Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 3.596 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.976 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.97 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 2.381 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS WPML ver:4.3.13 stt:1i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu14%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 8.35 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)36 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 13.71 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.49 MB (26)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 248.4 KB (26)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 85.87 KB (10)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 191.01 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne2.07 KB (4)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 74i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.01 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.97 MB (98%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.9 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.88s
 • 1.77s
 • 2.65s
 • 3.54s
 • 4.42s
https://senric.com/ 412 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.15 s
 • DNS: 3.71 ms
 • Łączenie: 1.12 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.14 s
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/en/ 415 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.15 s
 • Czas: 1.11 s
 • DNS: 0.05 ms
 • Łączenie: 16.32 ms
 • SSL: 15.07 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.08 s
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/en/ 13.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 9.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 5.52 ms
 • Odbieranie: 3.43 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/jzweq6fu/6eo3c.css 3.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 7.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 4.11 ms
 • Odbieranie: 2.26 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js 30.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 21.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 13.03 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 4.44 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 2.28 ms
https://use.typekit.net/hkm2qle.css 1.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 179.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.68 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 169.36 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 2.3 ms
https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css 1.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 56.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.09 ms
 • Wysyłanie: 1.17 ms
 • Oczekiwanie: 43.57 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 2.19 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/212puj5o/6eo3c.css 50.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 43.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.16 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.7 ms
 • Odbieranie: 23.69 ms
 • Blokowanie: 2.24 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/2qz78c08/6eo3c.css 9.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 15.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.97 ms
 • Odbieranie: 2.16 ms
 • Blokowanie: 7.83 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/1px74bwy/6eo3c.css 2.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 20.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 1.93 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 14.85 ms
 • Odbieranie: 1.36 ms
 • Blokowanie: 2.08 ms
https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/latest/css/font-awesome.min.css?ver=5.4.1 7.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 23.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.48 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 10.73 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 2.21 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/qjttbj0/6eo3c.css 7.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 14.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 1.91 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.8 ms
 • Odbieranie: 2.19 ms
 • Blokowanie: 2.14 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/79qot49w/6eo3c.js 37.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 51.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.11 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 12.52 ms
 • Odbieranie: 35.54 ms
 • Blokowanie: 1.64 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/sbc1tlx/6eo3c.js 13.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 34.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.35 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 25.76 ms
 • Odbieranie: 4.19 ms
 • Blokowanie: 1.95 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/foq0fotl/6eo3c.js 27.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 37.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 18.27 ms
 • Odbieranie: 3.48 ms
 • Blokowanie: 15.62 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/14mrzgv6/6eo3c.js 43.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 38.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 13.9 ms
 • Odbieranie: 6.68 ms
 • Blokowanie: 17.4 ms
/wp-content/themes/senric/img/logo.png 7.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 4.13 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
/wp-content/themes/senric/img/icons/cart.png 662 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.3 s
 • Czas: 22.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.52 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 1.9 ms
/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png 559 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 4.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.74 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/en.png 924 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 3.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.01 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/de.png 574 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 3.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.22 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
/wp-content/themes/senric/img/icons/arrow.png 531 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 2.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.2 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/wp-content/themes/senric/img/icons/tick-blue.svg 820 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 3.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.65 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/top-quality.png 1.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 4.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.88 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 1.17 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/friendly-to-allergy-sufferers.png 1.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 6.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.88 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 1.71 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/wide-range-sizes-patterns.png 1.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 6.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.54 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 1.67 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/smooth-delivery.png 1.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 7.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.85 ms
 • Odbieranie: 2.06 ms
 • Blokowanie: 1.63 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/made-in-eu.png 1.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 7.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.35 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 1.56 ms
/wp-content/themes/senric/img/logo-footer.png 2.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 6.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.78 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 1.54 ms
/wp-content/themes/senric/img/ikonki.jpg 10.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 5.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.53 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 2.85 ms
https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js 4.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.3 s
 • Czas: 82.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.2 ms
 • Oczekiwanie: 75.26 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 4.18 ms
/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/res/js/wcml-multi-currency.min.js?ver=4.9.0 1.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 24.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 22.02 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4 2.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 20.17 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4 2.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 19.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 17.13 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4 1.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 27.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 23.46 ms
 • Odbieranie: 2.72 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
/wp-includes/js/jquery/ui/resizable.min.js?ver=1.11.4 5.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 17.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 10.45 ms
 • Odbieranie: 6.06 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
/wp-includes/js/jquery/ui/draggable.min.js?ver=1.11.4 5.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.41 s
 • Czas: 11.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 4.27 ms
 • Odbieranie: 6.01 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
/wp-includes/js/jquery/ui/button.min.js?ver=1.11.4 2.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.42 s
 • Czas: 8.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 4.88 ms
 • Odbieranie: 2.79 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4 2.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 6.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 3.33 ms
 • Odbieranie: 2.12 ms
 • Blokowanie: 1.28 ms
/wp-includes/js/jquery/ui/dialog.min.js?ver=1.11.4 3.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 8.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 4.72 ms
 • Odbieranie: 2.73 ms
 • Blokowanie: 1.03 ms
/wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.min.js?ver=1.3.2 2.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 6.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.37 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 1.64 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70 3.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 7.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 4.74 ms
 • Odbieranie: 1.48 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=4.1.1 1.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 5.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 2.84 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 1.66 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 4.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.46 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=4.1.1 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 4.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.43 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=4.1.1 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 3.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.46 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/res/js/front-scripts.min.js?ver=4.9.0 616 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 3.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.82 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/res/js/cart_widget.min.js?ver=4.9.0 623 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 4.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 3.14 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4.1 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 4.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.86 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
https://p.typekit.net/p.css?s=1&k=hkm2qle&ht=tk&f=5469.18456.18457.18458.18459.18460.18461.18462.22705.37552.37553.37554.37555.37556.37557.37558.37559.37560.8482.8483.8484.8485.8486.8487&a=17888817&app=typekit&e=css 149 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 10.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.51 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 4.47 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/wp-content/cache/wpfc-minified/eg20conv/6eo3c.css 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 4.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.38 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-T3688CC 30.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 56.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.79 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 30.17 ms
 • Odbieranie: 4.18 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
https://use.typekit.net/af/73e1a8/00000000000000003b9b13b9/27/l?primer=7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&fvd=n7&v=3 28.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 33.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 10.77 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 20.39 ms
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://use.typekit.net/af/aad4b2/00000000000000003b9b13b6/27/l?primer=7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&fvd=n6&v=3 28.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 56.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 41.7 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 13.52 ms
https://use.typekit.net/af/8e698b/00000000000000003b9b13b3/27/l?primer=7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&fvd=n4&v=3 28.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 55.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 22.24 ms
 • Odbieranie: 19.29 ms
 • Blokowanie: 13.31 ms
data:image/svg+xml;base64... 73 B 200
/wp-content/themes/senric/img/homepage/banner-bg.png 205.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 27.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.76 ms
 • Odbieranie: 16.91 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/wp-content/uploads/2019/12/home-slide1.jpg 483.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 121.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 18.78 ms
 • Odbieranie: 102.66 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/wp-content/themes/senric/img/icons/li.svg 820 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 9.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 7.26 ms
 • Odbieranie: 1.93 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/benefits.jpg 114.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 37.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 3.95 ms
 • Odbieranie: 33.28 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/our-products-bg.png 205.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 91.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 11.74 ms
 • Odbieranie: 79.35 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/wp-content/themes/senric/img/icons/arrow-white.png 526 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 12.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 10.97 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/for-who-bg.png 207.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.59 s
 • Czas: 29.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 3.75 ms
 • Odbieranie: 24.65 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/sensority-quilts-baner.jpg 63.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.59 s
 • Czas: 18.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 7.94 ms
 • Odbieranie: 10.54 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/wp-content/themes/senric/img/homepage/why-us-bg.png 205.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.61 s
 • Czas: 26.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 13.43 ms
 • Odbieranie: 13.22 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://use.typekit.net/af/59d17d/00000000000000003b9b13ba/27/l?primer=7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&fvd=n8&v=3 28.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 4.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 2.8 ms
 • Odbieranie: 1.05 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/latest/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 10.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.69 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 2.92 ms
 • Odbieranie: 2.46 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/en/?wc-ajax=get_refreshed_fragments 728 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.04 s
 • Czas: 1.05 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 1.05 s
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms
/en/?wc-ajax=get_refreshed_fragments 728 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.05 s
 • Czas: 1.17 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 1.17 s
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.19 s
 • Czas: 22.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.17 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 1.53 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j87&a=1489675120&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fsenric.com%2Fen%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Start%20-%20Senric%20-%20Ko%C5%82dry%20Sensoryczne%20-%20Senric%20%E2%80%93%20Ko%C5%82dry%20Sensoryczne&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEBAAEABAAAAAC~&jid=999723920&gjid=521670392&cid=1163202024.1604577361&tid=UA-166614039-3&_gid=629514218.1604577361&_r=1>m=2wgas1T3688CC&z=1057700127 203 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.23 s
 • Czas: 21.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 20.13 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j87&tid=UA-166614039-3&cid=1163202024.1604577361&jid=999723920&gjid=521670392&_gid=629514218.1604577361&_u=YEBAAEAAAAAAAC~&z=1965901730 463 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 46.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.82 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 21.75 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j87&tid=UA-166614039-3&cid=1163202024.1604577361&jid=999723920&_u=YEBAAEAAAAAAAC~&z=550093974 494 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.33 s
 • Czas: 47.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.58 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 24.28 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j87&tid=UA-166614039-3&cid=1163202024.1604577361&jid=999723920&_u=YEBAAEAAAAAAAC~&z=550093974 494 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.33 s
 • Czas: 51.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.48 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 28.52 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.017 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.541 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 341 865 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.16 s
Mediana czasu ładowania
4.46 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook