Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.63 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.871 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.256 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.547 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS concrete5 - 8.5.2i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu13%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 4.92 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)55 / 3i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 59.52 KB (3)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.09 MB (30)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 891.81 KB (34)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 121.57 KB (9)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 195.85 KB (7)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne276 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 86i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.33 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 974.8 KB (41%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 5.42 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.81s
 • 1.63s
 • 2.44s
 • 3.26s
 • 4.07s
https://www.contibox.pl/ 7.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.59 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 49.09 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 317.66 ms
 • Odbieranie: 4.65 ms
 • Blokowanie: 1.21 s
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@300;400;700&display=swap 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 46.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.34 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 21.09 ms
 • Odbieranie: 2.3 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/packages/cloneamental/themes/cloneamental/css/bootstrap-modified.css 14.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 65.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 59.85 ms
 • Odbieranie: 2.78 ms
 • Blokowanie: 1.9 ms
/application/files/cache/css/cloneamental/main.css?ts=1593676098 12.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 64.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.08 ms
 • Oczekiwanie: 58.09 ms
 • Odbieranie: 3.89 ms
 • Blokowanie: 1.86 ms
/concrete/css/font-awesome.css?ccm_nocache=c2f810f838c393a212b03734e81cad1b159e6ccc 6.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 60.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 36.14 ms
 • Odbieranie: 21.31 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
/concrete/js/jquery.js?ccm_nocache=c2f810f838c393a212b03734e81cad1b159e6ccc 33.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 88.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 60.84 ms
 • Odbieranie: 24.8 ms
 • Blokowanie: 1.75 ms
/application/files/cache/css/2199604f8ad21b4299975cece49bad3017ab131d.css?ccm_nocache=c2f810f838c393a212b03734e81cad1b159e6ccc 1.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 36.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 32.59 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 1.66 ms
/kontakt.png 2.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 34.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 30.58 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 1.56 ms
/application/files/1415/8203/4173/contibox.png 15.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 37.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 29.34 ms
 • Odbieranie: 6 ms
 • Blokowanie: 1.45 ms
/application/files/4215/8789/2268/domy-modulowe-caloroczne.jpg 159.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 74.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 37.89 ms
 • Odbieranie: 29.36 ms
 • Blokowanie: 6.15 ms
/application/files/9715/8833/6362/domy-modulowe-contibox.jpg 197.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 54.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 28.63 ms
 • Odbieranie: 25.43 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/application/files/7515/8853/3875/domy-modulowe-do-35m.jpg 214.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 51.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.22 ms
 • Oczekiwanie: 31.51 ms
 • Odbieranie: 13.22 ms
 • Blokowanie: 3.16 ms
/application/files/9515/8653/4133/projektdomu.svg 535 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 49.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.48 ms
 • Oczekiwanie: 36.55 ms
 • Odbieranie: 6.08 ms
 • Blokowanie: 4.97 ms
/application/files/3915/8610/7431/krotkiterminrealizacji.svg 851 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 49.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.43 ms
 • Oczekiwanie: 37.12 ms
 • Odbieranie: 5.69 ms
 • Blokowanie: 4.88 ms
/application/files/7115/8653/3432/dompodklucz.svg 2.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 49.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.39 ms
 • Oczekiwanie: 38.41 ms
 • Odbieranie: 4.6 ms
 • Blokowanie: 4.81 ms
/application/files/6215/8653/3544/ekologicznydom.svg 980 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 49.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.35 ms
 • Oczekiwanie: 37.71 ms
 • Odbieranie: 5.44 ms
 • Blokowanie: 4.73 ms
/application/files/5415/8653/3770/gwarancja.svg 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 49.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.38 ms
 • Oczekiwanie: 38.01 ms
 • Odbieranie: 5.24 ms
 • Blokowanie: 4.66 ms
/application/files/6215/8610/3361/dom-modulowy-1.jpg 43.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 49.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.34 ms
 • Oczekiwanie: 36.02 ms
 • Odbieranie: 7.74 ms
 • Blokowanie: 4.61 ms
/application/files/4515/8610/3433/dom-modulowy-2.jpg 53.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 62.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 35.53 ms
 • Odbieranie: 20.99 ms
 • Blokowanie: 4.57 ms
/application/files/9515/8610/5422/dom-modulowy-3.jpg 45.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 62.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.26 ms
 • Oczekiwanie: 36.69 ms
 • Odbieranie: 20.39 ms
 • Blokowanie: 4.53 ms
/application/files/4815/9111/3299/dom-modulowy-4.jpg 44.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 63.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.23 ms
 • Oczekiwanie: 34.67 ms
 • Odbieranie: 23.13 ms
 • Blokowanie: 4.46 ms
/application/files/8115/8660/6425/projekt.svg 1.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 63.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.18 ms
 • Oczekiwanie: 38.55 ms
 • Odbieranie: 19.61 ms
 • Blokowanie: 4.35 ms
/application/files/6015/8670/6331/projekt-indywidualny.svg 1.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 63.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 38.88 ms
 • Odbieranie: 19.52 ms
 • Blokowanie: 4.31 ms
/application/files/8715/8610/5168/steico.png 10.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 63.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.09 ms
 • Oczekiwanie: 35.04 ms
 • Odbieranie: 23.59 ms
 • Blokowanie: 4.26 ms
/application/files/9215/8610/5229/petecki.png 23.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 64.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 41.29 ms
 • Odbieranie: 17.71 ms
 • Blokowanie: 4.19 ms
/application/files/5115/8610/9513/warmup.png 19.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 64.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 37.23 ms
 • Odbieranie: 22.35 ms
 • Blokowanie: 4.12 ms
/application/files/2915/8610/9533/ampio.png 8.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 64.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.98 ms
 • Oczekiwanie: 40.44 ms
 • Odbieranie: 19.36 ms
 • Blokowanie: 4.05 ms
/application/files/5915/8653/4774/hotele-modulowe.jpg 48.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 65.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 40.14 ms
 • Odbieranie: 20.3 ms
 • Blokowanie: 4 ms
/application/files/7415/8653/4829/modulowe-budynku-uslugowe.jpg 57.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 65.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 39.55 ms
 • Odbieranie: 21.45 ms
 • Blokowanie: 4 ms
/application/files/4815/8653/4882/przedszkola.jpg 66.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 66.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 39.83 ms
 • Odbieranie: 22.39 ms
 • Blokowanie: 3.9 ms
/application/files/9215/8653/4934/garaze-modulowe.jpg 54.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 67.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 40.96 ms
 • Odbieranie: 22 ms
 • Blokowanie: 3.8 ms
/application/files/3215/8203/4143/contibox.png 9.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 67.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 40.67 ms
 • Odbieranie: 22.59 ms
 • Blokowanie: 3.7 ms
/application/files/cache/js/b7754cca79e107cf0d1f79f7a414855a3a14a06f.js?ccm_nocache=c2f810f838c393a212b03734e81cad1b159e6ccc 7.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 46.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.72 ms
 • Oczekiwanie: 37.39 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 2.87 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-48819448-8 33.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 55.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.31 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 28.95 ms
 • Odbieranie: 4.25 ms
 • Blokowanie: 2.16 ms
https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk/xfbml.customerchat.js 75.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 11.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.66 ms
 • Wysyłanie: 1.12 ms
 • Oczekiwanie: 0.48 ms
 • Odbieranie: 3.63 ms
 • Blokowanie: 2.13 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunito/v13/XRXW3I6Li01BKofAjsOUYevI.woff2 20.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 23.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.9 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 1.5 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
/concrete/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2 75.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 31.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 29.37 ms
 • Odbieranie: 1.51 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunito/v13/XRXW3I6Li01BKofAnsSUYevI.woff2 19.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 25.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 2.48 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 22.37 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunito/v13/XRXW3I6Li01BKofAjsOUb-vISTs.woff2 20.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 25.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.27 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 21.76 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunito/v13/XRXV3I6Li01BKofINeaB.woff2 20.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.91 s
 • Czas: 2.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.19 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunito/v13/XRXW3I6Li01BKofAnsSUb-vISTs.woff2 19.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.92 s
 • Czas: 3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 1.8 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunito/v13/XRXV3I6Li01BKofIO-aBXso.woff2 19.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.92 s
 • Czas: 3.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.51 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/concrete//images/responsive-slides/arrows.png 1.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.9 s
 • Czas: 29.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 28.3 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.03 s
 • Czas: 24.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.12 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 1.45 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j83&a=816318255&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.contibox.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Domy%20modu%C5%82owe%20CONTiBOX%20-%20pasywne%2C%20ca%C5%82oroczne%2C%20nowoczesne&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=IEBAAUAB~&jid=1454311265&gjid=22970831&cid=2062860055.1596350692&tid=UA-48819448-8&_gid=1574843854.1596350692&_r=1>m=2ou7m1&z=1076541367 196 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 20.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.41 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://www.facebook.com/v7.0/plugins/customerchat.php?app_id&attribution=setup_tool&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1db08ad015c628%26domain%3Dwww.contibox.pl%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.contibox.pl%252Ff220972c8e12d5%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&locale=pl_PL&logged_in_greeting=Witaj%21+Porozmawiaj+z+nami+na+czacie&logged_out_greeting=Witaj%21+Porozmawiaj+z+nami+na+czacie&page_id=106097280906655&request_time=1596350691718&sdk=joey&_rdc=1&_rdr 707 B 302
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 74.55 ms
 • DNS: 1.97 ms
 • Łączenie: 5.44 ms
 • SSL: 4.12 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 62.11 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.facebook.com/v7.0/plugins/customerchat.php?app_id&attribution=setup_tool&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1db08ad015c628%26domain%3Dwww.contibox.pl%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.contibox.pl%252Ff220972c8e12d5%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&locale=pl_PL&logged_in_greeting=Witaj%21+Porozmawiaj+z+nami+na+czacie&logged_out_greeting=Witaj%21+Porozmawiaj+z+nami+na+czacie&page_id=106097280906655&request_time=1596350691718&sdk=joey&_rdc=1&_rdr 43.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 117.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.54 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 108.18 ms
 • Odbieranie: 6.43 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yf/l/0,cross/Nu_Ta-zzuqM.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 6.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.1 ms
 • Oczekiwanie: 0.93 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 2.62 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ya/l/0,cross/X0qJoGCHHQQ.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 66.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 16.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.87 ms
 • Odbieranie: 9.73 ms
 • Blokowanie: 3.39 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y2/r/ix8VlitEI96.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 72.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 16.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.96 ms
 • Oczekiwanie: 2.58 ms
 • Odbieranie: 9.95 ms
 • Blokowanie: 3.16 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yJ/r/rsCM8v0RO_T.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 16.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 12.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.87 ms
 • Oczekiwanie: 3.16 ms
 • Odbieranie: 5.4 ms
 • Blokowanie: 2.83 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y2/r/TTDowoplGYB.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 12.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 3.7 ms
 • Odbieranie: 5.27 ms
 • Blokowanie: 2.59 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y9/r/raoWrVldV3Y.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 14.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 10.42 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 2.33 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iMvY4/yy/l/pl_PL/08Ii4Qf5rLT.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 17.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 12.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.86 ms
 • Oczekiwanie: 0.06 ms
 • Odbieranie: 4.6 ms
 • Blokowanie: 1.59 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3issO4/yy/l/pl_PL/uBPfXhmsHDC.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 7.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 16.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.35 ms
 • Oczekiwanie: 1.08 ms
 • Odbieranie: 4.68 ms
 • Blokowanie: 5.65 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yb/r/MtW49XVFCdt.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 16.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.61 ms
 • Odbieranie: 4.42 ms
 • Blokowanie: 5.77 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yO/r/6KqFq7q8hV0.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 16.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.7 ms
 • Oczekiwanie: 2.1 ms
 • Odbieranie: 4.1 ms
 • Blokowanie: 5.93 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3i-Nv4/yx/l/pl_PL/yIaFwjxottr.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 94.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 33.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.51 ms
 • Oczekiwanie: 2.49 ms
 • Odbieranie: 20.63 ms
 • Blokowanie: 5.94 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yS/r/I79-UASPrZy.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 53.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 30.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.86 ms
 • Oczekiwanie: 2.96 ms
 • Odbieranie: 17.53 ms
 • Blokowanie: 7.43 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yV/r/68mMHlF4NMy.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 18.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.48 ms
 • Oczekiwanie: 3.42 ms
 • Odbieranie: 5.23 ms
 • Blokowanie: 7.67 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y9/r/zT-36sGARbn.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 18.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.3 ms
 • Oczekiwanie: 3.83 ms
 • Odbieranie: 5.01 ms
 • Blokowanie: 7.69 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3imrd4/yG/l/pl_PL/aNUEzuj8Jgp.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 61.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 30.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.98 ms
 • Oczekiwanie: 4.21 ms
 • Odbieranie: 16.43 ms
 • Blokowanie: 7.79 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y6/r/mqvYGbkatlO.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 30.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 30.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.9 ms
 • Oczekiwanie: 4.57 ms
 • Odbieranie: 16.29 ms
 • Blokowanie: 7.75 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yE/r/HoWOogAhuGj.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 22.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.83 ms
 • Oczekiwanie: 4.93 ms
 • Odbieranie: 7.95 ms
 • Blokowanie: 7.64 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ye/r/VRzSVH5iU-V.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 28.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.7 ms
 • Oczekiwanie: 7.72 ms
 • Odbieranie: 5.5 ms
 • Blokowanie: 7.79 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3i0iu4/y1/l/pl_PL/_Uc_MbQ9Y0l.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 23.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 30.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.62 ms
 • Oczekiwanie: 8.12 ms
 • Odbieranie: 6.9 ms
 • Blokowanie: 7.74 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yM/r/csT-BWb4Ko8.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 11.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 30.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.57 ms
 • Oczekiwanie: 8.57 ms
 • Odbieranie: 6.94 ms
 • Blokowanie: 7.6 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y_/r/ce40ghqD5GG.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 11.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 30.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.51 ms
 • Oczekiwanie: 9.06 ms
 • Odbieranie: 6.96 ms
 • Blokowanie: 7.38 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iOuX4/yG/l/pl_PL/UOkKXdngOgJ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 31.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.43 ms
 • Oczekiwanie: 9.48 ms
 • Odbieranie: 6.83 ms
 • Blokowanie: 7.27 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3ifSJ4/yE/l/pl_PL/jOmPQe5dEfP.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 21.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 36.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.37 ms
 • Oczekiwanie: 9.89 ms
 • Odbieranie: 12.03 ms
 • Blokowanie: 7.14 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/1aircqRpBDS.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 18.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 36.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.3 ms
 • Oczekiwanie: 10.3 ms
 • Odbieranie: 11.78 ms
 • Blokowanie: 6.92 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yr/r/H0NUMBsbxbQ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 4.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 32.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.25 ms
 • Oczekiwanie: 10.73 ms
 • Odbieranie: 7.64 ms
 • Blokowanie: 6.8 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ye/r/3SwkYrKNS9J.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 34.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.21 ms
 • Oczekiwanie: 18.61 ms
 • Odbieranie: 2.52 ms
 • Blokowanie: 6.53 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3ipCU4/yE/l/pl_PL/131aU4qeHdQ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 34.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.14 ms
 • Oczekiwanie: 19.15 ms
 • Odbieranie: 2.33 ms
 • Blokowanie: 6.36 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3itJG4/y4/l/pl_PL/RRfnwdkJeZp.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 63.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 38.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.06 ms
 • Oczekiwanie: 19.59 ms
 • Odbieranie: 5.76 ms
 • Blokowanie: 6.28 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iAW84/y4/l/pl_PL/lTKMOAdUMhU.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 4.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 36.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.87 ms
 • Oczekiwanie: 20.02 ms
 • Odbieranie: 3.24 ms
 • Blokowanie: 6.26 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yL/r/hHY_Fd0F9ma.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 44.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 37.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.83 ms
 • Oczekiwanie: 20.43 ms
 • Odbieranie: 4.58 ms
 • Blokowanie: 6.15 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y1/l/0,cross/SmZ50z_kcSc.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 7.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 25.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.56 ms
 • Oczekiwanie: 6.83 ms
 • Odbieranie: 5.68 ms
 • Blokowanie: 5.99 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ym/l/0,cross/i9HPE6hLYWc.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 8.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 25.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.54 ms
 • Oczekiwanie: 7.31 ms
 • Odbieranie: 5.64 ms
 • Blokowanie: 5.82 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y6/r/PGQpu-un-K7.png 24.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.85 s
 • Czas: 2.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 1.54 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p80x80/81867951_113807926802257_3254594971298168832_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=W9zOZh8tmjoAX_SYmdp&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=be2058550a8c85368b04eb8601a442c7&oe=5F4C5132 1.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 5.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.79 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 1.94 ms
https://www.facebook.com/v7.0/plugins/customer_chat/bubble?_rdc=1&_rdr 268 B 302
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 56.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 54.6 ms
 • Odbieranie: 2 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.facebook.com/v7.0/plugins/customer_chat/bubble?_rdc=1&_rdr 8.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.94 s
 • Czas: 65.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 61.44 ms
 • Odbieranie: 2.25 ms
 • Blokowanie: 0.98 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3i7Kf4/yv/l/pl_PL/JioX8kggbUx.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 118.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.04 s
 • Czas: 10.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 1.91 ms
 • Odbieranie: 7.62 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
https://www.facebook.com/common/cavalry_endpoint.php?t_cstart=1596350692454&t_start=1596350692454&t_domcontent=1596350692472&t_layout=1596350692524&t_onload=1596350692524&t_paint=1596350692524&t_creport=1596350692524&t_tti=1596350692472&lid=6856274016483267014-0 244 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.1 s
 • Czas: 52.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 52 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.facebook.com/ajax/bz?__a=1&__beoa=0&__ccg=UNKNOWN&__comet_req=0&__csr=&__dyn=7AzFQ4rUO5A9wxxt0BwRyWwHh963m1FwAxu13wFw_x-ewSwIK7Eiw8OdwJx61IK0EEe8hw8u1twbC0LVEtwMwcG0KEswcu4obEa85ufw5ZKi8wl8G1HwOwsU9kbxS0iK2-2W2C4U20wHzUuxy0wU3mwkE5G0zE5W&__hsi=6856274011954914766-0&__pc=PHASED%3Aplugin_default_pkg&__req=1&__rev=1002454643&__s=%3A%3A3j36dy&__sp=1&__user=0&bz_orig=blue&dpr=1&locale=pl_PL 276 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.82 s
 • Czas: 53.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 50.97 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 1.52 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.444 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 27.174 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2
 • Język skryptowy PHP 7.3.16

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 333 811 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.12 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook