Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.037 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.834 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.91 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.271 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu2%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.23 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)16 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 17.33 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 122.81 KB (5)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 214.4 KB (10)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 79.21 KB (3)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne742 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 22i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 434.48 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 413.76 KB (95%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.16 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.61s
 • 1.21s
 • 1.82s
 • 2.43s
 • 3.03s
http://spotted.hmcloud.pl/ 1.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.02 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 7.57 ms
 • Odbieranie: 2.48 ms
 • Blokowanie: 1.01 s
/style.css 3.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 7.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.67 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 0.89 ms
/jquery-min.js 19.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 12.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.86 ms
 • Odbieranie: 5.83 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/script.js 599 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 8.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.42 ms
 • Odbieranie: 1.12 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js 2.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 12.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.51 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 1.42 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
/polska.png 98.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.08 s
 • Czas: 19.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.71 ms
 • Odbieranie: 13.7 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js?hash=fad79fa9e98a80a02719ed63d27b5f48&ua=modern_es6 61.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.09 s
 • Czas: 5.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.7 ms
 • Odbieranie: 3.31 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=224199411263033&ev=fb_page_view&dl=http%3A%2F%2Fspotted.hmcloud.pl%2F&rl=&if=false&ts=1601492757033&sw=800&sh=600&at= 378 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 5.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.72 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 1.65 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://www.facebook.com/v6.0/plugins/page.php?adapt_container_width=false&app_id=224199411263033&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1e4bc70e2b4c68%26domain%3Dspotted.hmcloud.pl%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fspotted.hmcloud.pl%252Ff38a96d54311798%26relation%3Dparent.parent&container_width=785&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fspottedpolskapl&locale=pl_PL&sdk=joey&show_facepile=false&small_header=false&tabs&width&_rdc=1&_rdr 686 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 156.92 ms
 • DNS: 1.64 ms
 • Łączenie: 3.64 ms
 • SSL: 2.67 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 147.99 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.facebook.com/v6.0/plugins/page.php?adapt_container_width=false&app_id=224199411263033&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1e4bc70e2b4c68%26domain%3Dspotted.hmcloud.pl%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fspotted.hmcloud.pl%252Ff38a96d54311798%26relation%3Dparent.parent&container_width=785&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fspottedpolskapl&locale=pl_PL&sdk=joey&show_facepile=false&small_header=false&tabs&width&_rdc=1&_rdr 16.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 272.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 269.98 ms
 • Odbieranie: 2.52 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yH/l/0,cross/yIGmewNFS91.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 3.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 5.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.43 ms
 • Oczekiwanie: 1.55 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y8/l/0,cross/Q05jA7HB9s4.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 71.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 14.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 2.39 ms
 • Odbieranie: 9.05 ms
 • Blokowanie: 2.45 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y0/r/GY3B44_h6NZ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 69.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 15.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 2.86 ms
 • Odbieranie: 9.82 ms
 • Blokowanie: 2.34 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yP/r/LzQgMwooX5j.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 20.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 12.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 3.38 ms
 • Odbieranie: 6.73 ms
 • Blokowanie: 2.18 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3i7Kf4/y8/l/pl_PL/w5EREibr1iL.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 29.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 14.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 3.92 ms
 • Odbieranie: 8.31 ms
 • Blokowanie: 2.07 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yM/r/FIUFeYIInW4.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 13.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 6.77 ms
 • Odbieranie: 4.29 ms
 • Blokowanie: 1.94 ms
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s350x350/41781974_330265257546792_8462059036047572992_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=dd9801&_nc_ohc=Ha2cLUuHKtkAX-PAYv7&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&tp=7&oh=3f6907d7a73c36f46472e7d08905177b&oe=5F9A6CAD 21.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 46.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.32 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 21.19 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/74698802_530196457553670_2932403550002610176_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=L_i0LLgpspUAX_y6LpD&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&_nc_tp=27&oh=cf2a8e8bd2288351816243967db5b156&oe=5F996752 1.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 46.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.62 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 21.76 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y_/r/ApcBOUT5FoS.png 791 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 2.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 1.14 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y6/r/h4KwvEi4w7x.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 3.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 1.38 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yH/r/7oVtGLsr9D2.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 3.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 2.36 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
https://www.facebook.com/ajax/bz?__a=1&__beoa=0&__ccg=UNKNOWN&__comet_req=0&__csr=&__dyn=7wKBz84e1QyUbFp63m1FwAxu13w8CewSwMxW0SUhwr83vx60Vo1upE4W0OE2Wwce3a1nw7BKdwnU1oU1O83rw9O0RE2Jw&__hsi=6878359016526319381-0&__pc=PHASED%3Aplugin_default_pkg&__req=1&__rev=1002748617&__s=%3A%3Ain1ad8&__sp=1&__user=0&bz_orig=blue&dpr=1&locale=pl_PL 742 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.69 s
 • Czas: 143.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 140.81 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.013 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 5.596 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera LiteSpeed

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 336 443 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.13 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook