020/08/efektywny-lancuch-dostaw-supply-chain-analytics-805x452.jpg 33.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 616.23 ms
 • Czas: 44.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 40.95 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 1 ms
/wp-content/uploads/2020/08/system-w-lancuchu-dostaw-okiem-eksperta-805x452.jpg 51.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 682.32 ms
 • Czas: 30.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 22.41 ms
 • Odbieranie: 7.43 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/wp-content/uploads/2020/07/SOP-Proces-Wdro%C5%BCenie-Dobre-Praktyki-805x452.jpg 32.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 715.5 ms
 • Czas: 31.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 30.28 ms
 • Odbieranie: 1.04 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://use.fontawesome.com/30858dc40a.css 685 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 16.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 15.03 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://use.fontawesome.com/releases/v4.7.0/css/font-awesome-css.min.css 7.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 16.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 15.32 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://use.fontawesome.com/releases/v4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2 75.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 67.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.61 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 29.2 ms
 • Odbieranie: 18.72 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://use.fontawesome.com/30858dc40a.css 270 B 304
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 16.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 14.83 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.088 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 22.827 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 341 866 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.16 s
Mediana czasu ładowania
4.46 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook