Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.22 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.685 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.497 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.123 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu50%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.34 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)82 / 44i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 28.67 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 883.09 KB (20)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 344.29 KB (13)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 30.06 KB (6)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 7.91 KB (1)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne246.02 KB (9)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby 1i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 51i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.5 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 490.68 KB (32%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.26 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.78s
 • 1.55s
 • 2.33s
 • 3.11s
 • 3.89s
/post/uwierzytelnianie-odpowiedzi-z-serwerow-czasu-ntp-przy-pomocy-nts/ 23.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.18 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 51.85 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 33.7 ms
 • Odbieranie: 31.97 ms
 • Blokowanie: 1.07 s
/css/bundle.css 3.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 37.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 35 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
/css/custom.css 721 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 36.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 33.75 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 1.25 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 40.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 31.34 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 6.23 ms
 • Odbieranie: 2.19 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
/img/2020/09/001-debian-linux-time-sync-ntp-sntp-wireshark.png 170.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 105.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 36.08 ms
 • Odbieranie: 68.18 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
/img/2020/09/002-debian-linux-time-sync-ntp-sntp-nts-wireshark.png 412.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 108.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.46 ms
 • Oczekiwanie: 56.15 ms
 • Odbieranie: 48.55 ms
 • Blokowanie: 2.71 ms
/img/avatar.png 94.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 119.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.4 ms
 • Oczekiwanie: 55.44 ms
 • Odbieranie: 59.97 ms
 • Blokowanie: 2.55 ms
https://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/4.0/80x15.png 995 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 27.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 14.55 ms
 • Wysyłanie: 1.52 ms
 • Oczekiwanie: 8.73 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 1.59 ms
/js/menu.js 555 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 62.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.99 ms
 • Oczekiwanie: 55.21 ms
 • Odbieranie: 3.13 ms
 • Blokowanie: 1.93 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.6/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML 17.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 29.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 16.45 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 9.38 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 1.63 ms
/js/custom.js 193 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 62.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.58 ms
 • Oczekiwanie: 54.75 ms
 • Odbieranie: 2.73 ms
 • Blokowanie: 3.03 ms
https://unpkg.com/vanilla-back-to-top@7.2.1/dist/vanilla-back-to-top.min.js 1.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 27.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 11.45 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 13.3 ms
 • Odbieranie: 1.16 ms
 • Blokowanie: 1.54 ms
https://morfitronik.disqus.com/embed.js 22.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 343.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.39 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 298.09 ms
 • Odbieranie: 20.48 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j86&a=2065489104&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fmorfikov.github.io%2Fpost%2Fuwierzytelnianie-odpowiedzi-z-serwerow-czasu-ntp-przy-pomocy-nts%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Uwierzytelnianie%20odpowiedzi%20z%20serwer%C3%B3w%20czasu%20NTP%20przy%20pomocy%20NTS%20%7C%20Morfitronik&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=IEBAAEABAAAAAC~&jid=1437907014&gjid=1355367420&cid=344941794.1601500094&tid=UA-119125303-1&_gid=118502516.1601500094&_r=1&_slc=1&z=205986331 208 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 37.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 36 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.6/config/TeX-AMS-MML_HTMLorMML.js?V=2.7.6 58.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 21.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 18.3 ms
 • Odbieranie: 2.32 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/styles/lounge.6525595c7a9874fa10bd041275e40f17.css 22.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 17.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.28 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 8.48 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/common.bundle.e07f4f02bedd02259fb3f3e092970560.js 88.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 25.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 10.85 ms
 • Odbieranie: 4.93 ms
 • Blokowanie: 9.85 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/lounge.bundle.c20816b395a36b788bac6782d6a417ef.js 112.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 25.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 9.64 ms
 • Odbieranie: 6.29 ms
 • Blokowanie: 9.71 ms
https://disqus.com/next/config.js 7.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 60.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 30.35 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 28.65 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=morfitronik&t_u=https%3A%2F%2Fmorfikov.github.io%2Fpost%2Fuwierzytelnianie-odpowiedzi-z-serwerow-czasu-ntp-przy-pomocy-nts%2F&t_d=Uwierzytelnianie%20odpowiedzi%20z%20serwer%C3%B3w%20czasu%20NTP%20przy%20pomocy%20NTS&t_t=Uwierzytelnianie%20odpowiedzi%20z%20serwer%C3%B3w%20czasu%20NTP%20przy%20pomocy%20NTS&s_o=default 4.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.11 s
 • Czas: 155.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 154.26 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/lounge.load.d716a1690aa4a08a02a6dcd8b6774c08.js 1001 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.27 s
 • Czas: 17.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.18 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 12.22 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/common.bundle.e07f4f02bedd02259fb3f3e092970560.js 172.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 3.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.46 ms
 • Odbieranie: 2.62 ms
 • Blokowanie: 0.07 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/styles/lounge.6525595c7a9874fa10bd041275e40f17.css 56.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 4.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 1.11 ms
 • Odbieranie: 2.8 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/lounge.bundle.c20816b395a36b788bac6782d6a417ef.js 442.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 5.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.77 ms
 • Odbieranie: 5.04 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
https://disqus.com/next/config.js 7.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 1.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.37 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
https://c.disquscdn.com/next/current/embed/lang/pl.js 10.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.57 s
 • Czas: 12.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 11.47 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://disqus.com/api/3.0/forums/details?forum=morfitronik&attach=forumFeatures&api_key=E8Uh5l5fHZ6gD8U3KycjAIAk46f68Zw7C6eW8WSjZvCLXebZ7p0r1yrYDrLilk2F 3.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.61 s
 • Czas: 182.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 181.7 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://disqus.com/api/3.0/threadReactions/loadReactions?thread=8217864207&api_key=E8Uh5l5fHZ6gD8U3KycjAIAk46f68Zw7C6eW8WSjZvCLXebZ7p0r1yrYDrLilk2F 1.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.66 s
 • Czas: 254.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.69 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 224.06 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://a.disquscdn.com/1595026449/images/noavatar92.png 1.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.67 s
 • Czas: 50.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.78 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 22.45 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
data:image/gif;base64,R0l... 37 B 200
https://c.disquscdn.com/next/embed/assets/img/svg-sprite.7859ff6926286ed3fea6ba817681e88d.svg 12.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.67 s
 • Czas: 12.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 11.11 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/assets/img/loader.5cc23909da9c4a9874500d7a85c4125f.gif 3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.67 s
 • Czas: 12.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 11.23 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/assets/img/sprite.654110a9206fd22f08cca0798e34a65e.png 1.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.67 s
 • Czas: 11.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 10.32 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/assets/font/icons.4cc7a703d2fdfe684151ff8ac24d45f1.woff2 7.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.76 s
 • Czas: 9.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 7.99 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/styles/realtime.af77184dec69e96e69aff958ae2bb738.css 401 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.77 s
 • Czas: 8.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 6.88 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/styles/realtime.af77184dec69e96e69aff958ae2bb738.css 337 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.78 s
 • Czas: 3.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 3.26 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
https://referrer.disqus.com/juggler/event.gif?abe=0&embed_hidden=0&load_time=182&event=init_embed&thread=8217864207&forum=morfitronik&forum_id=4027817&imp=1cbk34n6oj1no&thread_slug=uwierzytelnianie_odpowiedzi_z_serwerow_czasu_ntp_przy_pomocy_nts&user_type=anon&referrer=https%3A%2F%2Fmorfikov.github.io%2Fpost%2Fuwierzytelnianie-odpowiedzi-z-serwerow-czasu-ntp-przy-pomocy-nts%2F&theme=next&dnt=0&tracking_enabled=0&experiment=network_default_hidden&variant=fallthrough&service=dynamic&promoted_enabled=false&max_enabled=false 295 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.78 s
 • Czas: 175.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.64 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 147.34 ms
 • Odbieranie: 5.33 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/styles/recommendations.440c0ce80bc75901a45046230f5a3e48.css 3.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.81 s
 • Czas: 9.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 7.78 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://c.disquscdn.com/next/current/publisher-admin/assets/img/emoji/upvote-512x512.png 8.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.97 s
 • Czas: 28.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.27 ms
 • Oczekiwanie: 15.39 ms
 • Odbieranie: 1.93 ms
 • Blokowanie: 3.91 ms
https://c.disquscdn.com/next/current/publisher-admin/assets/img/emoji/funny-512x512.png 8.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.97 s
 • Czas: 22.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.07 ms
 • Oczekiwanie: 9.36 ms
 • Odbieranie: 1.8 ms
 • Blokowanie: 9.16 ms
https://c.disquscdn.com/next/current/publisher-admin/assets/img/emoji/love-512x512.png 11.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.97 s
 • Czas: 19.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2 ms
 • Oczekiwanie: 6.79 ms
 • Odbieranie: 1.85 ms
 • Blokowanie: 8.69 ms
https://c.disquscdn.com/next/current/publisher-admin/assets/img/emoji/surprised-512x512.png 7.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.97 s
 • Czas: 23.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.93 ms
 • Oczekiwanie: 11.54 ms
 • Odbieranie: 2.03 ms
 • Blokowanie: 8.31 ms
https://c.disquscdn.com/next/current/publisher-admin/assets/img/emoji/angry-512x512.png 17.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.97 s
 • Czas: 29.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.82 ms
 • Oczekiwanie: 16.62 ms
 • Odbieranie: 3.06 ms
 • Blokowanie: 7.96 ms
https://c.disquscdn.com/next/current/publisher-admin/assets/img/emoji/sad-512x512.png 8.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.97 s
 • Czas: 31.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.66 ms
 • Oczekiwanie: 20.24 ms
 • Odbieranie: 1.76 ms
 • Blokowanie: 7.61 ms
https://c.disquscdn.com/next/embed/recommendations.bundle.baf6e3fc6bd5dc65efc3be8dc20f0f7d.js 6.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.19 s
 • Czas: 11.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 7.78 ms
 • Odbieranie: 1.69 ms
 • Blokowanie: 1.23 ms
https://disqus.com/api/3.0/discovery/details.json?forum=morfitronik&api_key=E8Uh5l5fHZ6gD8U3KycjAIAk46f68Zw7C6eW8WSjZvCLXebZ7p0r1yrYDrLilk2F 590 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.22 s
 • Czas: 173.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 171.05 ms
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://disqus.com/api/3.0/discovery/listRecommendations.json?thread=8217864207&limit=8&api_key=E8Uh5l5fHZ6gD8U3KycjAIAk46f68Zw7C6eW8WSjZvCLXebZ7p0r1yrYDrLilk2F 9.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.4 s
 • Czas: 159.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 155.96 ms
 • Odbieranie: 2.44 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
https://c.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fmorfikov.github.io%2Fimg%2F2019%2F01%2F001-firefox-docker-container-debian-linux.png&key=qzPnVi_1voYZV33TUiRFWw&h=200 46.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 64.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 42.27 ms
 • Odbieranie: 20.22 ms
 • Blokowanie: 0.94 ms
https://c.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fmorfikov.github.io%2Fimg%2Favatar.png&key=5h3HBbqXqMmjjEiPHpLA7g&h=200 70.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 44.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 40.44 ms
 • Odbieranie: 2.53 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
https://c.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fmorfikov.github.io%2Fimg%2F2020%2F03%2F002-efi-uefi-firmware-secure-boot-linux-live-system-iso-refind-boot-screen-disk.jpg&key=KNNo3rxWuhyLKtSrLMNXgQ&h=200 6.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 38.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 36.18 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://c.disquscdn.com/get?url=&key=xN0sjpFI_Zk_ASofYGJwXQ&h=200 - 404
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 37.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 35.12 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.89 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.234 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 27.985 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera GitHub.com

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 336 444 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.13 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook