Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.994 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.46 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.342 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu17%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 23.18 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)75 / 8i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 17.98 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 5.98 MB (43)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 682.37 KB (14)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 89.69 KB (8)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 209.04 KB (11)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne685 B (3)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 83i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 6.96 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 6.91 MB (99%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 8.8 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.54s
 • 1.07s
 • 1.61s
 • 2.15s
 • 2.69s
https://www.plytki-granitowe.pl/ 321 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 25.68 ms
 • DNS: 12.18 ms
 • Łączenie: 5.75 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 7.12 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.plytki-granitowe.pl/ 6.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 25.95 ms
 • Czas: 81.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.35 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 59.31 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
/catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js 29.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 122.24 ms
 • Czas: 23.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.76 ms
 • Oczekiwanie: 10.88 ms
 • Odbieranie: 9.01 ms
 • Blokowanie: 1.78 ms
/catalog/view/javascript/bootstrap/css/bootstrap.min.css 19.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 122.6 ms
 • Czas: 29.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 24.44 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 2.59 ms
/catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js 9.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 122.76 ms
 • Czas: 26.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 18.51 ms
 • Odbieranie: 4.96 ms
 • Blokowanie: 2.52 ms
/catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css 6.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 122.91 ms
 • Czas: 14.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 10.96 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 2.45 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,300,700 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 123.09 ms
 • Czas: 48.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.29 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 23.17 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.4 ms
/catalog/view/theme/plytkigh/stylesheet/stylesheet.css 4.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 123.23 ms
 • Czas: 14.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 9.83 ms
 • Odbieranie: 2.06 ms
 • Blokowanie: 2.28 ms
/catalog/view/javascript/jquery/responsive-slider/style.css 2.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 123.39 ms
 • Czas: 14.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 10.24 ms
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 2.19 ms
/catalog/view/javascript/common.js 2.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 123.55 ms
 • Czas: 26.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 18.96 ms
 • Odbieranie: 4.88 ms
 • Blokowanie: 2.1 ms
/image/logo.png 3.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 123.71 ms
 • Czas: 26.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 16.51 ms
 • Odbieranie: 7.57 ms
 • Blokowanie: 2.01 ms
https://use.fontawesome.com/cbba4c9cb9.js 4.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 123.87 ms
 • Czas: 853.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 830.15 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 20.14 ms
 • Odbieranie: 2.07 ms
 • Blokowanie: 1.14 ms
/image/cache/catalog/wiz%202-1920x775.jpg 850.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 180.68 ms
 • Czas: 79.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.56 ms
 • Oczekiwanie: 3.2 ms
 • Odbieranie: 60.44 ms
 • Blokowanie: 7.71 ms
/image/cache/catalog/viscount%20white%202-1920x775.jpg 597.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 181.01 ms
 • Czas: 93.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.25 ms
 • Oczekiwanie: 11.46 ms
 • Odbieranie: 65.18 ms
 • Blokowanie: 12.71 ms
/image/cache/catalog/slider-1920x775-1920x775.jpg 1.83 MB 200
 • Rozpoczęcie: 181.16 ms
 • Czas: 170.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.17 ms
 • Oczekiwanie: 11.83 ms
 • Odbieranie: 141.91 ms
 • Blokowanie: 12.67 ms
/image/cache/catalog/slide-dotarles-1920x775.jpg 1.09 MB 200
 • Rozpoczęcie: 181.3 ms
 • Czas: 200.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.12 ms
 • Oczekiwanie: 12.63 ms
 • Odbieranie: 171.6 ms
 • Blokowanie: 12.6 ms
/image/cache/catalog/9-new-1920x775.jpg 312.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 181.48 ms
 • Czas: 210.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.07 ms
 • Oczekiwanie: 12.08 ms
 • Odbieranie: 181.62 ms
 • Blokowanie: 12.49 ms
/image/cache/catalog/S-1920x775.jpg 683.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 181.62 ms
 • Czas: 233.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.02 ms
 • Oczekiwanie: 12.93 ms
 • Odbieranie: 203.92 ms
 • Blokowanie: 12.42 ms
/catalog/view/javascript/jquery/responsive-slider/wowslider.js 9.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 160.02 ms
 • Czas: 8.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 7.69 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/catalog/view/javascript/jquery/responsive-slider/script.js 34.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 171.83 ms
 • Czas: 24.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 12.04 ms
 • Odbieranie: 11.86 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/image/catalog/fronticons/6.png 984 B 200
 • Rozpoczęcie: 181.76 ms
 • Czas: 231.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.98 ms
 • Oczekiwanie: 14.57 ms
 • Odbieranie: 200.58 ms
 • Blokowanie: 12.35 ms
/image/catalog/fronticons/2.png 778 B 200
 • Rozpoczęcie: 181.9 ms
 • Czas: 231.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.94 ms
 • Oczekiwanie: 13.32 ms
 • Odbieranie: 202.02 ms
 • Blokowanie: 12.29 ms
/image/catalog/fronticons/3.png 1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 182.03 ms
 • Czas: 231.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.75 ms
 • Oczekiwanie: 13.7 ms
 • Odbieranie: 201.81 ms
 • Blokowanie: 12.38 ms
/image/catalog/fronticons/4.png 1.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 182.18 ms
 • Czas: 231.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.71 ms
 • Oczekiwanie: 45.71 ms
 • Odbieranie: 169.99 ms
 • Blokowanie: 12.3 ms
/image/catalog/fronticons/5.png 553 B 200
 • Rozpoczęcie: 182.33 ms
 • Czas: 231.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.66 ms
 • Oczekiwanie: 14.06 ms
 • Odbieranie: 201.81 ms
 • Blokowanie: 12.23 ms
/image/catalog/1.png 19.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 182.47 ms
 • Czas: 232.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.63 ms
 • Oczekiwanie: 44.19 ms
 • Odbieranie: 172.74 ms
 • Blokowanie: 12.16 ms
/image/cache/catalog/plytki-polerowane-278x195.jpg 16.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 182.61 ms
 • Czas: 232.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.48 ms
 • Oczekiwanie: 47.86 ms
 • Odbieranie: 169.35 ms
 • Blokowanie: 12.19 ms
/image/cache/catalog/antyposlizgowe-278x195.jpg 17.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 182.75 ms
 • Czas: 233.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.27 ms
 • Oczekiwanie: 48.38 ms
 • Odbieranie: 169.1 ms
 • Blokowanie: 12.29 ms
/image/cache/catalog/lupek-granitowy-278x195.jpg 18.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 182.89 ms
 • Czas: 233.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.22 ms
 • Oczekiwanie: 48.74 ms
 • Odbieranie: 168.98 ms
 • Blokowanie: 12.23 ms
/image/cache/catalog/murowy-278x195.JPG 16.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 183.03 ms
 • Czas: 234.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.18 ms
 • Oczekiwanie: 50.32 ms
 • Odbieranie: 169.32 ms
 • Blokowanie: 12.15 ms
/image/cache/catalog/kleje-278x195.jpg 23.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 183.32 ms
 • Czas: 235 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.13 ms
 • Oczekiwanie: 49.18 ms
 • Odbieranie: 170.75 ms
 • Blokowanie: 11.93 ms
/image/cache/catalog/2019-08-08-18-52-42-278x195.jpg 16.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 183.47 ms
 • Czas: 235.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.06 ms
 • Oczekiwanie: 50.61 ms
 • Odbieranie: 169.57 ms
 • Blokowanie: 11.89 ms
/image/cache/catalog/impregnat-278x195.jpg 18.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 183.64 ms
 • Czas: 236.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.03 ms
 • Oczekiwanie: 50.98 ms
 • Odbieranie: 171.08 ms
 • Blokowanie: 11.78 ms
/image/cache/catalog/mozaika-278x195.JPG 24.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 183.81 ms
 • Czas: 237.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.99 ms
 • Oczekiwanie: 51.78 ms
 • Odbieranie: 170.65 ms
 • Blokowanie: 11.69 ms
/image/cache/catalog/blaty-278x195.jpg 14.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 183.94 ms
 • Czas: 237.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.94 ms
 • Oczekiwanie: 51.29 ms
 • Odbieranie: 171.49 ms
 • Blokowanie: 11.62 ms
/image/cache/catalog/shody-278x195.jpg 17.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 184.09 ms
 • Czas: 237.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.89 ms
 • Oczekiwanie: 52.09 ms
 • Odbieranie: 170.91 ms
 • Blokowanie: 11.54 ms
/image/cache/catalog/parepet-278x195.jpg 15.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 184.91 ms
 • Czas: 238.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.84 ms
 • Oczekiwanie: 54.73 ms
 • Odbieranie: 170.15 ms
 • Blokowanie: 10.79 ms
/image/cache/catalog/nagrobek-278x195.jpg 10.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 185.07 ms
 • Czas: 238.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.8 ms
 • Oczekiwanie: 53.54 ms
 • Odbieranie: 171.64 ms
 • Blokowanie: 10.7 ms
/image/cache/catalog/dodatki-278x195.jpg 15.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 185.24 ms
 • Czas: 238.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.75 ms
 • Oczekiwanie: 53.21 ms
 • Odbieranie: 172.39 ms
 • Blokowanie: 10.61 ms
/image/cache/catalog/galanteria-278x195.jpg 20.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 185.4 ms
 • Czas: 240.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.72 ms
 • Oczekiwanie: 53.81 ms
 • Odbieranie: 173.05 ms
 • Blokowanie: 10.52 ms
/image/cache/catalog/kora-17-278x195.jpg 33.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 185.56 ms
 • Czas: 240.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.67 ms
 • Oczekiwanie: 54.27 ms
 • Odbieranie: 173.52 ms
 • Blokowanie: 10.42 ms
/image/cache/catalog/rozeta-278x195.jpg 24.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 185.72 ms
 • Czas: 241.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.64 ms
 • Oczekiwanie: 57.21 ms
 • Odbieranie: 170.92 ms
 • Blokowanie: 10.33 ms
/image/cache/catalog/promo-278x195.jpg 10.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 186.72 ms
 • Czas: 241.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.36 ms
 • Oczekiwanie: 54.94 ms
 • Odbieranie: 174.94 ms
 • Blokowanie: 9.64 ms
/image/cache/catalog/plac14-new-278x195.jpg 21.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 186.93 ms
 • Czas: 241.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.3 ms
 • Oczekiwanie: 55.69 ms
 • Odbieranie: 174.46 ms
 • Blokowanie: 9.52 ms
/image/cache/catalog/slide002-278x195.jpg 24.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 187.11 ms
 • Czas: 242.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.27 ms
 • Oczekiwanie: 55.24 ms
 • Odbieranie: 175.32 ms
 • Blokowanie: 9.41 ms
/image/icon-radio.png 957 B 200
 • Rozpoczęcie: 187.31 ms
 • Czas: 242.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.24 ms
 • Oczekiwanie: 55.99 ms
 • Odbieranie: 174.72 ms
 • Blokowanie: 9.28 ms
/image/icon-yt.png 2.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 187.5 ms
 • Czas: 242.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.19 ms
 • Oczekiwanie: 56.34 ms
 • Odbieranie: 174.55 ms
 • Blokowanie: 9.16 ms
/image/icon-fb.png 1.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 187.7 ms
 • Czas: 242.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.14 ms
 • Oczekiwanie: 56.66 ms
 • Odbieranie: 174.39 ms
 • Blokowanie: 9.03 ms
/image/rzetelnafirma.png 5.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 187.9 ms
 • Czas: 242.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.1 ms
 • Oczekiwanie: 57.4 ms
 • Odbieranie: 173.82 ms
 • Blokowanie: 8.9 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-N9ZHVJ 27.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 188.08 ms
 • Czas: 97.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 48.23 ms
 • Wysyłanie: 5.99 ms
 • Oczekiwanie: 34.12 ms
 • Odbieranie: 3.74 ms
 • Blokowanie: 5.39 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem8YaGs126MiZpBA-UFVZ0b.woff2 14.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 203.32 ms
 • Czas: 70.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 39.73 ms
 • Wysyłanie: 6.32 ms
 • Oczekiwanie: 22.85 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rgOUuhp.woff2 14.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 203.48 ms
 • Czas: 76.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.22 ms
 • Oczekiwanie: 11.13 ms
 • Odbieranie: 11.49 ms
 • Blokowanie: 47.68 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem8YaGs126MiZpBA-UFW50bbck.woff2 11.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 203.61 ms
 • Czas: 64.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.17 ms
 • Oczekiwanie: 10.25 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 47.61 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 307.58 ms
 • Czas: 29.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.09 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2.54 ms
 • Odbieranie: 1.55 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j86&a=1373517927&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.plytki-granitowe.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Granitom%20i%20marmurom%20nadajemy%20odpowiednie%20kszta%C5%82ty&sd=24-bit&sr=800x600&vp=800x600&je=0&_u=YEBAAAABAAAAAC~&jid=1499656801&gjid=1015314792&cid=1591309332.1601292451&tid=UA-80046941-9&_gid=1019480789.1601292451&_r=1>m=2wg9g1N9ZHVJ&tc=x&z=288252363 211 B 200
 • Rozpoczęcie: 377.45 ms
 • Czas: 20.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 19.72 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/catalog/view/javascript/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.4.0 75.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 17.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 9.67 ms
 • Odbieranie: 7.22 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://use.fontawesome.com/cbba4c9cb9.css 683 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 35.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 32.91 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
data:image/png;base64,iVB... 341 B 200
/catalog/view/javascript/jquery/responsive-slider/arrows.png 959 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 8.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 7.01 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem6YaGs126MiZpBA-UFUK0Zdc0.woff2 13.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 3.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.3 ms
 • Odbieranie: 1.42 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.youtube.com/embed/S4oKPBSlioY 11.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 118.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.66 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 93.43 ms
 • Odbieranie: 3.24 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
/catalog/view/javascript/jquery/responsive-slider/pause.png 3.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.08 s
 • Czas: 8.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 7.33 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UN_r8OUuhp.woff2 14.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 3.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 1.75 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rgOXOhpOqc.woff2 11.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 3.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 2.39 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UN_r8OXOhpOqc.woff2 11.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 4.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 1.25 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 1.76 ms
https://use.fontawesome.com/releases/v4.6.3/css/font-awesome-css.min.css 7.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.1 s
 • Czas: 23.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 22.16 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.youtube.com/s/player/12237e3d/www-player-webp.css 47.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 57.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 38.36 ms
 • Odbieranie: 17.84 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
https://www.youtube.com/s/player/12237e3d/www-embed-player.vflset/www-embed-player.js 49.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 81.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 78.83 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://www.youtube.com/s/player/12237e3d/player_ias.vflset/pl_PL/base.js 452.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.46 s
 • Czas: 99.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 57.35 ms
 • Odbieranie: 40.51 ms
 • Blokowanie: 0.89 ms
https://www.youtube.com/yts/jsbin/fetch-polyfill-vfl6MZH8P/fetch-polyfill.js 3.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.46 s
 • Czas: 58.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 56.36 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js 414 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 22.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.13 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 1.84 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id - 302
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 42.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.75 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 19.96 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1 1012 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 65.86 ms
 • DNS: 2.35 ms
 • Łączenie: 21.88 ms
 • SSL: 20.75 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 19.96 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1 474 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.67 s
 • Czas: 22.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 21.1 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://www.youtube.com/s/player/12237e3d/player_ias.vflset/pl_PL/remote.js 30.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 12.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 11.39 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.youtube.com/s/player/12237e3d/player_ias.vflset/pl_PL/embed.js 11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 6.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 4.67 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
data:image/png;base64,iVB... 175 B 200
https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJw8QOXgaXANtcCuUfRXYgGnAbA9wutj0-APRw=s68-c-k-c0x00ffffff-no-rj 1.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 26.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.94 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.47 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://i.ytimg.com/vi/S4oKPBSlioY/maxresdefault.jpg 287.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 31.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.44 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 3.77 ms
 • Odbieranie: 5.49 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
data:image/png;base64,iVB... 318 B 200
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc4.woff2 15.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 6.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 4.44 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fChc4EsA.woff2 11.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 5.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 3.49 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 4.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 2.57 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.086 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 5.785 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2
 • Język skryptowy PHP 7.3.21

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 336 443 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.13 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook