Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.217 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 5.744 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 8.707 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.555 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu44%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.92 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)50 / 7i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 51.48 KB (4)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 443.61 KB (37)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 1.1 MB (48)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 181.25 KB (22)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 275 KB (12)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne20.39 KB (5)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 129i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.05 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.87 MB (91%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 6.27 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.19s
 • 2.38s
 • 3.57s
 • 4.76s
 • 5.95s
/regulamin 9.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.2 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 45.36 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 170.82 ms
 • Odbieranie: 2.83 ms
 • Blokowanie: 982.01 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Barlow+Condensed:ital,wght@0,100;0,400;0,500;0,600;0,700;1,100;1,400;1,500;1,600;1,700;1,900&display=swap&subset=latin-ext 1.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 51.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.62 ms
 • Wysyłanie: 2.27 ms
 • Oczekiwanie: 22.22 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 3.19 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Kanit:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap&subset=latin-ext 1.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.21 ms
 • Oczekiwanie: 23.27 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 30.76 ms
/css/front/master.css?v=4 257 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 24.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.99 ms
 • Oczekiwanie: 15.88 ms
 • Odbieranie: 1.04 ms
 • Blokowanie: 5.19 ms
/js/front/modernizr.js 4.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 69.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.92 ms
 • Oczekiwanie: 61.42 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 5.02 ms
/js/front/jquery.min.js 33.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 89.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.84 ms
 • Oczekiwanie: 74.16 ms
 • Odbieranie: 8.66 ms
 • Blokowanie: 4.97 ms
/js/front/popper.min.js 6.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 95.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.76 ms
 • Oczekiwanie: 87.13 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 4.91 ms
/js/front/bootstrap.min.js 12.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 92.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.68 ms
 • Oczekiwanie: 83.64 ms
 • Odbieranie: 2.1 ms
 • Blokowanie: 4.83 ms
/js/front/bootstrap-select.min.js 9.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 79.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.53 ms
 • Oczekiwanie: 70.66 ms
 • Odbieranie: 2.12 ms
 • Blokowanie: 4.84 ms
/js/front/owl.carousel.js 19.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 97.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.45 ms
 • Oczekiwanie: 84.6 ms
 • Odbieranie: 7.07 ms
 • Blokowanie: 4.77 ms
/js/front/wow.min.js 2.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 66.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.37 ms
 • Oczekiwanie: 60.12 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 4.7 ms
/js/front/custom.js?v=2 3.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 92.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.29 ms
 • Oczekiwanie: 85.99 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 4.62 ms
/js/front/cookies.js 664 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 68.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.22 ms
 • Oczekiwanie: 62.01 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 4.56 ms
/js/front/jquery.swipebox.min.js 3.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 77.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 71.1 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 4.49 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-46902098-35 33.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 65.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.92 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 31.92 ms
 • Odbieranie: 7.02 ms
 • Blokowanie: 2.8 ms
/images/front/logo.png 2.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 78.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 72.86 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 4.21 ms
/images/front/logo-icon.png 3.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 15.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 13.15 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
/files/partners/1/logo_81a590306aa2e0c2efdeb3ef65f16ec0.jpeg 3.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 15.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 13.75 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
/files/partners/2/logo_7a71d1786e798b4dfa4420b9b2c9dd31.png 3.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 14.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 13.11 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/files/partners/3/logo_d7de2c8a1ca27730a8633913ab7e3b7a.png 5.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 24.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 21.87 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/files/partners/4/logo_7fa844a08726274e1e56597eeecc83c6.png 10.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 27.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 25.17 ms
 • Odbieranie: 1.59 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js 2.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 13.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.6 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 1.72 ms
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css 6.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 40.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.16 ms
 • Oczekiwanie: 15.31 ms
 • Odbieranie: 18.97 ms
 • Blokowanie: 3.83 ms
/css/front/bootstrap.css 23.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 78.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.09 ms
 • Oczekiwanie: 68.36 ms
 • Odbieranie: 3.97 ms
 • Blokowanie: 3.67 ms
/css/front/owl.carousel.css 1.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 438.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.01 ms
 • Oczekiwanie: 421.89 ms
 • Odbieranie: 10.94 ms
 • Blokowanie: 3.53 ms
/css/front/bootstrap-select.css 1.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 1.43 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.93 ms
 • Oczekiwanie: 1.42 s
 • Odbieranie: 2.72 ms
 • Blokowanie: 3.45 ms
/css/front/animate.css 4.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 1.44 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 1.44 s
 • Odbieranie: 2.71 ms
 • Blokowanie: 4.25 ms
/css/front/custom.css?v=3 6.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 2.44 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.87 ms
 • Oczekiwanie: 2.44 s
 • Odbieranie: 2.19 ms
 • Blokowanie: 4.1 ms
/css/front/responsive.css 1.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 2.44 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 2.43 s
 • Odbieranie: 2.11 ms
 • Blokowanie: 3.55 ms
/css/front/swipebox.css 1.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 2.45 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 2.44 s
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 3.44 ms
https://fonts.gstatic.com/s/kanit/v6/nKKU-Go6G5tXcr4-ORWnVaE.woff2 18.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.8 s
 • Czas: 23.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.03 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
data:image/svg+xml,%3csvg... 221 B 200
/images/front/header.jpg 146.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.76 s
 • Czas: 57.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 13.43 ms
 • Odbieranie: 43.95 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont3e6e.woff2?v=4.7.0 75.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 29.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.77 ms
 • Oczekiwanie: 15.59 ms
 • Odbieranie: 10.91 ms
 • Blokowanie: 1 ms
https://fonts.gstatic.com/s/barlowcondensed/v4/HTxxL3I-JCGChYJ8VI-L6OO_au7B43Lj2FHz.woff2 18.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 5.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.19 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 1.76 ms
https://fonts.gstatic.com/s/barlowcondensed/v4/HTx3L3I-JCGChYJ8VI-L6OO_au7B6xHT2g.woff2 19.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 9.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.15 ms
 • Oczekiwanie: 6.2 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 1.69 ms
https://fonts.gstatic.com/s/kanit/v6/nKKU-Go6G5tXcr4uPhWnVaE.woff2 18.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 8.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 4.92 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.95 ms
https://fonts.gstatic.com/s/kanit/v6/nKKU-Go6G5tXcr4-ORWpVaF5NQ.woff2 18.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 7.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 4.1 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 1.88 ms
https://fonts.gstatic.com/s/kanit/v6/nKKZ-Go6G5tXcraVGwA.woff2 18.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 5.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 3.17 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.61 ms
https://fonts.gstatic.com/s/kanit/v6/nKKU-Go6G5tXcr4uPhWpVaF5NQ.woff2 19.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 5.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 2.26 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1.53 ms
https://fonts.gstatic.com/s/barlowcondensed/v4/HTx3L3I-JCGChYJ8VI-L6OO_au7B6x_T2kn3.woff2 12.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 7.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 5.23 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 1.51 ms
https://fonts.gstatic.com/s/barlowcondensed/v4/HTxwL3I-JCGChYJ8VI-L6OO_au7B46r2z3bWuQ.woff2 20.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.89 s
 • Czas: 3.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.27 ms
 • Oczekiwanie: 1.69 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.youtube.com/embed/58r_nsAfaHY?controls=0&rel=0&disablekb=1&showinfo=0&modestbranding=0&html5=1&iv_load_policy=3&autoplay=0&end=0&loop=0&playsinline=0&start=0&nocookie=false&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fchiptuning-koszalin.pl&widgetid=1 11.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.84 s
 • Czas: 167.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.2 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 143.61 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/koszalinchiptuning/&width=290&height=230&colorscheme=dark&show_faces=true&header=false&stream=false&show_border=false& 13.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.85 s
 • Czas: 82.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.84 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 78.09 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/images/front/button_fb.png?v=2 5.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.85 s
 • Czas: 24.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 23.1 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
https://fonts.gstatic.com/s/kanit/v6/nKKS-Go6G5tXcraQI6miZaNhMQ.woff2 19.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.93 s
 • Czas: 3.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 1.87 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.89 s
 • Czas: 2.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.47 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js?hash=28a5328ca0253ade274f143035cc90fa&ua=modern_es6 60.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.93 s
 • Czas: 6.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 1.19 ms
 • Odbieranie: 3 ms
 • Blokowanie: 1.79 ms
https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j83&a=1619182391&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fchiptuning-koszalin.pl%2Fregulamin&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Regulamin%20%7C%20Chip%20tuning%20%7C%20DPF%2C%20FAP%2C%20EGR%2C%20AdBLue%20%7C%20CESiC%20Koszalin&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=IEBAAUAB~&jid=739885269&gjid=1533408303&cid=1506627477.1596267185&tid=UA-46902098-35&_gid=580747554.1596267185&_r=1>m=2ou7m1&z=716128311 196 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.99 s
 • Czas: 23.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 19.92 ms
 • Odbieranie: 2.16 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ya/l/0,cross/X0qJoGCHHQQ.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 66.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.01 s
 • Czas: 17.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 ms
 • Odbieranie: 10.49 ms
 • Blokowanie: 3.73 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yf/l/0,cross/Nu_Ta-zzuqM.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 10.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 3.12 ms
 • Odbieranie: 3.4 ms
 • Blokowanie: 3.57 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y2/r/ix8VlitEI96.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 72.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 18.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 3.54 ms
 • Odbieranie: 10.49 ms
 • Blokowanie: 3.45 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yJ/r/rsCM8v0RO_T.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 16.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 14.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 3.86 ms
 • Odbieranie: 6.3 ms
 • Blokowanie: 3.18 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y2/r/TTDowoplGYB.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 15.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 4.13 ms
 • Odbieranie: 7.31 ms
 • Blokowanie: 3.06 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iMvY4/y0/l/pl_PL/jrCFs6vluF-.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 16.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 15.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 4.42 ms
 • Odbieranie: 7.45 ms
 • Blokowanie: 2.93 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y9/r/zT-36sGARbn.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 15.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 4.74 ms
 • Odbieranie: 7.4 ms
 • Blokowanie: 2.79 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yz/r/_oPtFGVlPt7.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 9.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 15.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 9.38 ms
 • Odbieranie: 3.08 ms
 • Blokowanie: 2.73 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x165/46498427_2199970030249522_4221943806766874624_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=dd9801&_nc_ohc=Fi0UWP2Yhf0AX8yDw2N&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=2e3ddf8165efc7b0eb479daff922d280&oe=5F4BF35D 12.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 13.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.79 ms
 • Wysyłanie: 3.08 ms
 • Oczekiwanie: 1.62 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 1.9 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/46523876_2199921950254330_2306660521878749184_o.png?_nc_cat=106&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=H5uVIYNKyYMAX-pmnH7&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ce09212398a94d46ff39600b31f3bee9&oe=5F4BEB3C 1.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 19.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.8 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 13.35 ms
https://www.youtube.com/s/player/c718385a/www-player-webp.css 44.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.03 s
 • Czas: 10.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 1.14 ms
 • Odbieranie: 5.61 ms
 • Blokowanie: 3.19 ms
https://www.youtube.com/yts/jsbin/www-embed-player-vfll6_ZL3/www-embed-player.js 47.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.03 s
 • Czas: 16.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 10.81 ms
 • Odbieranie: 2.2 ms
 • Blokowanie: 3.11 ms
https://www.youtube.com/s/player/c718385a/player_ias.vflset/pl_PL/base.js 449.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.03 s
 • Czas: 38.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 3.29 ms
 • Odbieranie: 31.35 ms
 • Blokowanie: 3.06 ms
https://www.youtube.com/yts/jsbin/fetch-polyfill-vflzN6pjP/fetch-polyfill.js 3.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.03 s
 • Czas: 6.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 2.46 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 3.01 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3issO4/yy/l/pl_PL/uBPfXhmsHDC.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 7.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.09 s
 • Czas: 3.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 1.72 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js 394 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.15 s
 • Czas: 22.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.44 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.68 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.facebook.com/v7.0/plugins/page.php?adapt_container_width=true&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3f4dc220508d4%26domain%3Dchiptuning-koszalin.pl%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fchiptuning-koszalin.pl%252Ffee1e105aede68%26relation%3Dparent.parent&container_width=330&height=300&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkoszalinchiptuning%2F&locale=pl_PL&sdk=joey&show_facepile=false&small_header=true&tabs=timeline&width= 16.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.2 s
 • Czas: 102.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 98.99 ms
 • Odbieranie: 2.9 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id - 302
 • Rozpoczęcie: 4.15 s
 • Czas: 50.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.23 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 19.88 ms
 • Odbieranie: 9.81 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1 951 B 302
 • Rozpoczęcie: 4.15 s
 • Czas: 72.9 ms
 • DNS: 1.68 ms
 • Łączenie: 21.49 ms
 • SSL: 20.23 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 19.88 ms
 • Odbieranie: 9.49 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1 473 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.2 s
 • Czas: 23.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 20.54 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 1.76 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ya/l/0,cross/X0qJoGCHHQQ.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 243.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.01 s
 • Czas: 313.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 ms
 • Odbieranie: 305.76 ms
 • Blokowanie: 3.73 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yf/l/0,cross/Nu_Ta-zzuqM.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 3.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 313.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 3.12 ms
 • Odbieranie: 305.61 ms
 • Blokowanie: 3.57 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y2/r/ix8VlitEI96.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 277.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 313.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 3.54 ms
 • Odbieranie: 305.6 ms
 • Blokowanie: 3.45 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yJ/r/rsCM8v0RO_T.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 54.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 313.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 3.86 ms
 • Odbieranie: 305.67 ms
 • Blokowanie: 3.18 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y2/r/TTDowoplGYB.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 14.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 313.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 4.13 ms
 • Odbieranie: 305.82 ms
 • Blokowanie: 3.06 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yx/r/_33VBxeclQo.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.33 s
 • Czas: 7.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.24 ms
 • Oczekiwanie: 0.62 ms
 • Odbieranie: 1.05 ms
 • Blokowanie: 2.79 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3ipCU4/yE/l/pl_PL/131aU4qeHdQ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.33 s
 • Czas: 9.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.97 ms
 • Oczekiwanie: 1.31 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 4.27 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yz/r/_oPtFGVlPt7.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 32.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 315.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 9.38 ms
 • Odbieranie: 302.44 ms
 • Blokowanie: 2.73 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yr/r/H0NUMBsbxbQ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 4.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.33 s
 • Czas: 9.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.77 ms
 • Oczekiwanie: 2.52 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 3.91 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iOuX4/yG/l/pl_PL/UOkKXdngOgJ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.33 s
 • Czas: 10.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.61 ms
 • Oczekiwanie: 3.43 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 3.53 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iMvY4/y0/l/pl_PL/jrCFs6vluF-.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 63.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 316.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 4.42 ms
 • Odbieranie: 308.77 ms
 • Blokowanie: 2.93 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y9/r/zT-36sGARbn.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 16.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 316.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 4.74 ms
 • Odbieranie: 308.78 ms
 • Blokowanie: 2.79 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s350x350/46498427_2199970030249522_4221943806766874624_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=dd9801&_nc_ohc=Fi0UWP2Yhf0AX8yDw2N&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=7&oh=5962da985bff2f42acd3dc38ca744164&oe=5F4C37DD 16.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.33 s
 • Czas: 10.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.35 ms
 • Oczekiwanie: 4.49 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 2.87 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/46523876_2199921950254330_2306660521878749184_o.png?_nc_cat=106&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=H5uVIYNKyYMAX-pmnH7&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ce09212398a94d46ff39600b31f3bee9&oe=5F4BEB3C 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.02 s
 • Czas: 317.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.8 ms
 • Odbieranie: 298.08 ms
 • Blokowanie: 13.35 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yH/r/SQZZiMWhOLh.png 984 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.39 s
 • Czas: 2.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 1.08 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3issO4/yy/l/pl_PL/uBPfXhmsHDC.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 20.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.09 s
 • Czas: 314.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 1.72 ms
 • Odbieranie: 311.75 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yb/r/MtW49XVFCdt.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 6.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.41 s
 • Czas: 3.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 1.54 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yO/r/6KqFq7q8hV0.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.41 s
 • Czas: 4.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 2.36 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yL/r/hHY_Fd0F9ma.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 44.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.41 s
 • Czas: 5.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.91 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
https://www.facebook.com/platform/plugin/tab/renderer/ 19.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.46 s
 • Czas: 321.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 317.39 ms
 • Odbieranie: 3.06 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
https://www.facebook.com/platform/plugin/page/logging/ 365 B 200
 • Rozpoczęcie: 4.47 s
 • Czas: 53.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 52.32 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y2/r/onuUJj0tCqE.png 4.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.47 s
 • Czas: 2.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.21 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://www.youtube.com/s/player/c718385a/player_ias.vflset/pl_PL/embed.js 8.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.07 s
 • Czas: 2.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.33 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
data:image/png;base64,iVB... 175 B 200
https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJzT4R4lIbdvCGR1AJRRx0m2XxcSymLMeBrW3Q=s68-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo 2.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.08 s
 • Czas: 27.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.18 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 1.65 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://i.ytimg.com/vi/58r_nsAfaHY/sddefault.jpg 44.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.08 s
 • Czas: 32.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.62 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 7.26 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 2.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 1.19 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yM/l/0,cross/BtH3Tms76dc.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 4.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 2.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.47 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
data:text/css; charset=utf-8,.l_c3pyo2v0u{margin-bottom:6px}.a_c3pyo4on2{margin-right:8px}.r_c3pyo2ey1 .h_c3pyo4oy5{align-items:center;display:flex}.y_c3pyo2ta3{margin-bottom:-6px}.u_c3pyo2ta4{padding-bottom:6px}._5v3q .l_c3pyo2v0u{margin-bottom:11px}._5v3q .l_c3pyo2v0u.i_c3pynyi2f{margin-bottom:-1px}._5v3q .l_c3pyo2v0u.i_c3pynyi2f .o_c3pynyi2g{padding-bottom:3px}._5v3q ._5pa- .l_c3pyo2v0u{margin-bottom:7px}.r_c3pyo2ey1{border-bottom:1px solid %23e9e9e9;color:%237f7f7f;display:block;font-size:13px;margin:-18px 0 14px;padding:13px 0 13px}._5v3q ._90od .r_c3pyo2ey1{border-bottom:none;padding-bottom:0;padding-top:12px}._5v3q ._90oc ._1s31 .r_c3pyo2ey1,._5v3q ._90oc ._1s31 .r_c3pyo2ey1 a{color:%23606770}._5v3q ._90oc ._1s31 .r_c3pyo2ey1 .profileLink{font-weight:500}._5v3q .r_c3pyo2ey1{border-bottom-color:%23e5e5e5;color:%2390949c;line-height:15px;margin:-12px 0 12px;padding:10px 23px 10px 0}._5v3q .r_c3pyo2ey1.x_c3pynzq_4,._1s31.x_c3pynzq_4 .r_c3pyo2ey1{color:%23616770}._5v3q .r_c3pyo2ey1.v_c3pynzq_6,._1s31.v_c3pynzq_6 .r_c3pyo2ey1{font-size:13px}._3ccb .r_c3pyo2ey1{font-size:12px;padding-bottom:9px;padding-top:11px}._49gl .r_c3pyo2ey1{display:none}.r_c3pyo2ey1 .m_c3pynzu4b{margin:0;padding:10px 0 10px 12px}._6q1a .i_c3pyo4rdp.r_c3pyo2ey1{align-items:center;display:flex}._6q1a .i_c3pyo4rdp .w_c3pyo4re7{font-size:14px;line-height:16px}._6q1a .i_c3pyo4rdp .w_c3pyo4re7 .profileLink{font-weight:bold}._6q1a .q_c3pyo4i9a{padding-right:0}._6q1a .i_c3pyo4rdp .u_c3pyo46d6{flex:1 1 0px;font-weight:bold;word-break:break-word}._6q1a .i_c3pyo4rdp .e_c3pyo4re8{align-items:center;background-color:%2342b72a;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, .1);display:inline-flex;flex-shrink:0;height:24px;justify-content:center;margin-right:8px;width:24px}%23bootloader_TvoAA{height:42px;}.bootloader_TvoAA{display:block!important;} 1.76 KB 200
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yn/l/0,cross/REdHAh8Fw9w.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 1.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 4.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.61 ms
 • Oczekiwanie: 0.04 ms
 • Odbieranie: 2.38 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ym/l/0,cross/i9HPE6hLYWc.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 8.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 7.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.52 ms
 • Oczekiwanie: 0.05 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yJ/l/0,cross/HLMN3rFCucQ.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 2.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 7.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.16 ms
 • Oczekiwanie: 0.04 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 3.42 ms
data:text/css; charset=utf-8,.t_c3pyo2n7i a,.t_c3pyo2n7i.n_c3pyn-yeu a,.t_c3pyo2n7i.o_c3pyn-2zs a{color:%23999}.y_c3pyo1qn5{color:%23616770}.t_c3pyo2n7i.h_c3pyo1tmb a,.t_c3pyo2n7i.n_c3pyn-yeu.h_c3pyo1tmb a,.t_c3pyo2n7i.o_c3pyn-2zs.h_c3pyo1tmb a{color:%23616770}a.t_c3pyo2n7i.c_c3pyo5vw3{color:%23606770}._5v3q .t_c3pyo2n7i .n_c3pyo0cv6{color:%2390949c}.t_c3pyo0qpi{font-size:0}.w_c3pyo5l6j{opacity:0;position:absolute}.b_c3pyn-24p{display:inline-block;white-space:pre-wrap}.c_c3pyo5bt7{display:inline-block;white-space:pre-wrap;line-height:18px}.f_c3pyo1-t9{display:inline-block}.o_c3pyn-2zs+._6spk{display:none}.d_c3pyo1c58{display:none}.d_c3pyo1c58+._6spk{display:none}.n_c3pyo1qv6{display:none}.n_c3pyo1qv6+._6spk{display:none}%23bootloader_5v00D{height:42px;}.bootloader_5v00D{display:block!important;} 765 B 200
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yf/r/gdusBu60TtY.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 15.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 14.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.27 ms
 • Odbieranie: 3.48 ms
 • Blokowanie: 5.75 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y_/r/ce40ghqD5GG.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 11.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 13.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.76 ms
 • Oczekiwanie: 3.72 ms
 • Odbieranie: 3.48 ms
 • Blokowanie: 4.54 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3iAW84/y4/l/pl_PL/lTKMOAdUMhU.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 4.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 13.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.7 ms
 • Oczekiwanie: 4.23 ms
 • Odbieranie: 3.3 ms
 • Blokowanie: 4.48 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3imrd4/yG/l/pl_PL/aNUEzuj8Jgp.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 61.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 20.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.65 ms
 • Oczekiwanie: 4.66 ms
 • Odbieranie: 9.44 ms
 • Blokowanie: 4.4 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/1aircqRpBDS.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 18.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 17.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.59 ms
 • Oczekiwanie: 5.06 ms
 • Odbieranie: 6.53 ms
 • Blokowanie: 4.14 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3i_4p4/yo/l/pl_PL/OdnBC0SgdsN.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 3.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.1 s
 • Czas: 16.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.54 ms
 • Oczekiwanie: 5.49 ms
 • Odbieranie: 5.12 ms
 • Blokowanie: 4.08 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yS/r/I79-UASPrZy.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.11 s
 • Czas: 20.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 5.87 ms
 • Odbieranie: 9.49 ms
 • Blokowanie: 4.68 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y6/r/mqvYGbkatlO.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 30.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.11 s
 • Czas: 20.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 12.9 ms
 • Odbieranie: 2.09 ms
 • Blokowanie: 4.57 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s320x320/108286503_2656167741296413_6060383343478614565_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=54PJgFFQIGwAX-D7CSo&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=7&oh=9668cc7f8c14aabf0a30a234c2afc529&oe=5F4AE785 19.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 132.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.5 ms
 • Oczekiwanie: 126.75 ms
 • Odbieranie: 3.01 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/107825232_2656167834629737_5620168433318367004_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=7yQ0aNs3VFkAX-zRkn5&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=af513b51b6f56383455db9b5d9b563dc&oe=5F4B8C3A 12.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 138.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 133.07 ms
 • Odbieranie: 2.65 ms
 • Blokowanie: 2.26 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p240x240/107653767_2654924468087407_2078513541114984439_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=WfwsSaYQ8MsAX9kYhN-&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=a15403c8903978291fcf03b7fa1208d8&oe=5F49E0A4 21.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 135.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 130.35 ms
 • Odbieranie: 1.87 ms
 • Blokowanie: 2.17 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/107620319_2654924581420729_1418445829475660055_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=L5emgUCbJnUAX-S6wHd&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=b7c43d12ba0dafeb5c29a77b7d31a322&oe=5F4A26A2 12.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 6.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 3 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 2.08 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/106981460_2653297484916772_8950395463600527077_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=20iyIPWxnh4AX--J4uM&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=8022333f940a14cc8a482aba640f9292&oe=5F4C90B7 19.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 3.29 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 2.03 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/107560829_2653297811583406_5796505705223418594_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Y0vS8a4nRtoAX9Snfq9&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=d326d0008f3c80f825de8f2c3da6ab96&oe=5F4BE832 13.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 140.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 136.31 ms
 • Odbieranie: 1.91 ms
 • Blokowanie: 1.99 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p240x240/101378992_2619792774933910_539161538318041088_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qCWJVuLUnPEAX8wJV9l&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=ed53f2317c0a8a48c3e94885da4aaa50&oe=5F4C7A27 16.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 7.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 3.52 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p160x160/101004549_2619792818267239_5974052926073602048_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=dmnsp5yiqZUAX8XtyKG&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=e96511e5a0298c029b8cb347f3b50956&oe=5F49DF3A 10.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 124.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 119.61 ms
 • Odbieranie: 2.76 ms
 • Blokowanie: 1.83 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p160x160/101098638_2619792854933902_1280510663550042112_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ICJFnNNvzKYAX_2C-0D&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=f85d950e4cfae128e643ec071955a8ba&oe=5F499A04 7.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 7.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 5.32 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 1.74 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p240x240/99383878_2616591231920731_1124399021931102208_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=S2-pv0nKfTUAX8BLDYw&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=0c6d397efc226d70bed98e9bae1670da&oe=5F494AC0 18.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 125.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 120.79 ms
 • Odbieranie: 2.43 ms
 • Blokowanie: 1.66 ms
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/100814831_2616591361920718_3642015053055524864_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=fpmnygdQkFMAX8RwiLt&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&_nc_tp=6&oh=c75a69cbe2c8ba950e31b6921261c28b&oe=5F497B90 13.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.6 s
 • Czas: 7.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 4.78 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 1.58 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yM/r/8PkNjKDxNta.png 6.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.61 s
 • Czas: 2.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 0.69 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png 694 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.61 s
 • Czas: 3.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 1.51 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/tce/1/16/1f600.png 738 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.61 s
 • Czas: 3.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 1.99 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/tec/1/16/1f697.png 776 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.61 s
 • Czas: 3.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 2.46 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/tc3/1/16/1f4a8.png 688 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.61 s
 • Czas: 4.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 2.91 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/1f4aa.png 789 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.62 s
 • Czas: 4.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 1.59 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 2.36 ms
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y3/r/n-uOOobFC9i.png 3.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 5.62 s
 • Czas: 2.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 1.15 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
https://www.facebook.com/ajax/bz?__a=1&__beoa=0&__ccg=EXCELLENT&__comet_req=0&__csr=&__dyn=7xe6HUO13xy2m3mbwKBAodod8d898nwgU6C7UW3q327E2vwXx61Iwd-4o3BG0nqq3q5U3awbG783pwKwEw7BKdwnU1hotw78wdK0D83mwaS&__hsi=6855915357364188350-0&__pc=PHASED%3Aplugin_default_pkg&__req=3&__rev=1002454313&__s=%3A%3Aijtgnw&__sp=1&__user=0&bz_orig=blue&dpr=1&locale=pl_PL 153 B 200
 • Rozpoczęcie: 5.64 s
 • Czas: 52.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 50.99 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.213 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 10.939 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 336 447 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.13 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook